Duygusal gelişim, çevreden iç ve dış dünyalardan gelen etkiler herhangi bir olayın ona hoş gelip gelmeme hâli olarak tanımlanırYüklə 445 b.
tarix03.10.2017
ölçüsü445 b.
#3025Duygusal gelişim, çevreden iç ve dış dünyalardan gelen etkiler herhangi bir olayın ona hoş gelip gelmeme hâli olarak tanımlanır.

 • Duygusal gelişim, çevreden iç ve dış dünyalardan gelen etkiler herhangi bir olayın ona hoş gelip gelmeme hâli olarak tanımlanır.

 • Birey sosyal çevre ile etkileşim içindeyken az ya da çok haz ve elem duyguları içindedir.Duygu

 • Duygu

 • Heyecan

 • Refleks

 • Haz

 • ElemBireyin yaşamında, bir canlanma hareketlenme anlamına gelmektedir.

 • Bireyin yaşamında, bir canlanma hareketlenme anlamına gelmektedir.

 • Duygular, çocuğun temel gereksinimleri ve bu gereksinimlerin etkisini dışarı yansıtmasıdır. Haz ya da elem olarak yaşanan duyguların yansıması çocukta sevinç, mutluluk, üzüntü, korku, öfke, kıskançlık, saldırganlık ve ağlamadır.Heyecan, genellikle yoğun yaşanan, olumlu ya da olumsuz duyguların organizmada durgun ve olağan durumunu bozması olarak tanımlanır.

 • Heyecan, genellikle yoğun yaşanan, olumlu ya da olumsuz duyguların organizmada durgun ve olağan durumunu bozması olarak tanımlanır.Organizmanın, bir uyarana karşı verdiği cevaptır. Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte tutma, emme gibi refleksleri devreye girerek hayata uyumunu kolaylaştırır. Bu refleksler on 15-16. haftalardan itibaren kaybolur ve yerini öğrenilmiş davranışlara bırakır.

 • Organizmanın, bir uyarana karşı verdiği cevaptır. Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte tutma, emme gibi refleksleri devreye girerek hayata uyumunu kolaylaştırır. Bu refleksler on 15-16. haftalardan itibaren kaybolur ve yerini öğrenilmiş davranışlara bırakır.Haz, bir güdünün doyumu sağlandığında ya da bir amaca varıldığında yaşanan duygudur. Haz, bireye mutluluk ve rahatlık verir. Haz, ihtiyaçların doyumundan kaynaklanan bu duygu insanı sevindiren duygular olarak tanımlanır.

 • Haz, bir güdünün doyumu sağlandığında ya da bir amaca varıldığında yaşanan duygudur. Haz, bireye mutluluk ve rahatlık verir. Haz, ihtiyaçların doyumundan kaynaklanan bu duygu insanı sevindiren duygular olarak tanımlanır.Bireyler, ihtiyaçları karşılamadığı ve duyguları tatmin edilmediği zaman gergin ve mutsuz olurlar. Buna da elem denir. Elem, insanda gerilim yarattığı kişinin kendisini ve karşısındakini üzdüğü veya zarara uğrattığı için olumsuz bir duygudur.

 • Bireyler, ihtiyaçları karşılamadığı ve duyguları tatmin edilmediği zaman gergin ve mutsuz olurlar. Buna da elem denir. Elem, insanda gerilim yarattığı kişinin kendisini ve karşısındakini üzdüğü veya zarara uğrattığı için olumsuz bir duygudur.Gülme

 • Gülme

 • Ağlama

 • Korku

 • Öfke

 • İnatçılık

 • Kıskançlık

 • SaldırganlıkGüLme; Gülme, ilk duygusal tepkilerdendir. Bebeğin ilk günlerdeki gülümsemesi, yüz kaslarının belli bir duruma gelmesidir ve bu gülümsemeler bir reflekstir.

 • GüLme; Gülme, ilk duygusal tepkilerdendir. Bebeğin ilk günlerdeki gülümsemesi, yüz kaslarının belli bir duruma gelmesidir ve bu gülümsemeler bir reflekstir.

 • Bebek, ilk aylarda insan yüzüne gülümser. Daha çok alışkın olduğu annesi, babası ya da kendisine bakan kişiye güler. Sekiz haftalık bir bebek, annesini gördüğü zaman mutluluk ifadesi verir.

 • 5-9 aylık olan bebekler, tanımadığı kişilere tepki gösterir.

 • Ergenlik dönemi öncesinde gülme, daha çok argo konuşmalara, esprilere, cinsellik, aile ve okuldaki yasaklar üzerinedir.Bebeğin doğumdan sonraki ilk tepkisi ağlamadır. Karnı acıktığında, rahatsızlığında, altı ıslandığında, gaz sancısı çektiğinde, uykusu geldiğinde huzursuzlaşıp ağlayan bebek ilk zamanlar fiziksel ihtiyaçlarını belli etmek için ağlar.

 • Bebeğin doğumdan sonraki ilk tepkisi ağlamadır. Karnı acıktığında, rahatsızlığında, altı ıslandığında, gaz sancısı çektiğinde, uykusu geldiğinde huzursuzlaşıp ağlayan bebek ilk zamanlar fiziksel ihtiyaçlarını belli etmek için ağlar.

 • Çocuk, 2 yaş ve daha sonrasında olumsuz duygularını ifade etmek için ağlar. Oyunu engellendiğinde, istediği yapılmadığında ya da oyuncağı elinden alındığında ağlar.

 • Ergenliğe yaklaşan çocuğun mahcup duruma düşmesi kendisiyle alay edilmesi, küçük düşmesi, utanma, sert tartışmalara girmesi ağlamasına neden olabilir.Korku, bir tehlike karşısında duyulan tepkidir. Organizmayı koruma içgüdüsüne bağlı olarak ortaya çıkar ve gelişir.

 • Korku, bir tehlike karşısında duyulan tepkidir. Organizmayı koruma içgüdüsüne bağlı olarak ortaya çıkar ve gelişir.

 • Çocuk, korktuğu anda bazı tepkilerde bulunur. Bunlar korktuğu şeyden kaçma, çığlık atma, gözlerini kapatma, olduğu yerde sinme veya ağlamaktır.

 • Korkuların temelinde yatan, güvensizlik duygusudur. Bu nedenle çocuklar, korktuklarında siner, kaçar ya da annelerine sarılırlar.Çocuklarda güven duygusunun kazandırılmamış olması

 • Çocuklarda güven duygusunun kazandırılmamış olması

 • Çocuğun sevgi ve şefkatten yoksun olarak büyümesi

 • Çocuk yetiştirmede baskıcı ve otoriter tutumun tercih edilmesi

 • Tehditlerle çocuğu yönlendirmek, “yemeğini yemezsen seni doktora götürüp serum taktıracağım” gibi

 • Çocukları soyut ya da somut şeylerle korkutmak

 • Aile içinde şiddet olaylarının yaşanması, şiddet ve korku içeren filmlerin izlenmesine izin verilmesi • Korkuya neden olan etmenleri ortadan kaldırılmalıdır.

 • Yetişkinler çocuklarına örnek teşkil edeceğinden korkularını onlara belli etmemelidir.

 • Çocukların korkularıyla alay edilmemeli, korktuğu şeyle karşı karşıya getirmeye çalışılmamalıdır.

 • Çocukların korku filmleri izlemesine izin verilmemelidir.

 • Çocuğa aşırı baskı uygulanmamalıdır.

 • Çocuğa fiziksel cezalar uygulanmamalıdır.

 • Korku, eğitim aracı olarak kullanılmamalıdır.

 • Çocuğa güven duygusu kazandırılmalı, sevgi ve şefkat gösterilmelidir.Öfke, herhangi bir isteğin engele uğramasından dolayı ortaya çıkan olumsuz duygudur. Bu olumsuz duygu karşısında çocuk gerilir, kendini sıkar, dişlerini gıcırdatır, tepinir, ağlar etrafa saldırır veya küskünlük tepkisi gösterir.

 • Öfke, herhangi bir isteğin engele uğramasından dolayı ortaya çıkan olumsuz duygudur. Bu olumsuz duygu karşısında çocuk gerilir, kendini sıkar, dişlerini gıcırdatır, tepinir, ağlar etrafa saldırır veya küskünlük tepkisi gösterir.

 • Öfke, yaşla birlikte paralel olarak artmaktadır. Üç yaşına kadar çocuklar en çok oynadığı oyuncağın elinden alınması ya da oyunundan alıkonulması, temizlik, yemek yeme, tuvalet eğitimi, odada yalnız bırakmak, uyku, giyinme, soyunma gibi durumlarda öfke tepkisi gösterir.Çocuğun temel gereksinimleri zamanında karşılanmalı.

 • Çocuğun temel gereksinimleri zamanında karşılanmalı.

 • Öfkelenen çocuğun dikkati başka yöne çekilmeli.

 • Çocuğa fiziksel ve yersiz cezalar verilmemeli.

 • Ebeveynler öfkelenerek çocuğa örnek olmamalı.

 • Çocukların öfkeleriyle alay edilmemeli.

 • Çocukların onurunu kıracak davranışlardan kaçınılmalı.

 • Çocuğun isteklerinin neden engellendiği anlayacağı dilden açıklanmalı.

 • Çocuğun her istediği şey yerine getirilmemelidir.İnatçılık, geçerli ve makul neden olmadan çocuğun verdiği kararda dayatmasıdır

 • İnatçılık, geçerli ve makul neden olmadan çocuğun verdiği kararda dayatmasıdır

 • İnatçılık, çocuklarda en çok 3-6 arasında görülür. Bu dönemdeki inatçılığın nedeni, benlik duygusu ve bağımsızlık bilincinin gelişmemesinden kaynaklanmaktadır.

 • 7-12 yaşlarında çocuk için ikinci bir inatçılık dönemi başlar. Bedensel ve duygusal gelişimindeki farklılıklar hızlı bir gelişim gösterir. Çocuk, gelişime ayak uydurmakta zorluk çeker. Çevredekilerin kararsız ve tutarsız davranışları çocuğu inatçılığa iter.Çocuğun ihtiyaçları, zamanında karşılanmalıdır.

 • Çocuğun ihtiyaçları, zamanında karşılanmalıdır.

 • Çocuk kızgın ve sinirli olduğu anlarda, tartışmaya girilmemelidir.

 • Çocuğun her istediği engellenmemelidir.

 • Çocuk yetiştirmede baskıcı tutuma yer verilmemelidir. Yetişkinler tehdit ve zor kullanarak çocuklara isteklerini yaptırmamalıdır.

 • Yetişkinler, kardeşler arasında kıskançlığa sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdır.

 • Çocuğa dayak atılmamalı ve şiddetli cezalardan kaçınılmalıdır.  Çocuğa bağımsızlık duygusu kazandırılmalıdır.Kıskançlık, her yaşta görülebilen ve temel nedeni üstün olma olan bir duygu hâli olarak tanımlanır. Sevgi ya da herhangi bir şeyin paylaşılmasına katlanamama sonucu duyulan his ve tepkilerdir.

 • Kıskançlık, her yaşta görülebilen ve temel nedeni üstün olma olan bir duygu hâli olarak tanımlanır. Sevgi ya da herhangi bir şeyin paylaşılmasına katlanamama sonucu duyulan his ve tepkilerdir.Çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmeli

 • Çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmeli

 • Aile, çocuklar arasında ayrım yapmamalı

 • Yeni bir kardeşin dünyaya geleceği fikrine çocuk alıştırılmalıdır.

 • Doğum sonrasında bebekle ilgili bazı işler, (beslenme, temizlik gibi) kontrollü bir şekilde çocuğa yaptırılmalı.

 • Çocuklar birbirleriyle kıyaslanmamalıdır.

 • Anne ve baba, büyük çocuğa da zaman ayırmalıdır.

 • Okul döneminde öğretmen, kıskançlığa sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdır.

 • Kıskançlığın nedenleri araştırılmalı, gerekli tedbirler alınarak giderilmeye çalışılmalıdırSaldırganlık, çocuğun olumsuz duygularını bastırmayıp çevresindeki eşyalara veya başkalarına zarar vermesidir. Saldırganlık, engellenme duygusuna gösterilen bir tepkidir.

 • Saldırganlık, çocuğun olumsuz duygularını bastırmayıp çevresindeki eşyalara veya başkalarına zarar vermesidir. Saldırganlık, engellenme duygusuna gösterilen bir tepkidir.Saldırganlığın önlenmesi için öncelikle çocuğa sevgi ve şefkat gösterilmelidir.

 • Saldırganlığın önlenmesi için öncelikle çocuğa sevgi ve şefkat gösterilmelidir.

 • Çocuğa güven duygusu verilmeli ve güvenli bir ortam hazırlanmalıdır.

 • Çocuğun temel ihtiyaçları zamanında karşılanmalıdır.

 • Çocuğa fiziksel ceza uygulanmamalıdır.

 • Çocuk şımartılmamalıdır.

 • Çocuğun olumlu davranışları ödüllendirilmelidir.

 • Ebeveynler saldırganlık davranışında çocuklara örnek teşkil etmemelidir.

 • Çocuğu saldırganlığa iten nedenler ortadan kaldırılmalıdır.

 • Çocuğa enerjisinin boşaltacağı oyun ortamı sağlanmalıdırDuyguların yoğunluğunda artış

 • Duyguların yoğunluğunda artış

 • Duygulardaki istikrarsızlık

 • Karşı cinse ilgi

 • Sürekli hayal kurma

 • Yalnız bırakılma isteği

 • Ders çalışmaya karşı isteksizlik
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə