##Fakültə: Qeyri ixtisas, əyani və qiyabi I ii kurslar üçün


##num= 28// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycan SSR 1961 – 1988 ci illər //Yüklə 0,59 Mb.
səhifə27/27
tarix31.10.2018
ölçüsü0,59 Mb.
#77276
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

##num= 28// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycan SSR 1961 – 1988 ci illər //


1. Azərbaycan dilinin dövlət dili olması öz əksini tapdı:

A) Azərbaycan SSR - nin 1978 - ci il konstitusiyasında

B) SSRİ - nin 1936 - cı il konstitusiyasında

C) SSRİ – nin 1924 – cü il konstitusiyasında

D) Azərbaycan SSR – nin 1937 ci il konsitutsiyasında

E) SSRİ - nin 1924 – il konsitutiyasında

2. Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını kəşf edən alim:

A) Ə. Topçubaşov

B) Azad Mirzəcanzadə

C) Mirəsədulla Mirqasımov

D) Xudu Məmmədov

E) Fərman Salmanov

3. 1980 - ci illərdə milli zəmində qarşıdurma SSRİ - nin hansı bölgəsində baş vermişdir?

A) Ukrayna

B) Estoniya

C) Litva

D) Azərbaycan SSR - nin Dağlıq Qarabağ bölgəsində

E) Qazaxıstan

4. Naxçıvan MSSR - nin yaradılmasından neçə il sonra onun SSRİ - nin tərkibindən çıxdı?

A) 66

B) 81

C) 87

D) 73

E) 68

5. Ermənistan SSR - dən ilk qaçqınların Azərbaycan SSR - yə gəlməsi:

A) 1991 - ci il 18 oktyabr

B) 1989 - cu il 23 sentyabr

C) 1990 - cı il 19 - 21 yanvar

D) 1988 - ci il yanvar - fevral

E) 1991 - ci il dekabr

6. 1988 - 1994 - cü illərdə Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsində ermənilərin əsas məqsədi:

A) Azərbaycana qarşı ərazi iddiası.

B) Azərbaycanın mədəni sərvətlərinə sahib olmaq

C) Azərbaycanın Tüerkiyə ilə bir ittifaqda birləşməsinə mane olmaq

D) Dağlıq Qarabağ ermənilərinin siyasi hüquqlarını genişləndirmək

E) Dağlıq Qarabağ ermənilərinə ərazi və mədəni muxtariyyət əldə etmək

7. 1992 - ci il fevralın 25 - 26 - da:

A) Stepanakertdən azərbaycanlıların qovulması

B) Sumqayıt hadisəsi baş vermişdir

C) Qarakənd hadisəsi baş vermişdir

D) Ermənilər və 366 - cı rus alayı Xocalıda azərbaycanlıları kütləvi qırmışlar

E) Şuşanın işğal olunması

8. 1989 - cu il sentyabrın 23 - də:

A) “Azərbaycan SSR - nin suverenliyi haqqında” qanun qəbul olunmuşdur

B) Moskva Dağlıq Qarabağı idarə etmək üçün Xüsusi idarə komitəsi yaratdı

C) Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ilə bağlı “İstiqlaliyyət bəyənnaməsi” qəbul olundu

D) ATƏT - in Minsk qrupu yaradıldı

E) “20 yanvar” (Qanlı yanvar) hadisəsi baş vermişdir

9. 1988 - ci il 17 noyabr tariximizdə adlanır:

A) Milli Dirçəliş günü

B) Qurtuluş günü

C) İstiqlaliyyət günü

D) Respublika günü

E) Həmrəylik günü

10. 1991 - ci il avqustun 8 - də:

A) Azərbaycan Respublikasında ilk Prezident seçkisi keçirilmişdir

B) Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yarandı

C) Ermənistan SSRİ - də Nüvədi kəndindən sonuncu azərbaycanlıların qovulması

D) Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarə Komitəsinin yaradılması

E) Azərbaycan ATƏM - ə üzv oldu

11. Azərbaycan Respublikasının daxil olduğu ilk beynəlxalq təşkilat:

A) İslam Konfransı Təşkilatı

B) BMT

C) Avropa Şurası

D) NATO

E) MDB

12. ATƏT - in Minsk qrupunun yaradılmasının məqsədi:

A) Erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı cinayət əməllərinin araşdırmaq

B) Dağlıq Qarbağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll etmək

C) Ermənilərlə azərbaycanlıları barışdırmaq

D) Rusiyanın antiazərbaycan siyasətinin ifşa etmək

E) Ermənilərin Azərbaycana vurduğu iqtisadi ziyanları araşdırmaq

13. 1988 - ci il Azərbaycanda xalq hərəkatının başlanmasının səbəbləri:

1 - Ermənistandakı azərbaycanlıların kütləvi sürətdə deportasiyası

2 - SSRİ hökümətinin Azərbaycan SSR - nin bir hissəsini Gürcüstana vermək istəməsi

3 - Moskvaya arxalanan ermənilərin Dağlıq Qarabağda separatçılıq meyllərinin güclənməsi.

4 - Kapitalist dövlətlərinin SSRİ - ni möhkəmləndirmək cəhdləri

5 - Azərbaycanda İslam ölkələrin təbliğatının güclənməsi

A) 2, 3

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 2, 4

E) 1, 3

14. 1988 - ci il noyabrın 17 - si dekabrın 4 - də Bakıda “Azadlıq” meydanındakı mitinqçilərin tələbləri:

1 - Azərbaycanın SSR - nin tərkibindən çıxarılması

2 - Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dayandırılmasının hökümətdən tələb olunması:

3 - Ermənistana müharibə elan edilməsi

4 - SSRİ Ali Sovetinin sesiyasında Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar məsələ qaldırılması

5 - Ermənistandan azərbaycanlıların qovulmasına son qoyulması

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 5

15. 1989 - cu ildə olmuş hadisələr:

1 - Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaranması.

2 - Xalq hərəkatının başlanması

3 - “Azərbaycan SSR - nin suverenliyi haqqında” qanunun qəbulu

4 - Qanlı yanvar hadisəsi olmuşdur

5 - Bakıya sovet ordusu hücum etmişdir

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 1, 2

E) 1, 3

16. Xronoloji yaradıcılığı müəyyən edin:

1 - H. Ə. Əliyevin SSRİ Nazirlər Sovetiinin Birinci müavini vəzifəsinə təyin edilməsi

2 - Bakı metropoliteninin açılışı

3 - Oncilidlik “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” nəşrinin başa çatması

4 - Erməni təxribatçılarının Sumqayıtda qanlı fitnəkarlıq törətməsi

A) 2, 1, 3, 4

B) 2, 3, 1, 4

C) 1, 2, 4, 3

D) 1, 3, 4, 2

E) 3, 2, 1, 4

17. 1991 - ci ildə olmuş hadisələr:

1 - Azərbaycan - Ermənistan arasında atəşkəsin əldə olunması

2 - Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının qəbulu

3 - Azərbaycan Respublikasının MDB - yə daxil olması

4 - Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin Türkiyə tərəfindən tanınması

5 - Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranması

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 1, 2

##num= 29// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycanda milli müstəqilliyin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə xxx //


1. 1990 - cı ilin mayın 19 - da Azərbaycanda:

A) Azərbaycan SSR Ali Soveti sessiyasında prezident vəzifəsi təsis edilmişdir

B) Sovet ordusu Bakıda azərbaycanlıları qırmışdır

C) Azərbaycan Respublika elan edilmişdir

D) Azərbaycan Respublikası SSRİ - nin tərkibindən çıxmşıdır

E) SSRİ süqut etmişdir

2. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir:

A) 1993, 1998

B) 1991, 2003

C) 1969, 1991

D) 1993, 2003

E) 1991, 1993

3. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir:

A) 2001, 2008, 2013 – cü illər

B) 1993, 1998, 2002 - ci illər

C) 1994, 2003, 2012 - ci illər

D) 2003, 2008, 2013 - cüi illər

E) 1998, 2003, 2010 - cı illər

4. Azərbaycanlıları Ermənistandan birdəfəlik çıxarmaq üçün ermənilər:

A) Sumqayıt fitnəkarlığının törətdilər

B) Xocalı faciəsinin törətdilər

C) Bakıda metroda terror törətdilər

D) Qarakənddə vertolyot qəzasını törətdilər

E) Əsgəranda iki azərbaycanlı gənci qətlə yetirdilər

5. 1992 - 1993 - cü illərdə Azərbaycanın hakimiyyətində olmuşdur:

A) Yeni Azərbaycan Partiyası

B) Azərbaycan Xalq cəbhəsi - Müsavat partriyası

C) Azərbaycan Xalq cəbhəsi - Yeni Azərbaycan Partiyası

D) Müsavat - Yeni Azərbaycan partiyaları

E) Milli İstiqlal və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi

6. 1996 - cı ildə keçirilmiş Lissabon sammitinin əhəmiyyəti:

A) Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəkləndi

B) Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyinə təminat verildi

C) Azərbaycan NATO - ya üzv qəbul olundu

D) Azərbaycan ATƏM - ə üzv oldu

E) Ermənistana qarçı sanksiyalar qəbul oundu

7. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 1997 - ci ildə verdiyi fərmana əsasən hər il fevralın 26 - da saat 17 - də:

A) Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi kimi qeyd olunur

B) Şuşanın işğal günü qeyd olunur

C) Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi sükut dəqiqəsi ilə yad edilir

D) 1918 - ci ildə ermənilərin məhv etdikləri azərbaycanlıların xatirəsi anılır

E) 1988 - ci ildə ermənilərin İL - 76 təyyarəsində məhv etdikləri azərbaycanlıların xatirəsi yad olunur

8. 1997 - ci ildə Azərbaycan respublikası prezidentinin fərmanı ilə qərara alındı:

A) Latın əlifbasının tətbiqi

B) 1918 - ci ildə ermənilərin məhv etdikləri azərbaycanlıların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi

C) Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yuybileyini qeyd olunması

D) “Dədə - Qorqud” dastanının 1300 illiyinin keçirilməsi

E) Azərbaycan SSRİ - in elan olunmasının 80 illik yubileyinin qeyd olunması

9. 1999 - cu ilin dekabrın 12 - də:

A) Azərbaycan Respublikasının ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildi

B) Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv olundu.

C) Azərbaycan Respublikasında ilk parlament seçkisi keçirildi

D) Azərbaycan Respublikası NATO - ya üzv qəbul edildi

E) Budapeşt sammiti keçirilmişdir

10. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlər:

1 - Türkiyə

2 - Almaniya

3 - Rumıniya

4 - Rusiya

5 - Pakistan

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 5

11. 1993 - cü ilin iyul - avqust ayında ermənilərin işğal etdiyi rayonlar:

1 - Şuşa

2 - Ağdam

3 - Kəlbəcər

4 - Füzuli

5 - Cəbrayıl

A) 2, 3 , 4

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 4, 5

12. 1992 - ci ilin mayında baş vermişdir:

1 - Ermənilərin Şuşanı işğal etməsi

2 - Türkiyənin Azərbaucanı tanıması

3 - Ermənilərin Laçını işğal etməsi

4 - Dağlıq Qarabağın Muxtar Vilayət statusunun ləğvi

5 - Xocalı faciəsi

A) 1, 3

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 3, 5

13. 1995 - ci ilin noyabrın 12 - də :

1 - İlk dəfə Milli Məclisə seçkilər keçirildi

2 - İlk pezident seçkiləri keçirildi

3 - Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi

4 - Əsrin müqaviləsi imzalandı

5 - Budapeşt sammitində ATƏT - in Minsk qrupu həmsədrlər təsisatı yaradılmışdır.

A) 4, 5

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 3, 4

E) 2, 3

14. 1998 - ci ildə olmuşdur:

1 - İpək yolunun bərpası üzrə Bakı konfransı

2 - Prezident vəzifəsinin təsis ounması

3 - H. Əliyevin ikinci dəfə prezident seçilməsi

4 - H. Əliyevin Azərbaycan Ali Saovetinin sədri seçilməsi

5 - Ə. Elçibəyin prezident seçilməsi

A) 1, 3

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 1, 4

15. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Azərbaycan Republikasının BMT - yə qəbul edilməsi

2 - Azərbaycan SSR - nin Azərbaycan Respublikası adlandırılması

3 - Azərbaycan ATƏM - ə üzv qəbul edilmişdir

4 - Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) yaradılması

5 - Azərbaycan İslam Konfransına qəbul edilmişdir

A) 2, 4, 5, 1, 3

B) 4, 2, 1, 3, 5

C) 5, 1, 3, 2, 4

D) 2, 5, 4, 1, 3

E) 4, 5, 2, 3, 1

16. 1993 - cü ildə işğal edilmiş torpaqlarımızın xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Kəlbəcər

2 - Ağdam

3 - Cəbrayıl

4 - Füzuli

5 - Qubadlı

6 - Zəngilan

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 5, 4, 6

C) 1, 3, 2, 5, 4, 6

D) 2, 1, 3, 4, 5, 6

E) 3, 1, 2, 6, 4, 5

17. 1994 - cü ildə olmuşdur:

1 - Milli valyuta –manat respublikada yeganə ödəniş vasitəsi oldu

2 - Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı

3 - Azərbaycan NATO - nun sülh naminə tərəfdaşlıq planına qoşuldu

4 - “91 - lər”in H. Əliyevə müraciəti elan olundu

5 - “Əsrin müqaviləsi” imzalandı

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 3, 5

##num= 30// level= 1// sumtest=17 // name= Azərbaycan müstəqillik illərində //


1. 2001 - ci ildə Azərbaycan Xəzərin hüququ statusuna dair müqaviləni imzalamışdır:

A) ABŞ və Türkiyə ilə

B) Türkiyə və Gürcüstanla

C) Türkmənistan və ABŞ - la

D) Rusiya və Qazaxstanla

E) ABŞ və İranla

2. XX əsrin 90 - cl illərində - XXI əsrin əvvəllərində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində əsas istiqamət:

A) Azərbaycanın NATO - ya üzvülüyünə nail olmaq

B) Əlverişli neft müqavilələri bağlmaq

C) Çoxtərəfli ticarət müqavilələri bağlamaq

D) Ərazi bütövlüyünü təmin etmək

E) Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi ttifaq yaratmaq

3. 1996 - cı ildə qəbul edilmiş “Torpaq islahatı” haqqında qanuna görə:

A) Torpaq pulsuz olaraq kəndlilərin mülkiyyətinə keçdi

B) Torpaq hərrac yolu ilə satıldı

C) Torpaq dövlət mülkiyyəti elan olundu

D) Torpaq pulla kəndlilərə satıldı

E) Torpaq bələdiyylərə verildi

4. 2002 - ci ilin iyulunda:

A) Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı keçirilmişdir

B) Azərbaycanda Prezident seçkiləri keçirilmişdir

C) Gənclərin II forumu keçirilmişdir

D) Qoşunların qurultayı keçirilmişdir

E) Azərbaycan Respublikasının ilk Ombudsmanının - insan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi

5. Azərbaycan 1948 - ci və 1988 - ci illər tarixinə aid ümumi cəhət:

A) Ermənistan SSR - dən (Qərbi Azərbaycan) azərbaycanlılarının doğma yurdlarından qovulması

B) Yeni metro stansiyalarının istifadəyə verilməsi

C) Yeni qrafikalı əlifbaya keçilməsi

D) Sovet rəhbərliyinin göstərişi ilə xaricdə yaşayan ermənilərin Qərbi Azərbaycana köçürülməsi

E) Bakının Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb birbaşa Moskvaya tabe etmək planının pozulması

6. “Şəhidlər” poemasının müəllifidir:

A) Məmməd Araz

B) Xəlil Rza Ulutürk

C) Bəxtiyar Vahabzadə

D) Nəbi Xəzri

E) Fikrət Qoca

7. 1992 - ci ildən başlayaraq 28 may və 17 noyabrda müvafiq olaraq qeyd olunur:

A) Respublika günü, Konstitusiya günü

B) Dövlət Müstəqilliyi günü, Respublika günü

C) Milli Dirçəliş günü, Respublika günü

D) Konstitusiya günü, Dövlət Müstəqilliyi günü

E) Respublika günü, Milli Dirçəliş günü

8. 2001 - ci ildə olmuşdur:

1 - Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı

2 - Azərbaycan Respublikasında ölüm hökmü ləğv olunmuşdur

3 - Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunmuşdur

4 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul olunmuşdur

5 - İstanbul sammiti keçirilmişdir

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 4, 5

D) 1, 3

E) 2, 3

9. 2001 - ci ilə aiddir:

1 - Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmuşdur

2 - Xəzərin hüququ statusuna dair Azərbaycan - Rusiya sazişinin bağlanması

3 - Lissabon sammiti keçirilmişdir

4 - Strasburqda Avropa Şurası binası qarşısında Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır

5 - Azərbaycanda torpaq islahatı keçirilmişdir

A) 2, 4

B) 3, 4

C) 1, 2

D) 2, 3

E) 4, 5

10. 2001 - ci ildə Bakı - Tiflis - Ərzurum qaz kəmərinin çəkilməsi barədə sazişi imzalamışdır:

1 - Azərbaycan

2 - İran

3 - Türkiyə

4 - Rusiya

5 - Gürcüstan

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 4, 5

11. Sıranı tamamla:

1 - Tofiq İsmayılov

2 - Xudu Məmmədov

3 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A) Adil İsgəndərov

B) Hüseyn Cavid

C) Əhməd Cavad

D) Rza Təhmasib

E) Ziya Bünyadov

12. Xəlil Rza Ulutürkün M. F. Axundov mükafatına layiq görülmüş silsilə şeirlərinə aiddir:

1 - “Davam edir 37”

2 - “Şəhidlər”

3 - “Zindan”

4 - “Sarı dana”

A) 1, 2

B) 1, 3

C) 2, 3

D) 1, 4

E) 3, 4

13. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1 - Dünya azərbaycanlılarının II qurultayı

2 - Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi

3 - “Ombudsman haqqında” Konstitusiya qanunun qəbul edilməsi

4 - Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması

A) 2, 3, 1, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 4, 3, 1, 2

D) 2, 1, 3, 4

E) 3, 4, 2, 1

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1 - İlham Əliyevin ikinci dəfə prezident seçilməsi

2 - Bakı - Tiflis - Ceyhan neft kəmərinin açılışı

3 - “Heydər Əliyev” ordeninin təsis edilməsi

A) 3, 2, 1

B) 3, 1, 2

C) 2, 3, 1

D) 2, 1, 3

E) 1, 2, 3

15. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Oğuz - Qəbələ - Bakı su kəmərinin fəaliyyətə başlaması

2 - Azadlıq metrosunun açılışı

3 - Dünyanın ən hündür bayrağının açılışı

4 - Nəsimi metrosunun açılışı

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4, 1, 3

C) 4, 2, 3, 1

D) 4, 3, 1, 2

E) 3, 2, 4, 1

16. 1993 - cü ildə baş vermişdir:

1 - Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycan Respublikası prezidenti seçilməsi

2 - H. Ə. Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilməsi

3 - Azərbaycan Respublikasının MDB - yə daxil olması

4 - Bakının “Gülüstan”sarayında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması

5 - Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsdiqi

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 3, 4 , 5

E) 1, 2, 4

17. 2010 - cu ilə aiddir:

1 - Nəsimi metrosunun açılışı

2 - Mübariz İbrahimovun Milli qəhrəman adı alması

3 - Oğuz - Qəbələ - Bakı su kəmərinin açılışı

4 - Azadlıq metrosunun açılışı

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 3, 4

E) 1, 3Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə