upload/File/documents/10-2016
  Lissabon Konvensiyası üzrə Akt (1998)
upload/File/documents/05-2016
  Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
  Cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı
upload/File/documents/10-2016
  Azərbaycan Ali Təhsilində Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar
upload/File/documents/05-2016
  Azərbaycan respublikasi
upload/File/documents/11-2016
  ƏhaliNİn təBİİ artimina gender disproporsiYASINIn təSİRİ
upload/File/documents/12-2016
  Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
upload/File/documents/05-2016
  Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı
  Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri
upload/File/documents/10-2016
  Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Ə sasnam ə
documents-1/typhoon.pdf/download/en/1
  Information Support System for Decision-making in Case of Emergencies Leading to Environmental Pollution: its Development and Implementation in the Research and Production Association Typhoon
upload/File/documents/10-2016
  Avropa Regionunda Ali Təhsil Kvalifikasiyalarının Tanınması üzrə Konvensiya (Lissabon Konvensiyası), 1997 – Avropa Şurası və yunesko
upload/File/documents/12-2016
  Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
upload/File/documents/06-2017
  İnstitusional pilot qiYMƏTLƏNDİRMƏ ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ hesabati
upload/File/documents/12-2016
  StatiSTİk təDQİqatlarda təSVİRİ statiSTİkadan iSTİfadə MƏSƏLƏLƏRİ
upload/File/documents/06-2017
  İnstitusional pilot qiYMƏTLƏNDİRMƏ ÜZRƏ hesabat
upload/File/documents/12-2016
  Azərbaycanda qiYMƏTLİ kağizlar bazarinin mövcud vəZİYYƏTİ VƏ onun makroiQTİsadi
upload/File/documents/10-2016
  Lissabon Konvensiyası üzrə Akt (1998)
  Azərbaycan Ali Təhsilində Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar
upload/File/documents/12-2016
  Universitetinin özünütəhlil hesabatı təhvilvermə tarixi
  Aqrar sahəNİN İNKİŞafinda innovasiya mexaniZMİNİn rolu
upload/File/documents/05-2016
  Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
directory documents-1  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə