Ebola virüs; viral kanamalı ateşe yol açan etkenlerden bir tanesidir, vücutta ateş ve kanamalarla seyreden bir enfeksiyon hastalığına yol açarYüklə 42,37 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.03.2018
ölçüsü42,37 Kb.
#33283


EBOLA VİRUS HASTALIĞI

 

 

Ebola  virus 

hastalığı  (EVH);  viral  kanamalı  ateşlerden  bir  tanesidir,  vücutta 

ateş ve kanamalarla seyreden bir enfeksiyon hastalığı şeklinde karşımıza çıkar. EVH 

insanlarda genellikle ağır ve ölümcül seyreder. Salgın sırasında ölüm oranı %90’lara 

ulaşır. 


 

Ebola virus ilk defa 1976’da Ebola nehri yanındaki o zamanki ismiyle Zaire, şu 

anki  ismiyle  Demokratik  Kongo  Cumhuriyeti’nde  izole  edilmiştir.  Daha  sonra  zaman 

zaman 


Afrika’da 

sa

lgınlar  görülmüştür.  Batı  Afrika’da  Mart  2014’de  başlayan  Ebola virus (EV) 

salgınında 4 Ağustos 2014 itibarı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

verilerine 

göre  932’si  ölümle  sonuçlanan

 

1711  olgu  (ölüm  oranı  %55-

60)  tanımlanmıştır.  Bu 

salgın  Batı  Afrika’da  bugüne  kadar  saptanan  en  büyük  salgındır.  Bu  salgın  Gine, 

Liberya  ve  Sierra  Leone’yi  etkilemektedir  anca  Nijerya’da  da  EVH’li  olgu 

tanımlanmıştır.

 

 Ebola  virus;  Filovirus  ailesi  içindeki  Ebolavirus  cinsi  içinde 

bulunan  bir  RNA 

virusudur. 

Ebolavirus cinsi içinde de beş tür vardır:

 

1.  Zaire ebolavirus (ZEV) 2.  Sudan ebolavirus (SEV) 

3.  Tai Forest (Ivory Coast) ebolavirus (TFEV)  

4.  Bundibugyo ebolavirus (BEV)  

5.  Reston ebolavirus (REV) 

 

Bu  beş  türden  bugüne  kadar  ildördü;  Afrika’da  insanlarda  büyük  salgınlara 

yol açmışlardır. REV’in Filipinler ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde insanları enfekte ettiği 

saptanmış  ancak  bugüne  kadar  REV  kaynaklı  bir  hastalık  ya  da  ölüm  rapor 

edilmemiştir

.  


 

Bulaşma:

 

EV’nin  doğal  konağı  henüz  bilinmemektedir.  Ancak  yapılan çalışmalarda EV’nin hayvanlardan insana geçtiği düşünülmektedir. Afrika’da yağmur 

ormanlarında  hasta  veya  ölmüş  şempanze,  goril,  yarasa,  maymun

,  antilop  ve 

kirpil


erden  EV  saptanmıştır.    EV  ile  i

nfekte  bir 

hayvanın  kanı,  çeşitli  salgıları  veya 

organları  ile  temas  edildiğinde;  bütünlüğü  bozulmuş  deri  (çatlaklar,  çizikler)  ve 

mukozalardan virus insana bulaşmaktadır. İnkübasyon periyodu ortalama 8

-10 (2-21) 

gündür.  EV  insanlarda  hasta  kişinin  vücut  salgıları,  kanı  ve  organları  ile  temas 

sonucunda  toplum  içinde  insandan  insana  kolayca  bulaşabilmektedir.  Hasta  kişinin 

kan  ve  vücut  salgılarının  bulaştığı,  döküldüğü  objelerle  temas  da  indirekt  yoldan 

bulaşmaya  neden  olmaktadır.  Bulaşma  semptomların  ortaya  çıktığı  andan  itibaren 

sıklıkla  da  ateş  sonrası  başlamaktadır.  Hastalıktan  iyileşenler  vücut  salgıları  ile 

haftalarca virusu etrafa saçmaktadırlar, iyileşen bir erkek hastanın menisinde 61 gün 

boyunca  virus  i

zole  edilmiştir.    Virus  dış  ortamda  sıvı  ya  da  kuru  materyal  içinde 

birkaç  güne  kadar  canlılığını  koruyabilmektedir.  Ölen  kişilerin  vücutları  ile  temas 

sonucunda 

bulaşma  olduğu  saptanmıştır.    Respiratuvar  yoldan  aerosollerle  bulaş 

henüz  kanıtlanmamış  olmakla  birlikte  bu  konuda  dikkatli  olunması  gerektiği 

belirtilmektedir.  

EVH’li 


hastalar

ın  bakım  ve  tedavisini  yapan  ya  da  klinik  örneklerini  işleyen 

sağlık  personeli  için  bulaşma  riski  söz  konusudur.  Şu  anki  salgında  iki  sağlık 

personeline  bulaşma  olmuştur.  Bu  nedenle  şüpheli  ve  tanımlanmış  olgulara 

yaklaşımda enfeksiyon kontrol önlemlerinin

 

alınması 

çok önemli bir gerekliliktir.

 

 

  

 

KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 08.08.2014.

 

 
Belirtiler: 

EVH  ani  başlangıçlı  ateşli  bir  hastalıktır;  ilk  olarak  ateş  (≥38.6

o

C), 


halsizlik,  iştahsızlık,  kas  ve  eklem  ağrısı,  başağrısı,  boğaz  ağrısı  olur.  Ardından 

kusma, ishal, vücutta döküntüler, göğüs ağrısı, nefes alma güçlüğü, yutmada zorluk 

ortaya  çıkar.  Burundan,  ağızdan,  mide  ve  barsaklardan  kanamalar  başlar.  Kanama 

hem  vücut  dışındaki  yüzeylerde,  hem  de  vücut  içinde 

mukoza,  doku  ve  organlarda 

olur.  Laboratuar  bulgusu  olarak  trombositopeni  (<1

50,000/µL)  ve  transaminazlarda 

yükselme olur.

 

Böbrek fonksiyonları bozulur, anüri gelişir. Myokardit, pulmoner ödem, takipne,  hipotansiyon  olur.   

Belirtiler  başladıktan  sonra  hastalık  hızla  ilerler  ve 

genellikle 8-

9 günde hasta kaybedilir.

 

 

Tanı:

 

Tanıda tifo, sıtma, şigelloz, kolera, leptospiroz, hepatit gibi viral kanamalı ateşe  sebep  olan  diğer  etkenler  araştırılarak  olmadıkları  mutlaka  kanıtlanmalıdır. 

EVH tanısında kanda ve sekresyonlarda virus, virusa ait nükleik asitler 

(RT-PCR) ya 

da serumda antikorlar (IgM ve IgG)  

araştırılabilmektedir. 

 

 Tedavi: 

Etkili bir antiviral ajan henüz yoktur. Tedavi; sıvı

-elektrolit  dengesinin 

düzeltilmesi,  oksijen  takviyesi,  kan  basıncının  düzenlenmesi  gibi  tümüyle  destek 

tedavisi ile sınırlıdır.

 

 Korunma: 

EV’ye  karşı  henüz  lisans  almış  bir  aşı  bulunmamaktadır.  Salgın 

olan bölgeye mümkünse salgın süresince gidilmemesi bulaşmayı  önleme açısından 

önemlidir.  Virus  çamaşır  suyuna

,  deterjanlara 

ve  %2  gluteraldehid  solüsyonlarına 

duyarlıdır. Ellerin sık olarak sabunla yıkanması, sabun

 

ve su bulunmadığı durumlarda ise  en  az  %60’lık  alkolle  ellerin  silinmesi

  korunmada  etkilidir. 

Kontamine  yüzeylerin 

temizlenmesinde çamaşır suyunun

  (sodyum  hipoklorid) 

1/10’luk solüsyonlarından (1 

kısım çamaşır suyu + 9 kısım çeşme suyu) faydalanılabilir, bu solüsyonun etki süresi 

24  saattir.  EV;  kaynatma  ile  5  dakikada  inaktive  olur,  dış  ortamda  sıvı  ya  da  kuru 

materyal  içinde  birkaç  güne  kadar,  oda  ısısında  ve  buzdolabında  ise  günlerce 

canlılığını  koruyabilmektedir. 

EVH 


şüphesi  olan  hastalardan  klinik  örnek  alınması 

sırasında  örneği  alacak  kişinin

 

uygun  kişisel  korunma  önlemlerini  almış  olması gerekir. 

Öncelikle  tüm  yüzü  (özellikle  ağız,  burun  ve  gözleri)  kapatacak  şekilde 

maske-

gözlük, sıvı geçirmeyen önlük ve eldiven 

kullanılmalı, gerektiğinde ilave kişisel 

önlemler alınmalıdır. Laboratuarlarda çalışanlar da tüm yüzü (özellikle ağız, burun ve 

gözleri) kapatacak şekilde maske

-

gözlük, sıvı geçirmeyen önlük ve eldiven kullanmalı ve  örnekler

 

sınıf  2  biyogüvenlik  kabinlerinde  işlenmelidir. Laboratuvarlarda  aerosol 

oluşturacak işlemlerden kaçınılmalıdır.

 

Sağlık  çalışanları  için  Ebola  virus  hastalığı  (EVH)  ile  ilgili genel  bilgilere  ve 

enfeksiyon  kontrol  önlemlerine  aşağıdaki  linklerden  ulaşabilirsiniz.

 

Ayrıca  güncel gelişmeleri  takip  ederek  bölgeye  seyahat  etmek  isteyenler  Sağlık  Bakanlığı'nın 

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/page/haberler/ebola.aspx

   

web  sayfasını  da inceleyebilirler. 

 

 EVH genel bilgi: 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/

 

 

  

 

  

 

 

KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 08.08.2014.


EVH şüpheli ya da EVH’li hastaların bakımında enfeksiyon önleme ve kontrolü ile 

ilgili 


kılavuz:

 

http://www.who.int/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal-09082014.pdf?ua=1 

 

EVH şüphesi olan hastalara ait örneklerin toplanması, transportu, laboratu

vara 


kabülü ve testlerin yapılması ile ilgili

 k

ılavuz:  

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/interim-guidance-specimen-collection-submission-

patients-suspected-infection-ebola.html

 

 EVH olgu tanımı: 

 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/case-definition.html 

 

EVH ile karşılaşmış kişilerin izlenmesi ile ilgili 

kılavuz:


 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/monitoring-and-movement-of-persons-with-

exposure.html

 

 Hospitalize  edilmiş  EVH  şüpheli  ya  da  EVH’li  hastalarda  enfeksiyon  önleme  ve 

kontrol 


önerileri

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/infection-prevention-and-control-recommendations.html

 

 EVH: Sık sorulan sorular:

 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/en/ 

 

EVH: Hasta yönetimi: 

http://emergency.cdc.gov/han/han00364.asp

 

 

EVH: Hasta yönetimi: 

Belçika rehberi

 

http://www.abihh.be/pdf2/ebola.pdf 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLİMUD Klinik Viroloji Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 08.08.2014.

 


Yüklə 42,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə