Güvenlik biLGİ formuYüklə 156,99 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.02.2018
ölçüsü156,99 Kb.
#27979


  

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.       

                                                                                                                                           

  

 

     Sayfa  No: 1 / 7  

 

AZOT  ( SIVI )                                                   Form No : HBGBF-01      

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 

Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : 06 Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  1

4 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

1. 

KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI

 

1.1  

Ürün Adı

 

 

 

:

 

AZOT  ( Sıvı )

                                       

 

                                                                                            

Kimyasal Formülü  

    

:

 N

2  


 

 

1.2  

Kullanım Alanı 

 

 

:

  Amonyak 

sentezinde,  katalizörler  vasıtasıyla  yüksek  basınç  altında  Hidrojen  ve 

Azot’un birleştirilmesinde kullanılır. Kimya, tekstil, gıda, boya sanayiinde inert atmosfer sağlamak ve aşırı yanıcı sıvıları

azot basıncı ile transferinde; Elektronik sanayinde, ampul 

imalatında ; Gıda sanayiinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun 

süre muhafaza ve nakledilmesinde; Nükleer reaktörlerde; Metallerin sıkı geçme işlemlerinin yapımında; Tanker, boru hattı, 

kimyasal  fabrikaların  temizlenmesinde;  Isıl  işlem  fırınlarında  kontrollü

 

atmosfer  sağlamak  için;  Tıpta  organların dondurulması,  korunması

 

ve  soğuk  ortamda  naklinde,  Kömür  madenlerinin  güvenliğini  sağlamada  ve  maden yangınlarında söndürmede kullanılır.

 

 1.3  

Firma Tanımı            

   

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

 

 

 

                

F

uatpaşa Sok. No : 1 Soğanlık  

                                            

34880 

Kartal, İstanbul / TÜRKİYE   

 

  

  

Telefon  : 0 216 453 64 00    

 

               

  

Faks       : 0 216 452 25 70                                              

Web Adresi 

www.habas.com.tr 

                                             

E-mail   

habas@habas.com.tr 

 

1.4 GBF Yetkili Kişi   

 

 

:

 

habas@habas.com.tr

 

 

1.5 Acil Durum Telefon               

 : 

0 216 453 64 00  (Saat 09:00-

18:00 arası)

 

 1.6

. Ulusal Zehir Danışma Merkezi

 : 

114    


 

 

2. TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

 

 

2.1 Bileşimin veya karışımın sınıflandırılması

  

 

H281- Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz      

 

  

2.2 Karışımın Etiket sembolü: 

 

                                        

 

                                               GHS04  

İşaret sözcüğü

:  Dikkat 

 

Zararlılık  ifadeleri

H281  

Soğutulmuş gaz içerir; soğuktan yanma veya yaralanmalara yol açabilir.  

 

Önlem İfadeleri: 

Önlem

:  


P282 

 Soğuk geçirmez eldiven/ yüz siperliği / göz koruyucu kullanın. 

 

 
  

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.       

                                                                                                                                           

  

 

     Sayfa  No: 2 / 7  

 

AZOT  ( SIVI )                                                   Form No : HBGBF-01      

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 

Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : 06 Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  1

4 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

Müdahale

 :  


P336+P315 

 Donmuş kısımları  ılık su ile eritinizEtkilenmiş alanı silmeyiniz. Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alınız. 

 

P370+P376  - Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun. 

 

 Depolama: 

P403 


 

İyi havalandırılan yerde depolayın. 

 

2.3 Diğer Tehlikeler    

 

Renksiz, kokusuz, zehirsiz, parlayıcı olmayan soğutularak sıvılaştırılmış gazdır. Yanıcı değildir. Patlayıcı değildir. %75’den yüksek konsantrasyonlarda devamlı solunması mide bulantısı, baş dönmesi, solunum zorluğu ve çarpıntıya neden olabilir. 

Azot  zehirli  değildir;  fakat  yüksek  konsantrasyonlarda  basit  bir  boğucu  gaz  olarak  davranır.  Boğulma  belirtileri;  hızlı  ve 

güçlükle

 

teneffüs, hızlı yorulma, mide bulantısı/kusma ve muhtemelen bilinç kaybının ardından ölümdür. 

  

Sıvı ile temas doku donmasına neden olabilir. Hızla buharlaşan sıvı ile temas soğuk yanığa neden olabilir. Soğuk yanığın etkileri cildin renginin gri veya beya

za dönüşmesi ve ciltte su toplaması meydana gelmesidir.  

 

 

  

3. BİLEŞİMİ / BİLEŞİM HAKKINDA BİLGİLER

 

 

 

  

Adı

 

 

%Hacim  

CAS 

Numarası 

 

EEC Numarası

 

 

EC Sınıflan

-

dırma

 

CLP Sınıflandırma 

 

Sıvı Azot

 

99,999


 

7727-37-9 

231-783-9 

H281  

4.  İLKYARDIM TEDBİRLERİ

 

 

4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tarifi 

 

 

Teneffüs Edilmesi 

:

 

Çalışanın  riskini  en  aza  indirerek  kazazede  derhal  temiz  bir  sahaya  götürülmelidir.  Hava 

girişinde  herhangi  bir  engel  olmamalıdır.  Eğer  solunum  zayıflığı  varsa  veya  durmuşsa,  derhal  suni  teneffüs 

uygula


nmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

  

 Deri İle Temas

 

:

 

Deri yolu ile temas veya soğuk yanığı durumunda; sıvı bulaşmış elbise çıkarılmalı ve etkilenen bölgeler 

ılık su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Sıcak su kullanılmamalıdır.

 

Yanık bölge ovulmamalı ve masaj yapılmamalıdırYoğun  doku  donması,  soğuk  yanığı  veya  deri  yüzeyinin  kabarması  söz  konusu  ise  hasta  hemen  bir  sağlık  kuruluşuna 

götürülmelidir.

 

 Göz İle Temas   

  :

 

Göz  ile  temasında,  göz  kapakları  mümkün  olduğunca  açılarak  sıvı  haldeki  ürünün  buharlaşması 

hızlandırılmalıdır. Göz bölgesi en az 15 dakika boyunca ılık su ile yıkanmalıdır. Hasta ışığa bakamıyorsa , gözler hafif bir 

bant ile kapatılarak, hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

 

 

Ağız Yolu ile Temas:  N

ormal koşullarda yutma olası değildir. Ürün ile temasta ciltte doku donması meydana gelmişse 

hastanın derhal doktora götürülmesi gerekir.

 

  

4.2  En  önemli  bulgular  ve  etkiler                : 

Solunum  durması.  Sıvılaştırılmış  gaz 

ile  temas    nedeniyle  H

ızlı  evaporatif 

soğutma nedeniyle vücutta hasara (soğuk yanması)  

 neden olabilir. 

 

4.3  Acil  Tıbbi  müdahale  ve  gerekli  özel  tedavi  :

 

Ilık  su 

kullanarak  dönmüş  bölgeleri  çözünüz.  Etkilenen  alanı 

ovalamayınız. Acil tıbbi yardım / öneri alınız.

 

  

 

  

 

 
  

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.       

                                                                                                                                           

  

 

     Sayfa  No: 3 / 7  

 

AZOT  ( SIVI )                                                   Form No : HBGBF-01      

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 

Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : 06 Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  1

4 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

5. 

YANGIN İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

 

5.1 

Uygun Söndürme Aracı / Söndürme Yöntemi

 

 

:

 

Azot  yanıcı  değildir.  Tutuşan  malzemeye  uygun 

söndürme aracı kullanılır. Sıvı azot düşük basınçta ( 15 Bar ) özel stok tanklarında muhafaza edilir. Yangın durumund

sıcaklık artışı ile birlikte basıncın artması stok tankının patlamasına neden olabilir. Yangına maruz kalan stok tankı, yangıesnasında  ve  sonrasında  emniyetli  bir  mesafeden  su  ile  soğutulmalıdır.  Stok  tankında  gaz  kaçağı  olan  bölgelere  gaz 

sıkışmasını önlemek amacı ile su tutulmamalıdır.

 

 Uygun Olmayan Söndürme Aracı / Yöntemi 

 

 

 

Yok. 


 

5.2 

Yanma Sonucu Ortaya Çıkabilecek Zararlı Maddeler 

 

Yok. 


 

5.3 

Yangınla Mücadelede Koruyucu Ekipman  

 

            :

Yangın  ile  mücadele  ekibi 

k

endi  üzerinde  taşınabilen  bir 

solunum cihazı takmalı ve aleve dayanıklı elbise giymelidir.

 

 

6. KAZA SONUCU GAZ YAYILMASINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

 

 

6.1. Kişisel Tedbirler, Koruyucu Ekipman Ve Acil Durum Prosedürleri 

 

 

Kişisel Tedbirler 

 

 

:

   

Ürünün  yayıldığı  bölge  derhal  boşaltılmalıdır.  Koruyucu elbise  giyilmelidir.  Ürünün 

yayıldığı  bölgeye  girişlerde,  ortam  atmosferi  tamamen  güvenli  duruma  gelene  kadar  solunum  cihazı  kullanılmalıdır. 

Ürünün  yayıldığı  bölge  uygun  şekilde  havalandırılmalıdır.  Sıvı  azot  ile  direkt  temasta  deride  “don

 

yanığı”  meydana gelebilir. Sıvı ile temastan kaçınılmalıdır.

 

 6.2 

Çevrede Alınacak Tedbirler

 

Sızıntı  ve  yayılma  önlenmelidir.  Kriyojenik  sıvıların  gazlaşması  havadaki  nemi 

yoğunlaştıracağı için sis bulutları oluşturur. Ciddi gaz sızıntılarının yoğunlaşması fazla olacağı için sis bulutları yoğun olur 

ve yön bulmada zorluklar yaşanabilir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

 

 

6.3 

Temizlik Yöntemleri 

   

:

 

Etkilenen bölge havalandırılmalıdır.

 

 

6.4 Diğer Bölümlere Yapılan Atıflar:  

Bölüm 8 ve 13’e  bakınız. 

 

 

7. ELLEÇLEME 

 VE DEPOLAMA     

 

7.1  

Elleçleme 

   :

 

Müşteri  sahasındaki  sabit  tanklar,  HABAŞ  Kriyojenik  Sıvılar  ve  Depolama  Tankları  İçin  Kullanma  

Kitabçığında verilen bilgiler uyarınca, eğitimli ve tecrübeli kişiler tarafından kullanılmalıdır. Bu tanklar üzerinde

 herhangi bir 

şekilde  onarım,  ayarlama  veya  değişiklik  yapılmamalıdır.  Herhangi  bir  teçhizatın  (malzemenin/enstrümanın)

 

hatalı olduğundan  şüphelenirse  (genellikle  yüksek  blöf  oranları,  terlemeler,  harici  donmalar,  çatlak  ve/veya  yırtılmalar 

hissedilebilir) 

bu tip teçhizat kesinlikle kullanılmamalı veya bir kap/tank söz konusu ise 1. Bölümde belirtilen  acil telefon 

numaralarından HABAŞ A.Ş. ile derhal irtibata geçilmelidir.

 

 

Aşırı  gaz  yoğunlaşmasını  önlemek  için  kriyojenik  sıvılar  her  zaman  çok  iyi  havalandırılmış  alanlarda  kullanılmalıdır. Kriyojenik sıvı kullanılan kapalı ve açık alanlara izinsiz ve gözetimsiz personelin/ziyaretçinin girmesine izin verilmemelidi

r.  


 

7.2  Depolama 

:

 

Kriyojenik sıvıların depolanması; özellikle bu sıvılar için tasarlanmış, arası vakumlu çift cidarlı tanklar 

veya    arası  vakumlu  çift  cidarlı  taşınabilir  “LC”  diye  anılan  özel  tüplerle  sağlanır.  Müşteri  sahasında  bulunan  stok 

tanklarına dolum, HABAŞ taşıma tankerlerince, tanker sürücüsü tarafından yapılır. 

 

 

Kriyojenik  sıvı  depolanan  kaplar/tanklar  gazın  belirli  basınç  değerlerinde  (işletme  basıncının  üstünde)  kaçmasına müsaade  eden  vanalar  (Kriyojenik  vana)  ve/veya  çeşitli  emniyet  cihazları  (

emniyet  tahliye 

vanaları)  ile  donatılmalı  ve 

korunmalıdır. 

 

 

Küçük  /portatif  kriyojenik  kaplarda  ise  özel  delikli  stoper  veya  vana  kullanılmalı  ve  gaz  çıkış  vanasının  çıkışında yoğunlaşan  su  buharının  oluşturduğu  buzun  sıkışma  yapıp  yapmadığından  emin  olunmalıdır.  Vana  düzenli  aralıklarla 

kontrol edilmelidir. Bu kontroller özellikle uygun olmayan  malzeme kullanımında kapta/tankta hasar oluşturabilecek veya 

patlayabilecek  aşırı  gaz  basıncından  korunmak  amacıyla  yapılmalıdır.  Bu  nedenle  küçük/portatif  kriyojenik  kaplarda 

yalnızca kapla birlikte verilen stoper kullanılmalıdır. Bu kaplarda asla tapa kullanılmamalı, nem birikmesi ve kap çıkışının 

buzla tıkanması önlenmelidir. 

   

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.       

                                                                                                                                           

  

 

     Sayfa  No: 4 / 7  

 

AZOT  ( SIVI )                                                   Form No : HBGBF-01      

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 

Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : 06 Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  1

4 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

Hiçbir zaman kriyojenik gazı tüpü (LC) kapalı bir alanda, örneğin otomobil, minübüs vb. araç içersinde taşınmamalıdır. Bir sızıntı; yangın, patlama ve  boğulmaya neden olabilir.

 

   7.3 

Belirli Son Kullanımlar İçin Tavsiyeler

  :

 

Yukarıda belirtilenlerin  dışında  özel  kullanım  alanları  olduğu  bilinmektedir. 

Kullanıcılar, bu özel uygulamalar ile ilgili literatürde

n edindikleri 

bilgiler, geçerli metodlar ve prosedürlere bağlı kalmalıdır.

 

 8. 

MARUZ KALMA KONTROLÜ / KİŞİSEL KORUNMA

 

 

8.1 Mesleki Maruz Kalma Limiti 

 

H

avadaki Oksijen seviyesinin % 19,5 altına düşmesi engelleyecek şekilde havalandırma yapılmalıdır.

 

 8.2 Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri 

Sıvı azot ile direkt temasta deride “don yanığı” meydana gelebilir. Bundan 

kaçınılmalıdır.  Azot  zehirli  değildir,  fakat

 

yüksek  konsatrasyonda  basit  bir  boğucu  gaz  olarak  davranır.  İstenilerek solunulmamalıdır.

 

 Solunum Sisteminin Korunması 

   :

 Havadaki konsan

trasyonu, solunum için gerekli oksijen konsatrasyonundan fazla ise 

tüplü solunum cihazları kullanılmalıdır.

 

 Ellerin 

Korunması 

 

 

 

 

Kriyojenik  sıvılara  dayanıklı  eldiven  kullanılmalıdır.  Herhangi  bir 

kriyojenik sıvı dökülmesi veya sıçraması olduğunda , kolayca elden çıkarılması için eldivenler gevşek olmalı ve eldivenle 

dahi olsa soğuk teçhizatın yalnızca kısa bir süre

 

için tutulabileceği unutulmamalıdır. 

 

Gözlerin Korunması  

 

 

:

 

Kriyojenik  sıvılar  ile  çalışırken  gözler,  yüz  siperliği  veya  göz  maskesi  ile 

korunmalıdır.

 

 Cildin Korunması 

 

 

 

 

:

 

Kriyojenik  sıvı  sıçramalarından  zarar  görmemek  için;  cepsiz  ve 

çıkıntısız  tulum  önlük  veya  benzer  tip  elbiseler  giyilmeli,  pantolonların  paçaları  botun  veya  ayakkabının  dışına 

sarkıtılmalıdır. Islak elbiseler ile çalışılmamalıdır.

 

 

Çevresel Maruziyet Kontrolleri

 

Azot  atmosfer  havasında  %78  hacimsel  oranında  bulunan  bir  gaz  olup,  k

imyasal 

özellikleri  bakımından  çevreye  zararlı  bir  etkisi  yoktur.  Sıvı  azotun  kontrolsüz  deşarjı  halinde  yüzeyde  hızlı  yayılma 

eğiliminde  olan  kriyojenik  sıvı  ve  aşırı  soğuk  gazın  neden  olacağı  sis  ve  aşırı  soğuk  ortam,  bölgesel  olarak  tehlikeler 

yaratabil

ir. Bir süre sonra tamamen gaz faza geçen azot atmosfere karışır. Kontrolsüz ve tehlikeli birikimlere neden olacak 

deşarjlardan  kaçınılmalıdır.  Herhangi  bir  nedenle  sıvı  azotun  boşaltılması  gerekiyorsa  öncelikle  diğer  bir  azot  transport 

tankına aktarılma yolu seçilmeli, bu işlem sırasında çevresel emniyet tedbirleri alınmalıdır.

 

 9. 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

 

 

Fiziksel Hali 

  

 

:  

Sıvı + Gaz 

 

Koku / Renk 

 

 

:  Kokusuz , Renksiz 

Molekül Ağırlık 

   

 

:  28,01 gr/mol-gr 

Kaynama Noktası

 

  

:  

195,8 °C


 

Ergime Nok

tası 

   

 

:  

210 °C


 

Kritik Sıcaklık

 

 

 

:  

147 °C


 

Gazın Özgül Ağırlığı

 

 

:  0,967 ( Hava = 1 ) 

Sıvının Yoğunluğu

 

 

:  0.808  kg/lt ( -

195,8°C, 1 atm )

 

Gaz Yoğunluğu

   

 

:  1,170 kg / lt

  

 

( 15 °C, 1 bar )

 

Çözünürlük ( H2

O ) 

 

:  20 mg/l        

Diğer Bilgiler

 

 

 

:  Zehirsizdir. Havadan biraz daha hafiftir. 

 

  

 

  

 

  

   

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.       

                                                                                                                                           

  

 

     Sayfa  No: 5 / 7  

 

AZOT  ( SIVI )                                                   Form No : HBGBF-01      

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 

Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : 06 Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  1

4 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

10. 

KARARLILIK VE REAKTİVİTE

 

 

10.1 Reaktivite: 

Alt bölümde anlatılan  etkilerden başka hiçbir tepkime tehlikesi  yoktur.  

 

10.2  Kimyasal Kararlılık                                  : 

Normal şartlar altında kararlıdır.  

 

10.3 

Kaçınılması Gereken Durumlar 

 

 

:

 

İnert, normal koşullarda kararlıdır.

 

 

10.4 

Kaçınılması Gereken Materyaller

 

:

 

Sıvı Azot’un teması halinde; karbon çeliği, tel vb. malzemelerin kırılgan bir 

yapıya sahip olmasına neden olur. 

 

 10.5 Tehlik

eli Bozunma Ürünleri 

   

Söz konusu değil.

 

 

11. TOKSİKOLOJİ  BİLGİLERİ 

 

 

Azot  zehirli  değildir,  fakat  toksik  etkisini  yüksek  konsantrasyonlarda  basit  bir  boğucu  gaz  olarak  gösterir.  Boğulma 

belirtileri; hızlı ve güçlükle teneffüs, hızlı yorulma, mide bulantısı/kusma ve muhtemelen bilinç kaybının ardından ölümdür.

 

 Akut Toksisite

  

LD

50 Oral                      :   Mevcut bilgi yok.    

LD

50 Dermal                  :  Mevcut bilgi yok.    

LD

50 Solunum               :  Mevcut bilgi yok.    

Tekrarlı  Doz  Toksititesi

 

:  Düşük  konsantrasyonların  (%3-

5  molar)  tekrarlana  solunmasından  gelen  kronik,  zararlı  etkiler 

bilinmemektedir.   

 

Kronik Toksisite 

Kronik zehirlilik     :  PEL/TLV altındaki konsantrasyonların tekrarlı solunmasından meydana gelen  kronik, zararlı etkiler 

bilinmemektedir.   

Kanserojenlik        : Kanserojen değildir.

 

Tahriş                    : Mevcut bilgi yok.   .        

Duyarlılık               :

 Mevcut bilgi yok.    

Üreme Toksisitesi : 

Mevcut bilgi yok.    

Hedef Organ Etkisi: Merkezi damar sistemi,  Solunum sistemi  

12. 

EKOLOJİK BİLGİLER

 

 

Azot  ,  havanın  sıkıştırılması  ve  ayrıştırılması  yöntemiyle  elde  edilmektedir.  Ekolojik  denge  üzerinde  olumsuz  bir  etkisi 

yoktur. 

 

12.1  Ekotoksisite   

   :    

Söz konusu değil.

 

 

12.2  Hareketlilik   

Kriyojenik  sıvıların  fazla  miktarda  ve  kontrolsüz  deşarjı  halinde  zeminde  yayılma 

eğilimi  vardır.  Ancak  bir  süre  sonra  tamamen  gaz  faza  geçerek  atmosfer  havasına  karışır.  Yer  altı  suyuna  karışma  ve 

yayılma potansiyeli yoktur.

 

 

12.3 Kalıcılık ve Bozunabilirlik: 

Söz konusu değil.

 

 

12.4 Biyobirikim Potansiyeli Söz konusu değil.

 

 

12.5 Diğer Ters Etkiler 

 

 

Söz konusu değil.

 

 

13. BERTARAF BİLGİLERİ

 

 

Tehlikeli miktarlarda birikmelerin olabileceği hiç bir ortama boşaltma ve tahliye yapılmamalıdır. Stok tankında veya “LC” 

kaplarında kalan gazların bertarafı için HABAŞ A.Ş. ile irtibata geçilmelidir. Kontrollü bir şekilde atmosfere bırakılarak imha 

edilir. 


 

 

 
  

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.       

                                                                                                                                           

  

 

     Sayfa  No: 6 / 7  

 

AZOT  ( SIVI )                                                   Form No : HBGBF-01      

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 

Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : 06 Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  1

4 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

14. 

TAŞIMA BİLGİLERİ

 

 

14.1 ADR : 

 

 

Parametre 

Tanımlama No

 

Uygun Nakliye 

Adı

 

Sınıfı

 

Tehlike Sınıf 

Kodu 

Etiket Bilgisi 

Sevk Etiketi 

ADR 

 

UN 1977 

AZOT, 

SOĞUTULMUŞ 

SIVI 3 A 

2.2 

Parlayıcı ve 

Toksik 

Olmayan 

Gaz 

 

Tünel Kısıtlama Kodu : (C/E) 

 

Tehlike Numarası        : 20 

Ambalaj Grubu            :  -   

Ambalajlama Talimatı : P203

 

 ADR Etiketi :  

 

  

 

  

 

14.2 RID

:  

UN Numarası              : U

N 1977  

Uygun Nakilye Adı      : 

AZOT, 

SOĞUTULMUŞ SIVI  

Sınıf                            : 2

 

Etiket(ler)                    : 2.2  Ambalaj Grubu            : - 

Ambalajlama Talimatı : P203

 

 

14.3 IMGD 

UN Numarası              : UN 1977

 

Uygun Nakilye Adı      : AZOT, 

SOĞUTULMUŞ SIVI 

 

Sınıf                            : 2 

Etiket(ler)                    : 2.2  

Ambalaj Grubu            : - 

EmS No                      : F-C  S-W  

Ambalajlama Talimatı : P203

 

     14.4  IATA

 

UN Numarası               : 

UN 1977 

Uygun 


Nakilye Adı       : 

AZOT, 


SOĞUTULMUŞ SIVI 

 

Sınıf                             : 2 

Etiket(ler)                     : 2.2  

Ambalaj Grubu             : - 

Ambalajlama Talimatı : P203

 

Yolcu ve Kargo Uçağı  : İzin verilir.  (maks.  75 Kg ) 

Sadece Kargo Uçağı    :

 

İzin verilir.  (maks. 150 Kg)                         

 

14.5 UN Model Mevzuat ADR’ye göre Çevresel  Zararlıları  :

 

Çevre açısından zararlı sınıflandırılmamıştır. 

 

14.6 

Nakliye  İçin  Kullanıcı  Özel  Önlemleri 

Tüpler,  kapaklı  olarak  nakledilmeli,  devrilmeye

 

karşı  önlem  alınmalı, atılmamalı,  çarpmaya  maruz  kalmamalıdır.  Araç  veya  konteyner  üzerinde  ters  dönmeyecek  veya  düşmeyecek  şekilde 

istiflenmelidir.  

14.7 Marpol 73/78Ek Iıve IBC Koduna 

g

öre Toplu Taşımacılık

:

 Bu 


kapsamda değildir.

 

  

 

  

 

  

 

2.2 
  

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.       

                                                                                                                                           

  

 

     Sayfa  No: 7 / 7  

 

AZOT  ( SIVI )                                                   Form No : HBGBF-01      

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 

Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : 06 Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  1

4 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

 

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

 

 

15.1 

Bileşik veya karışım için özel sağlık, güvenlik ve çevre mevzuatı/düzenlemeleri 

 

 

 11.12.2013 tarih 28848 Sayı’lı Resmi Gazete 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

  

Directive - 67/548/EEC-Tehlik

eli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve ambalajlanması

  

Directive - 99/45/EEC-

Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, paketlenmesi ve ambalajlanması

  

Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığı’na İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)

 

 

1

5.2 Kimyasal emniyet değerlendirmesi:  

Kimyasal Emniyet Değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

 

 16. 

DİĞER BİLGİLER

 

 

Bilgiler  ulaşılabilen  kaynaklardan  iyi  niyete  ve  doğruluğu,  geçerliliği,  etkinliği  her  ne  suretle  olursa  olsun  herhangi  bir 

dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat oluşturmadan bilgi amacı ile hazırlanmıştır.

 

 Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Bilgileri:

 

 Adı Soyadı : Atilla OĞUZLU 

 

E-Mail Adresi:  atilla.oguzlu@habas.com.tr

 

Yeterlilik Belgesi Tarihi : 03.09.2015 Yeterlilik Belgesi Numarası : GBF2262

 

 
Yüklə 156,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə