Ek ders belgeleriNİn hazirlanmasinda uyulacak esaslarYüklə 28,68 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü28,68 Kb.
#6465
növüYazı

EK DERS BELGELERİNİN HAZIRLANMASINDA UYULACAK ESASLAR

 • DERS PROGRAMLARI

Ders beyanı ile ders programında başlama saati (sabah saat 8,00’de) aynı olmalıdır.

Ders ve sınav programına öğretim üyelerinin isimleri yazılmalıdır.

Açılmayan dersler ders programında yer almamalıdır.

Uzmanlık Alan Derslerinin programları eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.


 • DERS BEYANI

Birden fazla birimde derse giren öğretim elemanlarının beyanı tek beyan olarak kadrosunun bulunduğu Fakültede hazırlanmalı öğretim üyesi ve bölüm başkanı tarafından mutlaka imzalanmalıdır.
Öğretim üyelerinin varsa idari görevleri ders beyanlarında belirtilmelidir.

Birinci ders saati 08:00’de başlayacak şekilde hazırlanacak ek ders beyanlarında dersin adı, dönemi, yılı, sınıfı, öğrenci sayısı, lisans yada lisansüstü olduğu belirtilmelidir.

Bitirme Tezi/Projesi, Seminer dersi 0+2 saat olarak, Yüksek Lisans Tez ve Doktora öğrencileri 0+1 saat olarak belirtilecektir.

Bitirme Tezi/Projesi ve Proje öğrencilerinin isimleri eksiksiz olarak beyanın arka sayfasına yazılmalıdır.

Yüksek Lisans Tez ve Doktora öğrencilerinin isimleri beyanlarda belirtilmeli Enstitü listeleriyle kontrol edilmelidir. FBE listesinde olmayan öğrenciler beyanlarda dikkate alınmayacaktır. Çalışma yapılmayan veya ders aşamasında olan öğrenci isimleri beyanın arka tarafında belirtilmelidir. Mezun olan, kaydı silinen, kayıt donduran, ve yurtdışında bulunan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ek ders beyanlarında yer almamalıdır.
Ders beyanlarında birinci ve ikinci öğretim dersleri ayrı ayrı toplanmalı, ikinci öğretime ait dersler farklı (koyu renkli) gösterilmeli, çakışan dersler belirtilmelidir. Öğretim üyelerinin ünvan ve yükleri titizlikle kontrol edilmelidir.

Ders planı ile ders programı, ders proğramı ile ders beyanlarının birebir kontrolünün sağlanmasının sorumluluğu Bölüm Başkanlarına aittir.
Kadrolu öğretim üyelerimizin diğer Üniversitelerde verilen birinci ve ikinci öğretime ait dersleri ayrı ayrı belirtilmelidir.
Yıl içi sınav tarihleri titizlikle öğrenci sayısı belirtilmiş olarak doldurulmalıdır. Tatile ve ders gününe ve saatine rastlayan vizelere ödeme yapılmayacaktır. Bunların dışında kalan vizeler yük hesabında (uygulama olarak) dikkate alınmalıdır.

Yıl içi vize programı hazırlanmalı ve 2 nüsha olarak eklenmelidir.


Ek ders dosyasında ortak yapılan derslerin (iki veya daha fazla öğretim üyesi tarafından verilen ders) listesi mutlaka yer almalıdır. Bu ders beyana yazılırken öğretim üyesi sayısına bölünerek yazılması gerekmektedir.
Diğer üniversitelerden üniversitemize ders vermek üzere görevlendirilen öğretim üyelerinin ders beyanlarının ekine kendi üniversitesindeki ders yükünün ve izin yazısının mutlaka eklenmesi gerekmektedir.

EK DERS HESAPLAMASI VE DİĞER HUSUSLAR


 • 1. öğretimden mecburi ders yükü düşüldükten sonra haftalık en fazla teorik ve uygulama olarak 20 saat ek ders ücreti ödenir. (Diğer üniversitede verdiği dersler dahil)
 • Zorunlu ders yükü normal örgün öğretimdeki ders saatlerinden doldurulur. Zorunlu ders yükünü örgün öğretimde dolduramamış olan öğretim elemanlarına yüklerini doldurana kadar 2.öğretim derslerinden düşülür.
 • 2. öğretim ve Tezsiz yüksek lisans dersleri birlikte değerlendirilerek en çok 10 saate kadar ödenir.
 • 1. ve 2. öğretimdeki diğer faaliyetlerin (uygulama+laboratuar) en çok 10 saati dikkate alınır. 10 saati aşan kısım dikkate alınmaz.
 • Öğretim elemanlarına aynı tarih ve saat için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma (fazla mesai) için ücret ödenmez. (Fazla mesai saati ile dersin yapıldığı saat çakışmayacak)
 • Ek ders hesaplanmasında; öğretim üyelerinin izinli, raporlu görevli ve resmi tatillere denk gelen dersleri toplam ders yükünden çıkarıldıktan sonra mecburi ders yükü düşülerek kalan kısım ek ders olarak ödenir.
 • Üniversitemizin kadrolu öğretim elemanları diğer üniversitelere en fazla 10 saat ders vermekle görevlendirilebilir.
 • Ücretli ders görevi verileceklerin tespitinde;
  Aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ücretli ders görevi verilecekler, ilgili kurumun
  en üst amirinden alınacak makam onayı ile görevlendirilir. Alınacak onayda ders görevi verileceklerin adları ve unvanları, girecekleri ders ve saatleri belirtilir. Beyanlardaki ders isimleri ile alınan onaylardaki ders isimleri aynı olmalıdır.
 • Üniversitemize gelen emekli öğretim elemanları 1.öğretimde en fazla 14 saat, 2 öğretimde ise 10 saat ek ders ücreti alabilirler.
 • Saat başı ücretle ders vermek üzere üniversitemizde görevlendirilen öğretim elemanlarına 1.öğretimden 20 saate kadar, 2.öğretimden ise 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir.
 • 2.Öğretimde vizeler ve 16.00 – 17.00 saatleri arasına denk gelen dersler kesinlikle önce sütununda belirtilmelidir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89.maddesine göre üniversitemizde ders vermek üzere görevlendirilen personele en fazla 8 saat ek ders ücreti ödenir.
 • Üniversitemizde veya diğer kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan personele ek ders ücreti ödenmez.
 • 2547 sayılı yasanın 40/d maddesine göre Üniversitemize il dışından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına sadece 1.öğretim ek ders ücreti 2 katı ödenir. 2.öğretim 2 katı ödenmez.
 • Kadrolu öğretim üyelerimizin vekaleten yürüttükleri idari görevlerden (Dekan, Dekan Yrd. , Müdür, Bölüm Başk. ,) dolayı mecburi ders yükü düşürülmez.
 • Öğretim üyelerinin bulundukları kadroya göre değil akademik ünvanlarına göre ek ders ücreti ödenir.
 • Yaz ve yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olma koşulu aranmaz.
 • Yarıyıl tatillerinde yapılan yarıyıllar dışı tez danışmanlık faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde, haftalık ders yükünü doldurmuş olma koşulu aranmaz. Yarıyıllar dışı tez beyanında yer alan her bir öğrenci için 1 saat ek ders ücreti ödenir. Bu dersler diğer faaliyetlerden sayılıp haftada 10 saati geçemez.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun31 inci maddesi uyarınca ders saat ücreti karşılığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.
 • Yarıyıllar dışı yapılan tez danışmanlık faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin ders puantajları yapılırken haftalık ders yükünü doldurmuş olmak koşulu aranmaz. Tez beyanında yer alan her bir öğrenci için 1 saat/hafta ek ders ücreti ödenir. Bu dersler diğer faaliyetlerden sayılıp 10 saat/hafta geçemez.

SINAV PUANTAJI


 • Tarih ve saatleri çakışan sınavların ücretleri ayrı ayrı değil öğrenci sayıları toplanarak tek sınav gibi ödenir. 1.ve 2.öğretim sınavları aynı tarih ve saatte yapılmış ise yine öğrenci sayıları toplanır; saat 16 dan önce yapılmış ise 1. öğretim sınav ücreti ödenir. Saat 16 dan sonra yapılmış ise 2.öğretim dersinin öğrenci sayısına denk gelen sınav göstergesi 2.öğretim olarak ödenir. Toplam sınav göstergesinden çıkarılarak kalanı 1.öğretim sınav ücreti olarak ödenir.
 • 1.öğretim saatinde (16.00 dan önce) yapılan 2.öğretim derslerine ait sınavlar kesinlikle 1.öğretim puantajında gösterilmelidir.


 • 1.öğretim dersinin sınavı 16.00 dan sonra yapılsa dahi 1.öğretim sınav ücreti olarak ödenir.
 • Bitirme Tezi, Seminer, Dönem Projesi vb. dersler ile diğer uygulama derslerine (teoriği olmayan dersler) sınav puantajına yazılmamalıdır.

3) Diğer Üniversitelere giden Prof. İçin;
T U L
I. Öğretim 12 6

II.Öğretim 5 3

Diğer Üniv. 6 2
Ders dışı faaliyetler 10 saati aşamayacağından ücretlendirme:
T U L
I. Öğretim 12 6

II.Öğretim 5 2

Diğer Üniv. 6 2 olacaktır.

Mecburi ders yükü düşüldükten sonra ücretlendirme;T U
I. Öğretim 8 -

II.Öğretim 5 2

Diğer Üniv. 6 2

ÖRNEK: Tezsiz Yüksek Lisans Prof. İçin;


T U L

I. Öğretim 6 5

II.Öğretim 3 --

Tezsiz 8 7


Ders dışı faaliyetler 10 saati aşamayacağından ücretlendirme:
T U L

I. Öğretim 6 5

II.Öğretim 3 --

Tezsiz 8 5 olacaktır.

Mecburi ders yükü (10 saat) düşüldükten sonra ücretlendirme;
T U

I. Öğretim 1 --

II.Öğretim -- --

Tezsiz 8 2II.Öğr. ve Tezsiz YL.ders saatleri toplamı 10 saati geçemez.

Yüklə 28,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə