attachments/article/3150
  Reja: Hissiyot haqida tushuncha
attachments/article/9664
  Xis-tuyg'ular va ularning kasallik munosabati bilan o'zgarishi
attachments/article/13763
  Havoni zaqarli chiqindilardan himoyalash Rеja: Atrof muhitning qolati va inson salomatligi
attachments/article/12392
  "Ёш даврлари ва педагогика психология"
attachments/article/4112
  Matematik modellashtirish Reja
attachments/article/3154
  Reja: Guruh va jamoa haqida tushuncha
attachments/article/9927
  Yosh davrlari va pedagogik psixologiya fani predmeti yosh davrlari psixologiyasi
attachments/article/9630
  Hozirgi zamon psixologiya fanining dolzarbvazifalari
attachments/article/9672
  Yosh psixologiyasiva pedagogik psixologiyaningpredmeti va metodlari
attachments/article/5476
  Abdulla Oripov
attachments/article/12989
  4-sinf tabiatshunoslik fanidan test savollari
attachments/article/12279
  Uyqu, tush ko’rish, gipnoz Theme : Sleep, to have a dream, hypnosis. Reja
eqspublic/pasientforlop/docs/doc_21776/attachments
  Thyreoideasvulster
attachments/article/7813
  Tutilib gapirish
attachments/article/9905
  O‘qituvchi psixologiyasi O‘qituvchi shaxsining psixologik-pedagogik xususiyatlari va talablar
attachments/article/9648
  Axborot izlash markazi
attachments/article/9658
  Tarbiya psixologiyasi
attachments/article/13688
  Gnoseologiya: bilish nazariyasi. Axborotlashuvning falsafiy asoslari. Reja
attachments/article/3897
  Xalqaro munosabatlar o‘quv va tadqiqot fani sifatida Reja
attachments/article/13282
  O`zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi
attachments/article/9661
  Tibbiyot psixologiyasining predmeti
attachments/article/9665
  Reja: X1X asrda fiziologik nerv sistemasi va sezgi organlarining rivojlanish taraqqiyoti
attachments/article/9633
  Motivasiya va emosiya psixologiyasi
attachments/article/6816
  Ekologik omillаrning tа’siri vа sаlomаtlik Mа’ruzа rejаsi
attachments/article/3157
  Psixologiyaning predmeti
attachments/article/3151
  Hozirgi zamon psixologiyasining metodologik masalalari
attachments/article/6443
  Jahon xalqlari etnografiyasi
attachments/article/9625
  Dorilar va boshqa vositalar bilan davolashning psixologik masalalari
attachments/article/12390
  Mavzu: Bolalar psixologiyasi predmedi va tarixi
attachments/article/12391
  Yoshlar fiziologiyasi va gigiyenasi
attachments/article/12276
  Refleks va uning turlari Reja Oliy nerv faoliyatini o’rganishda I. M. Sechenovning «Bosh miya reflekslari»
attachments/article/2044
  Falsafaning asosiy muammolari, yo‘nalishlari va usullari reja
attachments/article/5252
  Rahbar fazilatlari va uslublari 2 Rahbarga qo’yiladigan talablar
attachments/article/6951
  Estetika fanining maqsadi va vazifalari
attachments/article/3163
  Reja: Temperament haqida tushuncha
attachments/article/13753
  Qizlarni oilaviy hayotga psixologik tayyorlash Reja: Muhabbat hislarining bosqichlari. Davra suhbati. Sevgi-muhabbat haqida
attachments/article/3164
  Reja: Xarakter haqida tushuncha
attachments/article/2292
  Matnlar bilan ishlash. Microsoft Word matn muxarriri
attachments/article/285
  Mavzu: Matn muxarrirlari
attachments/article/3909
  Uskunaviy vositalari
attachments/article/1171
  Кompyuter grafikasi va o’lchovli grafikasining algoritim asoslari
attachments/article/2049
  O‘rta asrlar va yangi davrda g‘arb falsafasi rivojining asosiy bosqichlari reja
attachments/article/11446
  Transmissiyaning chizmalari va vazifasi
attachments/article/2917
  Milliydinla r. Reja : Milliy dinlar tushunchasi. Hinduizm, jaynizm, sikxizm
attachments/article/2051
  Qadimgi davr falsafasi
attachments/article/13270
  Nutq jarayonidagi tovush o’zgarish hodisalari. Transkripsiyarej a
attachments/article/7516
  Sharqiy Yevropa va Bolqon yarim oroli mamlakatlari ikkinchi jahon urushidan so’ng
attachments/article/11177
  1918 – 1939 – yillarda Italiya va Iispaniya r e j a
attachments/article/3721
  Jamiyat tuzilishlari Totalitar jamiyat. Siyosiy boshqaruvning zo‘ravonlikka asoslangan sistemadir. Totalitar so‘zining ma'nosi, lotincha«totus — umumiy, butun, jamiki»
attachments/article/3885
  Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
attachments/article/4099
  Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
attachments/article/1821
  Ozarbayjon arxitekturasi
attachments/article/7069
  Xi xvasrlarda Skandinaviya mamlakatlari Reja
attachments/article/7057
  O'rta asrlar tarixi kursiga kirish Reja
attachments/article/3511
  Tarixiy materializm
attachments/article/6896
  Diniy ekstremizm va fundamentalizmga qarshi kurashning asosiy yo‘nalishlari
attachments/article/7350
  Nazariy va siyosiy qashshoqlik va bo’hronlik
attachments/article/7368
  Turkistonda ocharchilik, siyosiy bo’xron, bol’sheviklarning yakkaboshchilik tizimining o’rnatilishi
attachments/article/11189
  1918 –1939 –yillarda rossiyarej a
attachments/article/3850
  Hokimiyatning legitimligi
attachments/article/4105
  Siyosiy hokimiyat va uning ko‘rinishlari Reja
attachments/article/7183
  Vatanimizda mis-tosh va bronza asri
attachments/article/12228
  6- sinf i-variant (оддий) Qadimgi bitiklar bilan qaysi fan shug‘ullanadi?
attachments/article/5612
  Falsafaning asosiy yo`nalishlari, fanlar tizimidagi o`rni va vazifalari Reja
attachments/article/554
  Falsafaning asosiy yo`nalishlari, fanlar tizimidagi o`rni va vazifalari Reja
attachments/article/6466
  Xorijiy osiyo xalqlari
attachments/article/2884
  Diniy ekstremizm va fundamentalizm
attachments/article/3766
  Sotsiologiya fanining yuzaga kelishi va taraqqiy etishi. Reja Antik dunyo sotsiologiyasi
attachments/article/3762
  3. Sotsiologiyaning boshqa fanlar bilan aloqadorligi. Sotsiologiyaning hozirgi zamon sohaviy tizimlari va ularning tasnifi
attachments/article/3775
  Sotsiologiyaning metodologiyasi
attachments/article/3769
  Sotsiologiya metodi
attachments/article/3782
  Aim uz XX asrda aqshda sotsiologik qarashlar ta’limoti va rivoji
attachments/article/4110
  Strategik tahlil tayyorlash metodikasi Reja
attachments/article/7682
  Molekulalar tezliklari va ularning taqsimot qonunlari. Reja: Maksvell taqsimot. Bol’tsmon taqsimot
attachments/article/3159
  Reja: Sezgilar haqida umumiy tushuncha
attachments/article/9622
  Bilish jarayonlari patologiyasi
attachments/article/13493
  Reja : Umumiy xossalalari
attachments/article/13271
  Nutqning fonetik bo’linishi. Bo’g’in va o’rg’urej a
sites/default/files/attachments
  Curriculum vitae
attachments/article/8896
  Leksikologiya haqida umumiy malumot
attachments/article/4560
  Leksikologiya va semasiologiya
attachments/article/2050
  O‘rta asrlarda sharq falsafasining rivoji reja
attachments/article/4291
  Abu Ali ibn Sino (980-1037)
attachments/article/2820
  Abu Abdulloh al-Xorazmiyning hayoti
attachments/article/5630
  Qadriyatlar falsafasi Peja
attachments/article/13692
  Qadriyatlar falsafasi Reja
attachments/article/5618
  Glossariy falsafa qadimgi yunon tilidagi «filosofiya»
attachments/article/2947
  Firma tashkil etilishini va faoliyatini huquqiy boshqarish
attachments/article/13677
  Qadimgi Yunoniston va Rim falsafasi
attachments/article/5629
  Qadimgi Sharq va Antik dunyo falsafasi Rеja
attachments/article/7738
  Qadimgi yunon madaniyati Reja Falsafa Din Tarixshunoslik
attachments/article/470
  “Yetti qaroqchi ”ni tanigan etti tunga adashmas
attachments/article/12519
  Predmetlar (xususiyatlar) analogiyasi
attachments/article/7600
  Ellin davlatlari Reja Ellinizmning mohiyati Ellin Misri Salavkiylar davlati
attachments/article/13690
  Tarix falsafasi. Falsafiy antropologiya Reja
attachments/article/5621
  Jamiyat va inson falsafasi Reja
attachments/article/14757
  Markaziy osiyo va o'zbekistonga xozirgi zamon sportining kirib kelishi
attachments/article/3878
  Siyosiy fikrning vujudga kelishi va rivojlanishi tarixi. Qadimgi dunyoning siyosiy fikri
attachments/article/7055
  O’rta asrlar Yevropa madaniyati
attachments/article/7058
  Rim imperiyasining Varvarlar tomonidan istilo qilinishi. Ilgarigi Rim imperiyasi hududida vujudga kelgan Varvar korolliklari Reja
attachments/article/9628
  Faoliyatning psixologik tahlili
attachments/article/5095
  Arxeologiya asoslari faniga kirish
attachments/article/3566
  Uzoq kechmishning ixlosmandi muhibi, Rim davri Yunon adabiyotining eng yirik vakillaridan biri Plutarxdir. Yozuvchi taxminan eramizdan keyingn 46- yilda Beotiya viloyatidagi Xeroney shaharchasida tug`iladi
attachments/article/6425
  Ulosa chiqarish Mavzu rejasi va bayoni
attachments/article/6367
  Mavzu rejasi va bayoni Argumentatsiyaning umumiy tavsifi
attachments/article/6423
  Tushuncha va hukm (Mulohaza). Mavzu rejasi va bayoni
attachments/article/4707
  Teoremaning tuzilishi va ularning turlari Reja
attachments/article/2045
  Falsafaning jamiyatdagi o‘rni reja
attachments/article/13664
  Nortojiyev ahror muxammadaliyevich
attachments/article/7171
  Tasavvuf — so’fiylik ta'limoti
attachments/article/7061
  Tarix o’qitishning innovatsion texnologiyalarining ilmiy asoslari Reja
attachments/article/2923
  Din,dinning tarixiy shakllari va mohiyati
attachments/article/6895
  Arxaik (ibtidoiy) madaniyat haqida umumiy tushuncha Arxaik yoki ibtidoiy madaniyat
attachments/article/11036
  Reja: Zamonaviy matn muharrirrlari
attachments/article/61
  Classification denotes the arrangement of a single plant or group of plants an distinct category following a system of nomenclature, and in accordance with a particular and well established plan
attachments/article/6794
  Сиз ҳечам оломондан, нураб кетган сўқмоқлардан ҳоли, алоҳида жойда ҳордиқ чиқариш ҳақида ўйлаб кўрганмисиз
attachments/article/13717
  O‘simliklar sistematikasi. Tuban o‘simliklarga xarakteristika
event/1474/contributions/3128/attachments/2321/3902
  Power distribution R&D for atlas slhc upgrades Maurice Garcia-Sciveres
attachments/article/11803
  Reja Gidromashinalar va ularning kiskacha rivojlanish tarixi. Gidromashinalarning turlari va ishlash printsipilari Dinamik nasoslar, turlari va ishlash printsiplari Xajmiy nasoslar, turlari va ishlash printsiplari
attachments/article/1613
  Tushuntirish, Tushuntirish
attachments/article/7613
  Ekliptik koordinatalar sistemasi Rasm 6
attachments
  Madhya Pradesh Cow Slaughter Ban Act was approved by the President
attachments/article/1257
  Mavzu: Qattiq jismlarning mexanik xossalari. Moddalarning issiqlikdan kengayishi. Suyuq kristallar
attachments/article/5485
  O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti
attachments/article/11347
  Yillik paralaks va yulduzlargacha masofalarni aniqlash. Yulduzlarning o’lchamlari va massalarini hisoblash. Reja
attachments/article/7612
  Ejeksiyalanuvchi pulsarlar
attachments/article/1719
  Dars mavzusi: Markaziy simmetriya va uning xossalari Dars maqsadi
attachments/article/1723
  Dars mavzusi: Simmatriya o’qiga EGA bo’lgan shakllar Dars maqsadi
attachments/article/1718
  Dars mavzusi: Markaziy simmetrik shakllar Dars maqsadi
attachments/article/7640
  Oyning aylanish davrlari
attachments/article/12300
  Aim uz Ta’lim tarbiya psixogigienasi Bolalar oliy nerv faoliyatining tiplari va ularning plastikligi
attachments/article/6625
  Ekologik tizimlar, muhit va ekologik omillar Reja
attachments/article/6647
  Muhit. Ekologik omillar va ularning tirik organizmlarga ta’sir etishining umumiy qonuniyatlari. Reja
attachments/article/4634
  Ekologik tizimlar haqida tushuncha Reja: Ekologik tizim tushunchasi
attachments/article/475
  Zamonaviy tabiiyot bilmilari konsepsiyalari Leksiyalar kursi mundarija
attachments/article/13713
  O`simliklarning tabiatdagi va inson hayotidagi ahamiyati
attachments/article/10183
  O‘zbеkistоndа ekоturizm rivоjlаnishi O‘zbеkistоndа ekоlurizmning rivоjlаnishi shаrt-shаrоitlаri
attachments/article/1510
  2016-yil- sog’lom ona va bola yili. 2016-yil- sog’lom ona va bola yili
attachments/article/432
  O`zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti
attachments/article/5198
  Diologik nutq shakli, unda munosabatlarni ifodalash usullari, unda nutq madaniyatiga e’tibor berish
attachments/article/2087
  Rossiya Federatsiyasi
attachments/article/421
  Daryolar suv rejimining elementlari
attachments/article/3813
  Zarafshon vodiysi voha landshaftlari va ularning vujudga kelishida irrgatsiyaning roli. Samarqand voha landshafti va uning tafsifi
attachments/article/6456
  Melaneziya va yangi gvineya xalqlari
attachments/article/5106
  Toponimika va ilmiy atamashunoslik faning ob’ekti, predmeti, vazifasi geografiya uchun ularni bilishning zaruriyati reja
attachments/article/2609
  Matritsa tipidagi operatorlar uchun umumiy malumotlar
attachments/article/4330
  Reja Dispersiya haqida
attachments/article/7647
  Qo’shaloq radiopulsar va yulduzlarni “tortilishini” yangi metodlari
attachments/article/2797
  Mavzu: Dopler effekti
attachments/article/12825
  Elastiklik kuchlari
attachments/article/12753
  Induktivlik
attachments/article/12853
  «fizika va elektrotexnika» kafedrasi
attachments/article/6590
  Atmosfera havosi va uni ifloslantiruvchi manbalar Atmosfera havosi 2 usul bilan ifloslanishi mumkin
attachments/article/12820
  Linzalar haqida tushuncha
attachments/article/2991
  Kosmik jismlargacha bo’lgan masofani aniqlash Tayanch iboralar
attachments/article/7696
  Turli muhitlarda elektr tokining tabiati. Reja: Vakuumda elektr toki
attachments/article/2054
  Atom murakkab sistema
attachments/article/3507
  Geografik determinizm
attachments/article/3552
  Rossiyning ishi shu qadar qaltis
attachments/article/13686
  Ontologiya borliq falsafasi. Dunyoni falsafiy tushinish. Reja
attachments/article/6884
  Diniy madaniyat Reja
attachments/article/6911
  Texnogen madaniyati shakllanishining o‘ziga xos xususiyatlari
attachments/article/8766
  Reja: Yoqa turlari haqida ma`lumot. Hisoblash jadvalini tuzish. O`tkazma yoqa chizmasini chizish. M1: 4
attachments/article/8775
  Reja: Yoqa eskizini chizish. Yaxlit bichimli yoqalarni chizmasini chizish. M1: 4
attachments/article/6480
  Markaziy osiyodagi tabiiy xarakterdagi favfqulotda vaziyatlar, himoya choralari va zararini kamaytirish. Reja
attachments/article/330
  Geosinklinal va platforma viloyatlari haqida umumiy tushuncha
attachments/article/3879
  Siyosiy Institutlar. Davlat — Bosh Siyosiy Institut. Davlat — Siyosiy Tahlil Obyekti Sifatida
attachments/article/4103
  Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari. Reja
attachments/article/7491
  Yillarda Eronning ijtimoiy- iqtisodiy va siyosiy ahvoli Reja
attachments/article/7558
  Tanaka kabinetini agressiv siyosati
attachments/article/8205
  Rivojlangan хorijiy mamlakatlarda qishloq хo`jaligini davlat tomonidan tartibga solish mехanizmlari
attachments/article/6839
  O'quv- sport ishlarini tashkil qilish. Reja
attachments/article/11392
  Avtomobil chig’irig’i, shataklash va ulash qurilmalari
attachments/article/489
  Cаkkizinchi guruhning yonaki guruh еlеmеntlаri
attachments/article/9368
  Shisha tayyorlash
attachments/article/9364
  Kulolchilik buyumlari ishlab chiqarish
attachments/article/499
  Germaniy. Qalay. Qo’rg’oshin Germaniy. Z=32
attachments/article/13584
  Mavzu: Qo’rg’oshin, qalay va rux qotishmalari Reja
attachments/article/6298
  Mavzu: Modal so’zlar va ularning ma’no hamda grammatik xususiyatlari, sintaktik vazifalari
attachments/article/13450
  1. Kimyoviy element nima ?
attachments/article/3350
  Kimyoviy formulalar va kimyoviy tenglamalar
attachments/article/13520
  Sana : Sinf: 9 Fan: Kimyo
attachments/article/9363
  Farfor-fayans buyumlarini bezash
attachments/article/7202
  Yanus. Dastlab tanga pulni o`sha Yanus ixtiro qilgan emish. Shuning uchun eski Rim va italyan pullarining bir tomonida ikki yuzli Yanus sur’ati
attachments/article/7494
  Yillarda Turkiya Reja
attachments/article/6068
  Xristianlik dini reja
attachments/article/6459
  Sharkiy yevropadagi slavyan bulmagan xalqlar
attachments/article/3896
  Totalitarizm
attachments/article/7450
  Ilk o'rta asrlar davri arxeologiyasi
attachments/article/7464
  Temir davri arxeologiyasi
attachments/article/9652
  Shaxs va shaxsning patologiyasi
attachments/article/6494
  Yuqumli kasalliklar bilan bog`liq favqulodda vaziyatlar. Reja
attachments/article/2227
  2-sinf I. Dars mavzusi: Kun tartibi va shaxsiy gigiyena. II. Darsning maqsadlari
attachments/article/7809
  Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar
attachments/article/9641
  Psixika va kasalliklar
attachments/article/8612
  Narx shakillantiruvchi omillar tasnifi
attachments/article/11027
  Investitsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari
attachments/article/6421
  Turkiston ma'rifatchi jadidlarining axloqiy qarashlari
attachments/article/313
  Dengiz, ko’l va botqoqliklarning geologik ishi reja
attachments/article/316
  Dеngiz va okеanlarning gеologik ishI. Okеan va dеngizlar tubining tuzilishI
attachments/article/2193
  Endogen geologik jarayonlar intruziv magmatizm
attachments/article/3810
  I endogen geologik jarayonlar intruziv magmatizm
attachments/article/368
  Silur davri va organik dunyoSI
attachments/article/343
  Karbon (toshQO`mir) davri va organik dunyosi
attachments/article/9655
  Tafakkur rivojining psixologik-pеdagogik jihatlari
attachments/article/553
  Бошланғич таълимда ўҚувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш йўллари
attachments/article/11883
  Tog‘ jinslari massivining umumiy tabiiy va texnogen tuzilmaviy mexanik xususiyatlari Reja
attachments/article/3833
  Yerdagi endogen jarayonlar haqida umumiy tushuncha
attachments/article/509
  Karbonat minerallari
attachments/article/331
  Geoxronologiya va geologik yosh haqida ma'lumot reja
attachments/article/478
  Geologik kartalarni o’qishni o’rganish. Geologik xaritani quyidagi tartibda o’qsh tavsiya etiladi
attachments/article/315
  Doimiy oqar suv -daryolar haqida umumiy tushunchA
attachments/article/9406
  Yangi sabzavotlar, ularning assortimenti va sifatiga qo‘yiladigan talablar
attachments/article/7814
  Yozma nutqdagi kamchiliklar Reja
attachments/article/3156
  Psixika va ongning taraqqiyoti
attachments/article/7549
  Xvii asrda Angliyaning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. Ingliz burjua inqilobi. Reja
attachments/article/1972
  Organizmlarning ko`payishi
attachments/article/2887
  Buddaviylik dini
attachments/article/12515
  Tushunchalar ustida bo’ladigan mantiqiy amallar
attachments/article/2021
  Yerning sun'iy yo'ldoshlari jismning orbita bo'ylab aylanishi uchun zarur bo'lgan tezlik
attachments/article/6280
  Mavzu: a va о unlilari talaffuzi va imlosi
attachments/article/2068
  Reja: Geografik sharoiti va tarixiy rivolanishining muhim jihatlari
attachments/article/485
  Kongo respublikasi
attachments/article/6672
  Tabiiy resurslarning tasnifi va ulardan oqilona foydalanish yo’llari
attachments/article/6671
  Tabiiy resurslar va ulardan foydalanish Reja
attachments/article/4632
  Tabiiy resurslar, ularda foydalanish va muhofaza qilish. Reja: Tabiiy resurslar to`g`risida tushuncha
attachments/article/6713
  Organizmlar umumiy ekologiyasining asosiy omillari reja
attachments/article/13709
  Choydoshlar, dalachoydoshlar, qovoqdoshlar, krestguldoshlar, gulxayridoshlar, govzabondoshlar va atirguldoshlar oilalari
attachments/article/7657
  Sayyoralarning orbitalarini aniqlovchi elementlar
attachments/article/2186
  Reja: Buz tuproklar poyasining tuproklari
attachments/article/340
  Gеosinklinallar va platformalar haqida tushunchA
attachments/article/6627
  Ekologiya fanining predmeti va vazifalari Reja
attachments/article/6626
  Ekologiya fani, metodlari, tarixi, vazifalari va ahamiyati. Reja
attachments/article/4635
  Ekologiya fani, uning predmeti va vazifalari Ekologiyaning boshqa fanlar bilan aloqasi Ekologiyaning bo`lim va tarmoqlari
attachments/article/6714
  Organizmlarning tarqalishi usullari va tarqalishining to’sqinliklari Reja
attachments/article/6606
  Biosfera va noosfera haqida ma’lumot
attachments/article/4633
  Biosfera va uning tarkibiy qismlari. Biosferada hayotning chegaralari. Biosferada moddalar aylanishi
attachments/article/6648
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti «Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish»
attachments/article/6692
  Biosenoz to’g’risida tushuncha reja
attachments/article/6740
  Yer shari quruqliklari biomlarining asosiy tiplari Reja
attachments/article/6770
  Meksika. (Meksika Qo'shma Shtatlari) reja
attachments/article/1981
  Novda haqida tushunchalar Shoxlanishning turlari Novdaning metamorfozlari
attachments/article/6631
  Ekologiya va inson Reja
attachments/article/13708
  Changlanish va otalanish. Meva, to‘p meva va urug‘
attachments/article/13722
  Yopiq urug‘lilar-o‘simliklar evolyutsiyasida eng yuksak taraqqiy etgandir. Reproduktiv organlarning paydo bo‘lishi. Gul va to‘p gullar
attachments/article/13711
  Ekologiya, fitotsenologiya va o‘simliklar geografiyasi
attachments/article/6906
  Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatida islom dinining o‘rni
attachments/article/7444
  Islom dinininng Movarounnahrga kirib kelishi Reja: Islom dini kirib kelguniga qadar O’rta Osiyodagi vaziyat
attachments/article/7362
  Qo’lda qurol, qalbda Vatan tuyg’usi
attachments/article/8080
  Dispersion va regression taxlillar. Reja
uploads/attachments
  ƏMƏk müqaviLƏSİni bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar
attachments/article/81
  Guru Nanak Dev : Life and teaching of Guru Nanak, Concept of Langer; Sangat;Guru Gaddi; His views on Position of Women. Expansion and Consolidation of Sikhism
attachments/article/669
  []
fileadmin/Attachments
  Danmarks Miljøundersøgelser
directory attachments  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə