Dinçer DemirkentYüklə 78,61 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü78,61 Kb.
#8504

Psikanalizve Dil

17 Nisan 2013, Çarşamba, 18.30


Dinçer Demirkent: Bu hafta Abdurrahman Aydın konuğumuz. Abdurrahman Hacettepe Felsefe mezunu, Fakültemizde yüksek lisansını yaptı. Doktorasını Ege’de felsefe üzerine yapıyor. Psikanaliz ve Dil üzerine çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Adıyaman’dan geldi.


Abdurrahman Aydın: Herkese merhaba. Benim burada daha önce iki kere sunuş dinleme fırsatım oldu. Tıklım tıklım oluyordu. Bugün böyle herhalde yine öyle olur korkusuyla gelmiştim, öyle değil. O yüzden daha rahat oturdum masaya. Birçok insan da tanıdık olunca, özgüvenim geri yerine geldi.

Şimdi aslında bu meseleyi Dinçer’le ilk konuştuğumuz zaman, Dinçer psikanaliz ve antropoloji ya da psikanalitik antropoloji hatlarında gezinen bir sunuş yapıp yapamayacağımı sordu bana. Kendimi bir yokladım. Yapamayacağımı farkettim, çok isterdim böyle bir şeyi yapabilmeyi. Öylesi bir donanıma ve birikime sahip olmayı da ama, Lévi-Strauss’un simgesel kavramının Lacan tarafından başka bir düşünce sistemi içerisinde yeniden işletilişi, yeniden inşa edilişi dışında söyleyecek çok fazla şeyim yoktu. O yüzden “Psikanaliz ve Dil olsun da dilin ve arzunun eklemlenişi üzerine bir şeyler söyleyebilir durumda olayım ben” dedim. Tabii bu antropolojiden ve Lévi-Strauss’dan bahsetmeyeceğim anlamına da gelmiyor, çünkü Lacan’ın en temel kavramlarından bir tanesi simgesel. Bunu Lévi-Strauss’dan alış ve işletişi üzerine de epey bir söz sarf etmek durumundayız bu konudan bahsediyorsak.


Neden psikanaliz ve dil başlıklı bir sunuşta sürekli Lacan’ın sözünü ettiğim,ama Freud’un sözünü etmediğim gibi bir soru baştan belirmiş olabilir, bir felsefeci olarak, işin doğrusu hele de, felsefenin son şahlanışı diyebileceğimiz 17., 18. Yüzyıllarla irtibat kurduktan sonra, Kant, Hegel gibi isimlerle irtibat kurduktan sonra Freud’la felsefi bağlamda yeniden ilişki kurmak inanılmaz zor. Çünkü herkesin malumu, hani modern felsefe diyebileceğimiz şey Descartes ile birlikte başlar ve Descartes ile birlikte başlayan modern düşünce de, yani felsefi anlamda modern düşünce de merkezine Cogito’yu “Düşünüyorum o halde varım”ın düşünen öznesini yerleştirir, oysa Freud bilinçdışı kavramsallaştırması ile bu anlamda hem modern öznenin altını oymaktadır hem de bunun bir tür felsefileşmesi imkanlarını kısmen iptal etmektedir. Ya da en azından geleneksel yorum buydu Lacan’a kadar.


Lacan, Lévi-Strauss’dan aldığı simgesel kavramı sayesinde, fakat bu kavrama bir de linguistik bir patlama diyebileceğimiz bir patlamayı da ekleyerek psikanalizi felsefi temeller üzerinde yeniden kurmayı başardı. Fakat bu başarısının hemen ardından gene işte özneye ve bene yönelttiği saldırılarla kendi düşüncesini bir anti-felsefe olarak kurdu. Tabii bu ikinci bir hesaplaşmayı çağırıyordu benim için felsefeci olarak. Felsefeci olarak kalacaksam eğer, anti-felsefenin en güçlü temsilcisiyle de bir hesaplaşmayı yaşamak zorundaydım. Ya bu beni de anti-felsefeci yapacaktı ya da bu hesaplaşmadan sonra bir felsefeci olarak kalacaktım. Bunun en güzel örneği de herhalde Fransız düşünür Alain Badiou’dur. Bir anti felsefe olarak Lacan düşüncesi ile hesaplaşıp, felsefeci olarak kalma bağlamında söylüyorum. Ben biliyorsunuz, görüyorsunuz zaten yaşım henüz çok genç, sadece bu hesaplaşma aşamasındayım ve sunuşum büyük oranda bu hesaplaşmanın bana sağladığı temel veriler etrafında dönecek.


Şimdi Lacan’ın, Lévi-Strauss’dan aldığı kavrama bir linguistik patlamayı eklemesinden söz etmiştik. Strauss’dan çok kısaca söz edeceğim. Lévi-Strauss yapısal antropolojiyi kurarken, “Kandaşlığın Temel Yapıları” başlıklı bir metin kaleme almıştı. Yani Türkçeye çevrildi mi bilmiyorum ama İngilizcesi ile “Elementary Structures of Kinship”. Kinship’i kandaşlık olarak çeviriyorum ben, kendim tercüme ederken fakat, akrabalık sistemleri olarak tercüme etmeyi tercih edenler de var. Bunların temel yapıları üzerine yazdığı bu yazısında kadın değiş-tokuşu ya da kadın mübadelesi diyebileceğimiz şeyin çok dile benzeyen kurallarının olduğunu iddia ediyordu. Bu yapı bilinçdışı çalışıyordu ve mübadele edilen şey gerçek kadın değil, kadının temsil ettiği sembolik, simgesel bir anlam idi. Ve bu düşünceyi Roman Jakobson’un dil kuramından almıştı. Özellikle de “Mit ve Anlam” başlıklı çalışmasında zaten Roman Jakobson’a olan borcunu çok fazla kendisi de ifade eder. “Bu alanda gezinirken, bu alanda bir düşünce üretmeye çalışırken, ya da bu alanın yapısını kavramaya çalışırken, elimde dilbilimden, linguistikten daha güçlü bir model yoktu” der. Uyguladığı dilbilimsel model de, aslında Roman Jakobson’dan ziyade, Ferdinand de Saussure ile başlayan bir modeldir. Jakobson’un, o düşünceye eklediği ve onu güçlendirdiği bir hat üzerinden gelişir bu. O halde Saussure ile başlamak en doğrusu olacak.
Ferdinand de  Saussure İsviçreli bir dilbilimci. Kendi döneminde, dilbilim çalışmalarında hakim olan alan, Hint-Avrupa dil ailesi üzerine yapılan ve bugün karşılaştırmalı dilbilim dediğimiz bir tür filoloji ekseninde dönüyor. Bunlar da hep kavramların etimolojisi, kavramların tarihsel olarak geçirdikleri dönüşümler, belirli bir paradigmadan belirli bir paradigmaya akarken sözcüklerin yükleri, vs. konularla uğraşıyorlar. Öte taraftan da biraz Locke biraz da Humboldt ile gelişen ve kendini duyuran ama felsefe tarihinde tümeller tartışması dediğimiz çok ünlü tartışmaya bağlanan ve dil ile dünya arasında bir koşutluk ilişkisi olduğunu öne süren bir kabul söz konusu. Yani ister filolojik eksenden, yani karşılaştırmalı dilbilim çalışmalarından bakılsın bu meseleye, ister bir disiplin olarak kurulmamış olsa bile nüveleri ile bir dil felsefesi ekseninden yaklaşılsın, dil ile dünya arasında bir tür paralellik, bir tür koşutluk ilişkisi kuruluyor. Bu koşutluk dâhilinde, dilin nesneleri adlandıran sözcüklerden ibaret olduğu söyleniyor. Bu, böylelikle aslında dilde anlamın üretilmesi ya da dilde anlamın kendi kendisini göstermesi ya da üremesi dediğimiz şeyin dış dünyanın dile müdahalesi ekseninde geliştiği anlamına geliyor. Saussure bu tutumu nomenklaturizm olarak, dizelgecilik, bir adlar dizini, adlar indeksçiliği olarak adlandırıp, çok sert eleştiriye tabi tutacaktır. Çünkü bu bakış açısının, dil dediğimiz şeyin kendi özerkliğini ihlal eden ve dili özerkliğini ihlal ederek ele aldığı için de kendi nesnesini değil, başka nesneleri dilsel bir nesneymiş gibi ele alan bir epistemolojik konum olduğunu öne sürecektir. Ve iki tarafa birden itiraz edecektir. Böylelikle “Dil kavramsallaştırması, gerçekte bir sistem olarak dil biçiminde yapılmalıdır” önermesini dile getirecektir; bir dizelge olarak, bir adlar dizini, adlar indeksi olarak değil. Bu eleştirisini yöneltirken zaten yaslandığı en temel ve en basit argümanlardan bir tanesi dilde eklemlenmeyi sağlayan sözcüklerin, temelde adlar olmayışıyla ilgilidir. ‘İle’ sözcüğünün, örneğin bağlaçların ya da zaman bildiren eklerin kendilerinin realitede, felsefi anlamdaki realitede gerçek karşılıkları söz konusu değildir. Fakat sadece bu da değil; ayrıca bir nesneye ad olan bir sözcük ile o nesne arasında keyfi bir ilişki söz konusudur. Bu daha sonra dil felsefesi tartışması içinde Wittgenstein’da da karşımıza çıkacak bir şeydir. Keyfilik şöyle açıklanabilir: Eğer dil ile dünya arasında zorunlu bir ilişki söz konusu olsaydı, hepimizin sandalyeye sandalye demesi gerekirdi. Kimimiz sandalye derken, kimimiz chair, kimimiz başka bir sözcük kullanmamalıydı biçiminde. Yani böylelikle dil ile dünya arasında ne ontolojik bakımdan ne de dünyanın mantığı ile dilin mantığı arasında mantıksal bakımdan zorunlu bir ilişkinin olmadığını söyleyecektir Saussure. Tam bu noktada anlamın dış dünyada ya da dil dışı bir yerde değil, dilin kendi içerisinde üreyen bir şey olduğunu söyleyip, göstergebilimin kurucusu olacaktır. Yani semiyoloji kavramını ilk olarak Saussure kullanmıştır, yeni bir bilim olarak göstergebilim.

Burada tabii göstergelerin birbirleriyle ilişkileri, ilişkilenme biçimleri ve bunların dil içerisinde eklemlenişleri sorunu ekseninde anlam sorununa yaklaşacaktır. Çok düz, çok basit bir örnek verirsek, normalde gerçekte insan sesi diye bir sesten söz edemiyoruz, örneğin aslan sesi gibi bir sesten söz edebildiğimiz gibi. Ya da işte bir ses duyuyoruz, “Bu ses kesinlikle kedi sesidir” diyoruz. Ama bir ses duyduğumuz zaman “Bu insan sesidir” dememizi sağlayan şey, sesin kendisine ait bir nitelik değil, o sesin eklemlenmiş, boğumlanmış, çeşitli sözcüklerden, çeşitli kesinti noktalarından oluşan bir ses olmasıdır. Demek ki, dil de zaten yapısını tam da bu eklemleme mantığında buluyor. Ya da dil dediğimiz şey kendisini bu eklemleme mantığında gösteriyor. Ve bu eklemleme biçiminin, dilin eklemlenişinin göstergelere uygulanışı meselesiyle karşı karşıya geliyoruz Saussure’de.


Göstergeler dediğimiz şeylerin de Saussure’e göre iki boyutu vardır. Ama Saussure bunu bir konuşma çevrimi içerisinde tarif eder. Yani biraz metaforiktir aslında bu konuda. Ben karşımdaki kimseyle konuşuyorken, zihnimin belirli bir noktasında bir kavram canlanır, bu kavram işte belirli bir beyinsel, zihinsel süreçle ses organlarına yönelir ve burada ses eklemlenir. O kavram dile gelir, sonra bu karşımdakine kulak yoluyla gider, onun da zihninde aynı şekilde bir kavram canlanır. Yani artık aslında nesneler ve adları ile ilgili bir durum söz konusu değil, gösterenler ve gösterilenlerle ilgili bir durum söz konusudur. Bir kavram, bir gösterilendir ve ona eşlik eden ses imgesi de onun gösterenidir. “Masa” dediğim zaman, masanın kendisi değil, realitedeki masa değil, zihnimde canlanan masa kavramı gösterilen olarak konumlanır. Ve yine masa dediğim zaman ağzımdan çıkan eklemlenmiş ‘masa’ sesi de onun göstereni olarak konumlanır. Bu noktada gösterge, gösteren, gösterilen ilişkisinde yazının o güne kadar oynamış olduğu baş rolü, başat rolü sese aktarır Saussure. Çok ünlü bir ifadesi vardır zaten, “Yazı sesin fonetik taklidinden ibarettir”; ‘biz yazarken aslında sesi görsel olarak taklit ederiz’ anlamına gelmek üzere. Gösteren, gösterilen ilişkisini de “Bir kâğıdın iki yüzünü birden yırtmaksızın bir göstergeyi parçalayamayız” biçiminde bir benzetme ile anlatır. Saussure’e göre göstergede gösteren ile gösterilenin istikrarlı bir birliği söz konusudur.


Tekrar dönersek o konuşma çevrimine, Saussure dil içerisinde üçlü bir ayrıma gider. Bizim dilimiz maalesef karşılamıyor o üçlü ayrımın iki tanesini. Birincisine langage der Fransızca bir sözcükle. Benim Fransızcam yok, onu belirteyim ama, langage bir tür doğal dil olarak da tercüme ediliyor. Ama dil yetisi olarak da tercüme ediliyor: İnsanın dili oluşturabilme kapasitesine işaret eden bir sözcük olarak langage. İkincisi de langue sözcüğü. Bu da bir sistem olarak dil anlamına geliyor; tek tek diller birer langue’dırlar. Örneğin İngilizce bir langue’dır Saussure’e göre, ya da Türkçe bir langue’dır. Bir de parole diye bir şeyden söz ediyor. O da bazen söz diye, bazen söylem diye, bazen de konuşma diye tercüme ediliyor. Tek bir insanın belirli bir dili icra edişi esnasında karşımıza çıkan durum. Ama tek bir insan olmak zorunda da değil, kalabalıklarda konuşulan bir insan konuşması diyebileceğimiz bir şey bu. Dilbilimin esas konusunun langage olmadığını, bunun eğer varsa böyle bir alan, bir dil biyolojisinin alanı olabileceğini belirtir. Dilbilimin asıl konusunu, langue oluşturmaktadır, bir sistem olarak dil oluşturmaktadır. Tam da “Dilbilimi nesnesini ele alırken, onun özerkliğini ihlal etmeden ele almalıdır” dediği noktada kastettiği dil de langue anlamındaki bu dildir. Fakat biz insanlar bu dili kullanırız da. Konuşuruz da. Söz çevrimine dönersek demiştim, biz bu dili konuşurken, bir senfoni örneği verir Saussure. Senfoni yazılmıştır, icracılar onu çalarlar, örneğin bir yerde la notasına basacakken yanlışlıkla re notasına basabilir birisi, bu dildeki bir kusur değil, icradaki bir kusurdur. Ve biz parole sırasında insan konuşması dediğimiz şey sırasında dili bu biçimde icra ederiz, tıpkı senfonin notaları icra edişi gibi. Bu icra edişimiz sırasında bizim dile kısmen yaratıcı bir katkımız söz konusu olur. Bunun zaten çok büyük örnekleri de vardır. Türkçede benim aklıma mesela Bilge Karasu geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor, dile katkı anlamında. Bu alan insanın dil içerisindeki “yaratıcılığını” kullanabileceği bir alan. Fakat öte taraftan ne kadar yaratıcı olursak olalım, biz bir dil sisteminin içerisine doğarız. İçerisine doğduğumuz dil sistemi bizim edindiğimiz, öğrendiğimiz bir şeydir. O yüzden çok keyfi kullanımlara açık bir şey değildir.


İşte keyfi kullanımlara açık olmayışını da dilin iki ekseni dediği eksen fikriyle dile getirir Saussure. Birincisi dilin paradigmatik eksenidir. Yani konuşucunun konuşurken sözcükleri seçmesi anlamında bir paradigmatik eksen. İkincisi de dilin sentagmatik eksenidir. Bunlar zamanla değişebilirler, ama çok yavaş değişimleri söz konusudur. Bunlara kişiler tek tek bireyler istedikleri gibi müdahale edemezler, çok azdır bu anlamda dilde yaratıcılık. Sentagmatik eksende de dilin, bizi, belirli bir doğrultuda ve belirli bir örgütlenme içerisinde sözcükleri bir araya getirmeye zorlaması söz konusudur. Burada dil aslında bilinçdışı bir biçimde kullandığımız, çok böyle her şeyine hâkim olarak kullanmadığımız ama bir senfoniyi bir orkestranın icra etmesi gibi icra da ettiğimiz bir şey olarak konumlandığı için, bilinçdışı fikrine bir açılım söz konusudur. Lacan, bunu tutacaktır zaten bir kenarda ama, gösterge kuramıyla da, göstergenin keyfi oluşuyla da uğraşacaktır. Fakat buna bir müdahalesi olacaktır Lacan’ın. Göstergenin hiç de öyle gösteren ile gösterilenin istikrarlı bir birliğinden oluşmak zorunda olmadığını söyleyecektir. Temel fikri alıp, temel fikir içerisindeki belirli alanlara küçük müdahaleleri söz konusu olacaktır Lacan’ın.


Saussure’ün arkasından Roman Jakobson gelir. Roman Jakobson’un bu paradigmatik eksen ile sentagmatik eksen, sözdizimsel eksen üzerine, daha çok bir edebiyatçı olarak, edebiyat kuramcısı olarak güçlü düşünceleri söz konusu olacaktır. Tam bu noktada edebiyatta metafor dediğimiz şeyle, metonimi dediğimiz şeyin işleyişini böylesi bir dilbilimsel arka plana dayayıp, dayayamayacağımızı soracaktır ve verdiği yanıt metaforun çağrışımlar ya da paradigmatik bir eksen doğrultusunda metoniminin ise sözdizimsel bir eksen doğrultusunda çalıştığı olacaktır. Ben Jakobson’un metaforla metonimi arasındaki ayrımını şöyle kısaca bir burada okuyacağım. Bir kavram karışıklığı olmasın diye. Jakobson’a göre metafor bir sözcüğün ya da bir ifadenin doğrudan doğruya bir karşılaştırma olmaksızın bir başka şey tarif etmek üzere kullanılmasıdır. Metonimi ise bir terimin genellikle birleşik olduğu bir başka şey üzerine uygulanmasıdır. Kral yerine taç dediğimiz zaman, taht dediğimiz zaman metonimi yapmış oluyoruz. Bir şeyin kendisine ait bir uzantısını o şeyin yerine kullandığımız zaman yaptığımız şey metonimi oluyor, fakat başka bir şekilde yaptığımız zaman mesela, “Allah beni davul etsin” diye kendimize beddua ettiğimiz zaman kullandığımız şey de metafor oluyor. Metafor bir terimin ifade edilişinde yerine başka bir terimin ikame edilmesi olarak dilin paradigmatik eksenine denk düşüyor Jakobson’un düşüncesinde. Metonimi ise sözdizimsel eksene denk düştüğü için bir bitişiklik ilkesini, bir bitişiklik ilişkisini gerektiriyor. Tacın kralla bitişik olması gibi, ya da tahtın kralla bitişik olması gibi. Bu model yapısal düşüncenin de temel modeli haline geliyor, yapısalcı düşüncenin. Bu model ile Freud’un çalışmaları, rüya çalışmaları arasında da dolaysız bir karşılıklı ilişki saptıyor Lacan. Başta söylemem gerekeni şimdi söylemek durumundayım. Paul Ricoeur’ün Freud’un rüya çalışmaları üzerine çalışmasında şöyle bir tarifi vardır: Freud’un düşüncesinde enerjibilim terimleri ile dilbilim terimleri sürekli iç içedirler; sürekli birbirleriyle yerleşik hatlar içerisinde ilerler. Ve bunu da 1900 tarihli rüyaların yorumu metnine dayanarak söylüyor, büyük oranda dilbilimi ile ilgili kısmını öne çıkararak. Freud’un o çalışmasını okuduğumuz zaman görüyoruz ki Freud rüyalarla değil dille, rüyaların bir şeyin başka bir biçimde eklemlenmiş hali oluşuyla ilgileniyor. Freud rüyaları çözümlerken, rüyanın kendisini ele almak yerine, rüyayı şöyle ya da böyle yorumlayarak onun yerine başka bir anlatıyı geçirmeye çalışıyor sürekli. Böylelikle aslında rüyayı gördürten arzu olarak varsaydığı şeyin kendisiyle değil, bu arzunun dili ile uğraşıyor.


Arzunun dili ile uğraşması bağlamında zaten bir dilsel alan saptanıyor fakat, Ricoeur, Freud’un enerjibilim diyebileceğimiz yanıyla dilbilimsel diyebileceğimiz yanını birbiriyle ilişki içerisinde, bir paralellik içerisinde değerlendirirken Lacan, Freud’u da yeniden inşa ederek, ya da yeniden yorumlayarak dilbilimsel alanı enerjibilimsel alanın tam karşısına çıkarıyor. Enerjibilimsel ―ya da kimileri buna mesela iktisadi bir dil de diyorlar, çünkü yatırım gibi kavramlar söz konusu Freud’da― alandan kastımız aslında büyük oranda id, ego, süperego diyebileceğimiz alan. Dilsellikle ilgili alandan kastımız da rüya yorumlarında dile geldiği biçimiyle anlatının yerine başka bir anlatının geçirilmesi, ya da analiz sırasında, özellikle de hipnoz bir yöntem olarak terk edildikten sonra kişilerin karşılıklı konuşması sırasında, örneğin bir nevrozlunun kendi nevrozunu sürekli inkar etmesi durumuna enerjibilimsel bir kavram olarak direnç adını verdiği sırada Freud, enerjibilimsel bir kavram kullanırken, öte taraftan onun o direnciyle oluşturmuş olduğu dilsel anlatımın yerine de bir başka anlatıyı yerleştirmeye çalışırken, dilbilimsel bir alanı kullanmış olur. Bu anlamda işte Lacan dilbilimsel içeriği, enerjibilimsel içeriğin karşısına çıkaracaktır ve dilbilimsel olanı çok önemseyecektir. Ricoeur ise, bu ikisini iç içe işleyen, paralel, ama maalesef Ricoeur düşüncesinde birbirine eklemlenemeyecek bir biçimde gerçek anlamda paralel şeyler olarak konumlandırır.


Şimdi Jakobson’un Lacan’a sağladığı şey, bilinçdışının işleyişinin tam da metafor ve metonominin kurallarıyla gerçekleştiğini söyleme fırsatıdır. Dilbilimsel patlamadan da kastımız budur. Fakat bu sözdizimsel eksen ile paradigmatik eksen ve bunların bir tanesinin metafora ve ötekinin metonimiye tekabül edişi düşüncesini, gerisin geri tekrar Saussure’e taşıyarak göstergenin istikrarlı yapısını bozacaktır Lacan. Böylelikle gösteren ağırlık kazanacak, gösterilen hiyerarşik konumlandırmada ikincil kalacak ve bunların yakın yapısı istikrarlı bir göstergeyi bize vermeyecektir. Burada da gene çok önemli bir dilbilimci olan Emile Benveniste’in ‘ben’ kavramsallaştırmasına yaslanacaktır. Benveniste ‘ben’i bir kaydıraç sözcük olarak kavramsallaştırır, yani bir söyleyişin bir de söylenenin öznesi söz konusudur. “Ben okula gidiyorum” dediğimiz zaman, bu sözü söyleyen kişi olarak ‘ben’, söylemenin, söyleyişin öznesidir. Öte taraftan da söylenen şeyin, yani “Ben okula gidiyorum” ifadesinin kendisinin bir öznesi söz konusudur. O da ‘ben’dir. Fakat bu iki ‘ben’ arasında çok güçlü bir mesafe, çok ciddi bir aralık söz konusudur. Bir buradan hareketle ‘ben’i bir kaydıraç olarak konumlandırır, ikinci olarak işte diyelim ki, “ben çok çalıştım” diyorum, “işte dün”. Dünkü ‘ben’ ile, eğer Heraklitos’u düşünürsek, bugünkü ‘ben’ arasında da çok ciddi bir mesafe vardır, fakat hala aynı sözcüğü kullanıyorum ben olarak. Üçüncü olarak da ‘ben’ sözcüğünü herkes kullanır. Yani “Ben okula gittim”, karşımdaki insan “Ben de sinemaya gittim” der, herkesin kullandığı bir ‘ben’ olarak. Bu zaten bize en azından ‘ben’ sözkonusu olduğu zaman ‘ben’ göstergesinin istikrarlı bir yapıya sahip olamayacağını gösteriyor. Sürekli kayan bir kaydıraç gösterge olarak ‘ben’, bu tabii Lacan’a beni bir gösterge olarak değil ama, gösteren-gösterilen ilişkisinde konumlandırırken sürekli gösterilene kaçan, göstereni hep ‘ben’ sözcüğü olan bir şey olarak konumlandıracaktır. Artık gösterge diyemiyorum çünkü ona.


Gösterilenin sürekli kaçtığı, gösterenin de sürekli istikrar yakalayabilmek için peşinden koştuğu bir alan açılacaktır ve Lacan özneyi tam da burada konumlandıracaktır. Tam da bu konumlandığı biçimiyle özne aslında sürekli kendi eksikliğinin peşinde koşan, sürekli kendi olmayanının peşinde koşan ve onu yakalarsa istikrar sahibi olabileceğine inanan, ama tam da yakalayamayışıyla o olabilen, ya da ‘ben’ olabilen bir şey olarak karşımıza çıkar. Lacan’ın “Özne eksik varlıktır” deyişinin temel anlamı da budur.


Ama bu sadece burada kalmaz. Bu dilbilimsel eksende karşımıza çıkan durum. Buna bir de son dönemdeki Lacan tartışmalarını da düşünürsek diyalektik bir eksen de eklenir. Özellikle Lacan’ın bir yapısalcı olmadığı, aslında bayağı bayağı diyalektik düşüncenin temsilcilerinden olduğu yönünde de çok güçlü yorumlar söz konusu. Bir tanesi Zizek, çok tutmasam da kendi adıma… Fakat Zizek’in yorumunu da çok ciddi bir şekilde destekleyecek bir Hegelci etki de söz konusudur Lacan’ın üzerinde. O Hegelci etki de, baştaki kavramımıza geri dönersek, ‘imgesel’, ‘simgesel’, ‘gerçek’ düzenlemeleri içerisindeki yeri ile anlaşılabilir bir şey. İmgesel-simgesel-gerçek kavramları çok soyuttur Lacan’ın. Gerçek derken mesela felsefedeki anlamıyla gerçeği değil, insanın fenomenal dünyasının oluşumu anlamında bir gerçeği kasteder. Diyelim ki, sürekli halüsinasyonlar gören bir insan söz konusu olsun, o halüsinasyonlar onun için son derece gerçektir. Bu anlamda kullanır gerçek kavramını. Hepimizin bir algı ve anlam dünyası vardır. Hepimizin algı ve anlam dünyasının yekûnu bir tür gerçek olarak konumlanır.


Simgesel son derece toplumsal bir şeydir. Dil tartışmasına da bağlanarak söylersek, bütün diller dünyayı kendi seçmeleri doğrultusunda eklemlerler, bu aynı zamanda her dilin dünyayı başka bir biçimde inşa etmekte olduğu anlamına da geliyor. Şimdi oradan düşündüğümüz zaman da simgesel alan, insanın belirli bir toplumsal simgeler bütünlüğü içerisinde kendi kendisini konumlandırması anlamına geliyor. Tabii bu Freud düşüncesindeki ahlaki yüceltim meselesine de bağlayabileceğimiz bir şey. Çocuk memeden kesildiği zaman, örneğin, yaşadığı travmayı atlatabilmesinin tek yolu, onun yerine bir yüceltme yerleştirmesidir, ya da Freud düşüncesi içerisinden konuşursak, babanın yasasının görünür olduğu yerde, işte bütün toplumların en ilkel yasası, malumunuz ensest yasağıdır, “Artık anneyi arzulamayacaksın” biçimindeki bir baba yasasının belirdiği yerde, çocuğun bu kaybı, yani arzudan feragat edişi telafi edebilmesinin tek yolu ahlaki bir yüceltimdir Freud düşüncesinde. Bu eksenler üzerinden düşündüğümüz zaman, simgesel alan tam da o ahlaki yüceltimleri mümkün kılan alan olarak da belirir. Her toplumun bu anlamda bir simgeselliği ve simgesel olanı oluşturma olayı ve eklemleme tarzı söz konusudur.


Fakat imgesel dediğimiz şey söz konusu olduğu zaman, Lacan sadece zannediyorum burada insanın biyolojik gelişimine bir göndermede bulunur. Çok ünlü bir deney yapılmıştır. 6-8 aylık insan yavruları ile, özellikle yavru sözcüğünü kullanıyor henüz insan diyemeyeceğimiz için onlara, eklemlenmiş bir dilsel sembolik dünyaya girmedikleri için, insan değil, yoksa tür olarak insan değil anlamında değil tabii, 6-8 aylık maymun yavruları ile bir deney yapılıyor. Bu 6-8 aylık yavruların ellerine birer ayna tutuşturuluyor, maymun yavrusu önce çok heyecanlanıyor, fakat bir süre sonra aynadakinin gerçek kendisi olmadığını fark edince, aynayı bir kenara bırakıp, kendi özdeşliğine, yani özdeş kimliğine geri çekiliyor. Fakat insan yavrusu aldanışı sürdürüyor. Aynadaki imgesi gerçek kendisi olmadığı halde, o gerçek kendisiymişçesine sürekli onun peşine düşüyor. Daha sonra Freud’da süperego olarak karşımıza çıkacak şeydir bu yansıma. İnsan yavrusu bu aldanışı sürdürüşü ile insan olabiliyor zaten, yalnızca ancak böyle insan olabiliyor. O yüzden gene Lacan düşüncesine göre bu temel yabancılaşmayı aşmaya çalışmak manasızdır, çünkü insan, insan oluşunu tam da oradaki kendisi olmayan imgeyi kendisi zannedişiyle ve sürekli onun peşine düşüşüyle gerçekleştirmektedir. Bunun, eğer bu bir sorunsa, telafisi-tedavisi yok. Ancak böyle insan olabiliyoruz.

Bu konu da zaten az evvel konuştuğumuz şeye yeniden kolaylıkla bağlanabiliyor. Kendisi olmayan bir şeyin kendisiymiş gibi peşinde koşmak aslında bir göstergenin istikrar kazanmak üzere, bir kendilik göstereninin istikrar kazanmak üzere, kendi gösterileninin peşine düşüşü konusuna da rahatlıkla bağlanabiliyor. Böylelikle biz aslında “Lacan tamamen dilci ya da yapısalcı değildir, diyalektikçidir” ya da “Tamamen diyalektikçi değildir, yapısalcıdır” diyen tartışmanın bir tarafı olmanın aslında manasızlığı ile karşılaşıyoruz. Çünkü son noktada eğer Saussure gibi konuşursak, dilsel anlam ancak göstergelerin birbirleriyle ilişkisinde açığa çıkabilen bir şeyse, çok benzeri bir şey, diğer alana da uygulanabilir. Bir tür durağan diyalektikten söz etme imkânımız doğar böylelikle, çünkü anlam gerçekten göstergelerin birbirleriyle ilişkilerinde açığa çıkan bir şeyse, Saussure’e göre böyle de, bunu sağlayan tek şey de bir göstergenin başka göstergeleri sınırlamasıdır. Başka göstergeleri sınırlaması aslında başka göstergeleri olumsuzlayarak kendi kendini olumlaması anlamına geliyor. Tam da bu olumsuzlama ilişkisi, diyalektiğin en azından belirli bir biçimde bir zamansallık olmadan da, Hegel çünkü zamandan asla vazgeçemiyordu diyalektik düşüncesinde, olmadan da söz konusu olabileceğini gösteriyor bize. Ben çok uzun konuşmayı beceremiyorum efendim. Burada bitireyim konuşmayı.Şimdi Hegel düşüncesinde diyalektiğin çalışabilmesi için bir süreç olduğu için diyalektik çalışabilmesi için zaman zorunludur. Zaman olmaksızın çalışamıyordu. Fakat art süremliliği bir kenara bırakmak değilse bile, bir süre için paranteze aldığımız zaman eşsüremli analizde kaldığımızda, eşsüremli analiz içerisinde de çeşitli unsurların ancak başka unsurları olumsuzlayarak kendi kendilerini içeriklendirebildiklerine tanıklık ediyoruz. Bunu ‘ben’ sözcüğüne uygularsak, ben ‘ben’ dediğim anda, aslında ben-olmayanın sınırlarını işaret ederek ‘ben’ diyebiliyorum. Bu anlamda, bu olumsuzlama ilişkisinin açığa çıkabilmesi ve tam da olumsuzlama dolayısıyla, kendi kendisini tesis edebilmesi için zamana ihtiyacı olmadığını görüyoruz. Ama dediğim gibi çok spesifik bir alanda. Dilsel alanda, linguistik alanda sözkonusu olabiliyor bu. Başka alanlarda da söz konusu olabiliyorsa dahi, ben bir şey diyemem.
SORU:_…_A.A.'>SORU: … Birtakım etik değerleri taşıyan ve bir sabitesi olan bir ben onun karşısında bir de dışa yönelen bir ondan bahsediyoruz. O benliğin ikiye bölünmüş hali… göstermeye çalıştığı şey, orda bizim iki yönümüz vardır. Bir tanesi samimi olan ben, bir tanesi de otantik olan, yani kendinde olan ben dediğimiz şeydir. Şimdi burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Dilbilime gitmeden, yani gösteren gösterilen ilişkisine girmeden, ya da metafor-metonimi ilişkisine girmeden Lacan’ın bu iki ben arasında …. Şeyini … acaba nasıl bir şey …


A.A.: Soruyu cevaplama hususunda sınır çizmenize bir itiraz geliştirerek yeniden o alan içerisine çekeceğim. Ama o alan içerisine sonra çekeyim, önce Lacan üzerindeki Alexander Kojève etkisinden söz etmek gerekiyor. Şimdi Hegel’e kadar malumunuz hukukun zeminine, sözleşme yerleşiyordu. Bu, bütün çatışmacı görüşlerine rağmen, Rousseau’da bile bir tür sözleşme alanı olarak beliriyordu. Dünya tarihi boyunca benim bildiğim kadarıyla, düşünce tarihi boyunca ilk defa hukukun zeminine, hukuk felsefesinin eleştirisine değil ama, fenomenolojinin köle-efendi diyalektiği bölümüne gönderim yaparak söylüyorum, çatışmayı Hegel yerleştiriyor. Hegel’in yaptığı iş aslında köle-efendi diyalektiğini… Biraz da yorumlayarak söylüyoruz bunu ama… Köle-efendi diyalektiğinde eşitler karşı karşıya geliyorlardı ve her iki taraf da bir diğerini sonuna dek kendine katma arzusu içerisindeydi. Ve taraflar arasında ölümüne bir mücadele başlıyordu. Taraflardan bir tanesinin bu ölümüne mücadeleyi sonuna kadar götürememesi gerekiyordu ki, köle ve efendi dediğimiz şeyler ortaya çıkabilsin. Çünkü ölümüne mücadele sonuna kadar götürüldüğünde en az bir veya iki ölü söz konusu olacaktır. Bu demektir ki, köle-efendi ilişkisi açığa çıkmayacaktır. Şimdi Alexander Kojève bir müdahalede bulunur, bu ilişkiyi düzenleyenin, yani eşitler arasındaki ölümüne mücadele ilişkisini düzenleyenin belirsiz bir üçüncü olduğunu söyler, bir belirsiz üçüncü vardır orada ve burayı o düzenlemektedir. Ve böylelikle bu hukukun zemini olarak, o belirsiz tarafsız üçüncünün bakışını gösterir. Şimdi bu alanı Lacan yeniden yorumlayacaktır. Ve şunu söyleyecektir, “O eşitler arasında zaten belirsiz bir üçüncüden ziyade, bir simgesel sözleşme, en başından beri mevcuttu” diyecektir. Ya da aslında o simgeselliğin kendisinin belirsiz üçüncü olma durumunu yaratan bir şey olduğunu söyleyecektir. Şimdi buradan düşündüğümüz zaman, ben ile sen arasındaki ilişkiyi tesis eden belirsizliğin zaten tam da “o” tarafından geldiğini göreceğiz. O yüzden dedim o sınıra itiraz ediyorum diye, çünkü Benveniste, bunu, çok açık dilbilimsel zemini ile birlikte ortaya koyacaktır. Ben ve sen arasında bir iletişimin mümkün olmasının tek yolu bir o’dur. Bir üçüncü şahıstır. Ve dilbilime yeniden bağlanma nedenim de aslında, tam bu noktada beliriyor. Roland Barthes, Eleştirel Denemeler kitabında edebiyatçının gücünün kendi benini bir göstergeye dönüştürebilmek olduğunu söyleyecektir. Şimdi bir edebiyatçının kendi benini göstergeye dönüştürmesi, edebiyatçının kendi beninden bir ‘o’ gibi söz edebilmesi anlamına geliyor tabii ki. Şimdi kendi beninden bir ‘o’ gibi söz edebilen bir edebiyatçıya karşılık, “Eleştirmen kendi benini”, bu anlamda tabii, “gösterge haline getirmeyi beceremez” diyecektir. “Eleştirmen her durumda kendi benine takılır kalır” diyecektir. Sözünü ettiğiniz metni ben okumadım ama, eğer bir edebiyat metni ise bu anlamıyla, zaten aslında orada otantik ben, samimi ben ayrımını görmekten ziyade dediğim gibi, okumadım şu anda spekülatif konuşuyorum, görmekten ziyade belirli bir yazarın edebiyat yaparken kendi benini Barthes’ın ve Benveniste’in Tarif ettiği biçimiyle göstergeselleştirme çabasını ve belki bunu başardığını teşhis ederdim. Ama eğer eleştiri metniyse bu, örneğin bir edebiyat eleştirisi metni ise, arzunun varlığından ama gerçekleşemeyişinden söz ederdim. Bilmiyorum yanıt oldu mu? Dediğim gibi bilmediğim bir metin hakkında ancak spekülasyon yapabiliyorum.

SORU:
A.A.: Tabii ama, zannediyorum eşsüremli bir durağan diyalektik dediğim şey de buna yakındır yani. Bunu dışlayan bir şey olacağını tahmin etmiyorum.

SORU:
A.A.: Katılmamak değil de, çok yakın bulmadığımı söyledim kendime.

SORU:
A.A.: Aslında Zizek’e katılmamak değil, kastettiğim o değildi, çok yakın bulmadığımı söyledim. Lacan’la ilgili tabii, çerçevemizi burası çizdiği için. Çünkü evet göstergenin yapısını parçalar Lacan, ama bayağı bayağı yapısalcı olduğunu düşündüğümüz Barthes da parçalar. Ya da neredeyse metin dışı diye bir şey yoktur deme noktasına gelir Lacan. Bayağı bayağı yapısalcı olduğundan emin olduğumuz Derrida da aynı şeyi söylüyor. Benim şu anlamda bir itirazım var, Lacan’ı büsbütün yapısalcılık içerisine sokmanın, Lacan’a haksızlık olduğu kanaatindeyim. Ama “Bu işte, yapısalcılıkla hiç alakası olmayan bir adamdır, bir düşünürdür ve hiç alakası olmayışı işte tam da onun düşüncesinin diyalektik niteliğinden gelir” demenin de yeniden Lacan’a haksızlık olacağı kanaatindeyim. O anlamda bir şey söylemeye çalıştım, yoksa Zizek’e büsbütün muarız bir konumdan söz almak gibi bir niyetim yoktu.

SORU:
A.A.: Ben kavramsallaştırması ile ilgili olarak siz yokken, Saussure’den ve Jacobson’dan bahsetmiştim, arkasından Benveniste’ten söz ettiğim sırada girdiniz galiba siz. ‘Ben’in bir kaydıraç olarak konumlandırılması, yani söyleyişin öznesi ile, söylenenin öznesi arasındaki ayrımdan söz ettik. Onun dışında Lacan’ın ben kavramsallaştırmasının üçlü bir biçiminden söz etmedim, hani onu söyleyeyim.

SORU:
A.A.: Daha ziyade ‘ben’in bir tür gösterilensiz gösteren oluşu ve sürekli gösterileni yakalayarak istikrarlı bir gösterge olma arayışı içinde oluşundan söz ettik. Diğerine konuşma içinde kısmi olarak bağlanıldı.

SORU: … bahsettiğiniz o Walter Benjamin’deki problem, yani hikaye anlatıcısı, roman ve enformatik … bir şeyden bahsediyor. O ben probleminden çok deneyimle ilgili bir problemden bahseder…. Yani şey diyor, siz … bir Rus hikaye anlatıcısından bahsediyor. Onun …. Şeyi geçmişten bugüne, yani farklı coğrafyaların, farklı … bunları kayda geçirerek, onu bir deneyim olarak bugüne taşıyor. Bunlarla birlikte alleg… başlıyor. Bu konu …. Hayatın anlamı ile ilgili olarak … olayın romanla birlikte başladığından bahsediyor. … Masa başında oturup …. Don Kişot örneği verilir. Don Kişot’un şöyle bir özelliği var. Don Kişot emekli olduktan sonra kitap ….. yaşamaya ya da onları anlamlandırmaya çalışan bir şeye yönelir, hayatın anlamını anlamaya çalışır. … Ama Benjamin’in bahsettiği şey tam bunun hikayenin ya da deneyimin sonunun geldiğinin, artık alegori dediğimiz şeyin çağdaş, modern dönemle birlikte başladığını, en sonunda enformatik dönem dediğimiz şey örneği verilir … beni Afrika’daki ya da Güney Amerika’daki … problem … beni … Latin … Orda benle ilgili bir problemden ziyade, daha çok deneyimin yitişinden, deneyimin yok oluşundan bahsediyor. Bunu özellikle çocukluk ve tarih kitabında … çok güzel anlatıyor ayrıca.

SORU:
A.A.: Kendisi olmayan bir şeyi kendisiymiş gibi algılıyor, gerçekdışı demek güç geliyor bana. İşte ‘imajinatif bir’ işte, tam imgesel dediğim. O yüzden imgesel diyoruz zaten.

SORU:
A.A.: Tabii ki, ayna deneyinde gösterilen şey çocuğun aynada gördüğü imgesi, fakat çocuk onu kendisi olarak algıladığı için, o ilişkideki gösteren çocuk açısından ‘ben’dir, ben gösterendir, fakat çocuk için ben göstereninin gösterileni aynada ve o gerçekte kendisi değil.

SORU:
A.A.: “Aldanışı sürdürmekten bir tür zevk alıyor” diyecektir Lacan.

SORU:
A.A.: Gerçekten ne kastettiğimiz çok önemli burada. Dilin dışında bir gerçekliğimiz yok, ne Lacan’a göre ne Saussure’e göre dil dışında bir gerçekliğimiz yoksa, reddedilen şey aslında hakikat anlatısıdır.

SORU:
A.A.: Yanılsamada ısrar, ama her yanılsamada ısrar illa ki imgesele bağlanmak zorunda değil. Yani imgeselin zaten bir tür sembolik olan içerisinde yeniden eklemlenişinden söz ediyoruz ve Lacan’a göre normu ve normali üretecek olan da o eklemleniştir. Yani imgesel bir şey, simgeselin dolayımından ve işleyişinden, işleme sürecinden geçmeksizin gerçeğe taşındığı zaman Lacan’a göre psikiyatrik rahatsızlıklar baş gösterir. Ama böyle rahatsızlıklarla Lacancı terapinin başa çıkma yolu da onları yeniden imgesele taşıyıp, sembolün içerisinden geri geçirdikten sonra, onun dolayımı ile yeniden işledikten sonra gerçeğe çıkarmaktır, gerçeğe taşımaktır.

SORU:
A.A.: Birincisi dili üreten şey, temel yabancılaşması değil. Ama onu dilsel kodlarla yeniden tarif edebiliyoruz, işte o açıdan o ilişki açısından düşündüğümüz zaman çocuğun göstereni beni, gösterileni aynadaki imgesi. Fakat o çocuk henüz “ben” demeyi de beceremiyor. İşte zaten 6-8 aylık insan yavrularıyla, yani henüz tam olarak insanlaşmamış varlıklarla yapılan bir deney söz konusu burada. Bu deney Lacan’ın imgesel kavramını kavramsallaştırmasında çok faydalandığı, çok işine yarayan bir deney. Yoksa benim zannetmiyorum sunuşumdan “Dil ancak insanın bu imajinatif aldanması sonucunda çıkar” gibi bir sonuç çıksın. Çünkü dil, mevcut dil halihazırda orada duruyor. O çocuk zaten o dili öğrenecek daha, o dilin içerisine doğmuş durumda. O yüzden konuşmanın önemli bir kısmını Saussure’e ayırdım ben, ona yaratıcı müdahaleleri olabilir mi o çocuğun, o çocukların. Olabilir mutlaka vardır, ama dil zaten mevcut, yani dili edinecek o çocuk, o dilin içerisinde eklemleyecek kendi düşüncesini de. Yine Saussure’e başvurursak, “Dil olmaksızın düşünce ayrımlaşmamış bir nebulaya benzer” der mesela. “Dil yoksa düşünce yoktur” demenin başka bir biçimidir bu. Ya da düşünce yoksa, dil de yoktur. İkisi karşılıklı birbirini var ediyor. O yüzden şeyin ileri sürülebileceğini düşünmüyorum, dilin ancak o aldanışla açığa çıkabileceğinin. Ama dili bir temsiller sistemi olarak kavramsallaştırırsak, o aldanışın kendisinin de ―temsil her durumda bir aldanışsa― ona tekabül ettirilmesi mümkün, fakat zaten bu çerçeveden bizi Saussure’ün kendisi çıkardı: Dil bir göstergeler sistemidir. “Dildeki sözcükler anlamlarını temsil ettikleri nesnelerden değil, birbirleriyle olan, sözcüklerin birbirleriyle olan ilişkilerinden türetirler” diyecektir. Bu bakımdan buradan düşündüğümüz zaman dil dışında bir gerçeklik söz konusu değil zaten.

SORU: Dil bir şeye de yarıyor sonunda. Somut olarak bir şeye yarıyor olması … bağlam. Yani o halde bütün görüngüler alanını dil olarak görmek gibi bir uç bir tercihe de gitmek zorunda kalırdık öyle değil mi?
A.A.: Bu düşündüğünüz kadar uç bir tercih olsaydı, mesela dünya tarihinin önemli bir düşünürler kuşağı, o uç noktaya gitmezlerdi. Çünkü yapısalcılık ve postyapısalcılık dediğimiz akımların ikisi de ―hatta aynı başlıkta bile toplanabilirler― her şeyi bir dili ele alır gibi ele alıyorlar, her görüngüyü bir dili anlamaya çalışır gibi anlamaya çalışıyorlar. Demek ki o kadar da uç değil. Eleştirilecek şeyler mutlaka vardır, hatta belki katiyetle eleştirilmesi gerekiyordur bilemiyorum, ama Marx’tan feyz alarak söylersek, insani olan hiçbir şey bize yabancı olmamalı.
 

SORU: Ayna meselesinde çok mu oyalandık bilmiyorum ama, ben de şunu söylüyorum. Bu çocuklar çok küçükler, … dile girmediler. Dile girmemiş birisi eline aldığı yahut da karşısına çıkan parlak bir cisimde gördüğü, daha evvel gördüğü başka çocuklara benzeyen kişinin kendisi olduğunu idrak edemez gibi geliyor bana. Yani birisi ona bunu yumurtlamadıkça, bak bu gördüğün aslında sensin biliyor musun demedikçe…
A.A.: Bunu demek için dili bilmesi gerekiyor…

SORU: Aynen dili bilmeyince aa bu benim diyememesi gerekiyor. Orda bir mantık hatası var gibi geliyor bana.
A.A.: Mantık hatası değil de, onu şöyle konumlandırmak gerekiyor, yani bu bahsettiğim deney dediğim gibi Lacan’ın imgesel kavramını oluşturmasını sağlayan zemini oluşturuyor, fakat Lacan’ın imgeseli zaten böyle bir şey değildir. Yani çocuğun bu ayna evresi dediğimiz evreyle ilgili resmin bize sunduğu şey çocuğun kendi bütünlüğünü kendi dışında deneyimleyebilir oluşu ile ilgili bir şey. Yani çocuk, bacağını istediğini gibi hareket ettiremiyor mesela. Henüz yürüyemiyor, kolunu istediği gibi hareket ettiremiyor. Organları arasında yetişkin bir insanda söz konusu olan biçimiyle bir bütünlük söz konusu değil. Ve çocuk böylesi bir bütünlüğü ancak kendisinin dışında deneyimleyebiliyor. Yani kuramın detaylarına girmemek için sadece o deney örneğini verdim ama, bu ayna evresinin aynası reel-gerçek bir ayna olmak zorunda değil. Çocuk kendi bütünlüğünü, örneğin annesinin gözlerinde deneyimliyor. Ya da örneğin başka insanlarda deneyimliyor. Az evvel beyefendi konuşurken, tek ötekiden genel ötekiye geçişten söz etti. Bu anlamda bir şey. Çocuğun ilk mutlak ötekisi annesi iken, zaten anne/öteki diye yazılır, İngilizce yazarken ‘mother’ diyoruz ya m/other diye yazıyorlar; Hem anne hem öteki anlamında. Oradaki bulgu çocuğun kendisine dair bir bütünlük duygusunu ve deneyimini ancak kendisinin dışından kendisine gelen verilerle tadabiliyor ya da yaşayabiliyor oluşu. “Aynadaki imgeyi gördü, yanılsamayı ayna sayesinde sürdürdü” dediğimiz zaman, işin doğrusu ayna icat edilmeden önce de diller vardı, belki bu kadar kapsamlı değillerdi ama, o zaman da insanlar vardı. Bütünlüğün ancak dışarıda deneyimlenebilmesi ile ilgili bir şey. Ben dediğim gibi burada kuramın detaylarına girmeyelim gibi bir niyetle …

SORU: … Acaba şöyle bir şeyden bahsettiniz mi, ormanda büyütülmüş, insan kontağı olmayan ama daha sonra toplumsal … geçen birkaç olay … bir kız çocuğunu bulmuşlardı. Köpekler büyütmüş, gördüklerini…. Ben kendim de ders materyali olarak kullandım bunu. Çocuk dört ayağı üzerinde yürüyor, musluktan su içecek, musluğu ağzıyla açıyor. … bazı durumlar, vakalar da olmuş…. O konuşma tırnak içinde yeteneğini kazanamama hali. Yetenek yine tırnak içinde söylüyorum, sonuçta belki de sizin bahsettiğiniz … şekilde bu algılanabilir. Yani erken insan yavrusu dediniz, insan yavrusu olma süreci içerisinde dille bir anlamda angaje olmama halinin kendisi o esnada belki de başka bir bizim hiç de tanımlayamayacağımız bir başka ben … öyle bir şey… O bir birey… diğer insanlarla aynı ama konuşmayı öğrenmiyor, öğrenemiyor… yani bir miktar Lacan’ın kendi vakalarını incelediği… genel çerçeve içerisinde normu ve normalin oluşumu… sapkın olandan hareket ederek daha iyi görebiliriz. Ama o durumda bile aslında … dille angaje olmuş olmak … insan yavrusu iken … kendi representasyonu… bir şekilde başkalarının müdahil olması illa bu sözel olması mı gerekiyor bu anlamda? … öyle bir cevap da verilebilir. … Bu bağlamda … diğer taraftaki kişi dile angaje olmamış… ne diyebilecektir… o şeyin nosyonu dile angaje olmadan … konuşmak istemiyor, konuşmayı öğrenmiyor… bilemiyoruz çünkü o kişi konuşmuyor. Bende böyle bir çağrışım … Şöyle bir şey… Saussure … bunların arasındaki ilişki … ben bunu merakımdan … bilemiyorum… farklı diller, mesela Hegel zaman kavramı …. Bu acaba nasıl …
A.A.: Orda ilk söylediklerinizle ilgili olarak işin doğrusu daha Agamben’ci bir tutumun sahibiyim kendi adıma, dile önsel bir deneyimimizin söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Dil yoksa…

SORU: O zaman çocuk …
A.A.: Başlangıç diyelim o çocuğa, bir de belirli bir mantığın başına yerleştirelim onu, aynı mantığı sonuna kadar götürelim. Sonuna kadar taşıyalım. Ve gene Lacan’dan hareketle yapalım bunu. Toplama kamplarında musellmann’a dönüşmüş kimselere insan diyebilir miyiz, diyemez miyiz gibi bir sorusu vardır Agamben’in. Çünkü söylenen şeyleri anlıyorlardı onlar, ama beyne yeterince glikoz gitmediği için irade iptal oluyordu. Atıyorum kakaları geldiyse, yürüdükleri yerde yapıyorlardı, çıplak geziyorlardı, haya, utanma, vs. gibi duygularını yitiriyorlardı. Şimdi Agamben çok tedirgin edici bir şekilde sorar, biz bunlara insan diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Çünkü sınır varlıklardır bunlar. Şimdi aynı mantığın başında duran bir sınır varlık olarak göründü bana sizin verdiğiniz örnek. Oradan bakarsak, normun içerisine yerleştirilemeyen, ama normu tesis eden istisnanın illa ki, mantıksal yapının sonunda değil, sonunda durmak zorunda olmadığını, başında da olabileceğini düşünürüm, kendi şeyim içerisinde. İkinci söylediğiniz de gene bana kalırsa, bambaşka bir antropoloji tartışmasının önünü açıyor. Çünkü burada Ayhan hocadan ve Zeliha hocadan siyasal antropoloji dersleri alırken SBF’de, çok enteresan zaman kavrayışlarıyla da temas etme imkânı bulmuştuk. Mesela bir kabilenin sadece beş yıllık bir zaman döngüsü var. Bu sene, geçen sene, bir evveli, önümüzdeki sene, bir sonraki. Şimdi iki seneyi hatırlıyor, geçen seneyi çok iyi hatırlıyor, çünkü onu hatırlaması bu yılın gerekli ritüellerini yerine getirmesini sağlıyor o topluluğun. Gelecek seneyi hatırlamak, bilmek zorunda, tasavvur etmek zorunda çünkü aynı ritüelleri önümüzdeki sene de yapacak. Bir sonraki seneye de onun gölgesini düşürüyor, fakat beş yılın dışında bir zaman algısı yok topluluğun. Beş yılın dışında bir zaman algısının olmadığı bir toplulukta, örneğin 250 yıl öncesini anlatmak üzere bir dilsel eklemlenme hali de gelişmeyecektir haliyle. O anlamda diyorum bambaşka bir antropoloji tartışmasının önünü açar gibi geliyor bana. Gene de ısrar edersek, illa elimizde mevcut olan dilsel kuramlar içerisinden yanıt vermek üzere, Lacan’a ya da Jakobson’a gitmek yerine Saussure’e gitmeyi tercih ederim. O şöyle diyecektir çünkü: Her dil dünyayı başka bir biçimde eklemler. Demek ki, orada da İranlının dili, İranlı için dünyayı bu biçimde eklemliyorken, İngiltere’deki adamın dili dünyayı başka biçimde eklemliyor. Bu verdiğiniz örnek, Saussure’in söylediği şeyi doğrular gibi geliyor bana. Her dil başka biçimde eklemler. Ama uzun tarihsel bir analiz yapacak kadar da karşılaştırmalı dilbilim bilgisi sahibi değilim. Onu da söyleyeyim.

Yüklə 78,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə