az/system/files/samples
  Dövlət qeydiyyatına alınmışdır
  Kadrlar şöbəsının mütəxəssısının vəzifə təlimatı Ümumi MÜDDƏalar
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü IL 13 avqust tarixli 207 nömrəli qərarı ilə
  İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə haqqında akt №
  Protoko L üzləşdirmə haqqında
  "TƏSDİq ediRƏM" «Təşkilatın adı» mmc-nin direktoru
  Qeydiyyat № q ə r a r kompleks məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi haqqında
  " " İctimai Birliyinin təsisçinin ümumi yığıncağının protokolu
  MəHKƏMƏSİNƏ tərəfindən
  Qeydiyyat № protoko L
  TəSDİq ediRƏM “Şirkətin adı” mmc-nin Direktoru B. Vəzifəyev “ ” 20 cu IL
  Bakı şəhəri " " 20 IL
  Kоllеktiv müqaviLƏnin tərəfləri
  Tikintisi başa çatmış obyektin istismara qəbul edilməsi haqda dövlət qəbul komissiyasınınakt I
  İDDİA ƏRİZƏSİ (müqavilənin dəyişdirilməsinə dair) 21 avqust 2013-cü IL tarixində bank asc
  DəNİz protesti haqqinda akt " " 20 ci IL
  İ L t I z a m başqa yerə getməmək haqqında
  Qeydiyyat № q ə r a r istintaq hərəkətlərinin aparılmasının həvalə edilməsi haqqında
  Məhkəmənin qətnaməsindən şikayət verilməsi müddətinin bərpa
  Азярбайжан республикасы апеллйасийа мящкямясинин
  Şəhəri (rayonu) 20 il
  Şəhəri (rayonu) 20 il
  Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətə baxılmasının nəticəsi haqqında q ə r a r №
  Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikasının
  «Dövlət qeydiyyatına alınmışdır» Azərbaycan Respublikası
  «DÖVLƏt qeydiyyatina alinmişdir» «TƏSDİq ediLMİŞDİR» Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin «tərəfindən»
  “Veysəloğlu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin İştirakçılarının
  Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında
  Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə Cavabdeh fərdi sahibkar N. N. Flankəsov tərəfindən
  Əmək müqaviləsinin (kontraktın) nümunəvi forması Əmək müqaviləsini (kontraktı)
  Rayon məhkəməsinə №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)
  Hakimin hərəkətlərinə etiraz
  Dövlət rüsumunun qaytanlaması haqqında ƏRİZƏ
  Qaydaları"na Əlavə№6 Həqiqiliyi şübhə doğurmuş nağd valyutanın ekspertizaya qəbul edilməsi barədə aray ı ş "
  TəHVİl-təSLİm akti bakı şəhəri “ ” 20 IL
  TəHVİl-təSLİm akti bakı şəhəri “ ” 20 IL
  Ofis sahəSİNİN İcarəSİ haqqinda
  Kredit üzrə borcun qaytarılması üçün ipotekaya qoyulmuş əmlaka tutmanın yönəldilməsi barədə
  Tikinti üçün podrat müqaviləsi
  Vmf company Ltd
  Faktorinq müqaviLƏSİ №
  Borc məbləğin hissə-hissə ödənilməsi barədə ƏRİZƏ
  Rayon məhkəməsinə İddiaçı
  Nümunəvi girov müqaviləsi “ ” 199 cı
  Xətayi rayon məhkəməsinə
  "TƏsdiq edirəM" «Təşkilatın adı» mmc-nin direktoru
  LiZİnq obyektiNİn alqi-satqi müqaviLƏSİ №
  Maliyyə ŞÖBƏsinin əsasnaməSİ Ümumi MÜDDƏalar maliyyə şöbəsi terminalın struktur bölməsi olmaqla «Təşkilatın adı»
  Uşağın ölkədən çıxarılmasına icazə verilməsinə dair
  Dövlət qeydiyyatına alınmışdır
  «Dövlət qeydiyyatına alınmışdır» Azərbaycan Respublikası
en/system/files/samples
  Məhkəməsinə İddiaçı: Soyadı, adı, atasının adı
az/system/files/samples
  Qeydiyyat №
  P-059 Səyyar vergi yoxlaması aktına baxılma barədə Protokol
directory system files  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə