Deneysel ve diĞer biLİmsel amaçlar iÇİn kullanilan deney hayvanlarinin korunmasi, deney hayvanlarinin üretim yerleri İle deneyYüklə 358,5 Kb.
səhifə1/16
tarix15.10.2018
ölçüsü358,5 Kb.
#74267
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

KKGM Tarih ve No : 25.04.2006, 24
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar


Amaç
Madde 1. Bu talimatın amacı deneysel, araştırma, kontrol, test ve eğitim amaçlı olarak kullanılacak tüm hayvanların bulunduğu laboratuvar, sağlayıcı kuruluş ve araştırma birimlerinin kuruluşu ve yerleşimiyle ilgili fiziki, teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun kurulması, çalışmaların planlanması, hayvanlarının barındırılmaları, üretilmeleri, doğadan izole edilmeleri, nakledilmeleri, deneylerde kullanılmaları, üzerlerinde gözlem yapılması ile ilgili tüm süreçlerde etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaların sınırlarını belirlemek, yapılacak uygulamaları incelemek ve hayvanlarla uğraşacak kişilerin bu sınırlara uygun davranmasını, deney hayvanı üretim, tedarik edici ve uygulayıcı birimlerin kuruluş ve çalışma izinlerine ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu talimat gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında, deneysel veya diğer bilimsel uygulamalarda deney hayvanlarının üretimi, kullanımını, bir yerden bir yere nakli sırasında uyulması gereken kuralları, teknik ve hijyenik şartları ve bu talimatın hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri, deney hayvanı üretim, tedarik edici ve uygulayıcı birimlerin kuruluş ve çalışma izinlerine ilişkin esasları belirlemeyi kapsar. Deneysel olmayan tarımsal ve klinik veteriner hekimlik uygulamaları kapsam dışındadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3. Hayvanları Koruma Kanunu, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4. Bu talimatta geçen terimler
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü,
Yetkili Kurum: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü
Deney Hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,
Laboratuvar Hayvanı: Yetkili bir kurum tarafından izin verilmiş veya onaylanmış tesislerde; deneylerde kullanılmak amacıyla aynı bakım, beslenme ve barındırma koşullarına sahip, kontrollü ve/veya kapalı ortamlarda üretilen, bakılan veya deneyde kullanılan omurgalı tür, ırk ve soyları,
Tür: Birbirleriyle üreme yeteneğine sahip ve yavru yetiştirme potansiyelinde olan bireylerin ait olduğu taksonomik birimi,Irk: İzinli olarak deneylerde kullanılmak üzere üretilen deney hayvanı türlerinin alt birimini,
Tesis :Deneysel ve bilimsel amaçlar için kullanılmak üzere omurgalı hayvanlarının üretildikleri, yetiştirildikleri veya barındırıldıkları yerleri,
Laboratuvar : Bilimsel ve diğer bilimsel amaçlarla deney hayvanlarına temel girişimlerin yapıldığı, deney veya diğer bilimsel amaçlarda kullanılmak üzere üretilen hayvanlarının tanı ve tedavi amacıyla muayenelerinin, postmortem incelemelerinin ve koruyucu hekimlik açısından tanısal amaçlı bazı testlerin yapıldığı birimi,
Araştırma Birimi : Deneysel ve diğer bilimsel amaçlarla deney hayvanlarına temel girişimler dışında operasyon gerektiren ve cerrahi uygulama prensiplerini içeren deneylerin de yapıldığı birimleri,
Sorumlu Yönetici : Üretim tesislerinde tesis sorumlusu olan veteriner hekim, deney hayvanlarının kullanıldığı kuruluşların yöneticisi konumunda olan üniversitelerde rektör, üniversite dışı kuruluşlarda başkan veya müdür, genel müdür, yönetim kurulu başkanı v.b. gibi gerçek veya tüzel kişileri,
Veteriner Hekim: Tesiste görev yapan veteriner hekimleri,
Teknisyen: Tesiste görev yapan sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni ya da teknikerleri,
Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi, (teknisyen ve teknikerler hariç)
Tesis Sahibi : Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan üretim, kullanım ya da araştırma biriminden hukuki olarak sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişiliği,
Temel Girişimler: Hayvanların tutulması, hareketsizleştirmesi, cinsiyet belirleme, madde verilmesi ( enjeksiyonlar, lavaj v.b.), ve vücut sıvılarından örnek alınması (kan, idrar v.b.) gibi temel uygulamalarını,
Ötanazi: Bir hayvanın kendi türüne has, en az fiziksel ve duyusal hasara uğratılarak yaşamının sonlandırılmasını,

Uygun anestezi : Etkili anestezi yönteminin (lokal veya genel) uygulamasını

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Deney Hayvanları Üretim Tesisleri
Kuruluş, Yerleşim, Fiziki ve Teknik ŞartlarKuruluş:
Madde 5. Deney hayvanlarının üretilmesi, yetiştirilmesi, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için deney hayvanı ihtiyacının karşılanması ancak üretim izni ve ruhsat almış tesisler tarafından yapılabilir. Bakanlık tarafından resmi izin verilmemiş tesislerde deney hayvanı üretimi ve yetiştirilmesi yapılamaz.Yerleşim
Madde 6. Biyogüvenlik kurallarına uygun olup olmadığı komisyon tarafından yapılan inceleme ile yerleşim mahallinde karar verilir.

Yüklə 358,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə