##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün


##num= 7// level= 1// sumtest=17 // name= XII Əsrdə feodal dövlətləri. Mədəniyyət xxx //Yüklə 0,59 Mb.
səhifə7/27
tarix31.10.2018
ölçüsü0,59 Mb.
#77276
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

##num= 7// level= 1// sumtest=17 // name= XII Əsrdə feodal dövlətləri. Mədəniyyət xxx //


1. Rəvvadi və Eldənizlər dövlətlərinin tarixinə aid oxşarlıq:

A) Əsaslarının ərəb mənşəli sülalə tərəfindən qoyulması

B) Yadellilərə qarşı mübarizədə Bizansla ittifaq bağlaması

C) Paytaxtların Təbriz şəhəri olması

D) Osmanlı dövləti ilə müharibə aparmaları

E) Azərbaycanın Şimal hissəsində yaranmalar

2. Gürcü çarı IV Davidin Şirvanşah III Mənüçöhrlə qohum olmasını zəruri edən səbəblərdən biri:

A) Şirvanşahlardan səlcuqlara qarşı hərbi mütəffiq kimi istifadə etmək

B) Bizansa qarşı birlikdə mübarizə aparmaq

C) Ticarət əlaqələrini genişləndirmək

D) Slavyanların yürüşlərini birgə dəf etmək

E) Qipçaqların əsarətindən xilas olmaq üçün Şirvandan kömək almaq

3. Azərbaycana Slavyanların 944 - cü il yürüşü ilə monqolların II yürüşü arasndakı ümumi cəhət:

A) Siyasi müstəqilliyə son qoymaları

B) Xəzər xaqanının köməyindən istifadə etmələri

C) İşğal etdikləri ərazilərdə möhkəmlənmək istəmələri

D) Sənətkarları doğma yurdlardan sürgün etmələri

E) Əhalinin güclü müqaviməti nəticəsində ölkə ərazisini tərk etmələri .

4. 1175 - ci il Eldənizlər tarixi ilə 1192 - ci il Şirvanşahlar tarixində baş vermiş oxşar hadisə:

A) Paytaxtların köçürmələri

B) Hakimiyyətə yeni hökmdarın gəlməsi

C) Gürcülərin hücumuna məruz qalmaları

D) Slavyanlar tərəfindən qarətə məruz qalmaları

E) Hər iki paytaxtda zəlzələnin baş verməsi

5. İntibah dövrünün görkəmli Azərbaycan astranomu:

A) Nəsrəddin Tusi

B) Fazil Fəriddin Şirvani

C) Əbubəkr Məhəmməd Şirvani

D) Fələki Şirvani

E) Xətib Təbrizi

6. XII - XIII əsrlərdə Azərbaycan dövlətləri:

1 - Şirvanşahlar

2 - Sasanilər

3 - Atabəylər (Eldənizlər)

4 - Rəvvadilər

5 - Ağsunqurilər

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 5

7. 1123 - cü ildə Şirvanşah III Məniçöhr:

1 - Səlcuq sultanına 40 min dinar xərac vergisini ödəməkdən imtina etdi

2 - Sultan Məhəmmədə tabe oldu

3 - Bizans imperatoru ilə müqavilə bağladı

4 - Səlcuq sultanına tabe olmayacağını bildirdi

5 - Qıpçaqlarla müharibə etdi

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 2, 5

E) 1, 4

8. Hansı Atabəylər hökmdarına aiddir:

1 - Şirvanın Gürcüstana birləşdilirməsinə imkan vermədi

2 - 50 minlik nizami ordu yaratdı

3 - İraq sultanını tabe etdi

4 - 1161 - ci ildə gürcülərin hücumunu dəf etdi

A) Məhəmməd Əbu Sac

B) Özbək

C) Çingiz xan

D) Şəmsəddin Eldəniz

E) I Axsitian

9. Atabəylərin hansı hökmdarına aiddir:

1 - Paytaxtı Həmədana köçürtdü.

2 - Təbrizi Ağsunqurilərdən aldı

3 - Tərəfdarlarına çoxlu iqta payladı

4 - Yaxın adamların mühüm dövlət vəzifəsinə təyin etdi

5 - Tabe olmayan əmirləri cəzalandırdı

6 - Dövlətin xarici siyasi vəziyyətini yaxşılaşdırdı

A) Məhəmməd Cahan Pəhləvan

B) Atabəy Əbubəkr

C) Özbək

D) Hülakü xan

E) Cəlaləddin

10. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - İbrahim Osmanoğlunun Gəncə qala qapıları

2 - Xudafərin körpüsünün salınması

3 - Dərbənd əmirliyinin Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirilməsi

4 - Paytaxtı Gəncə olan Şəddadilər dövlətinin əsasının qoyulması

A) 3, 4, 1, 2

B) 4, 3, 2, 1

C) 4, 3, 1, 2

D) 2, 1, 4, 3

E) 4, 2, 3, 1

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Səlcuqlar tərəfindən İraqın işğal edilməsi

2 - Dəndənəkan döyüşü

3 - İlk Səlcuq dövətinin yaranması

4 - Şirvanşah dövlətinin səlcuqlardan asılı hala salınması

A) 3, 2, 1, 4

B) 3, 2, 4, 1

C) 2, 3, 4, 1

D) 3, 1, 4, 2

E) 1, 2, 4, 3

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Alban dövlətinin məhvi

2 - Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtının Bakıya köçürülməsi

3 - Eldənizlər dölətinin əsasının qoyulması.

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 1

C) 1, 3, 2

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 2

13. Xronoloji ardıcıllığı düzün:

1 - Şamaxıda zəlzələ - paytaxtın Bakıya köçürülməsi

2 - Həmədanın Atabəylərin paytaxtına köçürülməsi

3 - Qızıl Arslanın sultan elan edilməsi

4 - Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyətə gəlməsi

A) 4, 3, 2, 1

B) 2, 4, 1, 3

C) 2, 3, 1, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 1, 4, 2, 3

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Mömünə xatun məqrəbəsi

2 - Yusif ibn Kuseyr məqbərəsi

3 - Qoşaminarə

4 - Bakıda qız qalası

A) 4, 3, 2, 1

B) 2, 1, 4, 3

C) 4, 2, 1, 3

D) 4, 1, 2, 3

E) 2, 1, 3, 4

15. Uyğun variantı müəyyən edin:

I - Şirvanşahlar

II - Şəddadilər

III - Sacilər

IV - Rəvvadilər

1 - Paytaxtı Təbriz şəhəri oldu

2 - Səlcuqlarla ittifaqda erməni - gürcü feodallarına qarşı uğurlu mübarizə aparmışdır

3 - Dövlətin əsasını Heysəm ibn Xalid qoymuşdur

4 - Zəncandan Dərbəndə qədər bütün Azərbaycan torpaqjarını birləşdirmişlər

A) I – 2, II – 3, III – 4, IV - 1

B) I – 4, II – 2, III – 1, IV – 3

C) I – 3, II – 1, III – 2, IV – 4

D) I – 3, II – 2, III – 4, IV – 1

E) I – 1, II – 3, III – 2, IV - 4

16. Uyğun variantı müəyyən edin:

I - Qızıl Arslan

II - Şəmsəddin Eldəniz

III - M. C. Pəhləvan

IV - Abu Bəkr

1 – “Böyük Atabəy” titulu alması

2 - Paytaxtın Həmadana köçürülməsi

3 - Ara müharibələri və dövlətin tənəzzülünün surətlənməsi

4 - Xəlifə ən - Nasirin razılığı ilə sultan elan edilməsi

A) I – 4, II – 2, III – 3, IV - 1

B) I – 4, II – 2, III – 1, IV – 3

C) I – 3, II – 4, III – 1, IV - 2

D) I – 2, II – 3, III – 4, IV – 1

E) I – 4, II – 1, III – 2, IV – 3

17. Uyğun variantı müəyyən edin:

I - III Məniçöhr

II - I Axsitan

III - Şəmsəddin Eldəniz

IV - M. C. Pəhləvan

1 - Atəbəylər sülaləsinin əsasını qoydu

2 - Paytaxtı Şamaxıdan Bakıya köçürdü

3 - Paytaxtı Naxçıvandan Həmədana köçürdü

4 - Səlcuqlara 40 min dinar illik bac verməkdən imtina etddi

A) I - 4, II – 2, III – 3, IV – 1

B) I – 2, II– 3, III – 1, IV – 4

C) I – 4, II – 2, III – 1, IV – 3

D) I – 3, II – 1, III – 2, IV – 4

E) I – 1, II – 3, III – 4, IV - 2


Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə