semestr-suallari
  Psixologiyadan döVLƏT İmtahani suallari: 2016
suallar/5kurs
  Psixologiya fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2016/02
  Ali məktəb psixologiyası
elaveler/hekim_test_suallar
  İnfeksiya
200001498-3c0a03d035
  1. Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?
elaveler/hekim_test_suallar
  Pediatriya
application/uploads/2015/12
  Müəllimin adı: Qarayev Natiq Qrup: 122 Sualların sayı: 75 İmtahan sualları
elaveler/hekim_test_suallar
  Neyrocərrahiyyə
  Ümümi cərrahiyə
suallar/V-KURS
  Psixologiya fənnindən imtahan sualları
suallar/III-kurs
  Psixologiyadan İmtahanın sualları
  Uşaq atomiyasi və FİZİologiyasina aid suallar
uploads
  Tibb bacısı
wp-content/uploads/2015/03
  1. Elmdə ixlas nədir?
application/uploads/2015/12
  Münaqişələrin idarə edilməsi fənninin imtahan sualları
suallar/IV-KURS
  Psixologiya fənnindən imtahan sualları. IV kurs
application/uploads/2015/11
  Mhm qrup: 80, 96 Fənn: “Biznesdə münaqişələrin həlli”
elaveler/hekim_test_suallar
  Endokrinologiya
  Mama ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Mamalıq 1 Birinci əlləmə üsulu ilə nə təyin edilir?
semestr-suallari
  Pedaqogika fənnindən Dövlət imtahanı sualları
2017/02
  Верилэнлэр базасынын структуру
2017/03
  Верилэнлэр базасынын структуру
suallar/5kurs
  Ana dilinin tədrisi metodikası
application/uploads/2015/12
  Komputer şƏBƏKƏLƏRİ VƏ paylanmiş Sİstemlər fəNİNDƏ İmtahan suallari
  İsa Musayev “Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası” fənni üzrə imtahan sualları
suallar/IV-KURS
  Pedaqoji ustalıq fənnindən imtahan sualları. IV kurs
elaveler/hekim_test_suallar
  Tibb bacısı
suallar
  Proqramlaşdırma dilləri fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/02
  İqtisadi sistemlərin təhlilində optimallaşdırma metodlarının tətbiqi
suallar/IV-KURS
  Uşaq anatomiyası və fiziologiyası
suallar
  Yazılışı çətin sözlər üzrə işin təşkili. Oxu dərslərində əyanilik. Şifahi və yazılı nitqin izahı
suallar/III-kurs
  Rəsmxətt fənnindən imtahan sualları
2011/03
  Mikro iQTİsadiyyat
application/uploads/2015/12
  Qida məhsulları texnologiyalarının elmi əsasları fənnindən imtahan sualları
  Qida məhsullarının saxtalaşdırılması və identifikasiyası fənnindən suallar
suallar/5kurs
  MəDƏNİYYƏTŞÜnasliq V kurs
application/uploads/2015/02
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn namiZƏDLİK İmtahan
elaveler/hekim_test_suallar
  Əczaçı (orta)
application/uploads/2015/12
  Qlobal iqtisadi inkişaf modelinin fərqli xüsusiyyətləri fənni üzrə imtahan sualları
semestr-suallari
  I kurs “Coğrafiya”fənnindən imtahan sualları
elaveler/hekim_test_suallar
  Terapiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Bölmə Pulmonologiya
application/uploads/2015/12
  Ətraf mühitin nəzarət sistemi
efiles/files
  Sığorta nədir?
suallar/IV-KURS
  Uşaq ədəbiyyatı fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/12
  “Qlobal ərzaq problemi və aqrar siyasət” fənnindən imtahan sualları
semestr-suallari
  Yazının inkişafı tarixində əsas 4 tipi və onların xüsusiyyətləri
application/uploads/2015/12
  Telman Niftaliyev " Azərbaycan multikulturailzmi"
suallar/V-KURS
  V kurslar üçün Azərbaycan dilindən imtahan biletləri
suallar/III-kurs
  Politologiya fənnindən imtahan sualları
suallar
  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecinin 2013/14-cü tədris ilinin buraxılış qrupları”(əyani və qiyabi) üçün “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları və onun tədrisi metodikası” fənnindən Dövlət Attestasiya imtahanının sualları
suallar/IV-KURS
  Tədris ilində “İbtidai Riyaziyyatın nəzəri
application/uploads/2015/02
  Azərbaycanın xarici iqtisadi potensialı geoiqtisadi müstəvidə” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura) Tərtibçi: prof. R. Həsənov
elaveler/hekim_test_suallar
  Mikrobiologiya
w22
  Microsoft Word doktorantura suallari sosial struktur, sosial institutlar v? Prosesl?R. doc
application/uploads/2015/12
  Beynəlxalq statistika
application/uploads/2015/11
  Azərbaycan multikulturailzmi” fənni üzrə
suallar/IV-KURS
  Pedaqogika fənnindən imtahan sualları. IV kurs
application/uploads/2015/02
  Kamil Ələsgərov Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
elaveler/hekim_test_suallar
  Patoloji anatomiya
mp3/files/MUXTELIF/KITABLAR
  Vəhhabi suallarina cavablarimiz müƏLLİF: ƏLİ ƏTAİ İSFƏhani
elaveler/hekim_test_suallar
  İmmunologiya
uploads
  Məntiq üzrə nümunə suallar
application/uploads/2015/12
  İstehlak mallarının ekspertizası elminin tarixi və metodologiyası
semestr-suallari
  Uşaq ədəbiyyatı
application/uploads/2015/02
  3. Yazı və onun növləri barədə məlumat verin
suallar/IV-KURS
  Fəlsəfə fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2016/02
  Bank iŞİ” kafedrasi müəl I.ü. f d. ƏLİyeva t. T. «Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə» fənni üzrə İmtahan suallari
application/uploads/2015/12
  Dos. NƏSİbov vüqar n. O. ƏMƏLİyyatlar menecmenti
suallar/IV-KURS
  Azərbaycan dili fənnindən imtahan sualları. IV kurs
application/uploads/2015/11
  Şəhərin funksional-məkan inkişafının sistemli tənzimləyiciləri
application/uploads/2015/02
  Doktoranturaya və Dİssertanturaya “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn qəbul imtahan
  Докtoрант və Dİssertantlar üÇÜN “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ” FƏNNİNDƏn doktorluq imtahan
application/uploads/2015/12
  Magistiratura цzrя “Иqtisad elminin tarixi vя
  Dövlət və Bələdiyyə idarəetməsində Strateji menecment
modul2
  Pedaqogika fənni üzrə imtahan sualları
application/uploads/2016/02
  Dərsliyin didaktik funksiyaları Təlimin mahiyyəti Təlim prosesinin elmi əsasları
suallar/IV-KURS
  Defektologiyanin əsaslarina
application/uploads/2015/12
  Ali məktəb pedaqogikası
suallar/III-kurs
  Tədris ilində “ Təsviri incəsənət ”
application/uploads/2015/11
  Reklam və turiZM
ptupe/ektload/2016/12
  Azərbaycan diLİ – Rİyaziyyat (1-5) 1
application/uploads/2015/12
  İqtisadi sistemlərin fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması metodları
elaveler/hekim_test_suallar
  Sanitar feldşer
  Epidemiologiya
application/uploads/2015/12
  Elektron biznes
elaveler/hekim_test_suallar
  Genetika ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Bölmə İnsan genetikası
2011/03
  Firma iQTİsadiyyati
application/uploads/2015/12
  Sənsyenin təşkili və idarəedilməsinin müasir problemləri fənni üzrə imtahan sualları

  Bakı Avrasiya Universiteti “Fәlsәfә” fәnnindәn fәlsәfә doktoru proqramı üzrә doktoranturaya qәbul imtahanı sualları
2011/03
  Beynəlxalq iQTİsadi MÜnasiBƏTLƏR
2013/05
  7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi nə zaman səlahiyyətlidir?
2011/03
  Azərbaycanin xariCİ İQTİsadi ƏlaqəLƏRİ FƏNNİNİN İmtahan suallari
wp-content1/uploads/2017/02
  İsrail tarixi” fənnindən Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası sualları
wp-content/uploads/2017/12
  Fəlsəfə və ictimai elmlər” kafedrasının dosenti Şəfəq Hüseyn qızı Abdullayeva
wp-content1/uploads/2017/02
  Almaniyanın tarixi
application/uploads/2015/02
  İmtahan suallari fənn: History of Azerbaijan Müəllim: Samir Rustamli
w22/doktorantura
  FəLSƏFƏ tariXİ İXTİsasi üZRƏ doktoranturaya qəbul imtahani suallari
wp-content/uploads/2017/02
  Sosial elmlər” kafedrasının baş müəllimi Kəmalə Xəlil qızı Yusifova
  İndoneziya tarixi
  Norveç tarixindən
w3
  Doktoranturaya qəbul üzrə "Fəlsəfə" fənninə aid suallar Fəlsəfə, onun predmeti və funksiyaları
wp-content/uploads/2017/02
  Qafqaz tarixi” fənnindən Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası sualları
elaveler/hekim_test_suallar
  Uşaq cərrahiyyəsi
  Nefrologiya
application/uploads/2015/12
  Statistikanın müasir problemləri fənnindən imtahan sualları
2011/03
  Azərbaycan iqtisadiyyatı” İmtahan sualları
  MakroiQTİsadiyyat
application/uploads/2015/12
  Elektron kommersiya və virtual idarəetmə

  Baki avrasiya universiteti
2011/03
  Firma iQTİsadiyyati
application/uploads/2015/12
  Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistr məRKƏZİ “Beynəlxalq ticarətin müasir problemləri” fənnindən İmtahan sualları
2011/03
  Beynəlxalq ticarəT ÜZRƏ İmtahan suallari
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
user_data/files
  Korporativ idarəetmə Düzgün cavablar "A" bəndində göstərilib İdarəetmə orqanları neçə qrupa bölünürlər?
wp-content/uploads
  Qul haqqı” kitabı Suallar
application/uploads/2015/12
  Qrup 710 M4 Fənn: Qida məhsulları istehsalının və saxlanılmasının mütərəqqi texnologiyaları
application/uploads/2015/11
  Ii kollekvium dos. Qurbanov N. Qida mühəndisliyinin müasir problemləri
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  İqlim və ətraf mühit
  Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
  Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı
  Qəbələ Peşə məktəbi Heyvanların anatomiyası və fiziologiyası Anatomiya elmi nəyi öyrənir?
  Geyimin hazırlanma texnologiyası” fənindən test sualları Gizli basdırma tikişləri hansılardı ?
  1 Aşağıdakı sıralardan hansında yalnız üzvi gübrələr verilmişdir

  Baki avrasiya universiteti
application/uploads/2015/02
  Dünya iQTİsadiyyati fəNNİ ÜZRƏ MİNİmum (doktorluq) suallari
2013/02
  Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi – bakteriloji analiz peşəsi üzrə Materilşünaslıq fənnindən testlər
  Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi – bakterioloji analiz laborantı peşəsi üzrə Kimyəvi – bakterioloji analiz fənni üzrə testlər
  Qəbələ Peşə məktəbi Kimyəvi əsaslar modulu üzrə test nümunələri
upload/Image/documents/Д°mtahan suallarД±
  Qəbələ peşə məktəbi üzrə “Bağban” peşəsi üzrə “Aqronomiyanın əsasları” fənnindən
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Gübrələr və onlardan istifadə
files/tap
  Тренировка для школьников 28
application/uploads/2015/12
  Çoxişlənən malların texnologiyasının tarixi və metodologiyası fənnindən III imtahan sualları
files/tap
  Тренировка для школьников 28
w13/pages/doktorantura suallar
  Azərbaycan respublikasi prezidenti yaninda
  Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

  Bakı Avrasiya Universiteti 2017-ci IL üçün fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya QƏbul imtahan suallari kafedra
application/uploads/2015/02
  Questions World Economy quiz-1
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Qəbələ Peşə Məktəbinin Geyimin bədii layihələndirilməsi fənnindən test sualları
wp-content/uploads/2017/02
  Çinin siyasi sistemi
2018/04
  Tədris ILI yazsesiyasının imtahan sualları
wp-content/uploads/2017/02
  Böyük Britaniyanın siyasi sistemi
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Qəbələ Peşə məktəbi.,,Aqrar iqtisadiyyat” fənnindən test sualları
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
application/uploads/2015/11
  Muellim Mubariz m Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/12
  Mhs – də istehsal və gəlirlər statistikası fənnindən suallar
media/html
  İstedadlarin hazirliği laboratoriyasi layihəsi çərçivəsində keçirilən Respublika Olimpiadasının sualları (15 bal)
wp-content/uploads/2017/02
  Fransanın siyasi sistemi
application/uploads/2016/02
  Fənn: Maliyyə kredit institutlarının fəaliyyət istyiqamətləri
wp-content/uploads/2017/02
  İndoneziyanın siyasi sistemi
application/uploads/2015/11
  Mhm qrup: 80, 96 Fənn: “Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri”
wp-content/uploads/2017/02
  Fransa tarixi” fənnindən Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası sualları
application/uploads/2016/12
  Makrpiqtisadi tənzimlə fənni üzrə magisr təHSİLİ üzrə imtahan sualları

  Kəsilmiş fiqurlardan robot fiquru düzəldin: 2
wp-content/uploads/2017/02
  Böyük Britaniya tarixi
application/uploads/2015/12
  Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi müasir problemləri İmtahan Suallari
wp-content/uploads/2017/02
  Ərəb ölkələrinin siyasi sistemi
upload/Image/BuraxД±lД±Еџ imtahan suallarД±
  Nitq mədəniyyəti Test sualları Nitq mədəniyyətinin birinci
wp-content/uploads/2017/02
  Iv k. Yekun Dövlət attestasiyası üçün Alman diliindən suallar
w3
  Kimya müəllimliyi ixtisası üçün
files
  Təsdiq edirəm: Tədris işləri üzrə prorektor Texn e. d, prof. M. Nuriyev
185.30.90.249=- Sekspir_teatri-SUALLAR.docx
  Şekspir teatrı III kurs Teatrşünas
195.216.230.73=-TTM 2 SUALLAR.docx
  Dərslik tarix təlimində ən mühüm vasitədir Dərsliklərin interaktiv xarakterə malik olması Diaqnostik qiymətləndirmə
49.12.2.71=_1739154-Fəlsəfə imtahan sualları konspekti.pdf
  2-Dünyagörüşü anlayışı, onun məzmunu, strukturu və tipləri
194.135.166.238=_15008-İmtahan_sualları 109a3 və 109a4.docx
  Nəqliyyat texnikası və idarə etmə texnologiyaları Avtomobil nəqliyyatının istismarı
194.135.167.216=_32085-Suallar - SPPSde melumatin tehlili (1).docx
  Spss proqramında məlumatın təhlili Konkret sosioloji tədqiqatın mahiyyəti, tədqiqata aid əsas suallar
77.244.126.180=_134958-Neft qaz hesablama usullari imtahan suallar .doc
  Neft və qaz ehtiyatlarının hesablanma üsulları
212.47.136.45=_1742355-vehabi suallarina cavablarimiz.PDF
  Cavablarimiz
94.20.47.42=_17165-Avropa dövlətlərinin Şərqdə müstəmləkəçilik siyasəti fənnindən imtahan sualları.docx
  Fənnindən İmtahan sualları
185.47.7.182=_44975-Tibb bacısı test sualları cavabı olmayanlar.docx
  1214 Dərinin hansı sahələrində piy vəziləri mövcud deyil?
212.47.142.52=_1155584-Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri.doc
  Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Terapiya 1 Mədə xorası daha çox hansı yaş qrupunda təsadüf edilir?
5.197.245.119=_47263-Biokimya semestr sualları.docx
  Azərbaycan bölməsi Biokimya elminin əsasları, onun bədən tərbiyəsi və idman mütəxəsisləri üçün əhəmiyyəti
185.47.7.251=_14628-UTİS-suallar.docx
  UtiS-də pedaqoji staj hansı sahələrdəki məlumatlara əsasən formalaşır?
212.47.136.252=_15700-Rİ21 imtahan sualları.docx
  İlkin tibbi yardım
185.30.88.33=_13700-Mediasiya barəsində suallar.docx
  1. Mediasiya haqqında qanun yaradılarkən hansı ölkələrin təcrübələrindən istifadə olunub?
38.44.27.165=_13975-avtomobil yolları suallar 131A2.docx
  1 Azərbaycan Respublikasının avtomobil yolları haqqında ümumi məlumat
185.30.88.255=_273229-suallar.docx
  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
188.253.233.158=_15544-imtahan suallari.docx
  İmtahan sualları 6108. 01 – Geriatrik psixologiya
185.30.90.17=_16827-suallar dic girish 2022.docx
  "Dilçiliyə giriş" fənninin obyekti, predmeti, məqsəd və vəzifələri (10)
5.191.28.176=_240719-Balıqçılıq imtahan sualları.Riyaziyyat fənni..docx
  Balıqçılıq ixtisası. Riyaziyyat fənnindən imtahan sualları
5.197.236.224=_30555-Türkan 49-54 imtahan sualları..docx
  49. Abş D. Eyzenhauerin prezidentliyi dövründə (1952-1960-cı illər). 1952-ci ilin noyabrında keçirilən prezident seçkilərində Avropada müharibə dövründə Abş qoşunlarının baş komandanı olmuş, «Overlord»
194.135.166.12=_51200-Mol biol Suallar-new version-2022.doc
  Molekulyar biologiya fəNNİ ÜZRƏ İmtahan suallari
188.253.232.238=_19715-Ekologiya suallar.docx
  Bitki ekologiyası”
185.47.7.140=_2232079-dokumen.tips_tbb-bacisi-xtsasi-oezr-noemunv-test-suallari-blm-isnskazsnskfile2019-04-2311-51-27pdf.pdf
  Tibb bacisi iXTİsasi üZRƏ NÜmunəVİ test suallari bölmə I
188.253.227.113=_14535-suallar kollokvium 3 db--m.docx
  Dövlət qulluğu və kadr siyasəti
5.197.214.221=_667330-mikro 20 ballıq suallar.docx
  Gəİİr effekti
213.172.92.225=_16214-imtahan suallari.docx
  1. Biosenoz anlayının mahiyyəti Biosenozun strukturu
188.253.239.201=_59801-MSS suallar cavablarla birlikde.docx
  Maşınqayırma texnologiyası Müəllim: b/m. Əhmədli Davudova Şükufə
82.194.25.17=_24038-Bilet sualları menecment alman3.docx
  Müəssisənin təşkili və aparılması fənnindən imtahan sualları Müəssisənin xarici mühiti-iqtisadi mühit
85.132.66.213=_859136-dokumen.tips_cza-orta-web-view-cza-ixtisas-zr-nmunvi-test-suallarnn.doc
  Əczaçı (orta)
85.132.66.213=_318766-dokumen.tips_-web-viewczaci-orta-ixtisasi-uezr-nuemunvi-test-suallari-boelm.docx
  Əczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqları
188.253.225.16=_104624-Pedogika imtahan suallarının cavabları copy.docx
  1 Pedaqogikanın obyekti,predmeti,məqsədi və vəzifələri
82.194.29.180=_17226-I kollokvium sualları.docx
  İnsan hüquqları və sosial ədalət
82.194.11.24=_1155584-Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri.doc
  Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Terapiya 1 Mədə xorası daha çox hansı yaş qrupunda təsadüf edilir?
94.20.48.145=_326476-az dili imtahan sualları (1).pdf
  1. Rəsmi sənədlər
directory suallar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə