users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  MusiQİ SƏNƏTİNİN İNKİŞafi tarixi
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  H ə b I b s a h I R
  Güney şairlərinin poema yaradıcılığında tarixilik və müasirlik
  Esmira Fuad (Şükürova) Filologiya üzrə Fəlsəfə doktoru Torpaq qoxulu şair ƏLİ daşqin həyatı
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Türk Menşeli Rus soyadları Prof. Dr. Samir Kazımoğlu
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Orfoepiya vikipediya, ochiq ensiklopediya Orfoepiya
users/kesli-2017/Bolum_2_Files_500-999
  Eynşteynlə robindronath thakurun* danişiqlari
  Araz güNDÜz söZLƏRİn biLCƏYİ
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Esmira fuad (ŞÜKÜrova)
  Сюнмязин поемаларында иътимаи-фялсяфи
users/kesli-2017/Bolum_2_Files_500-999
  Bəxtiyar Tuncay
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Azərbaycan xalçalarında qoç ornamentləri: mənşəyi və mənası Quluzadə Nasir Vaqif oğlu
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Sevilməyi düşünmə, sevməyi öyrən
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Kitabi-Dədə Qorqud
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Xülasə Açar sözlər: Güney Azərbaycan ədəbiyyatı, poema, bədii təfəkkür, məcaz sistemi, epitetlər
users/kesli-2017/Bolum_2_Files_500-999
  Qarşi yatan
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Turgut öcal iğdır Üniversitesi Türk Dili Emekli Öğretim Görevlisi Mİtolojik yönden ağri daği ve gemikaya
  Türk xalq sufizminin nümayəndələrindən Pir Sultan Abdal Xuraman HÜMMƏtova
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Şah ismayila sahib çixmaq
users/kesli-2017/Bolum_2_Files_500-999
  GöYTÜrk və uyğurlarin etnogenezi İLƏ bağli mifoloji motiv və SÜjetləRDƏ boz qurd kultu və TÜrkləRİN İLKİn ata yurdu
users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499
  Altay dilleri ve eski türkçede moğolca ve akrabalıkları
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  ƏSKİ TÜrkləRİn simvolu namiq Hacıheydərli
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2011-1
users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499
  Şaxta Babanın Ötüşü (nəğməsi)
  Osmanlı’da Cadılar Vampirler ve Büyücüler Gönderen: 'Tarih'
  Tofiq Qarayev Kimdir Dünyaya Gəlməyimi
  Folklor (Halk Bilimi)
users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999
  Qorqudşünaslıq elminin genişlənən imkanları
users/kesli-2017/Bolum_2_Files_500-999
  A1140013897 2ilhannadir pdf
users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499
  Kutadgu Biligde Bitki Adları
directory users kesli-2017  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə