Fenilketonüri(pku)Yüklə 62,08 Kb.
tarix10.11.2017
ölçüsü62,08 Kb.
#9169
Fenilketonüri(PKU)
Enzim defekti: Fenilalanin hidroksilaz(12. kromozom): 400'den fazla mütasyon

İnsidans: Ortalama 1:10,000 (en yüksek insidans Türkiye'de, 1: 4,500)
Tipler:


 1. Klasik fenilketonüri (tam ya da tama yakın enzim yetersizliği): fenilalanin düzeyleri >20 mg/dL (>1200 mmol/L) diyet tedavisi gerektirir
 1. Atipik fenilketonüri (kısmi enzim yetersizliği): fenilalanin düzeyleri <10 mg/dL (<600 mmol/L, klinik bulgu yok, diyet tedavisi gerektirmez.
 1. Habis fenilketonüri: Tetrahidrobiopterin (BH4= fenilalanin hidroksilazın kofaktörü): Ağır nörolojik bulgular, diyet tedavisine cevap vermez. Dopamin ve setotonin takviyesi yararlı olabilir.
 1. Maternal fenilketonüri = feniketonürik fetopati: Normal fenilalanin düzeyi, mikrosefali, kardiyak defektler, motor-mental retardasyon


Klinik bulgular: Ağır beyin hasarı, ilerleyici motor-mental gerilik, spastisite, felçler, konvülsiyon, self-mütilasyon, açık saç ve deri rengi (sarı saç,mavi göz, tirozin yetersizliği), idrarda ve terde fare leşi kokusu
Tanı: fenilalanin yüksekliği (N: <2mg/dL) and tirozin düşüklüğü

Demir (3) klorür testinde yeşil renk


Neonatal tarama: Guthrie-kartı (hayatın 3ncü ve 7nci günleri arasında)
Tedavi: fenilalaninden kısılı diyet. Tirozin, esansiyel amino asitler ve eser

elementlerin takviyesi


Tedavinin hedefi

0-10 yıl:: fenilalanin değerleri: 0.7-4 mg/dL

11-16yıl: fenilalanin değerleri: <15 mg/dL

16 yıl< : fenilalanin değerleri: <20 mg/dL

PKU’lu gebe kadınlar: fenilalanin değerleri < 7mg/dL

Prognoz: Erken teşhis ve tedavi ile normal motor mental gelişim

Kükürtlü aminoasitlerin metabolizması


Tetrahidrofolat METİONİN


MS

5-10-Metilen S-Adenozill- Betaintetrahidrofolat Vit. B12 metionin

MTHFR


(folik asid) 5-metil- Homosistein Homosistin

tetrahidrofolat

Sistationin-ß-sentaz (Vit B6)


Sistationin


Sülfit oksidazSülfat Sülfit Sistein Homoserin
MTHFR: Metilen tetrahidrofolat redüktaz, MS: Metionin sentaz


Belirtiler

Homosistinüri

Marfan sendromu

Göz

İskelet


Merkez sinir Sistemi

Kardiyovasküler sistem

Genel aneztezi

SülfitüriLens dislokasyonu (genellikle aşağı doğru), glokom, retina ayrılması, miyopi, katarakt
Araknodaktili, hipermobilite, pektus ekskavatum, düz tabanlık, dolikosternomeli, osteoporoz, genu valgum, diş bozuklukları
Zekâ genellikle geri, konvülsiyonlar, EEG bozuklukları, spastisite, fokal nörolojik bozukluklar, psikiatrik bozukluklar
Arteriyel ve venöz trombuslar, yüz kızarması, livedo reticularis
Kontrendike

Var

Lens dislokasyonu (genellikle yukarı doğru), mikrofaki, glokom, retina ayrılması
Araknodaktili, hipermobilite, pektus ekskavatum, düz tabanlık

Zekâ geriliği nadir.Dissekan anevrizma, mitral kapak prolapsusu, aort dilatasyonu, ASD
Yapılabilir

Yok

KLASİK HOMOSİSTİNÜRİ


Enzim defekti: Sistationin-ß-sentaz

Mekanizma: Homosistein birikimi Kollajen doku bozukluğu
Klinik bulgular: Genellikle okul çağında başlayan ilerleyici hastalık, Marfan-benzeri görünüm (araknodaktili), ilerleyici miyop (en erken bulgu), lens dislokasyonu, epilepsi, mental gerilik, osteoporoz, kemik deformiteleri, tromboembolik olaylar
Tanı: Metionin yüksekliği, homosistein yüksekliği (N: 0-3.5 µmol/L) ve sistein düşüklüğü. Taze !!! idrarda nitroprussid testi pozitifliği

Tedavi: Pridoksin (Vit. B6): 250-1000 mg/gün + folik asit 10 mg/gün.

Tedavi yetersiz olursa diyet + betain 100 mg/kg (3X3 g’a kadar)


Hedef: homosistein düzeyinin 30µmol/L’nin altında tutulması.

HAFİF HİPERHOMOSİSTEİNEMİ

Nedenler


 • Metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) polimorfizmi, termolabil varyant, Avrupalılarda %5’e varan homozigotluk oranı

 • Sistationin-ß-sentaz heterozigotluğu

 • Folik asit metabolizmasının endojen ve ekzojen bozuklukları

 • Vitamin B12 yetersizliği


Klinik bulgular:

* 3ncü ve 4ncü onyılda erken vasküler hastalık(enfarktlar, trombozlar, tromboemboliler)


Maternal hiperhomosisteinemi: konjenital defektler

Nöral tüp defektleri

Kardiak çıkış defektleri?

Dudak-damak yarıkları?

Renal defektler?

Pilor stenozu?Tanı: Yüksek (30-40µmol/L’ye kadar) homosistein düzeyleri

Tedavi: Folik asit 5mg/gün, B6 Vitamini: 100 mg/gün

Korunma: Folik asitten zengin ya da zenginleştirilmiş gıdalar

Tirozinemi Tip IEnzim defekti: Fumarilasetoasetat hidroksilaz

Klinik bulgular

Akut infantil form: Ağır karaciğer yetersizliği, kusma, kanamalar, sepsis, renal tubulopati (Fanconi sendromu)
Kronik form: Hepatomegali, siroz, büyüme geriliği, rahitis, hematom, tübülopati, periferik nöropati, and karın ağrıları (d-ALA artışı)

Tanı: Yüksek süksinilaseton düzeyi (diagnostik). Tirozin düzeyleri:ya da yüksek. Methionine:yüksek, delta-aminolevulinic acid: yüksek, alfa-feto protein: çok yüksek(hepatosellüler karsinom belirteci)
Tedavi:

NTBC 1 mg/kg: toksik metabolitlerin(süksinilaseton) birikimini engeller; Bu sırada tirozin daha da yükselir  tirozinden kısılı diyet
İlaç tedavisi başarılı olmazsa karaciğer transplantasyonu
Komplikasyonlar:

* Karaciğer yetersizliği


* Hepatosellüler karsinom (alfa-feto protein takibi), periodik olarak ultrasonografi ve karaciğer biyopsisi yapın.
Prognoz: NTBC tedavisi ile oldukça iyi

Tirozinemi Tip IIEnzim defekti: Sitozolik tirozin aminotransferaz
Klinik bulgular: Ağrılı kornea lezyonları ( yaşarma, fotofobi, sikatris) hafif mental gerilik.
Tanı: Tirozin ve fenilalanin düzeyinde yükseklik

Tedavi: Tirozin ve fenilalaninden fakir diyet
Alkaptonüri
Enzim defekti: Homogentisat oksijenaz

Klinik bulgular: İdrarın asit ortamda siyahlaşması, erişkinlerde hafif artrit

Tanı: İdrarda homogentisik asit artışı

Tedavi: Proteinden kısılı diyet ? NTBC?

Prognoz: Tedavisi olmamasına rağmen oldukça iyi
Kükürtlü aminoasitlerin metabolizması
Tetrahidrofolat METİONİN


MS

5-10-Metilen S-Adenozill- Betainetetrahidrofolat Vit. B12 metionin

MTHFR


(folik acid) 5-metil- Homosistein Homocistin

tetrahidrofolat

Sistationin-ß-sentaz (Vit B6)


Sistationin


Sülfit oksidazSülfat Sülfit Sistein Homoserin
MTHFR: Metilen tetrahidrofolat redüktaz, MS: Metionin sentaz


Belirtiler

Homosistinüri

Marfan sendromu

Göz

İskelet


Merkez sinir Sistemi

Kardiyovasküler sistem

Genel aneztezi

SülfitüriLens dislokasyonu (genellikle aşağı doğru), glokom, retina ayrılması, miyopi, katarakt
Araknodaktili, hipermobilite, pektus ekskavatum, düz tabanlık, dolikosternomeli, osteoporoz, genu valgum, diş bozuklukları
Zekâ genellikle geri, konvülsiyonlar, EEG bozuklukları, spastisite, fokal nörolojik bozukluklar, psikiatrik bozukluklar
Arteriyel ve venöz trombuslar, yüz kızarması, livedo reticularis
Kontrendike

Var

Lens dislokasyonu (genellikle yukarı doğru), mikrofaki, glokom, retina ayrılması
Araknodaktili, hipermobilite, pektus ekskavatum, düz tabanlık

Zekâ geriliği nadir.Dissekan anevrizma, mitral kapak prolapsusu, aort dilatasyonu, ASD
Yapılabilir

Yok

KLASİK HOMOSİSTİNÜRİ


Enzim defekti: Sistationin-ß-sentaz

Mekanizma: Homosistein birikimi Kollajen doku bozukluğu
Klinik bulgular: Genellikle okul çağında başlayan ilerleyici hastalık, Marfan-benzeri görünüm (araknodaktili), ilerleyici miyop (en erken bulgu), lens dislokasyonu, epilepsi, mental gerilik, osteoporoz, kemik deformiteleri, tromboembolik olaylar
Diagnosis: Metionin yüksekliği, high homosistein yüksekliği (N: 0-3.5 µmol/L) ve sistein düşüklüğü. Taze !!! idrarda nitroprussid testi pozitifliği in

Tedavi: Pridoksin (Vit. B6): 250-1000 mg/gün + folik asit 10 mg/gün.

Tedavi yetersiz olursa diyet + betain 100 mg/kg (3X3 g’a kadar)


Hedef: homosistein düzeyinin 30µmol/L’nin altında tutulması.

HAFİF HİPERHOMOSİSTEİNEMİ
Nedenler


 • Metilen tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) polimorfizmi, termolabil varyant, Avrupalılarda %5’e varan homozigotluk oranı

 • Sistationin-ß-sentaz heterozigotluğu

 • Folik asit metabolizmasının endojen ve ekzojen bozuklukları

 • Vitamin B12 yetersizliği


Klinik bulgular:

* 3ncü ve 4ncü onyılda erken vasküler hastalık(enfarktlar, trombozlar, tromboemboliler)


Maternal hiperhomosisteinemi: konjenital defektler

Nöral tüp defektleri

Kardiak çıkış defektleri

Renal defektlerPilor stenozu?

Tanı: Yüksek (30-40µmol/L’ye kadar) homosistein düzeyleri

Tedavi: Folik asit 5mg/gün, B6 Vitamini: 100 mg/gün

Korunma: Folik asitten zengin ya da zenginleştirilmiş gıdalarYüklə 62,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə