Ek-i temel gerekliLİklerYüklə 69,17 Kb.
səhifə1/3
tarix28.06.2018
ölçüsü69,17 Kb.
#52224
növüYazı
  1   2   3

EK-I

TEMEL GEREKLİLİKLER

            

Bu ekte kullanılan tanımlar Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatından alınmıştır.

ÖN NOT

Tartı aleti, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uygulamaları yerine getirmek için birden fazla gösterge veya yazıcı tertibat içeriyorsa veya onlara bağlanıyorsa ve bu tertibatlar, tartım sonuçlarını tekrar ediyor ve tartı aletinin doğru şekilde çalışmasını etkilemiyorsa ve eğer tartım sonuçları, Yönetmelik hükümlerini yerine getiren tartı aletinin bir parçası tarafından doğru ve silinmez bir şekilde yazılıyor veya kaydediliyor ve ölçümle ilgili taraflar ölçüm sonuçlarına ulaşabiliyorsa, bu tertibatların gerekli özellikleri sağlaması aranmaz. Bununla beraber, tartı aletinin halka doğrudan satış yerlerinde kullanılmaları halinde, satıcı ve alıcı için gösterge ve yazıcı tertibatlar gerekli özellikleri karşılamak durumundadır.METROLOJİK ŞARTLAR

1 - Kütle birimleri

Kullanılan kütle birimleri 21/6/2002 tarihli ve 24792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olur.

Bu koşula uygun olmak üzere aşağıdaki birimlere müsaade edilir.

– SI Birimleri: kilogram, mikrogram, miligram, gram ve ton,

– İmperyal ölçü birimi: Değerli metallerin tartılması halinde troy ons,

– SI olmayan diğer birim: Kıymetli taşların tartılması halinde metrik karat.

Yukarıda atıfta bulunulan imperyal kütle birimlerini kullanan tartı aletleri için, aşağıdaki ilgili temel gereklilikler, basit eleme kullanılarak sözü edilen birime dönüştürülür.
2 - Doğruluk sınıfları

2.1 - Aşağıda doğruluk sınıfları tanımlanmaktadır.

I      Özel,

II    Yüksek,

III   Orta,

IIII  Basit

Bu sınıfların özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.

 

TABLO 1Doğruluk Sınıfları

 


Sınıf

Muayene Sabiti (e)

En küçük Kapasite

(Min)


Muayene sabiti sayısı (n)

n = Max

e


 

 

En az

En az

En çok

I

 0,001 g ≤ e

100 e

50 000

-

II

 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

 

0,1    g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

 0,1   g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

 

5       g ≤ e

20 e

500

10 000

IIII

5       g ≤ e

10 e

100

1 000

 

Nakil tarifesinin belirlenmesinde II. ve III. Sınıf tartı aletlerinde minimum kapasite 5 e olarak alınacaktır.

2.2 - Taksimat aralıkları

2.2.1 - Bölüntü değeri (d) ve muayene sabiti (e) kütle birimi cinsinden 1 × 10k, 2 × 10k, 5 × 10k şeklinde olmalıdır. Burada "k" bir tam sayı veya sıfırdır.

2.2.2-Yardımcı gösterge tertibatı olmayan bütün tartı aletlerinde d = e dir.

2.2.3-Yardımcı gösterge tertibatlı tartı aletleri için aşağıdaki şartlar geçerlidir :

e = 1 × 10k g

d < e ≤ 10 d

e= 10-3 g ve d < 10-4 g olan I. sınıf tartı aletleri için bu kural aranmaz.

3 - Sınıflandırma

3.1 - Tek tartım sahalı tartı aletleri

Yardımcı gösterge tertibatı ile donatılmış tartı aletleri I veya II. Sınıf olmalıdırlar. Bu tartı aletlerinde, minimum kapasitenin alt sınırları, Tablo 1’in 3’üncü sütununda yer alan muayene sabiti (e)’ nin yerine bölüntü değeri (d)’ nin konulması ile elde edilir.

Eğer d < 10-4 g ise, I. sınıf tartı aletlerinde maksimum kapasite 50 000 e’ den az olabilir.

3.2 - Çok tartım sahalı tartı aletleri

Çok tartım sahasına, tartı aleti üzerinde açıkça gösterilmeleri halinde müsaade edilir. Her bir tartım kademesi madde 3.1’e göre sınıflandırılır. Eğer tartım kademeleri farklı doğruluk sınıflarında yer alıyorsa, tartı aleti tartım kademelerinin ait olduğu doğruluk sınıflarının en zor şartlarına uygun olmalıdır.

3.3 - Çok bölüntülü tartı aletleri

3.3.1 - Tek tartım sahalı tartı aletleri, birden çok kısmi tartım sahasına sahip olabilirler. (çok bölüntülü tartı aleti)

Çok bölüntülü tartı aletleri yardımcı gösterge tertibatına sahip olamazlar.

3.3.2 - Çok bölüntülü tartı aletlerinin her bir kısmi tartım aralığı şu şekilde tanımlanır;Muayene sabiti, ei

e(i+1) > e

Maksimum kapasitesi, Maxi

Maxr = Max

Minimum kapasite, Mini

Mini = Max(i-1)

Min1 = Min


– Burada;

i = 1, 2, ......r,

i = Kısmi tartım sahası numarası,

r = Kısmi tartım sahalarının toplam sayısıdır.

Tüm kapasiteler, kullanılan dara değerine bakılmaksızın, net yük kapasitesidir.


3.3.3 – Kısmi tartım sahaları Tablo 2’ye göre sınıflandırılırlar. Bütün kısmi tartım sahaları aynı doğruluk sınıfındadırlar ve bu sınıf aynı zamanda tartı aletinin doğruluk sınıfıdır.

 

TABLO 2Çok bölüntülü tartı aletleri

i = 1, 2, ......r,

i = Kısmi tartım sahası numarası,

r = Kısmi tartım sahalarının toplam sayısı

 


Sınıf

Muayene sabiti (e)

Minimum kapasitesi (Min)

Muayene sabiti sayısı

En az

En az (1)

n =((Maxi)/(e(i+1)))En çok

n =((Maxi)/(e(i+1)))I

0,001  g ≤ ei

100 e1

50 000

-

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

0,1     g ≤ ei20 e1

50 e15 000

5 000


100 000

100 000


III

 0,1    g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

  5      g ≤ ei

10 e1

50

1 000

 

(1) i = r için, e ile er yer değiştirerek Tablo 1’in ilgili sütunu uygulanır.4 - Doğruluk

4.1 - Bu Yönetmeliğin 15inci maddesinde yer alan prosedürlerin uygulanması konusunda, gösterge hatası, Tablo 3’te gösterildiği gibi müsaade edilen maksimum gösterge hatasını aşamaz. Dijital gösterge durumunda, gösterge hatası yuvarlama hatası için düzeltilir.

Ön ayarlı dara değeri hariç olmak üzere müsaade edilen maksimum hatalar, mümkün olan bütün yüklerdeki net değerler ve dara değerleri için geçerlidir.

TABLO 3

Maksimum izin verilebilir hatalar

 


Yükleme

Maksimum izin verilebilir hata

Sınıf I

Sınıf II

Sınıf III

Sınıf IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e< m ≤ 200 000 e

5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200  e

±  1 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤100 000 e

2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

±  1,5 e

 

4.2 - Kullanımda müsaade edilen maksimum hatalar, madde 4.1’de belirlenen hataların iki katıdır.5 - Tartı aletinin tartım sonuçları, tekrarlanabilir ve diğer gösterge tertibatları ve dengeleme yöntemleri kullanılarak yeniden üretilebilir olmalıdır.

Tartım sonuçları, yük taşıyıcısı üzerinde yükün pozisyon değişikliklerine karşı yeterince duyarsız olmalıdır.6 - Tartı aleti çok küçük miktarlardaki yük değişmelerine reaksiyon verebilmelidir.

7 - Tesir miktarları ve zaman ilişkileri

7.1 - Eğik bir pozisyonda kullanımı muhtemel II, III veIIII. sınıf tartı aletleri normal yerleştirme koşullarında söz konusu olabilecek eğikliğe karşı yeterince duyarsız olmalıdır.

7.2 - Tartı aletleri imalatçı tarafından verilen sıcaklık aralığı içinde gerekli metrolojik koşulları sağlamalıdırlar. Bu sıcaklık aralığı aşağıdaki değerlerde olmalıdır :

I. sınıf tartı aletleri için en az 5 °C ,

II. sınıf tartı aletleri için en az 15 °C ,

III. veIIII. sınıf tartı aletleri için en az 30 °C.

İmalatçının belirlediği sıcaklık sınırları mevcut değilse - 10 °C ila + 40 °C sıcaklık aralığı esas alınır.

7.3 - Elektrik şebekesine irtibatlı tartı aletleri, normal şebeke dalgalanmaları dahilinde metrolojik özelliklerini korumalıdır.

Pille çalışan tartı aletleri, voltaj gerekli minimum değerin altına düştüğünde bunu ikaz etmeli ve bu şartlarda ya doğru olarak çalışmaya devam etmeli ya da otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.

7.4 - "e" değeri 1 gramdan az olan I. ve II. sınıf tartı aletleri hariç olmak üzere diğer elektronik tartı aletleri, kendi sıcaklık aralıklarının üst sınırında yüksek bağıl nem ortamlarında metrolojik şartları sağlamalıdır.

7.5 - II, III veIIII. sınıf tartı aletlerinin uzun bir süre yüke maruz kalışı, bu yükteki tartım sonucu üzerinde veya yükün kaldırılmasını müteakip sıfır göstergesi üzerindeki etkisi önemsiz olmalıdır.

7.6 - Diğer şartlar altında ya tartı aleti doğru olarak çalışmaya devam etmeli veya otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.TASARIM VE YAPI

8 - Genel şartlar

8.1 - Tartı aletlerinin tasarım ve yapısı, uygun şekilde kullanıldıkları ve kuruldukları takdirde ve tasarlandıkları kullanım ortamlarında çalıştıklarında metrolojik özelliklerini koruyacak şekilde ve ayrıca kütle değeri de gösterilmiş olmalıdır.

8.2 - Elektronik tartı aletleri, arıza etkilerine maruz kaldıklarında, anlamlı olmayan arızaları gösterebilirler. Ancak bu tartı aletleri anlamlı olan arızaları otomatik olarak tespit etmeli ve bildirmelidir.

Otomatik olarak tespit edilen anlamlı arıza elektronik tartı aleti tarafından görsel veya sesli olarak ikaz edilmeli ve bu sinyal kullanıcının müdahalesine kadar ya da arıza ortadan kalkıncaya kadar devam etmelidir.

8.3 - 8.1 ve 8.2 nci maddelerde belirtilen şartlar, bu tür tartı aletlerinin öngörülen kullanımı göz önüne alındığında, normal sayılan bir zaman sürecinde sürekli olarak sağlanmış olmalıdır.

Dijital elektronik tertibatlar, ölçüm işleminin doğru olarak seyrini, gösterim kolaylığını ve tüm veri depolama ve transfer işlemlerinin yeterli kontrolünü sürekli yerine getirmelidirler.

Anlamlı dayanıklılık hatasının otomatik olarak tespit edilmesi üzerine, elektronik tartı aletleri; kullanıcı müdahale edene kadar veya hata ortadan kalkana kadar sinyal verecek şekilde görsel ve işitsel olarak ikaz vermelidir.

8.4 - Harici tertibatların uygun ara bağlantılar vasıtasıyla elektronik tartı aletine bağlanması halinde, elektronik tartı aletinin metrolojik özellikleri üzerinde istenmeyen etkiler olmamalıdır.

8.5 - Tartı aletleri hileli kullanımı kolaylaştırması muhtemel özelliklere sahip olmamalı ve kasti olmayan hatalı kullanım ihtimalleri en az olmalıdır. Kullanıcı tarafından sökülmesine ve ayar yapılmasına müsaade edilmeyen parçalar, bu tür olaylara karşı emniyet altına alınmalıdır.

8.6 - Tartı aletleri bu Yönetmelikte öngörülen muayenelerin yapılmasına zorluk teşkil edecek şekilde imal edilmemelidir.9 - Tartım sonuçlarının ve diğer ağırlık değerlerinin gösterimi

Tartım sonuçları ve diğer ağırlık değerleri, doğru ve açık olarak gösterilmeli ve yanlış anlamaya sebebiyet vermemelidir. Gösterge değerleri, normal kullanım şartları altında kolay okunabilir olmalıdır.

EK-1 madde 1’de bahsedilen birimlerin adları ve sembolleri, Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmeliğe uygun olmalı ve buna ek olarak metrik karat için "ct" sembolü kullanılmalıdır.

Tartı aleti, Maksimum kapasite artı 9e’den daha fazlasını göstermemelidir.

Yardımcı gösterge tertibatına yalnızca ondalık işaretinin sağ tarafı için müsaade edilir. Genişletilmiş gösterge tertibatı yalnızca geçici olarak kullanılabilir ve bu tertibat çalışırken sonuçların yazılması mümkün olmamalıdır.

Ana göstergelerle karıştırılmadıkça, yan göstergeler gösterme yapabilir.10 - Tartım sonuçlarının ve diğer ağırlık değerlerinin yazılması (basılması)

Yazılmış veya basılmış sonuçlar doğru, yeterince tanımlanmış ve açık olmalıdır. Yazılı çıktılar, açık, okunaklı, silinmez ve dayanıklı olmalıdır.11 - Hizalama

Tartı aletleri gerekli hallerde bir seviyelendirme tertibatı ve eğim gösterge tertibatı ile donatılmalıdır. Bu tertibatlar, tartı aletinin uygun kurulumunu sağlayacak yeterli duyarlıkta olmalıdır.12 - Sıfır ayarı

Tartı aletleri sıfırlama tertibatları ile donatılabilirler. Bunlar doğru bir sıfırlama yapmalı ve yanlış ölçüm sonuçlarına sebebiyet vermemelidir.13 - Dara ve ön ayarlamalı dara tertibatları

Tartı aletleri bir veya daha fazla dara tertibatına ve aynı şekilde ön ayarlı dara tertibatlarına sahip olabilirler. Dara tertibatları, göstergede doğru bir sıfır ayarını ve net ağırlıkların doğru ölçümünü oluşturmalıdırlar. Ön ayarlı dara tertibatları ise, hesaplanmış net değerlerin hatasız olarak belirlenmesini temin etmelidir.14 - Maksimum kapasitesi 100 kg (100 kg dahil)’a kadar olan, halka açık satış yerlerinde kullanılan tartı aletleri için ilave şartlar;

Halka açık satış yerlerinde kullanılan tartı aletleri, tartım işlemiyle ilgili bütün bilgileri göstermelidir. Fiyat göstermeli tartı aletleri ise, satın alınacak ürünün fiyat hesaplamasını müşteriye açıkça göstermelidir.

Ödenecek fiyat gösteriliyorsa, bu, doğru olmalıdır.

Fiyat hesaplamalı tartı aletlerinin başlıca göstergeleri, müşterinin fiyatı doğru olarak okuyabileceği kadar yeterli bir süre göstermelidir.

Fiyat hesaplamalı tartı aletleri, tüm işlemlerle ilgili bütün bilgileri açık, kesin ve uygun şekilde bir fiş veya etiket üzerine yazmak ve ürün başına tartma ve fiyat hesaplama benzeri işlevlerden başka işlevleri de yerine getirebilir.

Tartı aletleri, doğrudan veya dolaylı göstergelerin, kolay ve basit anlaşılmasını engelleyici özellikler taşımamalıdır.

Müşteriler, tartı aletlerinin arızalı çalışmasından dolayı doğru olmayan satışlara karşı korunmalıdır.

Yardımcı gösterge tertibatları ve genişletilmiş gösterge tertibatlarına müsaade edilmez.

Hileli kullanıma yol açmaması şartıyla ek donanımlara müsaade edilir.

Bu bölümün gereklerine uymayan, ancak normal olarak halka açık satış yerlerinde kullanılan tartı aletlerine benzeyen tartı aletlerinin göstergesinin yakınına "Halka açık satış yerlerinde kullanılamaz" ibaresini taşıyan bir etiket silinmeyecek şekilde takılır.15 - Fiyat etiketlemeli tartı aletleri

Fiyat etiketlemeli tartı aletleri, halka açık satış yerlerinde kullanılan fiyat göstermeli tartı aletlerine uygulanan şartların bu tartı aletlerine tekabül edenlerini sağlamalıdır. Minimum kapasitenin altındaki değerleri fiyat etiketine yazmak mümkün olmamalıdır.EK-II

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ

1. Modül B: AB tip incelemesi

1.1. AB tip incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun bir tartı aletinin teknik tasarımını incelediği ve teknik tasarımın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşıladığını doğruladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.

1.2. AB tip incelemesi, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle yapılabilir:

- Öngörülen üretimi temsilen, bir bütün tartı aletine ilişkin bir numunenin incelenmesi (üretim tipi);

- EK II’nin 1.3 üncü maddesinde atıfta bulunulan teknik dosya ve destekleyici kanıtların incelenmesi yoluyla bir tartı aletinin teknik tasarımının yeterliliğinin değerlendirilmesi ve öngörülen üretimi temsilen, ilgili tartı aletinin bir veya birkaç önemli parçasından alınan numunelerin incelenmesi (üretim tipi ile tasarım tipinin kombinasyonu),

- Herhangi bir numune incelenmeden, EK II’nin 1.3 üncü maddesinde atıfta bulunulan teknik dosya ve destekleyici kanıtların incelenmesi yoluyla ilgili tartı aletinin teknik tasarımının yeterliliğinin değerlendirilmesi (tasarım tipi).

1.3. İmalatçı, kendi seçeceği bir onaylanmış kuruluşa AB tip incelemesi için başvuruda bulunur.

Başvuruda, aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunur:

a) İmalatçının adı ve adresi; başvuru, yetkili temsilcisi tarafından yapılmışsa bu temsilcinin adı ve adresi de eklenir,

b) Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan,

c) Teknik dosya. Teknik dosya, ait olduğu tartı aletinin bu Yönetmeliğin ilgili gerekliklerine uygunluğunun değerlendirilmesine olanak sağlar ve risklere ilişkin yeterli ölçüde analiz ve değerlendirmeyi de kapsar. Teknik dosya, ilgili gereklilikleri ortaya koyar ve değerlendirme ile ilgili olduğu ölçüde tartı aletinin tasarım, imalat ve işleyişine ilişkin bilgileri de kapsar. Teknik dosya, uygun olduğu hallerde, asgari olarak aşağıdaki unsurları içerir:

i) Tartı aletinin genel tanımı,

ii) Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri; bileşenler, alt montaj tertibatları ve elektrik devreleri gibi kısımların şemaları,

iii) Tartı aletinin çalışma şeklinin ve bu çizim ve şemaların anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar.

iv) Kısmen veya tamamen uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının, referansları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olanlarının bir listesi; bu uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının uygulanmadığı hallerde, uygulanan ilgili diğer teknik şartnamelerin ve bilgilerin bir listesini de içeren, bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerini karşılamak üzere kabul edilen çözümlerin tanımları. Kısmen uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları söz konusu olduğunda teknik dosya, uygulanan kısımları belirtir,

v) Yapılan tasarım hesaplamalarının, gerçekleştirilen incelemelerin vb. sonuçları,

vi) Test raporları.

d) Öngörülen üretimi temsil eden numuneler. Onaylamış kuruluş, gerekmesi halinde, test programının gerçekleştirilebilmesi için daha fazla numune alınması talebinde bulunulabilir.

e) Teknik tasarıma yönelik çözümün yeterli olduğuna ilişkin destekleyici kanıtlar. Bu destekleyici kanıtlar, özellikle de ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının tam olarak uygulanmadığı hallerde, kullanılan her türlü belgeyi ortaya koyar. Gerekli durumlarda, söz konusu destekleyici kanıtlar, ilgili diğer teknik şartnameler doğrultusunda, imalatçıya ait uygun bir laboratuvarda veya başka bir test laboratuvarında imalatçı adına ve onun sorumluluğu altında yapılan testlerin sonuçlarını da kapsar.

1.4. Onaylanmış kuruluş,

Tartı aletleri ile ilgili olarak:

1.4.1. Tartı aletinin teknik tasarımının uygunluğunun değerlendirilmesi için teknik dosyayı ve destekleyici kanıtları inceler;

Numune(ler) ile ilgili olarak:

1.4.2. Numune veya numunelerin teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğini doğrular, tartı aleti bileşenlerinin ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının geçerli hükümlerine ve diğer teknik belgelere uygun olarak tasarlanan unsurları tanımlar;

1.4.3. İmalatçının ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında belirtilen çözümleri uygulamayı tercih ettiği hallerde, bu çözümlerin imalatçı tarafından doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır;

1.4.4. İlgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında belirtilen çözümlerin imalatçı tarafından uygulanmaması halinde, ilgili diğer teknik şartnameleri uygulayan imalatçı tarafından kabul edilen çözümlerin bu Yönetmeliğin ilgili temel gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır;

1.4.5. İnceleme ve testlerin yapılacağı yer konusunda imalatçı ile mutabakat sağlar.

1.5. Onaylanmış kuruluş, bu EK II’nin 1.4 üncü maddesine uygun olarak yürütülen faaliyetleri ve sonuçlarını kayıt altına alan bir değerlendirme raporu düzenler. Onaylanmış kuruluş, Bakanlığa karşı yükümlülüklerine halel getirmeksizin, imalatçının rızasını almak koşuluyla bu raporun tamamını veya bir kısmını yayımlar.

1.6. Söz konusu tartı aleti için geçerli tipin bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılaması halinde onaylanmış kuruluş, imalatçıya verilmek üzere bir AB tip inceleme sertifikası düzenler. Bu sertifika, imalatçının adını ve adresini, incelemenin sonuçlarını, (varsa) geçerliliği ile ilgili şartları ve onaylanan tipin tanımlanabilmesi için gerekli verileri içerir. AB tip inceleme sertifikasının ilişiğinde bir veya daha fazla ek bulunabilir.

AB tip inceleme sertifikası ve ekleri, imal edilmiş tartı aletlerinin incelenen tip ile uyumluluğunun değerlendirilmesine ve kullanım sırasındaki kontrollerinin yapılmasına olanak sağlayan ilgili tüm bilgileri içerir.

AB tip inceleme sertifikası, verildiği tarihten itibaren on yıllık bir geçerliliğe sahip olup her on yılda bir yenilenebilir. Tartı aletinin tasarımında köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde, örneğin yeni tekniklerin uygulanması sonucunda, AB tip inceleme sertifikasının geçerlilik süresi iki yıl ile sınırlı olup üç yıl uzatılabilir.

Tartı aleti tipinin bu Yönetmelikte yer alan ilgili gereklilikleri karşılamaması halinde, onaylanmış kuruluş ilgili tartı aleti için AB tip inceleme sertifikası düzenlemez ve gerekçelerini detaylı olarak açıklamak suretiyle başvuru sahibini bu hususta bilgilendirir.

1.7. Onaylanmış kuruluş, onaylanmış tipin bu Yönetmeliğin ilgili gereklilikleri ile artık uygunluk göstermiyor olabileceğini belirten, genel kabul görmüş teknolojik gelişmelerde meydana gelen herhangi bir değişiklikten haberdar olmalı ve bu değişikliklerin daha ayrıntılı inceleme gerektirip gerektirmediğine karar vermelidir. Daha ayrıntılı bir inceleme gerekiyorsa onaylanmış kuruluş imalatçıyı bu doğrultuda bilgilendirir. İmalatçı; tartı aletinin, bu Yönetmelikte belirtilen temel gerekliliklere veya tip inceleme sertifikasının geçerliliği ile ilgili koşullara uygunluğunu etkileyebilecek, onaylanmış tip ile ilgili her türlü değişikliği, AB tip inceleme sertifikası ile ilgili teknik dosyayı elinde bulunduran onaylanmış kuruluşa bildirir. Bu gibi değişiklikler, AB tip inceleme sertifikasının aslına ek şeklinde bir ek onay gerektirir.

1.8. Onaylanmış kuruluşlar, düzenledikleri veya geri çektikleri AB tip inceleme sertifikaları ve/veya ekleri ile ilgili olarak Bakanlığı bilgilendirir ve periyodik olarak veya talep üzerine, reddedilen, askıya alınan veya sınırlandırılan bu tür belgelerin ve/veya eklerinin bir listesini Bakanlığa sunarlar.

Onaylanmış kuruluşlar; reddettikleri, askıya aldıkları veya başka bir şekilde kısıtladıkları ve talep üzerine, çıkardıkları AB tip inceleme sertifikaları ve/veya ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirirler.

Komisyon, Üye Devletler, Bakanlık ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine AB tip inceleme sertifikalarının ve/veya eklerinin birer kopyasını edinebilirler. Talep üzerine Komisyon, Üye Devletler ve Bakanlık, teknik dosya ve onaylanmış kuruluş tarafından yürütülen inceleme sonuçlarının birer kopyasını edinebilirler. Onaylanmış kuruluş, sertifikanın geçerlilik süresi sona erinceye kadar, imalatçı tarafından sunulan belgeleri içeren teknik dosyanın ve AB tip inceleme sertifikasının ve eklerinin birer kopyasını muhafaza eder.

1.9. İmalatçı, teknik dosya ile birlikte AB tip inceleme sertifikasını, eklerini ve sonradan yapılan eklemeleri, tartı aletinin piyasaya arzından sonraki on yıl boyunca, Bakanlığın hizmetine hazır bulundurur.

1.10. İmalatçının yetkili temsilcisi, yetki kapsamında belirtildiği sürece, EK II’nin 1.3 üncü maddesinde ifade edildiği şekilde başvuruda bulunabilir ve 1.7 ve 1.9uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.
Yüklə 69,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə