CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425740c004b5fde/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
articles/prezentasiyalar
  Ağciyər vərəmi xəstələrinin aşkarlanması
  Ə.Əliyev adına Azərbaycan dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu
clb-old-old-old/files/eko/ppt
  Mən dünyami çƏKİRƏM, SİZƏ ƏRMƏĞan ediRƏM rəsm müsabiqəsi
clb-old-old-old/files/eko
  +s¹¸g¹hKx¨ğşgRəş¸öjöə¨xfxıxgşh+f¨x¸Nş=r=¹İö¨ğr=ş¨ötrgg¹hjögxç¶ö¨ğ¹gr¸rıö¶ö¨ğ¹Rxh¸r¸ demək olar ki ölkə məktəbəqədər təşkilatlarının (hakim qüvvələrinin, təsis etmələrinin) bütün regionlarında formanın təyin olunmuş vaxtda N
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257ef200280646/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərindən və obyektlərindən elmi
articles/prezentasiyalar
  Revmatizm yaxud kəskin revmatik qızdırma,və ya ürəyin revmatik xəstəliyi birləşdirici toxumanın iltihabi sistem xəstəliyidir
clb-old-old-old/files/eko/ppt
  Biz ümumi evimiz olan Azərbaycana real kömək göstərmək istəyən hər bir insanı etibarlı və sağlam gələcək naminə ekoloğiyamızı qorumağa çağırırıq!
dosya-depo/ders-notlari/yusuf-zeki-yildiz
  Merkez sinir sisteminin, diencephalon ile medulla spinalis arasında yer alan bölümü Truncus encephali (Beyin sapı) adını alır
  Periferik siNİr sistemine giRİŞ
articles/prezentasiyalar
  Ailə təbabəti kafedrası ass. İbadova T.İ
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/581e2b8569d585e7c4257404003c8e00/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
ab15/bildiri
  Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma ve Nüfusun Karbon Ayak izi Üzerine Etkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4256eca003bffd1c42571270025432e/$FILE
  Təsdiq edilmişdir Tenderin nəticəsi haqqında tender komissiyasının protokolunun nümunəsi Bu protokol dövlət büdcəsi, xarici kreditlər, borclar, qrantlar və başqa
articles/prezentasiyalar
  Ə Əliyev adina azərbaycan döVLƏt həKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İnstitutunun “ AİLƏ TƏbabəTİ” kafedrasi. Kafedra müDİRİ mahmudova s. Y. TƏRTİbatçI ƏLİyeva m. K
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f45003b4b35/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci IL 30 dekabr tarixli 412 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri Zona 1
ab15/bildiri
  Oftalmoskopi ve sayisal oftalmoskopi Cİhazlarinin önemi
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f882581fd002ed60c/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42575af0034009e442576480027d391/$FILE
  8 nömrəli əlavə İki paralel dəlikli qurğuşun plombların vurulma üsulları
uploads/1/6/4/3/16431960
  Heraldika leu if kristina Lukoševičiūtė
articles/prezentasiyalar
  AğCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
content/archdischild/32/162
  Group bmj com on March 25, 2018 Published by
content/archdischild/31/156
  Group bmj com on March 25, 2018 Published by
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257f2300455d1f/$FILE
  Təsdiq edilmişdir 2 nömrəli əlavə
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257eff0029a3a7/$FILE
  Sənaye məhəllələri haqqında Nümunəvi Əsasnamə
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/dd0911dd91af5cebc42573d0002c1db3/$FILE
  Əlavə №2 Gömrük xidmətləri göstərilməsi üçün alınan ödənclərin tarifləri
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42575bd0040144d/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
browse/23906
  Doktora tez
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c4257155003d5462c425740f0047748b/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
_ld/0
  Bakteriyalar haqida tushuncha
CW/LDB/LegalDB.nsf/39c427f83bd9cd5dc4256e8b0047213b/c42576af0034299f882581f600315420/$FILE
  Azərbaycan Respublikası Nazirlər
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f8825819f002ed144/$FILE
  “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər
img/page/tmp
  Mühazirə mətnləri 15 movzu üzrə-30 saat Hazırladı: Qida məhsulları mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c4257155003d5462c425740c00411b91/$FILE
  Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı haqqında
dosya-depo/ders-notlari/yusuf-zeki-yildiz
  Encephalon ve Medulla spinalis’in dışında yer alan tüm sinirler, plexuslar ve ganglionlar; periferik sinir sistemi yapılarına dahil edilir
dosya-depo/ders-notlari/yildiz-dincer
  Doğal olarak besinler içerisinde bulunan büyük çoğunluğu ile eksojen olan, büyüme, çoğalma ve hayatın devamı için gerekli olan organik maddelerdir
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299fc42575bd0040144d/$FILE
  Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə
clb-old-old-old/files/means
  Müstəqilliyimiz əbədidir
clb-old-old-old/files/tales
  Günəşin nağılı
TARSUS TANITIMLARI/Milliyet/Açılışı Yapılan Yerler/HAYDAR ALİYEV PARKI/HAYDAR ALİYEV PARKI VE HAYDAR ALİYEV ANITI TÖRENLE AÇILDI
  Haydar aliyev parki ve haydar aliyev aniti törenle açildi
turkish/WilliamMacDonald
  Her Gün Bir Defa (English Title: One Day at a Time)
editoras/DOCX PNLD 2017
  Ciências 9º ano
  História 8º ano
  Ciências 7º ano
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88258035004627d1/$FILE
  “Qanunsuz miqrantların saxlanılması
CW/LDB/LegalDB.nsf/ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df/c42576af0034299f88257f37002ca0c1/$FILE
  Application form for accreditaion
ab06/bildiri
  GiZLİLİK, Bİreysel haklar, KİŞİsel verilerin korunmasi
muhendis
  Dokuz eylüL ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi (İLGİLİ Fİrma) analiZİ/ÖLÇÜMÜ protokolü
cloud/Ms. Hande Arabacioglu_Turkey_24014
  Hande Arabacıoğlu
clb-old-old-old/files/tales
  Cik- cik xanım
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/d619d78596d14e1388257c2b0028858d/$FILE
  «Азярбайжан Республикасынын яразисиндя ашкар олунмайан вя йа мящдуд даирядя йайылан зийанверижилярин, битки хястяликляри тюрядижиляринин вя алаг отларынын (карантин обйектляринин) Сийащысы»нын тясдиг едилмяси щаггында
dosya-depo/ders-notlari/yusuf-zeki-yildiz
  Göz küresi : Embriyolojik dönemde beyinin bir çıkıntısı (optik vezikül) olarak gelişir
CW/LDB/LegalDB.nsf/0/c42576af0034299f88257f990043952b/$FILE
  “Qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi ianələrin məbləği və ianəni vermiş şəxslər barədə məlumatların təqdim edilməsi Qaydası”na
46.32.166.119=-Cild_20__1_.pdf
  Əsərlər Ana dilinin tədrisi metodikası
213.230.90.190=-dildora inklyuziv.docx
  Pedagogika va aniq fanlar
213.230.90.190=-Yo'ldosheva Dildora.docx
  Pedagogika va aniq fanlar
45.70.100.224=-Guia_PNLD_2018_Matematica.pdf
  Ministério da educação secretaria de educação básica
185.163.27.27=-YULDUZ Kurs.ishi.docx
  Berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti fizikaviy va kolloid kimyo kafedrasi
82.215.99.66=-2- topshiriq 1-mavzu Islomova Dildora.pptx
  Qirol hasan taqdim etadi
37.110.214.4=_75776-BERILGANLAR ELEMENTLARI ORASIDAGI O’ZARO BOG’LANISHLAR NECHA XILDAN.doc
  Ma’lumotlar bazasini tashkil qilish va uni boshqarish tizimlari
37.114.161.123=_488621-KƏRİMOVA LİANA TEYMUR-72201466 AzMIU-2018_2019_Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3 (ingilis dili) 740a1a2a3, 760a1a2a3,770a1a2a3,780a1a2.pdf
  1. Choose the correct modal verb. It may seem incredible, but there is evidence that your name affect how long you live
212.47.136.217=_303974-Maldarliq.pdf
  1. Qaramal və onun bioloji xüsusiyyətləri Camış və onun bioloji xüsusiyyətləri
89.219.165.246=_77641-5 ULDUZ.docx
  Genetik alqoritm
185.139.137.186=_24104-Ms Excelda diagrammalar.docx
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand Davlat Universiteti Psixologiya va ijtimoiy mubosabatlar fakulteti
89.146.96.67=_3459072-irsiy_kasalliklar_va_ularning_oldini_.ppt
  Наследственные заболевания
185.139.137.144=_499203-Klinik anatomiya, II jild. Qorin parda va hosilalari. Gulmanov I.pdf
  Klinik anatomiya, II jild. Qorin parda va hosilalari. Gulmanov Ilich Djumabaevich
5.197.250.21=_16446-AR DÖVLƏT BAYRAĞININ QALDIRILMALI OLDUĞU YERLƏR.docx
  Ar döVLƏt bayrağinin qaldirilmali olduğu yerləR
185.163.26.55=_14246-Sotvoldiyeva Mohichehra 302-guruh.docx
  Oybekning adabiy-tanqidiy qarashlari
188.113.194.213=_37888-foydali-fayllar uz qoldiqli-bo0lish.doc
  1. Qoldiqli bo’lish haqida teorema va isboti. Qoldiqli bo’lish haqidagi teoremadan kelib chiqadigan natijalar
89.146.79.59=_225280-portal.guldu.uz-ishchi dastur.doc
  Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
213.230.76.92=_32763-Dukkakdoshlar, soyabonguldoshlar, valerianadoshlar, ituzumdoshla.docx
  Dukkakdoshlar, soyabonguldoshlar, valerianadoshlar, ituzumdoshlar, labguldoshlar va astraguldoshlar oilalari
212.47.143.74=_3295585-xarici-dilde-unsiyyet.pdf
  Ə rbaycanda Pe şə T
82.215.105.9=_219364-Aldangan Ayselning tavbasi.pdf
  Microsoft Word aldangan aysel ziyouz com doc
212.47.142.52=_1155584-Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri.doc
  Feldşer ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Terapiya 1 Mədə xorası daha çox hansı yaş qrupunda təsadüf edilir?
188.113.246.163=_234097-02-sh-ildiz.docx
  Fan: Botanika O’qituvchi: vahobov zoxir mavzu: Shakli o’zgargan ildizlar Darsning ta’limiy maqsadi
84.54.114.158=_730561-Kurs ishi guruh_ im-50 Topshirdi_ Xayrullayev X qabul qildi.docx
  Fakulteti
84.54.66.43=_245499-Yo\'ldasheva Maftuna.docx
  Volleyball plan
95.86.143.129=_17384-Build.odt
  Venti: Go E. M and E. R in substats Main is E. M, build a little amout of E. R 150%-170% is fine Build all E. M in mait stats. If you does’t have E. M use bonus E. R mona
37.110.214.244=_16513-Bolalarda nevroz kasalliklari va ularni oldini olish-www.hozir.org.doc
  Samadova muxlisaning yosh fiziologiyasi va gigiyena fanidan
213.230.86.7=_92877-Balalarda nevroz kesellikleri hám olardıń aldın alıw..docx
  O'z betinshe jumisi orinlag'an: Jarimbetova. G qabillagan: Romanova. L
84.54.94.19=_1029875-GulDu 1.pptx
  Guliston davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili yo'nalishi 1- bosqich 38. 21 guruh talabasi Jalolova Muattarning O’zbekiston tarixi fanidan tayyorlagan Mustaqil ishi
205.164.115.62=_41125-Ümumi təhsildə  orta fizika laboratoriya tədrisinə dair  məsələlər_məqalə.docx
  Ümumi təhsildə orta fizika laboratoriya tədrisinə dair məsələlər
212.47.140.17=_49256-9_bsq_1_riyaziyyat.docx-dönüştürüldü.docx
  №1 Fәnnin adı
94.20.96.5=_22262-Exploration and geology of oil and gas fields 2018-2019.docx
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ministry of Education of the AzerbaijanRepublic
37.110.215.168=_167096-20 yilda kollej o'quvchilari uchun eng qiziqarli 2022 o'yin_1650859903906.pdf
  Oshhor: Ushbu postda sheriklik havolalari bo'lishi mumkin, ya'ni siz havolalarni bosganingizda va xarid qilganingizda, biz komissiya olamiz
188.113.229.226=_522046-portal.guldu.uz-Orfoepiya me`yorlari.pptx
  Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti “BTva sti” yo’nalishi 42. 17-guruh talabasi Halimova Mahbubaning ona tili fanidan tayyorlagan taqdimoti
185.139.138.157=_19605-Building materials.docx
  Building materials
95.214.211.163=_358952-yo\'ldosheva_shahnoza__.pptx
  Mavzu: Gidrometeorologiya va atrof muhit muhofazasi
213.230.100.175=_3963429-documen.site_yuldasheva-smuzeylar-bn-tanishtirish.pdf
  Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik va geografiya
185.163.26.81=_141963-Moliyaviy tahlilda qo’llaniladigan usullari (2) (Автосохраненный).docx
  Mavzu: Moliyaviy tahlilda qo’llaniladigan usullari Kirish Reja
188.113.212.254=_718336-Anglo-Saxon_and_Old_ English_History_and_Literature.ppt
  Anglo-Saxon & Old English History and Literature
84.54.66.118=_243974-Yoldosheva D - jismoniy.rtf
  Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
188.113.210.39=_468480-Referati topshirdi_ Jovmurov F. Qabul qildi_ Devonova N.doc
  Referati topshirdi: Jovmurov F. Qabul qildi: Devonova N
37.110.215.243=_1661634-Elektron jadvalda mantiq elementlarini qo‘llash.pptx
  Fan: Informatika. Sinf: 8 sinf Dars shiori: Oz-oz o’rganib dono bo’lur, Qatra-qayra yig’ilib daryo bo’lur Dars mavzusi: Elektron jadvalda mantiq elementlarini qo‘llash Darsning maqsadi: ta’limiy
84.54.70.77=_154487-Lu va ldu ko_paytmalarga yoyish. Matritsalarni ko_paytirish.docx
  Lu va ldu koʻpaytmalarga yoyish. Matritsalarni koʻpaytirish
213.230.78.5=_636165-Abdumannonova Dildora mustaqil ishi 1.pptx
  Fergana state university Depertament of Mathematics Student of the group 21. 01 Abdumannonova Dildora’s Independent work
213.230.82.174=_26938-Butun jahon bo‘yicha favqulotda vaziyatlar va ularni oldini olishga.docx
  Reja : Xalqaro fuqarolik jamiyati tashkiloti
212.47.139.129=_4159589-İşqaldan azad edilmiş ərazilir qeyr-filiz faydalı qazıntıları.docx
  Fənnindən “AZƏrbaycanin iŞĞaldan azad olunmuş ƏraziLƏRİNDƏ qeyri-FİLİz faydali qazinti yataqlari”
84.54.84.71=_1900221-9ZsvwPA1kEgEvIX4PwIlDfmgaeKs2vj57sHqOp3g.pdf
  Axborot jamiyati va uning xususiyatlari
213.230.100.39=_87614-FENOL FORMALDEGID SMOLALARINI SINTEZLASH USULLARI.docx
  Fenol formaldegid smolalarini sintezlash usullari
188.113.214.112=_9211-Sotivoldiyev M.docx
  Sotivoldiyev Mahmudxon
185.213.229.35=_87040-Mavzu_ Aldegid va ketonlar tuzilishi nomlanishi izomeriyasi olin (1).doc
  Mavzu: Aldegid va ketonlar tuzilishi nomlanishi izomeriyasi olinish usullari. Reja
84.54.80.102=_2472267-The-Adventures-of-Tom-Sawyer-By-MARK-TWAIN-Retold-by-Nick-Bullard-Book-PDF.pdf
  Learn English Through Story The Adventures of Tom Sawyer
185.139.137.147=_1600245-Dildoraxon abdullaeva turkiy xalqlar adabiy.pdf
  Turkiy xalqlar adabiyoti 1 dildoraxon abdullaeva
213.230.96.223=_24134-Bildirishnom a.docx
  Bildirishnom a
84.54.120.115=_162231-Topshirdi_ Qabul qildi.docx
  Topshirdi: Qabul qildi
84.54.120.115=_515584-portal.guldu.uz-Matimatika o`qitish metodika kurs ishlari.doc
  Guliston davlat universiteti
84.54.66.99=_646486-oqsil_va_oqsil-energetik_taqchillik_yetishmovchilik_sabablari_oqibatlari_va_oldini_olish_yollari.pdf
  Oqsil va oqsil-energetik taqchillik (yetishmovchilik sabablari, oqibatlari va oldini olish yo‘llari)
37.110.215.19=_73027-Aldous_Huxley_and_his_dystopian.docx
  Contents Introduction Chapter I modernism in XX century and Aldous Huxley
92.63.205.157=_114176-ANIQMAS INTEGRALDA O\'ZGARUVCHINI ALMASHTIRISH USULI.doc
  Aniqmas integralda o’zgaruvchini almashtirish
104.28.202.246=_1578110-portal.guldu.uz-O`QUV-USLUBIY KO`RSATMA.pdf
  Guliston davlat universiteti
95.214.211.63=_24101-Mavzu_ Tuproqlarning ifloslanishi va uning oldini olish yollari..docx
  Mavzu: Tuproqlarning ifloslanishi va uning oldini olish yollari. Reja
213.230.111.180=_73019-Begona o\'tlarning tuproq iqlim sharoiti va ekinlar agrotexnikasiga bog\'liq xolda tarqalishi va ularga qarshi kurash.pptx
  Ekin turlari bo’yicha
185.213.229.78=_670208-portal.guldu.uz-SOLIQLAR va SOLIQQA TORTISH.doc
  Ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti
92.63.204.3=_38400-BILDIRISH XATI (3).doc
  Marg'ilon shahar 32-umumiy o'rta ta'lim
37.110.214.25=_1076793-2-mustaqilDilmurodov.F.docx
  2–mustaqil ishi
95.214.211.204=_1346600-Doimiy saqlanadigan yig’ma jildalar ro’yxatlari.docx
  Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi Buxoro Davlat universiteti tarix va madaniy meros fakulteti 5-1 arx-17 guruh Arxivshunoslik yo’nalishi arxiv evristikasi fanidan Mustaqil ishi Mavzu: Doimiy saqlanadigan yig’ma jildalar ro’yxatlari
51.158.239.38=_167424-Balkalarning salqinligi va ko`ndalang kesimlarning burilishini analitik usulda aniqlash.doc
  Balkalarning salqinligi va ko`ndalang kesimlarning burilishini analitik usulda aniqlash
95.214.211.241=_426387-Yo‘ldoshev Muxammadali Ural o‘g‘li.pdf
  Kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi muhammad al-xorazmiy nomidagi toshkent axborot texnologiyalari universiteti
213.230.86.159=_15445-YULDASHEV, SAIDAZIMKHON.docx
  Yuldashev, saidazimkhon
95.214.210.49=_1099264-portal.guldu.uz-Ma`ruza matni.doc
  Guliston davlat universiteti pedagogika va psixologiya kafedrasi umumiy psixodiagnostika
188.113.211.54=_1300992-portal.guldu.uz-Sotsial psixologiya.doc
  Guliston davlat universiteti sotsial psixologiya
95.214.210.79=_596414-Dildoraxon kurs ishi.docx
  Zahiriddin muhammad bobur nomidagi andijon davlat universiteti fizika matematika fakulteti
213.230.100.163=_19413-portal.guldu.uz-4-MAVZU_ O’ZBEKISTONNING O’ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO’LI.docx
  3-mustaqil ta'lim O’zbekistonning o’ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo’LI. Reja
94.20.66.44=_86416-Data Overview - S#z#c#-t#k#c#(doldurucu) .pdf
  Işə qəbul üçün xarici müraciət elanı Vəzifə haqqında məlumat Süzücü-tökücü(doldurucu) Vakansiyanın adı
95.214.210.207=_337806-31 Armaturani oldindan tortib mahkamlash.docx
  Armaturani oldindan tortib mahkamlash. Ko’prik konstruksiyalarining temirbeton elementlarini tashish Reja
213.230.76.123=_29734-portal_guldu_uz_4_MAVZU_O’ZBEKISTONNING_O’ZIGA_XOS_ISTIQLOL_VA_TARAQQIYOT.docx
  4-mavzu: O’zbekistonning o’ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo’LI. Ajratilgan soat-2 Asosiy savollar O’zbekistonning o’ziga xos tarqqiyot yo’lini tanlashi, taraqqiyotning «O’zbek modeli»
37.110.215.167=_67317-World Economy Final.docx
  A country has a trade surplus when
84.54.71.168=_319354-portal.guldu.uz-muhammadrizo ogahiy hayoti va ijodi.pdf
  Qarshi davlat universiteti adabiyotshunoslik kafedrasi
95.214.210.49=_659456-portal.guldu.uz-O’ZBEK ADABIYOTI (POEZIYA) .doc
  Guliston davlat universiteti
185.213.229.148=_974500-xrpt_xpfv4pyf0x2jgnv30jd6t0jlf7ldhg16x6ppkexk2mu93g22p5va47l94ycb637sxm09sxjia5h.pdf
  Sevimli bolajonim uchun
37.110.214.100=_1612383-7PNucLDhJlsHXBHzHmYRy1Pfo1a52KVVqv90Nd5M (3).pdf
  Кириш.“Ўзбекистоннинг энг янги тарихи” ўқув фанининг предмети, мақсади ва вазифалари, назарий-методологик тамойиллари
213.230.102.41=_517224-Dildora Mineral xomashyoni biotexnologik qayta ishlash Mustaqil ish.pptx
  O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi islom karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filiali "metallurgiya va kimyoviy
213.230.86.82=_21615-Chakana oldi-sotdi shartnomasi.docx
  Олди-сотди шартномаси
37.110.215.87=_1265182-portal.guldu.uz-Sharq va g’arb falsafasida inson antropologiyasi.pptx
  Name of presentation
213.230.80.115=_7395840-portal.guldu.uz-MILLIY UYG’ONISH DAVRI O’ZBEK ADABIYOTI.doc
  Мавзу: Комил Хоразмий
directory ld  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə