Demans ve deliryum dr. Levent TokuçoğluYüklə 457 b.
tarix23.09.2017
ölçüsü457 b.
#1218


DEMANS ve DELİRYUM


Bilişsel bozukluk

 • 4-5 milyon Amerikalının bilişsel bozukluğu var.

 • İnsanlar yaşlandıkça bu sayı artar

 • Demans ve deliryum bir “beyin yetmezliği”dir.Yaşlanma ve DemansDemans nedir? 1

 • DSM-IV

 • A. Çok sayıda bilişsel işlevde bozulma.

  • A1. Bellekte bozulma (yeni şeyleri öğrenme ve bunları anımsamada bozukluk)
  • A2. Aşağıdakilerden biri ya da daha fazlasının olması
   • Afazi
   • Apraksi
   • Agnosi
   • Yürütücü işlevlerde bozulma


Demans nedir? 2

 • DSM-IV

 • B.

 • Bilişsel işlevlerdeki bozulmanın toplumsal ve mesleki işlevsellikte belirgin sorunlara yolaçması ve kişinin önceki işlevsellik düzeyinin altına inmesi.Demans …

 • İşlevsellikte ilerleyici bir bozulma

 • Bellek kaybı

 • Diğer kortikal işlev bozuklukları

 • Kişilikte değişimDemans Nedenleri

 • Alzheimer’s Hastalığı (SDAT): >50%

 • Vasküler (multi-infarkt demans)

   • Diğer:
   • Otoimmün
   • Toksik
   • Neoplastik
   • Metabolik


Sık rastlanan demans nedenleri

 • Alzheimer Hastalığı (%50’den fazlası)

 • Vasküler Demanslar

 • AIDS demansı

 • Alkolik demans(Korsakoff demansı)

 • Frontotemporal demansDemans Tanısı

 • Hasta ve yakınlarıyla görüşme

 • Fizik bakı

 • Nörolojik bakı

 • Mental ve işlevsel durumları değerlendirme

 • Laboratuar testleri ve görüntüleme (MR/BT)Demansın Ayırıcı Tanısı

 • Delirium

 • Emotional (Mood) disorders

 • Memory problems

 • Environmental factors

 • Neurologic syndromes

 • Toxins

 • Intelligence (low a priori)

 • Amnestic syndromesBelirgin bir bellek bozukluğu var mı?

 • Bellek kaybına dair örnekler

 • Yakın bellekte bozulma (uzak bellek iyi)

 • İsim ve yüz anımsamada güçlük var mı?

 • Yürürken, araba kullanırken kaybolmaDemansın Psikiyatrik Yönü

 • Ajitasyon

 • Amaçsızca gezinme

 • Yürüme

 • Insomnia

 • İstifçilik

 • Şiddetli tepkiler

 • Capgras sendromuDemansta Değerlendirme

 • Hasta ve bakıcısıyla görüşme

 • Klinik gidiş

 • ADLs, IADLs

 • Hastalık öncesi işlevsellik düzeyiDemasta Psikoz

 • Varsanı yaygınlığı %30

 • Varsanılar daha çok hızlı ilerleyen Alzheimer ile bağlantılı

 • Hastaların %25’inde yanlış algılamalar vardır.

 • (Anımsama ya da tanıma bozukluğu nedeniyle olabilir)

 • Sanrılar, konfabulasyonlar olabilir.SDAT

 • SDAT

 • Normal AgingALZHEIMER’S -- NEUROSCIENCE

 • Amyloid plaklar (nörondışı)

 • Nörofibriler yumaklar and tau protein (nöroniçi)

 • Kolinerjik innervasyon kaybı (nucleus basalis of Meynert)

 • Serebral atrofi (özgül değil)

 • Temporoparietal korteks ve hipokampusun metabolizma ve dolaşımında azalma

 • Defisitler bilişsel bozukluktan önce olabilirVascular Dementia

 • Vascular Dementia

 • Normal AgingVasküler Demans

 • Risk unsurları: HT, diabetes, hiperlipidemi, sigara (SVH gibi)

 • Tedrici yıkım

 • Kişilik korunmuş

 • Çok sayıda küçük veya tek büyük infarkt

 • Laküner bölgeler -basal ganglia, thalamus, internal kapsül

 • Subkortikal demans – psikomotor yavaşlamaAlkolik Demans

 • Yaşlı alkoliklerin %6-25’ inde görülür

 • Korsakoff demansı olarak adlandırılır

 • AD ile örtüşebilir

 • Periferik nöropati ile bağlantılıdır

 • Konuşma işlevi korunmuştur

 • “Masal uydurma”

 • Tanısı görece zordur

 • Kolinesteraz inhibitorleryle iyileşme olduğuna dair vaka yayınları vardırFRONTOTEMPORAL DEMANS

 • Frontal ve temporal loblarda dejenerasyon

 • Apati ve disinhibisyon

 • Yürütücü işlevler ve adlandırmada bozulma

 • Görseluzamsal yetiler salim

 • Başlangıçta yanlışlıkla depresyon, mani, psikopati teşhisi alırlar.Diğer bilişsel bozukluklar

 • Afazi: doğru sözcüğü bulmada güçlük; cümlenin ortasından bölünmesi;yineleme, kekeleme.

 • Apraksi: giyinme, saç tarama, yemek yapma ve yemede güçlük.

 • Agnosi: aşina yüzleri, nesneleri, yerleri tanımada güçlük.

 • Yürütücü işlevlerde bozuklukFizik bakı

 • Deri: kızarıklıklar

 • Göz: Katarakt

 • Baş/Boyun: bruits, tiromegali

 • Kalp: üfürümler

 • Akciğer: solunum sesinde zayıflma

 • Karın: karaciğer bozukluğuna dair izler

 • Damarlar: periferik damar hastalıkları

 • NörolojikNörolojik bakı

 • Fokal x yaygın süreç

 • Derin tendon refleksleri, ton, duyum

 • Arka kordon

 • Serebellar işlevlerMental Durum Bakısı

   • Folstein Mini-Mental Status Exam (MMSE) (30 puan üzerinden)
   • 15-24: hafif-orta bozulma
 • <15: belirgin bozulma

   • Mayo Short Test of Mental Status (38 puanlı)
   • <22 – demansı düşündürür


Laboratuar/ Görüntüleme

 • Tam kan sayımı

 • Tam idrar analizi

 • Elektolitler, BUN/kreatinin, Ca

 • Tiroid, B12

 • RPR veya FTA-ABS

 • BT or MRI

Alzheimer Hastalığının Sağaltımı

 • Erken başlamalı

 • Hasta ve ailesini kapsamalı

 • Soruna ekip halinde yaklaşılmalı

ALZHEIMER Hastalığı Sağaltımı

 • Kolinerjik

 • Aricept (donepezil) 5 mg başla, 10 mg’ a çık

 • Alzheimer’da orta düzeyde ama sürekli etkilidir.

 • MMSEüzerine etkili değildir, fakat ADLs, bellek, dikkat ve nöropsikiyatrik semptomlara sıklıkla iyi gelir

 • 3 ay denenmesi önerilir

 • Exelon (rivastigmine)

 • Reminyl (galantamine)Alzheimer sağaltımındaki yeni görüşlerDemansta davranışçı girişimler

 • Tutarlı, sakin bir çevre

 • Anımsamaya yarayan ipuçları

 • Bilişin iyi yönlerinin üzerinde durma

 • Müzik

 • Işık terapisi

 • Gezinme için güneli bir çevre

 • Gündüz egzersizleri, şekerlemeleri azaltmakAjitasyonun İlaçla Sağaltımı

 • Haldol /2-3 mg/ Paranoya ve kuşkuculuk için 2-3mg, o.5 veya 0.75 mg'dan daha iyidir ama EPS (+)

 • Risperdal/1-2 mg/ Yapılan en geniş çalışma(n=625) ; özellikle paranoya ve kuşkuculuk için iyi; 2 mg EPS (+)

 • Olanzapine/5 mg/ 5 mg yüksek dozlarından daha iyidir; paranoya ve kuşkuculuk için iyidir; yan etkileri minimaldir.

 • Seroquel/25-50mg/ Yayımlanmış çalışma yok. Klinik izlenimler olumlu.

 • Depakote /Düzey = 50-100/ Yaygın dürtüselliğe karşı iyi, ancak bulantı ve sedasyon yaşlılar için sorun yaratır.Demanstaki diğer sağaltımlar

 • Antidepresanlar

 • Benzodiazepinleri az kullanın- sedasyon, paradoksik ajitasyon/stimulation

 • Benzo. en son tercih olmalı -restless leg/myoclonus hariç-

 • Trazodone demanslı ve demanslı olmayan hastalarda uyku için iyi bir seçimdir- 25 mg q hs

 • BuspironeDemansta ayırıcı tanı

 • Deliryum

 • Emosyonel (Mood) bozukluklar

 • Bellek sorunları

 • Çevresel unsurlar

 • Nörolojik sendromlar

 • Toksinler

 • Zeka (“a priori “düşük)

 • Amnestik sendromlarDeliryum

 • Akut başlayan konfüzyon halidir

 • Biliş, duygudurum, dikkat, uyanıklık ve farkındalık işlevlerinde dalgalanan bir bozukluk. Demansı andırabilir; ayırıcı tanı önemlidir.Deliryum

 • Bilinçte bulanıklaşma, yönelimde bozulma

 • Dikkatte bozulma

 • Bazen, belirgin psikotik özellikler

 • Konuşmada bozulma

 • Normal uyku ve yeme örüntüsünde bozulmaDemans x DeliryumDeliryumun ele alınması

 • Amaç altta yatan bir bozukluğu saptamak

 • Enfeksiyöz

 • Metabolik

 • Yapısal (iskemik)

 • Öykü (ilaç, madde, alkol kullanım öyküsü dahil)

 • Fizik bakı

 • Kan kimyası, kan, kültür, lomber ponksiyon

 • EKG

 • GörüntülemeDeliryumun sağaltımı

 • Altta yatan durum düzelmeden ek ilaç vermekten kaçının

 • Nedeni belirleyin

 • Çabuk müdahale edinYüklə 457 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə