Ərzaq mallarının kodlaşdırılması ( Magistr qrup 450, 460). İstehlak mallarının ekspertizası kafedrasınınYüklə 21,14 Kb.
tarix15.11.2018
ölçüsü21,14 Kb.
#79760

Ərzaq mallarının kodlaşdırılması

( Magistr qrup 450, 460).

İstehlak mallarının ekspertizası kafedrasının

b/m., i.f.d. Kərimova Maya Cavanşir qızı.


 1. Kodlaşdırma nədir?

 2. USN-də təsnifat obyekti nədir?

 3. Ahəngdar sistemdə (AS) hər bir qrupun sonunda verilən “səbət” əmtəə pozisiyalarının rolu nədən ibarətdir?

 4. Kodun struktur uzunluğu və onun hesablanması.

 5. Diri heyvan və heyvandarlıq məhsulları bölməsi neçə qrupdan ibarətdir?

 6. HSN-da alt pozisiyalar necə işarələnir?

 7. 476000060001C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 8. Kodun strukturu nədir?

 9. Bitki mənşəli məhsullar hansı bölmədə təsnifləşdirilir?

 10. Bütün bölmə və qruplara, bəzi hallarda isə subpozisiyalara görə də işlənib hazırlanmış Qeydlərin məqsədi nədən ibarətdir?

 11. Spirtli və spirtsiz içkilər, sirkə hansı bölmədə təsnifləşdirilir?

 12. Əmtəəşünaslıq təsnifatı özündə neçə kateqoriyanı birləşdirir?

 13. HSN-də qruplar, pozisiyalar və subpozisiyalar nə ilə işarələnir?

 14. 703982006024C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 15. Qrup jurnallarında tələbələrin siyahısının kodlaşdırılması hansı kodlaşdırma metoduna aiddir?

 16. Kodun ştrix əlifbası nəyə deyilir?

 17. Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar, onların parçalanmasından əmələ gələn məhsullar hansı bölmədə təsnifləşdirilir?

 18. USN-in III bölməsində hansı mallar təsnifatlaşdırılır və kodlaşdırılır?

 19. HSN (USN) üzrə təsnifat neçə pillədən ibarətdir?

 20. 40111000 0919C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 21. Kodun əlifbası nədir?

 22. İşarələri ştrixlərdən və boşluqlardan ibarət olan kod əlifbası necə adlanır?

 23. Əmtəələrin uyğunlaşdırılmış nomenklatura sistemində “bölmələr” təsnifatın neçənci pilləsində yerləşir?

 24. USN-dən neçə dövlətin istifadə etməsi nəzərdə tutulurdu?

 25. Kodun tərkibinin şərti işarələri və bu tərkibdə işarələrin yerləşmə ardıcıllığı necə adlanır?

 26. 869240422341C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 27. Kodun rəqəm əlifbası nəyə deyilir?

 28. EAN-13 kodunda axırıncı rəqəm nəyi göstərir?

 29. HSN (USN) üzrə təsnifatın birinci pilləsi hansıdır?

 30. “Meyvə, tərəvəz, qoz və ya bitkilərin başqa hissələrindən emal olunan məhsullar” qrupu əmtəələrin USN-da hansı kodla göstərilir?

 31. Əmtəələrin uyğunlaşdırılmış nomenklatura sistemində “mal pozisiyaları” təsnifatın neçənci pilləsində yerləşir?

 32. Əmtəəşünaslıqda əsas təsnifat obyekti nədir?

 33. 896587601339 C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 34. Kodlaşdırmanın məqsədi nədir?

 35. Kodun uzunluğu necə ifadə edilir?

 36. HSN (USN) üzrə təsnifatda neçə bölmə vardır?

 37. “Çörək məmulatları; un, süd, nişastadan olan məmulatlar;undan olan şirniyyat məmulatları”qrupu əmtəələrin USN-da hansı kodla göstərilir?

 38. İyerarxik təsnifat metodunun əsas xüsusiyyəti hansıdır?

 39. 308612999961 C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 40. HSN-in hazırlanmasında neçə ölkə iştirak etmişdir?

 41. Əmtəəşünaslıqda əsas təsnifat obyekti nədir?

 42. USN-in IV bölməsində hansı mallar təsnifatlaşdırılır və kodlaşdırılır?

 43. 21 kodu ilə əmtəələrin USN-da hansı əmtəə qrupu kodlaşdırılır?

 44. Azərbaycanın prefiksi neçədir?

 45. 628107342510C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 46. Ştrixli kodun ilk iki və ya üç dərəcəsi necə adlanır?

 47. Əmtəələrin USN-da “dənli bitkilər“ əmtəə qrupunun kodu neçədir?

 48. Əmtəələrin təsviri və kodlaşdırılmasının uyğunlaşdırılmış sistemi haqqında Beynəlxalq konvensiya nə vaxt qüvvəyə minmişdir?

 49. İstehlak mallarının üzərinə vurulan ştrixli kodların təhlili və nəzarət rəqəminin hesablanması – 9780194366663

 50. 400590003451C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 51. Bitki mənşəli məhsullar USN-də neçə qrupa bölünür?

 52. Əmtəələrin USN-da “süd və süd məhsulları “qrupunun kodu neçədir?

 53. EAN-13 kodunda 3 rəqəmli prefiksdən sonra gələn neçə rəqəm müəssisənin və əmtəənin kodunu göstərir?

 54. HNS-də təsnifatın hansı pillələri Rum rəqəmləri ilə işarələnir?

 55. 868070500010C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 56. EAN-13 ştrixli kodu neçə rəqəmdən ibarətdir?

 57. Kodların natural rəqəmlər sırasından yaradılması və natural rəqəmlərlə verilməsi hansı kodlaşdırma metodudur?

 58. EAN-8 ştrixli kodları hansı malların üzərinə vurulur?

 59. 467622135746C EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 60. Kodun hərf-rəqəm əlifbası nəyə deyilir?

 61. Əmtəəşünaslıq təsnifatında bütün istehlak malları hansı bölmələrə ayrılır?

 62. İstehlak mallarının üzərinə vurulan ştrixli kodların təhlili və nəzarət rəqəminin hesablanması – 4820046910165.

 63. Sıra kodlaşdırma metodu nədir?

 64. HSN (USN) üzrə təsnifatda neçə subpozisiya vardır?

 65. Əmtəələrin USN-da “unüyütmə sənayesi məhsulları“ əmtəə qrupunun kodu neçədir?

 66. Yeyinti sənayesi məhsulları USN-də neçə qrupa bölünür?

 67. 729001038072C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 68. Kodlaşmanın paralel metodu necə xarakterizə olunur?

 69. HSN-da alt pozisiyalar necə işarələnir?

 70. HNS-də təsnifatın hansı pillələri Ərəb rəqəmləri ilə işarələnir?

 71. EAN-13 kodunda prefiksi hansı rəqəmlər göstərir?

 72. Rusiyanin prefiksı neçədir?

 73. 869119032013C dərəcəli EAN-13 kodunda nəzarət dərəcəsi neçəyə bərabər olacaqdır?

 74. “Kakao və ondan olan məhsullar” qrupu əmtəələrin USN-da hansı kodla göstərilir?

 75. “Şəkər və şəkərdən olan şirniyyat məhsulları”qrupu əmtəələrin USN-da hansı

kodla göstərilir?
Yüklə 21,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə