Güvenlik biLGİ formuYüklə 139,89 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.02.2018
ölçüsü139,89 Kb.
#27980


 

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                   

                                                                                                               

  

 

     Sayfa  No: 1 / 6  

 

  

AZOT  ( B

asınçlı gaz hali

nde )                       

 

 

Form No : HBGBF-05     

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  

14 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

 

1. KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI

 

 

1.1 

Ürün Adı

 

 

 

:

 

AZOT ( Basınçlı Gaz Halinde ) 

 

 

Kimyasal Formülü   

 

 

:

 N

2  


 

 

1.2 

Kullanım Alanı 

 

 

:

 

Amonyak  sentezinde,  katalizörler  vasıtasıyla  yüksek  basınç  altında  Hidrojen  ve 

Azot’un birleştirilmesinde kullanılır. Kimya, tekstil, gıda, boya sanayiinde inert atmosfer sağlamak ve aşırı yanıcı sıvıların 

azot basıncı ile transferinde; Elektronik sanayinde, ampul imalatında;

 

Nükleer reaktörlerde; Tanker, boru hattı, kimyasal fabrikaların  temizlenmesinde;  Isıl  işlem  fırınlarında  kontrollü  atmosfer  sağlamak  için;  Kömür  madenlerinin  güvenliğini 

sağlamada ve maden yangınlarında söndürmede kullanılır.

 

 

1.3 Firma Tanımı             

    

 : 

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

 

 

 

                

F

uatpaşa Sok. No : 1 Soğanlık  

                                            

34880 

Kartal, İstanbul / TÜRKİYE   

 

  

  

Telefon  : 0 216 453 64 00    

 

               

  

Faks       : 0 216 452 25 70                                              

Web Adresi 

www.habas.com.tr 

                                             

E-mail   

habas@habas.com.tr 

 

  

1.4 

GBF Yetkili Kişi   

 

 

 :

 

habas@habas.com.tr

 

 

1.5 Acil Durum Telefon                  :

 0 216 453 64 00  (Saat 09:00-

18:00 arası)

 

 

1.6. Ulusal Zehir Danışma Merkezi : 

114 


 

2. 

TEHLİKELERİN TANIMLANMASI

 

 

 

2.1 Bileşimin veya karışımın sınıflandırılması

  

 

H280- Sıkıştırılmış

 gaz       

 

 

2.2 Karışımın Etiket sembolü: 

 

                                        

 

                                         GHS04  

İşaret sözcüğü

:  Dikkat 

 

Zararlılık  ifadeleri

H280  

Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.  

 

Önlem İfadeleri: 

Önlem

       :     -  


 

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                   

                                                                                                               

  

 

     Sayfa  No: 2 / 6  

 

  

AZOT  ( B

asınçlı gaz hali

nde )                       

 

 

Form No : HBGBF-05     

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  

14 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

 

  Müdahale

 :     - 

 

Depolama: 

P403 +410 

 

İyi havalandırılan yerde depolayın; Güneş ışığından koruyun.  

 

2.3 Diğer Tehlikeler    

 

Renksiz, kokusuz, zehirsiz, inert, parlayıcı olmayan, yüksek basınç altında çelik tüpler içersine sıkıştırılmış gazdır. Tüpler, 

45 


°

C  ‘nin  altında  kullanılmalı

 

ve  muhafaza  edilmelidir.  Azot  zehirli  değildir;  fakat  yüksek  konsantrasyonlarda  basit  bir boğucu gaz olarak davranır.

 

 3. 

BİLEŞİMİ / BİLEŞİM HAKKINDA BİLGİLER

 

 

 

 

  

Adı

 

 

%Hacim  

CAS 

Numarası 

 

EEC Numarası

 

EC Sınıflan

-

dırma

 

CLP Sınıflandırma 

 

Y.Saflıkta Azot

 

99,999 


7727-37-9 

231-783-9 

H280- 


Basınçlı gaz içerir

 

 Saf Azot

 

 99,99 

 

7727-37-9 231-783-9 

H280  

 

4.  İLKYARDIM TEDBİRLERİ

 

 

4.1 İlk Yardım Önlemlerinin Tarifi  

 

Teneffüs Edilmesi 

:

 

Yüksek  konsantrasyonlar  boğulmaya  neden  olabilir.  Bulgular

;  hareket  v

e  bilinç  kaybını 

içerebilir.    Kazazede  boğulduğunun  farkında  olmayabilir.    Çalışanın  riskini  en  aza  indirerek  kazazedeye  kendi  üzerinde 

taşınabilen  bir  solunum  cihazı  takarak

 

derhal  temiz  bir  sahaya  götürülmelidir.  Eğer  solunum  zayıflığı  varsa  veya durmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır.

 

 Deri İle Temas

 

   :

 

Bu üründen kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.  

 

 

Göz İle Temas        :

 

Bu üründen kaynaklanan yan etkiler beklenmemektedir.

 

 

Ağız Yolu  ile Temas :

 

Ağız yolu, olası bir  maruziyet yolu ola

rak kabul edilmez.

 

 4.2 En önemli bulgular ve etkiler        : 

Bölüm 11’e bakınız.

   

 

4.3 Acil Tıbbi müdahale ve gerekli özel tedavi : 

 Yok. 


 

 

5. YANGIN İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 

 

5.1 

Uygun Söndürme Aracı / Söndürme Yöntemi

 

 

:

 

Azot  yanıcı  değildir.  Tutuşan  malz

emeye  uygun 

söndürme aracı kullanılır. Gaz fazdaki azot yüksek basınca dayanıklı çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak muhafaza edilir

Yangın  durumunda  sıcaklık  artışı  ile  birlikte  basıncın  artması  tüpün  şiddetle  yırtılmasına  neden  olabilir.  Yangına  maruz 

kalan  tüpler,  yangın  esnasında  ve  sonrasında  emniyetli  bir  mesafeden  su  ile  soğutulmalıdır.  Gaz  sıkışmasını  önlemek 

amacı ile tüpün ventil kısmına su tutulmamalıdır.

 

 Uygun Olmayan Söndürme Aracı / Yöntemi 

 

 

Yok. 


 

5.2 

Yanma Sonucu Ortaya Çıkabilecek Zararlı Maddeler 

 

Yok. 


 


 

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                   

                                                                                                               

  

 

     Sayfa  No: 3 / 6  

 

  

AZOT  ( B

asınçlı gaz hali

nde )                       

 

 

Form No : HBGBF-05     

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  

14 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

 

5.3 Yangınla Mücadelede Koruyucu Ekipman  

 

        

Yangın ile mücadele ekibi  kendi üzerinde taşınabilen bir 

solunum cihazı takmalı ve aleve dayanıklı elbise giymelidir.

 

6. KAZA SONUCU GAZ YAYILMASINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

 

 

6.1 K

işisel Tedbirler 

 

Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır.  Ürünün yayıldığı bölgeye 

girişlerde, ortam atmosferi tamamen güvenli duruma gelene kadar pozitif basınçlı

kendi üzerinde taşınabilen bir solunum cihazı takmalı ve aleve dayanıklı elbise g

iymelidir.

kullanılmalıdır. 

 

 6.2 

Çevrede Alınacak Tedbirler

 

                     : 

Gaz kaçağı yapan tüp emniyetli bir alana götürülmeli ve üzerinde hiç bir 

tamirat yapılmadan HABAŞ A.Ş. aranmalıdır.

 

 6.3 

Temizlik Yöntemleri 

 

 :

 

Etkilenen bölge havalandırılmalıdır.

 

 

6.4 Diğer Bölümlere Yapılan Atıflar 

                   : 

Bölüm 8 ve 13’e  bakınız. 

 

 

7. ELLEÇLEME 

 VE DEPOLAMA     

 

7.1 

Elleçleme 

   :

 

Tüpler  işletme  içinde  nakledilirken  vanaları  kapalı  ve  kapakları  takılı  olarak  nakledilmelidir.  Nakil 

esnasında  tüpler  yan  yatırılmamalı,  tercihen  dik  vaziyette,  bir  araba  üzerine  ve  bağlı  olarak  nakledilmelidir.  Tüpler 

kapağından ve ventilinden kaldırılarak taşınmamalıdır. Tüpleri kaldırmak için mıknatıs, halat veya zincir kullanılmamalıdır, 

tüpler düşmemeli ve birbirine çarpmamalıdır. Kullanım mahalline getirilen tüpler dik olarak kullanılmalı, tüpün üzerindeki 

etiketten  doğru  gazın  kullanıldığı  kontrol  edilmelidir.  Kapağı  sökülüp  vana  dişleri  kontrol  edilmelidir.  Uygun  basınç 

düşürücü (regülatör) ve ekipman monte edilmelidir. Vanası asla yağlanmamalı ve yavaşça açılmalıdır. Uygun bir yöntemle 

(sabun köpüğü, kaçak tesbit solusyonu vb. ) gaz kaçakları kontrol edilmelidir. Tüpü kullanıma sokmadan önce, sisteme 

geri besleme olmamasına dikkat edilmelidir. Bir tüpün basıncını arttırmak için asla direkt çıplak alev veya elektrikli ısıtıcı 

cihazlar kullanılmamalıdır. Tüp asla 45

°

C ‘nin üzerindeki bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden, tüpün vanası zorlanmadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Üzerine boş yazılı bir etiket yapıştırılıp, depoya 

götürülmelidir. Tüpler takoz, rulo, mesnet v.s. gibi amaçlar için kullanılmamalıdır.

 

 

7.2 Depolama :

 

Tüpler; paslanmaya ve sert havaya karşı korunaklı, çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdı

r. 

Depolama  esnasında  tüp  sıcaklığının 

  40 o

C’nin  altına  inmeyecek,  45  °C’nin  üstüne  çıkmayacak  şekilde  önlem 

alınmalıdır.  Tüpler  yangın  riskinden  ari  ve  ısı/tutuşturucu  kaynaklardan  uzak  bir  yerde  muhafaza  edilmelidir.  Depolama 

sahası  temiz  tutulmalı  ve  yalnızca  yetkili  personel  girebilmelidir.  Depolama  sahası  uygun  tehlike  uyarıcı  işaretlerle 

işaretlenmelidir. Depolanan tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı 

ve koruyucu kapakları yerinde olmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilk önce eski stok kullanılacak şekilde 

dolu tüpler ayarlanmalıdır. 

 

 7.3 

Belirli Son Kullanımlar İçin Tavsiyeler

  :

 

Yukarıda belirtilenlerin  dışında  özel  kullanım  alanları  olduğu  bilinmektedir. 

Kullanıcılar, bu özel uygulamalar ile ilgili literatürden edindikleri bilgiler, geçerli metodlar ve prosedürlere bağlı kalmalıdır.

 

 8. 

MARUZ KALMA KONTROLÜ / KİŞİSEL KORUNMA

 

 

8.1 Mesleki Maruz Kalma Limiti 

Havadaki  Oksijen  seviyesinin  %  19,5  altına  düşmesi  engelleyecek 

şekilde havalandırma yapılmalıdır.

 

DNEL ve PNEC kontrol parametreleri mevcut değildir.  

 

8.2 Mesleki Maruz Kalma Kontrolleri                 : 

Azot zehirli değildir, fakat yüksek konsa

ntrasyon

da basit bir boğucu gaz 

olarak davranır. İstenilerek solunulmamalıdır.kaçaklar düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

 

 Solunum Sisteminin Korunması 

                 :

 Havadaki konsan

trasyonu, solunum için gerekli oksijen konsatrasyonundan 

fazla ise 

kendi üzerinde taşınabilen bir solunum cihazları kullanılmalıdır.

 

 

Ellerin Korunması  

 

             : 

Sağlam


 

iş eldivenleri kullanılmalıdır. 

 

 

Gözlerin Korunması  

 

 

:

 

Yüz siperliği veya göz maskesi kullanılmalıdır.

 

 

Cildin Korunması  

 

 

Uygun iş elbiseleri ve çelik burunlu ayakkabı giyilmelidir.

 

  

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                   

                                                                                                               

  

 

     Sayfa  No: 4 / 6  

 

  

AZOT  ( B

asınçlı gaz hali

nde )                       

 

 

Form No : HBGBF-05     

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  

14 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

 

Çevresel Maruziyet Kontrolleri 

 

Azot  atmosfer  havasında  %78  hacimsel  oranında  bulunan  bir  gaz  olup, 

kimyasal özellikleri bakımından çevreye zararlı bir etkisi yoktur. 

 

  

9. 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

 

 

Fiziksel Hali 

  

 

:  Gaz  

Koku / Renk 

 

 

:  Kokusuz , Renksiz 

Molekül Ağırlık 

   

 

:  28,01 gr/mol-gr 

Kaynama Noktası

 

  

:  

195,8 °C


 

Ergime Noktası 

   

 

:  

209,86 °C

 

Kritik Sıcaklık

 

 

 

:  

147 °C


 

Gazın Özgül Ağırlığı

 

 

:  0,967 ( Hava = 1 ) 

Gaz Yoğunluğu

   

 

:  1,170 kg / m

3  


 

15 °C , 1 bar )

 

Çözünürlük ( H

2

O ) 

 

:  20 mg/l        

Diğer Bilgiler

 

 

 

:  Zehirsizdir. Havadan biraz daha hafiftir. 

 

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

 

 

10.1 Reaktivite                                  : 

Alt bölümde anlatılan  etkilerden başka hiçbir tepkime tehlik

esi  yoktur. 

 

 

10.2  Kimyasal Kararlılık              

     : 

Normal şartlar altında kararlıdır.  

 

10.3 Kaçınılması Gereken Durumlar 

 :

 Yok . 

 

10.4 Kaçınılması Gereken Materyaller

 : 

Yok


  

 

10.5 Tehlikeli Bozunma Ürünleri 

        : 

Söz konusu değil.

 

 

 11. 

TOKSİKOLOJİ  BİLGİLERİ 

 

 

Azot  zehirli  değildir,  fakat  toksik  etkisini  yüksek  konsantrasyonlarda  basit  bir  boğucu  gaz  olarak  gösterir.  Boğulma 

belirtileri; hızlı ve güçlükle teneffüs, hızlı yorulma, mide bulantısı/kusma ve muhtemelen bilinç kaybının ardından ölümdü

r. 


 

Akut Toksisite

  

LD

50 Oral                      :   Mevcut bilgi yok.    

LD

50 Dermal                  :  Mevcut bilgi yok.    

LD

50 Solunum               :  Mevcut bilgi yok.    

Tekrarlı  Doz  Toksititesi  :  Düşük  konsantrasyonların  (%3

-5  molar)  tekrarlana 

solunmasından  gelen  kronik,  zararlı  etkiler 

bilinmemektedir.   

 

Kronik Toksisite 

Kronik zehirlilik     :  PEL/TLV altındaki konsantrasyonların tekrarlı solunmasından meydana gelen  kronik, zararlı etkiler 

bilinmemektedir.   

Kanserojenlik          :   Kanser

ojen değildir.

 

Tahriş                     :  Mevcut bilgi yok.   .        

Duyarlılık               

  :  Mevcut bilgi yok.    

Üreme Toksisitesi 

   :  Mevcut bilgi yok.    

Hedef Organ Etkisi  :  Merkezi damar sistemi,  Solunum sistemi 

 

 

12. EKOLOJİK BİLGİLER

 

 

Az

ot  ,  havanın  sıkıştırılması  ve  ayrıştırılması  yöntemiyle  elde  edilmektedir.  Ekolojik  denge  üzerinde  olumsuz  bir  etkisi yoktur. 

 

12.1 Ekotoksisite   

Söz konusu değil.

  

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                   

                                                                                                               

  

 

     Sayfa  No: 5 / 6  

 

  

AZOT  ( B

asınçlı gaz hali

nde )                       

 

 

Form No : HBGBF-05     

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  

14 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

 

 12.2 Hareketlilik   

 

Söz konusu değil.

 

 

12.3 

Kalıcılık ve Bozunabilirlik: 

Söz konusu değil.

 

 

12.4 Biyobirikim Potansiyeli Söz konusu değil.

 

 

12.5 Diğer Ters Etkiler 

 

 

Söz konusu değil.

 

 

 13. 

BERTARAF BİLGİLERİ

 

 

Tehlikeli  miktarlarda  birikmelerin  olabileceği  hiç  bir  ortama  boşaltma  ve  tahliye  yapılmamalıdır.  Tüplerde  kalan  gazların 

bertarafı

 

için HABAŞ A.Ş. ile irtibata geçilmelidir. Kontrollü bir şekilde atmosfere bırakılarak imha edilir. 

 

 14. 

TAŞIMA BİLGİLERİ

 

 

14.1 ADR 

 

Parametre 

Tanımlama No

 

Uygun Nakliye 

Adı

 

 

Sınıfı

 

Tehlike Sınıf 

Kodu 

Etiket Bilgisi 

Sevk Etiketi 

ADR 

 

UN 1066 

AZOT, 

SIKIŞTIRILMIŞ

 1 A 

2.2 

Parlayıcı ve 

Toksik 

Olmayan 

Gaz 

Tünel Kısıtlama Kodu : (E) 

 

Tehlike Numarası        : 20 

Ambalaj Grubu            :  -   

Ambalajlama Talimatı : P200 

 

  

ADR Etiketi :  

 

  

 

  

 

14.2 RID:

 

 

UN Numarası              : UN 1066  

Uygun Nakilye Adı 

     

: AZOT, SIKIŞTIRILMIŞ  

Sınıf                            : 2

 

Etiket(ler)                    : 2.2  Ambalaj Grubu            : - 

Ambalajlama Talimatı : P200 

 

 

14.3  IMGD: 

 

UN Numarası              : UN 1066  

Uygun Nakilye Adı      : AZOT, SIKIŞTIRILMIŞ 

 

Sınıf                            : 2 

Etiket(ler)                    : 2.2  

Ambalaj Grubu            : - 

Ambalajlama Talimatı : P200 

 

EmS No                      : F-C  S-V       

 

  

 

  

 

2.2 
 

                       GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

                                                  

                   

 

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR 

   


İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.                                   

                                                                                                               

  

 

     Sayfa  No: 6 / 6  

 

  

AZOT  ( B

asınçlı gaz hali

nde )                       

 

 

Form No : HBGBF-05     

“Zararlı Maddeler ve Karışımlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formları 

Hakkında Yönetmelik’e

 

(13 Aralık 2014 tarih 29204 Sayı’lı Resmi Gazete) uygun olarak hazırlanmıştır.”

Hazırlama Tarihi           : Nisan 2009 

Yeni Düzenleme Tarihi :  

14 Ocak 2016                       

Rev No : 04

 

 

  

 

 

14.4 IATA:

 

 

UN Numarası              : UN 1066  

Uygun Nakilye Adı      : AZOT, SIKIŞTIRILMIŞ

 

 

Sınıf                            : 2 

Etiket(ler)                     : 2.2  

Ambalaj Grubu            : - 

Ambalajlama Talimatı  : P200

 

Yolcu ve Kargo Uçağı  İzin verilir. (maks. 75 Kg)

 

Sadece Kargo Uçağı    : İzin verilir. (maks. 150 Kg)   

 

 

14.5 UN Model Mevzuat ADR’ye göre Çevresel  Zararlıları 

 :

 

Çevre açısından zararlı sınıflandırılmamıştır. 

 

14.6 Nakliye İçin Kullanıcı Özel Önlemleri

Tüpler,  kapaklı  olarak  nakledilmeli,  devrilmeye

 

karşı  önlem  alınmalı, atılmamalı,  çarpmaya  maruz  kalmamalıdır.  Araç  veya  konteyner  üzerinde  ters  dönmeyecek  veya  düşmeyecek  şekilde 

istiflenmelidir.  

14.7 Marpol 73/78Ek Iıve IBC Koduna 

g

öre Toplu Taşımacılık

:

 Bu 


kapsamda değildir.

 

                         

15. 

MEVZUAT BİLGİLERİ

 

 

15.1 Bileşik veya karışım için

 

özel sağlık, güvenlik ve çevre mevzuatı/düzenlemeleri 

 

 

 11.12.2013 tarih 28848 Sayı’lı Resmi Gazete 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

  

Directive - 67/548/EEC-

Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve ambalajlanması

  

Directive - 99/45/EEC-

Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, paketlenmesi ve ambalajlanması

  

Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığı’na İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)

 

 

15.2 Kimyasal emniyet değerlendirmesi:  

Kimyasal Emniyet Değerlendirmesi uygulanmamıştır.  

 

 

 16. 

DİĞER BİLGİLER

 

 

Bilgiler  ulaşılabilen  kaynaklardan  iyi  niyete  ve  doğruluğu,  geçerliliği,  etkinliği  her  ne  suretle  olursa  olsun  herhangi  bir 

dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat oluşturmadan bilgi amacı ile hazırlanmıştır.

 

 Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Bilgileri:

 

Adı Soyadı : Atilla OĞUZLU 

 

E-Mail Adresi:  atilla.oguzlu@habas.com.tr

 

Yeterlilik Belgesi Tarihi : 03.09.2015 Ye

terlilik Belgesi Numarası : GBF2262 

 


Yüklə 139,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə