Əyani şöbə: yaz sesiyası 2014 2015


##num= 7// level= 1// sumtest=31 // name= Qədim dövrlərdən XVIII əsrə qədər Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir //Yüklə 0,61 Mb.
səhifə7/14
tarix30.10.2018
ölçüsü0,61 Mb.
#76795
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

##num= 7// level= 1// sumtest=31 // name= Qədim dövrlərdən XVIII əsrə qədər Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir //


1. Şərqi slavyanlarda tərbiyənin əsas vəzifəsini nə təşkil edirdi?

A) Uşaqların əxlaq tərbiyəsinin formalaşdırılmasına diqqət yetirmək

B) Uşaqlara üzməyi, ox atmağı, at öapmağı öyrətmək

C) Oxumağı, yazmağı, yaxşı əkinçi olmağı öyrətmək

D) Uşaqlarda xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, tələbkarlıq keyfiyyətləri formalaşdırmaq

E) Qüvvətli və bacarıqlı döyüşçü, yaxşı əkinçi, cəld ovçu hazırlamaq

2. Şərqi slavyanların ilk yazılı ədəbiyyatı hansı kitabla başlayır?

A) ”İqor polku haqqında dastan

B) Svyataslav külliyatı

C) Şestodnyev

D) Zlatousti

E) Fizioloq

3. Qədim rus əlifbası kimin adı ilə bağlıdır?

A) Kiril və Mifodeyin

B) Knyaz Vladimirin

C) Vladimir Monomaxın

D) V. M. Lomonosov

E) I Pyotrun

4. İlk orijinal rus pedaqoji əsəri:

A) ”Vladimir Monomaxın uşaqlara nəsihəti”

B) ”İqor polku haqqında dastan”

C) ”Svyataslav külliyatı”

D) ”Pateriklər”

E) ”Əlifba kitabı”

5. X - XIII əsrlərdə Kiyev Rusunun tərbiyə idealları hansı abidədə öz əksini tapmışdır?

A) Vladimir Monamaxın uşaqlara nəsihəti

B) Svatoslav İzorniki

C) Şestodnev

D) Domostroy

E) Pçela

6. Rusiyada ilk məktəb nə vaxt meydana gəlmişdir?

A) 879 - cu ildə

B) 988 - ci ildə

C) 993 - cü ildə

D) 982 - ci ildə

E) 900 - cü ildə

7. Hansı pedaqoji külliyyatda XVI əsrdə Moskva dövlətində tərbiyənin istiqaməti və onun vəzifələri haqqında məlumat verilir?

A) ”Domostroy”

B) ”Qrammatika”

C) ”Ritorika”

D) ”Svyataslav külliyyatı”

E) ”Zümrüd külliyyatı”

8. “Domostroy” külliyatında ən çox diqqət yetirilən məsələ nə idi?

A) Ailə tərbiyəsi

B) Dindarlıq

C) Qənaətçillik

D) Əməksevərlik tərbiyəsi

E) Fiziki tərbiyə

9. XVI əsrin sonu, XVII əsrin I yarısında hansı qardaşlıq məktəbləri birləşərək ali təhsil müəssisəsi - Akademiyaya çevrildi?

A) Letski qardaşlıq məktəbi

B) Lvov qardaşlıq məktəbi

C) Kiyev qardaşlıq məktəbi

D) Magilyov qardaşlıq məktəbi

E) Vilno qardaşlıq məktəbi

10. XVll əsrin maraqlı və orijinal əsəri olan “Uşaqların davranış qaydaları” kimlərə aid edilmişdir?

A) zadəgan və dövlətli ailələri

B) aşağı təbəqədən olan ailələr

C) orta təbəqənin ailələri

D) aşağı və orta təbəqənin ailələri

E) tacir və sənətkar təbəqənin ailələri

11. Rusiyada meydana gələn qardaşlıq təşkilatları hansı məqsədlə yaranmışdır?

A) Müstəmləkəçiliyə, zorla katolikləşdirmə və polyaklaşdırma siyasətinə qarşı

B) Katolik kilsəsi üçün ruhanilər yetişdirmək məqsədilə

C) İşğal olunmuş ərazilərdə möhkəmlənmək üçün yerli məmurlar hazırlamaq məqsədilə

D) Ənənəvi təlim formalarına qarşı

E) Yerli əhalini savadlandırmaq məqsədilə

12. Birinci qardaşlıq təşkilatı neçənci ildə harada yaradılmışdır?

A) 1442 - Minsk

B) 1440 - Moskva

C) 1439 - Lvovda

D) 1450 - Xarkov

E) 1455 - Donetsk

13. İkinci qardaşlıq təşkilatı neçənci ildə və harada yaradılmışdır?

A) 1458 - Vilnada

B) 1460 - Minsk

C) 1466 - Lutsk

D) 1469 - Lvov

E) 1470 - Xarkov

14. XIV əsrin sonu, XV əsrin I yarısında Ukrayna mədəniyyəti və maarifində yayılan dini doktrina - isixiazmın nümayəndələri nəyi ön plana çəkirdilər?

A) Daha çox insanın daxili aləminə müraciət edir, ruhani təmizliyi, mənəvi saflığı ön plana çəkirdilər

B) Təlimin ana dilində aparılmasını , təfəkkürün inkişafını ön plana çəkirdilər

C) İnsanın ahəngdar, hərtərəfli inkişaf etməsində əqli tərbiyəni ön plana çəkirdilər

D) Təlim prosesində uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini hesaba almağı ön plana çəkirdilər

E) İnsanların həyata hazırlanmasını, mili - mənəvi dəyərləri inkişaf etdirməyi ön plana çəkirdilər

15. Ukrayna və Belarusda qardaşlıq məktəbləri nə vaxt yaranmışdır?

A) XVI əsrin sonu, XVII əsrin I yarısında

B) XIX əsrin I yarısında

C) XII - XIII əsrlərdə

D) XX əsrin I yarısında

E) XVI əsrin İ yarısında

16. Kiyev qardaşlıq məktəbi neçənci ildə təşkil olunmuşdur?

A) 1615 - ci ildə

B) 1586 - cı ildə

C) 1701 - ci ildə

D) 1686 - cı ildə

E) 1614 - cü ildə

17. Rusiyada ilk ali məktəb hesab olunan “Kiyev qardaşlıq Akademiyası” neçənci ildə təşkil edilmişdir?

A) 1632 - ci ildə

B) 1615 - ci ildə

C) 1586 - cı ildə

D) 1701 - ci ildə

E) 1633 - cü ildə

18. XV - XVI əsrlərdə Ukrayna və Belarusda fəaliyyət göstərən məktəbləri seçin

1 - Alman məktəbləri

2 - Katolik məktəbləri

3 - Fransız məktəbləri

4 - Şəhər(latın) məktəbləri

5 - Cəngavərlik məktəbləri

6 - Protestant məktəbləri

7 - Qardaşlıq məktəbləri

A) 1, 2, 3, 5

B) 2, 4, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 2, 4, 5, 6

E) 1, 3, 6, 7

19. Orijinal rus pedaqoji əsərlərini seçin

1 - ”Zlatousti”

2 - ”Zümrüd”

3 - ”Vladimir Monomaxın uşaqlara nəsihəti”

4 - ”Fizioloq”

5 - ”Iqor polku haqqında dastan”

6 - ”Pateriklər”

7 - ”Domostroy”

8 - “Pçela”

A) 3, 5, 7, 8

B) 3, 4, 5, 6

C) 1, 2, 7, 8

D) 2, 3, 4, 5

E) 4, 5, 6, 8

20. Kiyev Rusunda yunan dilində olan xeyli nəsihətamiz kitablar slavyan dilinə tərcümə edilmişdi. Həmin əsərləri seçin

1 - ”Zlatousti”

2 - ”Zümrüd”

3 - ”Vladimir Monomaxın uşaqlara nəsihəti”

4 - ”Fizioloq”

5 - ”Iqor polku haqqında dastan”

6 - ”Pateriklər”

7 - ”Domostroy”

8 - “Pçela”

A) 1, 2, 4, 6

B) 3. 5, 7, 8

C) 1, 4, 5, 6

D) 1, 3, 6, 7

E) 2, 3, 4. 6

21. XII əsrdə Kiyev Rusunda meydana gəlmiş “Savad ustaları”nın xidmətinə daxil olanları seçin

1 - Uşaqlara hərtərəfli bilik verirdilər

2 - Yazı öyrədirdilər

3 - Hərbi peşənin sirlərini öyrədirdilər

4 - Dua öyrədirdilər

5 - Musiqi öyrədirdilər

6 - Oxu

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 3, 6

22. XV - XVII əsrlərdə Ukrayna və Belarusda fəaliyyət göstərən məktəbləri seçin

1 - Zadəgan məktəbləri

2 - Katolik məktəbləri

3 - Şəhər ibtidai məktəbləri

4 - Şəhər(latın) məktəbləri

5 - Kənd ibtidai məktəbləri

6 - Protestant məktəbləri

7 - Qəza məktəbləri

8 - Qardaşlıq məktəbi

A) 2 , 4, 6, 8

B) 1, 3, 5, 7

C) 3, 5, 7, 8

D) 2 , 3, 5, 7

E) 1, 2, 3, 7

23. XVII əsrin II yarısında Rusiyada tərbiyə və təlimə 4 əsas yanaşma mövcud idi. Onları müəyyən edin

1 - latın yönümlü

2 - amerikan yönümlü

3 - bizans - rus yönümlü

4 - alman yönümlü

5 - slavyan - yunan - latın yönümlü

6 - şərq yönümlü

7 - qədim ənənəvi əzbərçiik

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 4, 6, 7

E) 4, 5, 6, 7

24. Slavyan - yunan - latın akademiyasının qarşısında duran vəzifələri seçin

1 - Hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirmək

2 - Qərblə əlaqə yaratmaq

3 - Güclü, iradəli və intizamlı vətəndaş yetişdirmək

4 - Qərb mədəniyyətini yayan mütəxəssislər yetişdirmək

5 - Rus mədəniyyətini Qərbdə təbliğ etmək

6 - Qərbdən gələn xaricilərin təsirinə qarşı mübarizə aparmaq

7 - Provaslavlığı qorumaq

8 - Provaslavlığın yayılmasının qarşısını almaq

A) 2, 3, 4, 8

B) 1, 2, 5, 7

C) 2, 4, 6, 7

D) 3, 4, 5, 8

E) 2, 1, 3, 7

25. Yaranma tarixlərinə uyğun məktəblərin ardıcıllığını tapın

1 - Moskva universiteti

2 - Slavyan - yunan - latın akademiyası

3 - Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi

4 - ”Saray kitab təlimi” məktəbi

A) 4, 2, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 4, 3, 2, 1

D) 2, 3, 4, 1

E) 4, 1, 2, 3

26. XVI əsr Rusiyada savad təliminin mərhələlərinin ardıcıllığı

1 - Dini kitabların oxunması

2 - Hərflərin slavyan adlarının öyrədilməsi

3 - Əlifbadan ayrı - ayrı söz və cümlələrin oxudulması

4 - Heca

A) 2, 4, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 1

D) 2, 4, 1, 3

E) 3, 2, 4, 1

27. Ukrayna və Belarusda açılan qardaşlıq məktəblərinin ardıcıllığı

1 - Kiyev

2 - Vilna

3 - Lvov

A) 3, 2, 1

B) 3, 1, 2

C) 1, 2, 3

D) 2, 1, 3

E) 2, 3, 1

28. 1615 - ci ildə Kiyevdə təşkil olunmuş qardaşlıq məktəbinin sonrakı dəyişiklik mərhələləri ardıcıllığı

1 - Kiyev Ruhani Akademiyası

2 - Kiyev - Moğila Akademiyası

3 - Kiyev Qardaşlıq Akademiyası

4 - Kiyev Mogila Kollegiumu

A) 3, 4, 2, 1

B) 3, 1, 2, 4

C) 4, 2, 3, 1

D) 2, 3, 1, 4

E) 4, 1, 3, 2

29. Kiyev Rusunda təlim və tərbiyəni dövrlərə uyğunlaşdır

1 - XI - XIII əsr

2 - XIV - XVI əsr

3 - XVII - XVIII əsr

a - riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi açıldı

b - bu dövrdə xristianlığın qəbulu ilə əlaqədar Kiril və Mifodeyin tərtib etdiyi əlifba yayıldı, ilk kitab məktəbi açıldı, “savad ustaları” meydana çıxdı

c - slavyan - yunan - latın məktəbi təşkil edildi

d - bu dövrdə rus pedaqoji fikrində diqqət əsasən tərbiyə problemlərinə yönəlmişdi. “Pçela”, “Domostroy” kimi yazılı abidələr yarandı

e - Rusiya 6 təlim dairəsinə bölündü

A) 1 - b, 2 - d, 3 - c

B) 1 - a, 2 - b, 3 - e

C) 1 - b, 2 - c, 3 - d

D) 1 - d, 2 - a, 3 - b

E) 1 - e, 2 - d, 3 - c

30. Kiyev - Mogila Akademiyası 8 sinifdən ibarət idi. Bu siniflər 3 dərəcəyə bölünürdü. Hər dərəcə neçə sinifdən ibarət idi?

1 - aşağı dərəcə

2 - orta dərəcə

3 - yuxarı dərəcə

a - 2 sinif

b - 4 sinif

c - 3 sinif

d - 5 sinif

e - 1 sinif

A) 1 - d, 2 - e, 3 - a

B) 1 - b, 2 - c, 3 - e

C) 1 - b, 2 - a, 3 - a

D) 1 - a, 2 - b, 3 - a

E) 1 - c, 2 - e, 3 - b

31. Kiyev - Moğila Akademiyasında təhsilin hər dərəcəsinə uyğun olan məzmun

1 - aşağı

2 - orta

3 - yuxarı

a - fəlsəfə və ilahiyyat öyrədilirdi

b - poeziya və ritorika öyrədilirdi

c - həqiqət, ədalət, ruhi əzəmət və mülayimlik öyrədilirdi

d - qrammatika, ritorika, dialektika öyrədilirdi

e - oxu, yazı və qrammatika öyrədilir, hesab, musiqi, nəğmə keçilirdi

A) 1 - e, 2 - b, 3 - a

B) 1 - c, 2 - d, 3 - b

C) 1 - d, 2 - b, 3 - a

D) 1 - e, 2 - a, 3 - c

E) 1 - a, 2 - b, 3 - e


Yüklə 0,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə