Dönem V göĞÜs hastaliklari stajinin amaç ve öĞrenim hedefleriYüklə 103,76 Kb.
tarix17.09.2017
ölçüsü103,76 Kb.
#133

DÖNEM V GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJININ AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

1-Göğüs hastalıklarını teşhis etmek üzere nasıl anamnez alınacağını bilir ve uygular. Göğsün fizik muayenesinde inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyonda saptanacak normal bulgular ile patolojik olanları bilir ve ayırt eder. Aldığı anamnez ve saptadığı fizik muayene bulgularını sentezleyerek ayırıcı tanı yapabilir (Bilişsel).

2-Göğüs hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılacak laboratuvar yöntemlerini ve radyolojik yöntemleri bilir. Akciğer grafisini tekniğine uygun olarak okumayı bilir. Solunum fonksiyon testlerinin endikasyonlarını sayar ve basit spirometrik testi yorumlamayı bilir. Bronkoskopinin göğüs hastalıklarında kullanım alanlarını bilir (Bilişsel + Psikomotor).

3-Pnömoni tanısını koyar, hastalığın ağırlığını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre uygun hastalara tedavi başlar, diğer hastaları uygun şekilde sevk eder (Bilişsel+ Psikomotor).

4-Akciğer tüberkülozunun tanısını koyar, tanı koyduğunda hastalık ihbarını yapar ve takip ve tedavisi için hastayı Verem Savaş Dispanserine yönlendirir (Bilişsel+ Psikomotor).

5-Astım ve KOAH gibi kronik hastalıkları olan hastaların takibini yapar, hem akut alevlenme durumunda, hem de hastalık stabil olduğu dönemde tedavilerini hastalığın ağırlığına uygun şekilde düzenler (Bilişsel + Psikomotor).

6-Akciğer kanserinin yol açacağı semptomları, fizik muayene bulgularını ve radyolojik bulguları bilir; kanserin erken teşhisinin önemini bilir ve akciğer grafisinde tek nodül saptanan hastaları uzmana sevk eder (Bilişsel + Psikomotor).

7-Pulmoner embolizme zemin hazırlayan faktörleri, hastalığın yol açacağı semptomları bilir, tanıdan kuşkulandığı hastaları uzmana yönlendirir (Bilişsel + Psikomotor).

8-Plevral sıvı tanısını koyar, ayırıcı tanı için gereken yöntemleri bilir; gerektiğinde ve yeterli olanak sağlandığında torasentez yapabilir (Bilişsel + Psikomotor).

9-İnterstisyel akciğer hastalıklarınının ortak tanısal özelliklerini bilir, ve tanıdan kuşkulandığı hastaları ayırıcı tanı yapılmak üzere uzmana sevk eder (Bilişsel + Psikomotor).

10-Çevresel ve mesleksel maruziyetler ile akciğer hastalıkları arasındaki ilişkiyi ve korunma yollarını bilir, hastalara bu konuda danışmanlık yapar, meslek hastalığından kuşkulandığı kişileri uzmana sek eder (Bilişsel + Psikomotor).

11-Uyku apne sendromunun yol açacağı semptomları bilir ve tanıdan kuşkulanılan hastaları polisomnografik tetkik için yönlendirir (Bilişsel + Psikomotor).

12-Solunum yetmezliği tanısını koyar ve solunum yetmezlikli bir hastaya uygun yaklaşım sergiler (Bilişsel + Psikomotor).

13-Sualtı ve yüksek irtifa gibi anormal şartlarda, solunum sisteminin adaptasyon mekanizmalarını ve bu şartlara bağlı olarak gelişen hastalıklar ile bunlara yönelik basit tedavi girişimlerini bilir (Bilişsel + Psikomotor).2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(4. STAJ GRUBU – 5. Eylül. 2011 – 23. Eylül. 2011)

5. Eylül. 2011. Pazartesi


8.30 – 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Ahmet Akkaya

9.30 – 10.20 Göğüs hastalıklarında semptomlar Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene Dr. Önder Öztürk

11.30 – 12.20 Serbest çalışma (hasta dağıtılması)13.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma ve FM Dr. Önder Öztürk

(Pratik)

15.30 – 17.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür
6. Eylül. 2011. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Solunum sistemi radyolojisi Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


7. Eylül. 2011 Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 10.20 Tüberküloz Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 12.20 Pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Ahmet Bircan

13.30 – 15.20 Solunum fonksiyon testleri – pratik Dr. Necla Songür

(PEFmetre ile solunum ölçümü)

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


8. Eylül. 2011. Perşembe
8.30 – 12.20 Verem Savaş Dispanseri Rotasyonu* Dr. Ahmet Bircan

12.45 – 13.30 ÖĞRENCİ LİTERATÜR SAATİ

14.30 –15.20 Akciğer kanserleri Dr. Necla Songür

15.30 – 16.20 Akciğer kanserlerinde radyoterapi Dr. Vildan Kaya

16.30 – 17.20 Hasta başı pratiği Dr. Necla Songür
9. Eylül. 2011. Cuma
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 10.20 Yükseklik ve dalma ile ilgili AC sorunları Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 11.20 Sarkoidoz Dr. Ahmet Bircan

11.30 – 12.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


12. Eylül. 2011. Pazartesi


8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 – 10.20 KOAH – Kor pulmonale Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Ahmet Akkaya

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Pnömoniler Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


13. Eylül. 2011. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 - 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Akciğer apsesi ve bronşektazi Dr. Rezan Demiralay 14.30 – 15.20 Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Klinik pratik (Ayırıcı tanı ve akılcı ilaç td.) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


14. Eylül. 2011. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Pulmoner embolizm Dr. Rezan Demiralay

10.30 – 11.20 Plevra hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13. 30 –15.20 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


15. Eylül. 2011. Perşembe
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 15.20 Solunum sistemi radyolojisi – pratik Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


16. Eylül. 2011. Cuma
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Paraziter akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Münire Çakır

(Kan gazı için arteryel kan örneği alma, puls oksimetre uygulaması)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


19. Eylül. 2011. Pazartesi


8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Astım Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür

(İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 14.20 Mediyasten ve diyafragma hastalıkları Dr. Önder Öztürk

14.30 – 15.20 Hasta başı pratiği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


20. Eylül. 2011. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 İnterstisyel akciğer hastalıkları Dr. Necla Songür

14.30 – 15.20 Sigara ve bıraktırma yöntemleri Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Klinik pratik (oksijen ve nebülizasyon td.) Dr. Necla Songür

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

21. Eylül. 2011. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Klinik pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Necla Songür

11.30 – 12.20 Serbest çalışma

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
22. Eylül. 2011. Perşembe
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
23. Eylül. 2011. Cuma
9.00 – 10.00 Yazılı sınav (Sınav sorumlusu: Dr. Necla Songür)

10.30 – 12.30 Sözlü sınav


* Öğrenciler 6 gruba ayrılacak ve her grup bir öğretim üyesiyle vizit yapacaklardır.

** Verem Savaş Dispanseri Rotasyonunda öğrenim hedefleri aşağıdaki konular olarak belirlenmiştir:

-Balgamda ARB aranması için uygun boyama yapılıp incelenmesi

-PPD uygulanması ve testin değerlendirilmesi

-Mikrofilmi tanıma ve değerlendirme

-BCG uygulaması

-Tüberkülozun doğrudan gözetimli tedavisi (DGT) ile ilgili eğitim
2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(5. STAJ GRUBU – 31. Ekim. 2011 – 18. Kasım. 2011)
31. Ekim. 2011. Pazartesi
8.30 – 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Ahmet Akkaya

9.30 – 10.20 Göğüs hastalıklarında semptomlar Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene Dr. Önder Öztürk

11.30 – 12.20 Serbest çalışma (hasta dağıtılması)13.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma ve FM Dr. Önder Öztürk

(Pratik)

15.30 – 17.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür
1. Kasım. 2011. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Solunum sistemi radyolojisi Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


2. Kasım. 2011 Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 10.20 Tüberküloz Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 12.20 Pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Ahmet Bircan

13.30 – 15.20 Solunum fonksiyon testleri – pratik Dr. Necla Songür

(PEFmetre ile solunum ölçümü)

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


3. Kasım. 2011. Perşembe
8.30 – 12.20 Verem Savaş Dispanseri Rotasyonu* Dr. Ahmet Bircan

12.45 – 13.30 ÖĞRENCİ LİTERATÜR SAATİ

14.30 –15.20 Akciğer kanserleri Dr. Necla Songür

15.30 – 16.20 Akciğer kanserlerinde radyoterapi Dr. Vildan Kaya

16.30 – 17.20 Hasta başı pratiği Dr. Necla Songür
4. Kasım. 2011. Cuma
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 10.20 Yükseklik ve dalma ile ilgili AC sorunları Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 11.20 Sarkoidoz Dr. Ahmet Bircan

11.30 – 12.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma6-9. KASIM. 2011 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİLİ

10. Kasım. 2011. Perşembe


8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 – 10.20 KOAH – Kor pulmonale Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Akciğer apsesi ve bronşektazi Dr. Rezan Demiralay

13.30 – 15.20 Solunum sistemi radyolojisi – pratik Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 16.20 Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Klinik pratik (Ayırıcı tanı ve akılcı ilaç td.) Dr. Münire Çakır
11. Kasım. 2011. Cuma
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Paraziter akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Münire Çakır

(Kan gazı için arteryel kan örneği alma, puls oksimetre uygulaması)

11.30 – 12.20 Pulmoner embolizm Dr. Rezan Demiralay

13. 30 –15.20 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi Dr. Münire Çakır

15.30 – 17.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Rezan Demiralay

14. Kasım. 2011. Pazartesi


8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Astım Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür

(İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 14.20 Plevra hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Mediyasten ve diyafragma hastalıkları Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


15. Kasım. 2011. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 İnterstisyel akciğer hastalıkları Dr. Necla Songür

14.30 – 15.20 Sigara ve bıraktırma yöntemleri Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Klinik pratik (oksijen ve nebülizasyon td.) Dr. Necla Songür

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


16. Kasım. 2011. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Klinik pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Necla Songür

11.30 – 12.20 Serbest çalışma

13.30 – 15.20 Pnömoniler

15.30 – 16.20 Serbest çalışma


17. Kasım. 2011. Perşembe
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
18. Kasım. 2011. Cuma
9.00 – 10.00 Yazılı sınav (Sınav sorumlusu: Dr. Necla Songür)

10.30 – 12.30 Sözlü sınav


* Öğrenciler 6 gruba ayrılacak ve her grup bir öğretim üyesiyle vizit yapacaklardır.

** Verem Savaş Dispanseri Rotasyonunda öğrenim hedefleri aşağıdaki konular olarak belirlenmiştir:

-Balgamda ARB aranması için uygun boyama yapılıp incelenmesi

-PPD uygulanması ve testin değerlendirilmesi

-Mikrofilmi tanıma ve değerlendirme

-BCG uygulaması

-Tüberkülozun doğrudan gözetimli tedavisi (DGT) ile ilgili eğitim


2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(1. STAJ GRUBU – 28. Kasım. 2011 – 16. Aralık. 2011)

28. Kasım. 2011. Pazartesi


8.30 – 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Ahmet Akkaya

9.30 – 10.20 Göğüs hastalıklarında semptomlar Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene Dr. Önder Öztürk

11.30 – 12.20 Serbest çalışma (hasta dağıtılması)13.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma ve FM Dr. Önder Öztürk

(Pratik)

15.30 – 17.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür
29. Kasım. 2011. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Solunum sistemi radyolojisi Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


30. Kasım. 2011 Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 10.20 Tüberküloz Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 12.20 Pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Ahmet Bircan

13.30 – 15.20 Solunum fonksiyon testleri – pratik Dr. Necla Songür

(PEFmetre ile solunum ölçümü)

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


1. Aralık. 2011. Perşembe
8.30 – 12.20 Verem Savaş Dispanseri Rotasyonu* Dr. Ahmet Bircan

12.45 – 13.30 ÖĞRENCİ LİTERATÜR SAATİ

14.30 –15.20 Akciğer kanserleri Dr. Necla Songür

15.30 – 16.20 Akciğer kanserlerinde radyoterapi Dr. Vildan Kaya

16.30 – 17.20 Hasta başı pratiği Dr. Necla Songür
2. Aralık. Cuma
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 10.20 Yükseklik ve dalma ile ilgili AC sorunları Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 11.20 Sarkoidoz Dr. Ahmet Bircan

11.30 – 12.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma

5. Aralık. 2011. Pazartesi
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 – 10.20 KOAH – Kor pulmonale Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Ahmet Akkaya

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Pnömoniler Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


6. Aralık. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 - 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Akciğer apsesi ve bronşektazi Dr. Rezan Demiralay 14.30 – 15.20 Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Klinik pratik (Ayırıcı tanı ve akılcı ilaç td.) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


7. Aralık. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Pulmoner embolizm Dr. Rezan Demiralay

10.30 – 11.20 Plevra hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13. 30 –15.20 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


8. Aralık. Perşembe
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 15.20 Solunum sistemi radyolojisi – pratik Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


9. Aralık. 2011. Cuma
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Paraziter akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Münire Çakır

(Kan gazı için arteryel kan örneği alma, puls oksimetre uygulaması)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma

12. Aralık. 2011. Pazartesi
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Astım Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür

(İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 14.20 Mediyasten ve diyafragma hastalıkları Dr. Önder Öztürk

14.30 – 15.20 Hasta başı pratiği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


13. Aralık. 2011. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 İnterstisyel akciğer hastalıkları Dr. Necla Songür

14.30 – 15.20 Sigara ve bıraktırma yöntemleri Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Klinik pratik (oksijen ve nebülizasyon td.) Dr. Necla Songür

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

14. Aralık. 2011. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Klinik pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Necla Songür

11.30 – 12.20 Serbest çalışma

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
15. Aralık. 2011. Perşembe
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
16. Aralık. 2011. Cuma
9.00 – 10.00 Yazılı sınav (Sınav sorumlusu: Dr. Necla Songür)

10.30 – 12.30 Sözlü sınav


* Öğrenciler 6 gruba ayrılacak ve her grup bir öğretim üyesiyle vizit yapacaklardır.

** Verem Savaş Dispanseri Rotasyonunda öğrenim hedefleri aşağıdaki konular olarak belirlenmiştir:

-Balgamda ARB aranması için uygun boyama yapılıp incelenmesi

-PPD uygulanması ve testin değerlendirilmesi

-Mikrofilmi tanıma ve değerlendirme

-BCG uygulaması

-Tüberkülozun doğrudan gözetimli tedavisi (DGT) ile ilgili eğitim
2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(2. STAJ GRUBU – 06. Şubat. 2012 – 24. Şubat. 2012)

6. Şubat. 2012. Pazartesi


8.30 – 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Ahmet Akkaya

9.30 – 10.20 Göğüs hastalıklarında semptomlar Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene Dr. Önder Öztürk

11.30 – 12.20 Serbest çalışma (hasta dağıtılması)13.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma ve FM Dr. Önder Öztürk

(Pratik)

15.30 – 17.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür
7. Şubat. 2012. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Solunum sistemi radyolojisi Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


8. Şubat. 2012 Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 10.20 Tüberküloz Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 12.20 Pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Ahmet Bircan

13.30 – 15.20 Solunum fonksiyon testleri – pratik Dr. Necla Songür

(PEFmetre ile solunum ölçümü)

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


9. Şubat. 2012. Perşembe
8.30 – 12.20 Verem Savaş Dispanseri Rotasyonu* Dr. Ahmet Bircan

12.45 – 13.30 ÖĞRENCİ LİTERATÜR SAATİ

14.30 –15.20 Akciğer kanserleri Dr. Necla Songür

15.30 – 16.20 Akciğer kanserlerinde radyoterapi Dr. Vildan Kaya

16.30 – 17.20 Hasta başı pratiği Dr. Necla Songür
10. Şubat. 2012. Cuma
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 10.20 Yükseklik ve dalma ile ilgili AC sorunları Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 11.20 Sarkoidoz Dr. Ahmet Bircan

11.30 – 12.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma

13. Şubat. 2012. Pazartesi
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 – 10.20 KOAH – Kor pulmonale Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Ahmet Akkaya

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Pnömoniler Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


14. Şubat. 2012. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 - 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Akciğer apsesi ve bronşektazi Dr. Rezan Demiralay 14.30 – 15.20 Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Klinik pratik (Ayırıcı tanı ve akılcı ilaç td.) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


15. Şubat. 2012. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Pulmoner embolizm Dr. Rezan Demiralay

10.30 – 11.20 Plevra hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13. 30 –15.20 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


16. Şubat. 2012. Perşembe
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 15.20 Solunum sistemi radyolojisi – pratik Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


17. Şubat. 2012. Cuma
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Paraziter akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Münire Çakır

(Kan gazı için arteryel kan örneği alma, puls oksimetre uygulaması)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


20. Şubat. 2012. Pazartesi
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Astım Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür

(İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 14.20 Mediyasten ve diyafragma hastalıkları Dr. Önder Öztürk

14.30 – 15.20 Hasta başı pratiği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


21. Şubat. 2012. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 İnterstisyel akciğer hastalıkları Dr. Necla Songür

14.30 – 15.20 Sigara ve bıraktırma yöntemleri Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Klinik pratik (oksijen ve nebülizasyon td.) Dr. Necla Songür

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

22. Şubat. 2012. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Klinik pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Necla Songür

11.30 – 12.20 Serbest çalışma

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
23. Şubat. 2012. Perşembe
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
24. Şubat. 2012. Cuma
9.00 – 10.00 Yazılı sınav (Sınav sorumlusu: Dr. Rezan Demiralay)

10.30 – 12.30 Sözlü sınav


* Öğrenciler 6 gruba ayrılacak ve her grup bir öğretim üyesiyle vizit yapacaklardır.

** Verem Savaş Dispanseri Rotasyonunda öğrenim hedefleri aşağıdaki konular olarak belirlenmiştir:

-Balgamda ARB aranması için uygun boyama yapılıp incelenmesi

-PPD uygulanması ve testin değerlendirilmesi

-Mikrofilmi tanıma ve değerlendirme

-BCG uygulaması

-Tüberkülozun doğrudan gözetimli tedavisi (DGT) ile ilgili eğitim

2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

(3. STAJ GRUBU – 02. Nisan. 2012 – 20. Nisan. 2012)

2. Nisan. 2012 Pazartesi


8.30 – 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Ahmet Akkaya

9.30 – 10.20 Göğüs hastalıklarında semptomlar Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Göğüs hastalıklarında fizik muayene Dr. Önder Öztürk

11.30 – 12.20 Serbest çalışma (hasta dağıtılması)13.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında öykü alma ve FM Dr. Önder Öztürk

(Pratik)

15.30 – 17.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür
3. Nisan. 2012. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Solunum sistemi radyolojisi Dr. Rezan Demiralay

14.30 – 15.20 Göğüs hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. Ahmet Bircan

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


4. Nisan. 2012 Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Önder Öztürk

9.30 – 10.20 Tüberküloz Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 12.20 Pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Ahmet Bircan

13.30 – 15.20 Solunum fonksiyon testleri – pratik Dr. Necla Songür

(PEFmetre ile solunum ölçümü)

15.30 – 16.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


5. Nisan. 2012. Perşembe
8.30 – 12.20 Verem Savaş Dispanseri Rotasyonu* Dr. Ahmet Bircan

12.45 – 13.30 ÖĞRENCİ LİTERATÜR SAATİ

14.30 –15.20 Akciğer kanserleri Dr. Necla Songür

15.30 – 16.20 Akciğer kanserlerinde radyoterapi Dr. Vildan Kaya

16.30 – 17.20 Hasta başı pratiği Dr. Necla Songür
6. Nisan. 2012. Cuma
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 10.20 Yükseklik ve dalma ile ilgili AC sorunları Dr. Ahmet Bircan

10.30 – 11.20 Sarkoidoz Dr. Ahmet Bircan

11.30 – 12.20 Klinik pratik Dr. Önder Öztürk

13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma

9. Nisan. 2012. Pazartesi
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 – 10.20 KOAH – Kor pulmonale Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Ahmet Akkaya

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Pnömoniler Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


10. Nisan. 2012. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Rezan Demiralay

9.30 - 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 Akciğer apsesi ve bronşektazi Dr. Rezan Demiralay 14.30 – 15.20 Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Klinik pratik (Ayırıcı tanı ve akılcı ilaç td.) Dr. Münire Çakır

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


11. Nisan. 2012. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Pulmoner embolizm Dr. Rezan Demiralay

10.30 – 11.20 Plevra hastalıkları Dr. Rezan Demiralay

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13. 30 –15.20 Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi Dr. Münire Çakır

15.30 – 16.20 Hasta başı pratiği Dr. Rezan Demiralay

16.30 – 17.20 Serbest çalışma


12. Nisan. 2012. Perşembe
8.30 – 9.20 Serbest çalışma

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 15.20 Solunum sistemi radyolojisi – pratik Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


13. Nisan. 2012. Cuma
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Münire Çakır

9.30 – 10.20 Paraziter akciğer hastalıkları Dr. Münire Çakır

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Münire Çakır

(Kan gazı için arteryel kan örneği alma, puls oksimetre uygulaması)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 15.20 Göğüs Hastalıkları Polikliniği Dr. Rezan Demiralay

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


16. Nisan. 2012. Pazartesi
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Astım Dr. Ahmet Akkaya

10.30 – 11.20 Klinik pratik Dr. Necla Songür

(İnhalasyonla alınan ilaçların demonstrasyonu)

11.30 – 12.20 Serbest çalışma13.30 – 14.20 Mediyasten ve diyafragma hastalıkları Dr. Önder Öztürk

14.30 – 15.20 Hasta başı pratiği Dr. Önder Öztürk

15.30 – 17.20 Serbest çalışma


17. Nisan. 2012. Salı
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)13.30 – 14.20 İnterstisyel akciğer hastalıkları Dr. Necla Songür

14.30 – 15.20 Sigara ve bıraktırma yöntemleri Dr. Önder Öztürk

15.30 – 16.20 Klinik pratik (oksijen ve nebülizasyon td.) Dr. Necla Songür

16.30 – 17.20 Serbest çalışma

18. Nisan. 2012. Çarşamba
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 10.20 Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi Dr. Önder Öztürk

10.30 – 11.20 Klinik pratik (Torasentez, bronkoskopi) Dr. Necla Songür

11.30 – 12.20 Serbest çalışma

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
19. Nisan. 2012. Perşembe
8.30 – 9.20 Hasta hazırlığı (pratik) Dr. Necla Songür

9.30 – 12.20 Hasta viziti (*Sorumlu öğretim üyesiyle)

13.30 – 17.20 Serbest çalışma
20. Nisan. 2012. Cuma
9.00 – 10.00 Yazılı sınav (Sınav sorumlusu: Dr. Rezan Demiralay)

10.30 – 12.30 Sözlü sınav


* Öğrenciler 6 gruba ayrılacak ve her grup bir öğretim üyesiyle vizit yapacaklardır.

** Verem Savaş Dispanseri Rotasyonunda öğrenim hedefleri aşağıdaki konular olarak belirlenmiştir:

-Balgamda ARB aranması için uygun boyama yapılıp incelenmesi

-PPD uygulanması ve testin değerlendirilmesi

-Mikrofilmi tanıma ve değerlendirme

-BCG uygulaması-Tüberkülozun doğrudan gözetimli tedavisi (DGT) ile ilgi

Yüklə 103,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə