GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


 

 

  

 

  

 

  

GÜRCÜSTAN QANUNVERCĠLĠYĠ 

MĠLLĠ AZLIQLAR HAQQINDA 

(parçalar) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 GÜRCÜSTAN KONSTĠTUSĠYASI 

 

Maddə 8 

Gürcüstanın  dövlət  dili  gürcü  dilidir,  Abxaziya  Muxtar  Repub-

likasında isə abxaz dili də dövlət dili sayılır. 

 

Maddə 14 

Bütün insanlar irqindən, dərinin rəngindən, dilindən, dinindən, siyasi 

və  ya  digər  inanclardan,  milli,  etnik  və  ya  sosial  mənsubiyyətindən, 

mənşəyindən,  malik  olduğu  əmlakdan  və  mənsub  olduğu  təbəqədən,  habelə 

yaşadığı  yerdən  asılı  olmayaraq  dünyaya  azad  gəlirlər  və  qanun  qarşısında 

bərabərdirlər.  

 

Maddə 26 

1.  Hər  bir  insanın  ictimai  birliklər,  o  cümlədən  həmkarlar  ittifaqı 

yaratmaq və onlarda  üzv olmaq hüququ var. 

2.  Orqanik  qanuna  əsasən,  Gürcüstan  vətəndaşların    siyasi  partiyalar 

və digər birliklər yaratmaq və onların fəaliyyətində iştirak etmək hüququ var. 

 

Maddə 38 

1.  Gürcüstan  vətəndaşları  milli,  etnik,  dini  mənsubiyyətindən, 

danışdıqları dildən asılı olmayaraq, ölkənin sosial, iqtisadi, mədəni və siyasi 

həyatında  bərabərdir.  Beynəlxalq  hüquqda  ümumi  qəbul  edilmiş  prinsip  və 

normalara əsasən, Gürcüstan vətəndaşlarının hər hansı bir ayrıseçkilik və ya 

müdaxilə  olmadan,  öz  mədəniyyətini  inkişaf  etdirmək,  habelə  ana  dilindən 

şəxsi həyatda və cəmiyyətdə istifadə etmək hüquqları var.  

 

Maddə 85 

2.  Mühakimə  üsulu  Gürcüstan  dövlət  dilində  aparılır.  Mühakimə 

üsulu  aparıldığı  dili  bilməyən  şəxsə  tərcümə  xidmətləri  təqdim  edilir. 

Əhalinin  dövlət  dilini  bilməyən  rayonlarında  dövlət  dilinin  öyrənilməsi  və 

mühakimə üsulunun aparılması ilə bağlı məsələlərinin həlli təmin edilir. 

 

 

  

 

 


MĠLLĠ AZLIQLARIN MÜDAFĠƏSĠ HAQQINDA 

ÇƏRÇĠVƏ KONVENSĠYASI 

 

Gürcüstan Parlamentinin 2005 il oktyabrın 13 N1938 Qərarnamə ilə təsdiq edilmişdir 

 

KONVENSİYANIN 30-NCU MADDƏNİN ÜZRƏ ƏRİZƏSİ  

Protokolun  30-ci  maddənin  üzrə,  Gürcüstan  ərazi  bütövlüyünün  bərpa 

edilməsinə  qədər,  bu    Konvensiya,  yalnız  Gürcüstan  mərkəzi  hakimiyyətini 

yayılmış ərazisində təsir edilir . 

 

Strasburq, 1.II.1995 

 

Avropa  Şuraslna  üzv  dövlətlər  və  bu  çərçivə  konvensiyasını imzalayan digər dövlətlər; 

Avropa  Şurasının  məqsədinin,  ortaq  Mirasları  olan  idealları  və 

prinsipləri qorumaq və reallaşdırmaq üzrə üzvləri arasında daha möhkəm bir 

birliyə çatmaq olduğunu nəzərə alaraq

Bu məqsədə nail olmağın üsullarından birinin insan hüquqları və əsas 

azadlıqlarının qorunması və inkişaf etdirilməsi olduğunu nəzərə alaraq

9  Oktyabr  1993  tarixində  Vyanada  Avropa  Şurasına  üzv  dövlətlərin 

Dövlət Başçıları və baş nazirləri tərəfindən qəbul edilən bəyanatın davamını 

arzulayaraq; 

Öz  torpaqlarında,  milli  azlıqların  mövcudiyyətini  qorumağa  qərarlı 

olaraq; milli azlıqların müdafiəsi sabitlik, demokratik zəmanət və bu kıtadaki 

sülh  üçün  lazımlı  olduğunu,  Avropa    Şurası  münaqişə  ortaya  qoyduğunu 

nəzərə alaraq;  

Plüralist  və  həqiqətən  demokratik  cəmiyyətin,  yalnız  milli  azlıqlara 

mənsub  hər  fərdin,  etnik,  mədəni,  dilbilimsel  və  dini  şəxsiyyətinə  hörmət 

göstərməklə  qalmayıb  bu  şəxsiyyətin  dilə  gətirilməsi,  qorunması  və  inkişaf 

etdirilməsi  üçün  əlverişli  şəraitləri  yaratmasını  da  təmin  etməsi  lazım 

olduğunu nəzərə alaraq; 

Bir tolerantlıq və dialoq mühiti yaradılmasının, mədəni müxtəlifliyin, 

bir  cəmiyyətin  bölünməsinin  deyil,  bölünmə  üçün  deyil,  zenginleşmenin 

qaynağı  və  faktoru  olmasını  təmin  etmək  üçün  zəruri  olduğunu  nəzərə 

alaraq; 


Xoşgörüşlü  və  müreffeh  bir  Avropa  yaradılmasının,  yalnız  dövlətlər 

arasında  əməkdaşlığa  dayanmadığını,  hər  bir  dövlətin  konstitusiya  və 

bütövlüyünə  zərər  verməmək  qeydi  ilə  regional  və  yerli  idarələr  arasındakı 

sərhəd sonrası əməkdaşlığı tələb etdiyini də nəzərə alaraq

İnsan  hüquqları  və  əsas  azadlıqlar  müdafiəsi  müqaviləsini  və 

protokollarını nəzərə alaraq; 

1  Birləşmiş  Millətlər  Konvensiya  və  Məruzə  ilə  xüsusilə  29  İyun 

1990-ci  il  tarixli  Kopenhagen  sənədi  olmaq  üzrə,  Avropa  Təhlükəsizlik  və 

Əməkdaşlıq Konfransı sənədlərində iştirak edən milli azlıqların müdafiəsi ilə 

bağlı öhdəlikləri nəzərə alaraq

2  Qanunlar  çərçivəsində,  dövlətlərin  ərazi  bütövlüyünə  və  milli 

suverenliyinə  hörmət  göstərərək,  üzv  dövlətlərdə  və  bu  sənədə  iştirakçı 

olacaq  başqa  dövlətlərdə  milli  azlıqların  və  bu  azlıqlara  mənsub  fərdlərin 

hüquq  və  azadlıqlarının  fəal  qorunmasını  təmin  etmək  üçün  diqqət  ediləcək 

prinsipləri və onlardan irəli gələn öhdəliklərin təyin qərarlı olaraq; 

Daxili  qanunvericilik  və  uyğun  hökumət  siyasətləri  yolu  ilə,  bu 

Çərçivə  müqaviləsində açıqlanan prinsipləri həyata  keçirmə qətiyyəti içində 

tapılaraq; 

Aşağıdakılar barədə razılığa qalmışlar: 

 

                                BÖLÜM I  

Maddə 1 

Milli azlıqlar və bu azlıqlara mənsub fərdlərin hüquq və azadlıqlarının 

qorunması,  insan  hüquqlarının  beynəlxalq  qorunmasının  ayrılmaz  tərkib 

hissəsidir və beləliklə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yer alır. 

 

Maddə 2 

Bu  Çərçivə  Konvensiyasının  müddəalarına,  anlayış  və  tolerantlıq 

temeliyle yaxşı qonşuluq, dostluq əlaqələri və dövlətlər arasında əməkdaşlıq 

prinsiplərinə uyğunlaşma içində, yaxşı niyyətlə tətbiq edilir. Maddə 3 

1.  Milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərd,  belə  bir  rəftar  görmək  və  ya 

görməməyə sərbəst seçmə hüququna malik olacaq və belə bir seçkidən, ya da Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə