upload/File/documents/05-2016
  Müəllim hazırlığı sahəsində tədris proqramlarının hazırlamasının məqsədi və bu sahədəki çətinlikləri anlamaq
  Təhsil proqramı hazırlanarkən dünyada tədris olunan oxşar fənlərarası proqramlar təhlil edildi və fənlərin müvafiq matrisası hazırlandı, beləliklə, təhsil proqramı digər inteqrasiya olunmuş mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış oldu
upload/File/documents/10-2016
  Lissabon Konvensiyası üzrə Akt (1998)
upload/File/documents/05-2016
  Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
  Cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
upload/File/documents/10-2016
  Azərbaycan Ali Təhsilində Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar
upload/File/documents/05-2016
  Azərbaycan respublikasi
upload/File/documents/11-2016
  ƏhaliNİn təBİİ artimina gender disproporsiYASINIn təSİRİ
upload/File/documents/05-2016
  Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (aatmkç) – nədir və nə məqsəd daşıyır?
upload/File/documents/12-2016
  Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
upload/File/documents/05-2016
  Bir-birimizlə və mövzu ilə tanışlıq
  Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı
  Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri
upload/File/documents/10-2016
  Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Ə sasnam ə
  Avropa Regionunda Ali Təhsil Kvalifikasiyalarının Tanınması üzrə Konvensiya (Lissabon Konvensiyası), 1997 – Avropa Şurası və yunesko
upload/File/documents/05-2016
  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında
upload/File/documents/12-2016
  Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
upload/File/documents/02-2016
  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri M. C. Mərdanov və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri S. S. Mehbalıyev tərəfindən 26 noyabr 2008-ci ildə təsdiq edilmişdir
upload/File/documents/06-2017
  ÖLKƏDƏ KƏnd təSƏRRÜfati istehsalinin mineralvə ÜZVİ GÜBRƏLƏRLƏ TƏMİnat səVİYYƏSİNİn statiSTİk qiYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
  İnstitusional pilot qiYMƏTLƏNDİRMƏ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ hesabati
upload/File/documents/12-2016
  1. Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balanslarının tərtibinə dair Müqəddimə
upload/File/documents/07-2016
  Ai tərəfindən maliyyələşdirilir tviNNİnq azərbaycan
upload/File/documents/05-2016
  Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi (az-ad-ehea)
upload/File/documents/12-2016
  []
  1. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqinin yekunları
  StatiSTİk təDQİqatlarda təSVİRİ statiSTİkadan iSTİfadə MƏSƏLƏLƏRİ
upload/File/documents/06-2017
  İnstitusional pilot qiYMƏTLƏNDİRMƏ ÜZRƏ hesabat
upload/File/documents/12-2016
  ƏhaliNİn təBİİ artimina gender disproporsiYASINIn təSİRİ
upload/File/documents/05-2016
  Ast 1-ci HİSSƏ daxiLİ keyfiYYƏt təMİnati üÇÜn standartlar və TƏLİmatlar
upload/File/documents/12-2017
  Dayaniqli iNKİŞaf statiSTİkasi ekoloji TƏHLÜKƏSİZLİYİN İnformasiya təMİnatidir təmraz Təmrazov
upload/File/documents/12-2016
  1. Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin, təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasında inhisarçılığın təsirinin statistik tədqiqinin yekunları
  Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
upload/File/documents/10-2016
  Lissabon Konvensiyası üzrə Akt (1998)
  Azərbaycan Ali Təhsilində Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar
upload/File/documents/12-2016
  Universitetinin özünütəhlil hesabatı təhvilvermə tarixi
  Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
upload/File/documents/05-2016
  Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
upload/File/documents/07-2016
  Komponent və Fəaliyyət
upload/File/documents/05-2016
  Təhsil proqramı hazırlanarkən dünyada tədris olunan oxşar fənlərarası proqramlar təhlil edildi və fənlərin müvafiq matrisası hazırlandı, beləliklə, təhsil proqramı digər inteqrasiya olunmuş mühəndislik proqramlarına uyğunlaşdırılmış oldu
  Twinning azerbaijan
directory upload File  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə