Glikirani hemoglobini (ghb) predstavljajo stabilne komponente hemoglobina, ki se tvorijo počasi in neencimatsko med hemoglobinom in glukozoYüklə 562 b.
tarix08.03.2018
ölçüsü562 b.
#30915 • Glikirani hemoglobini (GHB) predstavljajo stabilne komponente hemoglobina, ki se tvorijo počasi in neencimatsko med hemoglobinom in glukozo.

 • HbA1c je specifična oblika GHb, ki se tvori z vezavo glukoze z aldehidno skupino na eno ali obe končni NH2 skupini aminokisline valina ß polipeptidne verige hemoglobina. Glikirana HbA0 in HbA1 frakcija predstavlja z več izoformnimi oblikami (HbA1 a1, a2, b, c, d, e) približno 7 odstotkov (%) glede na celokupni hemoglobin, od tega je večina HbA1c.

 • Možnost zanesljive določitve HbA1c predstavlja največji napredek pri oskrbi, nadzoru in zapletih ter diagnostiki sladkorne bolezni v zadnjih 30 letih. • V rabi več različnih metod in analitskih sistemov, ki temeljijo na ločitvi teh molekul na osnovi :

 • naboja (elektroforeza/kapilarna in ionsko izmenjevalna kromatografija visoke ločljivosti-HPLC, HbA1c)

 • strukturnih lastnosti (afinitetna kromatografija, celokupni glikirani hemoglobin-GHb)

 • antigenskih lastnosti (imunološke metode z monoklonalnimi protitelesi s specifično vezavo na HbA1c).

 • Rezultati so izraženi v % ali mmol/mol Hb. • Velika variabilnost med številnimi metodami, ki so merile različne frakcije glikiranega hemoglobina (HbA1c, HbA1 in GHb) GHB/HbA1c lahko vodi do različnih rezultatov (tudi znotraj istih metod različnih analitskih sistemov).

 • Koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih letih prejšnega stoletja standardizacija na podlagi klinične obdelave bolnikov in 2 študij (Diabetes Control and Complications Trials-DCCT in UK Prospective Diabetes Study-UKPDS) ter globalnega programa (National Glycohemoglobin Standardisation Program - NGSP), ki je zagotavljal sledljivost HbA1c z omenjenima študijama in mrežo certificiranih laboratorijev/proizvajalcev (medicinska sledljivost z interpretacijo laboratorijskih rezultatov, kriteriji ukrepanja, referentnimi vrednostmi in stalnimi pred-, analitičnimi in poanalitičnimi kazalci kakovosti oz. napakami). • Poznana sta še dva lokalna programa s podobno zasnovo kot NGSP in sicer t.i. švedski in japonski model z manjšim obsegom in vplivom na mednarodnem trgu.

 • 1993 DCCT poročilo: intenzivna terapija zniža retinopatije, albuminurije in neuropatije v povprečju za več kot 50%. Stopnja glikemične kontrole (merjene kot HbA1c) pri diabetesu tipa I je tesno povezana z rizikom razvoja in/ali napredovanja kroničnih diabetičnih komplikacij. • DCCT je postavila temelje za določitev specifičnih ciljev zdravljenja diabetikov z uporabo HbA1c kot indeksa povprečne glikemije

 • 1998 United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) zagotovlja dokaze zmanjšanja rizika za diabetične komplikacije z intenzivno kontrolo krvnega sladkorja pri bolnikih z diabetesom tipa II.

 • American Diabetes Association (ADA) izda 1994 priporočila in cilje dobre oskrbe diabetika (HbA1c <7%), ki temeljijo na DCCT “referenčni metodi” (kationska izmenjevalna kromatografija-HPLC). • Metrološka standardizacija mednarodne federacije za klinično kemijo (IFCC) temelji na razvoju sledljivega, referentnega kalibratorja (očiščen hemolizat z izolirano frakcijo HbA1c in HbA0) in na razvoju definitivnih analitskih metod (specifično določanje N-končnih ostankov beta verige): HPLC/masne spektrometrije ali kapilarne elektroforeze (metrološka sledljivost višjega reda s sprejemljivim izkoristkom označene vrednosti za standard, certificiranim referentnim materialom, referentno metodo in akreditiranimi referentnimi laboratoriji).Primerjava rezultatov HbA1c medicinske/NGSP in metrološke/IFCC sledljivosti dokazala značilno razliko s sistemskim odklonom (znižanjem) IFCC rezultatov za 1.5 do 2 % HbA1c skozi celotno območje koncentracij:

 • Primerjava rezultatov HbA1c medicinske/NGSP in metrološke/IFCC sledljivosti dokazala značilno razliko s sistemskim odklonom (znižanjem) IFCC rezultatov za 1.5 do 2 % HbA1c skozi celotno območje koncentracij:

 • NGSP-HbA1c (%)= 0.915 * IFCC-HbA1c (%) + 2.15%

 • SKITEK, Milan, ŠTER, Mateja. Standardizacija določanja in harmonizacija rezultatov HbA1C = HbA1C standardization and harmonization. V: 2. Slovenski kongres klinične kemije z mednarodno udeležbo: TIVADAR, Andrijana (ur.). Zbornik razširjenih povzetkov, (Farmacevtski vestnik, letn. 55, posebna št.). Ljubljana: Slovensko farmacevtsko društvo, 2004, str. 327-328. [COBISS.SI-ID 1600881]Priporočila IFCC/ IDF/ADA/EASD (Consensus Statement 2007):

 • Priporočila IFCC/ IDF/ADA/EASD (Consensus Statement 2007):

 • HbA1c rezultat mednarodno standardiziran na IFCC referentni sistem

 • HbA1c rezultat izražen v IFCC/SI enotah (mmol/mol Hb) in NGSP enotah (%)

 • Če “študija ocene povprečne plazemske glukoze” izračunane iz HbA1c (ADAG ali e-AG) zadosti predhodnim specifičnim kriterijem, lahko na izvidu prikažemo tudi ADAG kot interpretacijo HbA1c (uspešno zaključeno 2008:

 • e-AG mmol/L = 1.59 X %HbA1c _ 2.59).Priporočila ADA/EASD/IFCC/ISPAD (Consensus Statement 2010):

 • Priporočila ADA/EASD/IFCC/ISPAD (Consensus Statement 2010):

 • HbA1c rezultat naj bo izražen v IFCC/SI enotah (mmol/mol Hb) in NGSP enotah (%)

 • Obe enote skupaj se uporabljata v člankih in raznih publikacijah

 • Trenutno stanje: ZDA (tudi Slovenija) nadaljujejo z NGSP enotami HbA1c(%) in dodajajo ADAG, večina evropskih dežel po vmesnem obdobju 1 – 2 let (obe enote) prešla na IFCC/SI enote vključno s Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, Avstralijo. Japonska ostaja pri svoji standardizaciji JDS in NGSP enotah (%).International Expert Committee Report on the Role of HbA1c Assay in the Diagnosis of Diabetes (2009):

 • International Expert Committee Report on the Role of HbA1c Assay in the Diagnosis of Diabetes (2009):

 • prednosti HbA1c v primerjavi z glukozo: standardiziran in sledljiv DCCT/UKPDS/IFCC, boljši indeks celokupne glikemije in rizika za dolgoročne komplikacije, nižja biološka variabilnost, boljša predanalitska stabilnost, vzorec kadarkoli brez “na tešče”, velika nihanja glukoze brez večjega vpliva, HbA1c že uporabljan za spremljanje, oskrbo in prilagajanje terapije

 • Slabosti HbA1c v primerjavi z glukozo: interference na variante Hb in stanja povečanega obrata eritrocitov, večji stroški in nedostopnost v določenih delih sveta.HbA1c >= 6.5% (48 mmol/mol;

 • HbA1c >= 6.5% (48 mmol/mol;

 • IFCC HbA1c (mmol/mol) = 10.93 x DCCT/NGSP unit (%) – 23.50 )

 • ALI

 • FPG >= 7.0 mmol/L

 • ALI

 • 2 urni 75 g OGTT: glukoza >= 11.0 mmol/L

 • ALI

 • Naključna glukoza >= 11.0 mmol/L pri bolniku s klasičnimi simptomi hiperglikemije

 • HbA1c testiranje samo z verificirano klinično laboratorijsko opremo, POCT instrumenti še niso dovolj ponovljivi in pravilni v diagnostične namene.

 • SKITEK, Milan. Screening for gestational diabetes mellitus. Clin Chem Lab Med, 2005, vol. 43, no. 6, str. 664-666. [COBISS.SI-ID 1746801],Evolucija NGSP certifikacijskih kriterijev za proizvajalce:

 • Evolucija NGSP certifikacijskih kriterijev za proizvajalce:

 • 1996: Evaluacijski protokoli EP9 (odklon) in EP5 (ponovljivost <=5%); HbA1c območje 4-14%

 • 1999: Sprememba iz EP9 na Bland/Altman oceno primerljivosti (95% meja zaupanja znotraj ± 1% HbA1c)

 • 2002: Zvišanje kriterijev za ponovljivost iz <=5% na <=4%)

 • 2007: Zvišanje kriterijev za oceno primerljivosti iz ± 1% na ± 0.85% HbA1c (oženje območja na 4-12%)

 • 2010: Zvišanje kriterijev za oceno primerljivosti iz ± 0.85% na ± 0.75% HbA1c (oženje območja na 4-10%).Evolucija kriterijev sprejemljivosti (odklon od referenčnih vrednosti) College of American Pathologists (CAP) zunanjih presoj (PT) za laboratorije*:

 • Evolucija kriterijev sprejemljivosti (odklon od referenčnih vrednosti) College of American Pathologists (CAP) zunanjih presoj (PT) za laboratorije*:

 • 2007: Začetek PT z dovoljeno mejo odstopanja ± 15% HbA1c

 • 2008: Dovoljena meja odstopanja se zniža na ± 12% HbA1c

 • 2009: Dovoljena meja odstopanja se zniža na ± 10% HbA1c

 • 2010: Dovoljena meja odstopanja se zniža na ± 8% HbA1c

 • 2011-2012: Dovoljena meja odstopanja se zniža na ± 6% HbA1c.

 • *Klinično značilna razlika v območju 6-9% HbA1c je ± 10%.Zmanjševanje interferenc:

 • Zmanjševanje interferenc:

 • Zavedanje dejstva interferenc pri določanju HbA1c (globalno HbS najpogostejša varianta, sledijo HbE, HbC in HbD)

 • Evaluacija interferenc za vsako analitsko metodo

 • Priporočeno uporabljati analitske metode dokazano brez interferenc (več kot 20% laboratorijev uporablja metode z različnimi interferencami).The National Academy

 • The National Academy

 • Of Clinical Biochemistry

 • Presents

 • LABORATORY MEDICINE PRACTICE GUIDELINES

 • EVIDENCE BASED PRACTICE FOR

 • POINT OF CARE TESTING

 • 2006Twenty one venous whole blood patient samples, preserved with EDTA, were analysed in duplicate for HbA1c on each of the five analysers

 • Twenty one venous whole blood patient samples, preserved with EDTA, were analysed in duplicate for HbA1c on each of the five analysers

 • Analyses were performed according to the IFUs in a well lit laboratory. Quality control samples were measured on each device at the beginning and end of each analytical session

 • The samples had been previously measured in a clinical laboratory on a Menarini 8160 HPLC analyser

 • Regression analysis was performed to compare each POCT method with the laboratory method. Confidence intervals are an indication of imprecision. Average bias of the results relative to the laboratory method was calculated only if the bias was similar across the measured range of the results

 • The results are presented together with the manufacturers’ claimed performanceThe in2it results gave the best agreement with laboratory results. At concentrations close to the recommended targets HbA1c of 6.5 - 7.5%, Afinion, DCA Vantage and in2it analysers provided results within 0.5% HbA1c of the laboratory result. The DCA Vantage performed well up to 8.5% HbA1c but overestimated at higher concentrations. A1cNow + results had a negative bias which exceeded the 0.5% expected with the use of EDTA preserved samples. Accuracy data for most analysers agreed moderately well with manufacturers’ quoted performance, the largest differences being shown by the A1cNow+ and the DCA Vantage. The Afinion samples showed the lowest imprecision as indicated by the confidence intervals.

 • The in2it results gave the best agreement with laboratory results. At concentrations close to the recommended targets HbA1c of 6.5 - 7.5%, Afinion, DCA Vantage and in2it analysers provided results within 0.5% HbA1c of the laboratory result. The DCA Vantage performed well up to 8.5% HbA1c but overestimated at higher concentrations. A1cNow + results had a negative bias which exceeded the 0.5% expected with the use of EDTA preserved samples. Accuracy data for most analysers agreed moderately well with manufacturers’ quoted performance, the largest differences being shown by the A1cNow+ and the DCA Vantage. The Afinion samples showed the lowest imprecision as indicated by the confidence intervals.

 • The cutoff table shows % HbA1c underestimation by A1cNow+ and overestimation by NycoCard.

 • All the analysers have NGSP certification for 2008 and therefore have acceptable performance. The analysers demonstrating the best analytical performance in this study were the in2it, Afinion and DCA Vantage (Overall rating: Good for a quantitative system).Samo nekaj RC študij in veliko tehničnih/evaluacijskih študij in primerjav HbA1c-POCT s centralnim laboratorijem oz. referenčno/rutinsko tehnologijo v zadnjih 20 letih.

 • Samo nekaj RC študij in veliko tehničnih/evaluacijskih študij in primerjav HbA1c-POCT s centralnim laboratorijem oz. referenčno/rutinsko tehnologijo v zadnjih 20 letih.

 • Nekaj ključnih ugotovitev:

 • HbA1c se lahko dandanes določa s hitrimi, avtomatiziranimi in povezljivimi POCT instrumenti

 • Ponovljivost meritev se izboljšuje in je pri nekaterih instrumentih že enakovredna referenčno/rutinski tehnologiji

 • Problem ostaja odklon od pravih vrednosti in interference (HbS itd.) in s tem povezana referentna območja ter v nekaterih sredinah kompetentnost/usposobljenost kadrov

 • Ekonomska podprtost HbA1c-POCT je še vprašljiva in zavisi od političnih odločitev, koliko je posamezna družba pripravljena investirati v dolgoročno spremljanje bolnikov.New POCT system “Banalyst M” using a microfluidic chip achieves

 • New POCT system “Banalyst M” using a microfluidic chip achieves

 • simultaneous rapid diagnosis of HbAlc and Glu

 • Banalyst® M, a new microblood analyzing system for POCT, comprises a μTAS

 • (Micro Total Analysis System) chip (l30 mm, w62 mm, t12 mm) and a compact

 • desktop measuring instrument, and measures and mixes samples in a chip with micro

 • channels. Unlike the Banalyst reported at the same academic conference, Banalyst®

 • M measures maximum 5 items by one chip. “Banalyst M HbA1c/Glu” recently

 • developed measures hemoglobin A1c (HbA1c) and glucose (Glu) simultaneously

 • from only a 10 μL whole blood sample. Using this chip, system was evaluated at

 • Kyushu University Hospital.

 • CLINICAL CHEMISTRY, Vol. 57, No. 10, Supplement, 2011Novel Cellular Hemoglobin A1c Control - A Commutable Control

 • Novel Cellular Hemoglobin A1c Control - A Commutable Control

 • Across HPLC, Immunoassay and Boronate Affinity Methods

 • Commercial A1c controls are noncellular which do not test the entire analytical

 • system of the instrument, including

 • the lysing step. Lysate based A1c controls are also reported to give erroneous results.2

 • Streck A1c-Cellular® is the only cellular control which has intact RBC. Therefore,

 • Streck A1c control tests the entire assay procedure. Streck A1c control is also

 • commutable across different A1c analyzers of all methodologies. The importance of

 • commutable calibrators is emphasized in order to harmonize the clinical instruments.3

 • The aim of the present study is to compare the performance of Streck A1c controls

 • with the other commercial controls and establish its commutability across different

 • A1c methodologies.

 • CLINICAL CHEMISTRY, Vol. 57, No. 10, Supplement, 2011 • In preliminary recommendations published today (18 October 2011) by NICE, exenatide prolonged release suspension for injection (Bydureon, Eli Lilly) is recommended in triple therapy regimens (in combination with metformin and a sulphonylurea, or metformin and a thiazolidinedione) as a treatment option for people with type 2 diabetes, when control of blood glucose remains or becomes inadequate (HbA1c of 7.5% or above, or other higher level agreed with the individual), and the person has:

 • a body mass index (BMI) of 35 kg/m2 or higher in those of European family origin (with appropriate adjustment for other ethnic groups) and specific psychological or medical problems associated with high body weight, or

 • a BMI below 35 kg/m2, and therapy with insulin would have significant occupational implications or weight loss would benefit other significant obesity-related comorbidities.

 • Treatment with exenatide prolonged release suspension for injection in a triple therapy regimen should only be continued if a beneficial metabolic response has been shown (defined as a reduction of at least 1 percentage point in HbA1c and a weight loss of at least 3% of initial body weight at 6 months). • Kakšna mora biti analitična variabilnost (standardna deviacija) analitskega sistema, da bi zagotovil zaznavo znižanja koncentracije HbA1c (zaradi uporabe GLP-1 agonista exenatida) za najmanj 8.0 mmol/mol Hb (cca 1 %, NGSP) na nivoju 5.0% rizika (biološka variabilnost HbA1c znotraj osebka kot standardna deviacija je 0.1 mmol/mol)? • P(%) 10 5 2 1 0.2 0.1

 • z 1.65 1.96 2.33 2.58 3.09 3.29

 • (x1 - x2) – m 1-2

 • z = ------------------

 • s1,2

 • S = 3.43 mmol/mol

 • SA = 3.4 mmol/mol (pri 62.8 mmol/mol oz. 8.5% HbA1c znaša 5.4 % kot KV%).

HVALA ZA POZORNOST!

 • HVALA ZA POZORNOST!Yüklə 562 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə