Davamlılıq İndeksi üzrə hesabat vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məsələlərini əhatə edirYüklə 445 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü445 b.
#279Davamlılıq İndeksi üzrə hesabat vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məsələlərini əhatə edir

 • Davamlılıq İndeksi üzrə hesabat vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məsələlərini əhatə edir

 • İndeks son 15 il ərzində 29 ölkədə hesablanır və Avropa və Avrasiyanın bəzi öıkələrini əhatə edir

 • Qiymətləndirmə 7 ballıq şakala üzrə “davamlılıq yüksəlib” və “tənəzzül edib” amplitudasında aşağıdakı göstəriciləri təhlil edir

 • Hüquqi Mühit - İctimai məlumatlandırma

 • Təşkilati bacarıqlar - İnfrastruktur

 • Maliyyə İmkanları - Xidmətlərin təchizatı

 • İctimai imicŞəki-Zaqatala regionu və Bakıda QHT, media, donor təşkilatı nümayəndələrindən ibarət ekspertlərin qiymətləndirməsi.

 • Şəki-Zaqatala regionu və Bakıda QHT, media, donor təşkilatı nümayəndələrindən ibarət ekspertlərin qiymətləndirməsi.Hüquqi mühit

 • Hüquqi mühit

 • Qeydiyyat,

 • Fəaliyyətin hüquqi çərçivələri

 • Adminstrativ maneələr və dövlətin müdaxiləsi

 • Yerli hüquqi bacarıq

 • Vergi güzəştləri

 • Gəlirlərin əldə olunması

Son 5 ildə iqtisadi yüksəliş, ÜDM-in artımından QHT-lər yararlanmayıb

 • Son 5 ildə iqtisadi yüksəliş, ÜDM-in artımından QHT-lər yararlanmayıb

 • Ölkədə qeydə alınan 2725 QHT yalnız 1350-si rəsmi fəaliyyət göstərir

 • 1000 QHT qeydiyyatsız fəaliyyət göstərir

 • QHT-lər 24 müxtəlif sahə üzrə fəaliyyət göstərirlər

 • QHT-lərin fəaliyyətindən 1,9 milyon nəfər faydalanıb və QHT-lər öz işlərinə 250 min könüllü cəlb ediblər – mənbə, QHT Dəstək Şurası-Qeydiyyat

 • -Qeydiyyat

 • 2009-cu ildə 162, 2010-cu ildə 124, 2011-ci ildə 103 QHT qeydiyyatdan keçib

 • Qeyri-kommersiya gurumu olan QHT-lərin qeydiyyatı 140 iş gününə başa gəlir (bəzi QHT-lərin hesablamalarına görə)

 • 2011-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi əlavə sənədlər - məsələn, siyasi mənsubiyyətlə bağlı məlumatlar, icra hakimiyyəti orqanlarında və ya QHT Dəstək Şurasından zəmanət məktubunun təqdim edilməsini istəyib

 • 2010-cu ildə iki beynəlxalq QHT fəaliyyətini dayandırıb:

 • - ABŞ-ın Milli Demokratiya İnsitutun (MDİ)

 • - Norveç İnsan Haqları Evi

 • Müsbət hadisə - QHT-lərin məcburi audit keçməli olan tşkilatların siyahısından çıxarılması

 • Dövlət Müdaxiləsi

 • Qanunvericilikdə rəsmi şəxslərin QHT-lərin işinə müdaxilə etməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər əks olunmayıb

 • Regional QHT-lər tədbir keçirtmək üçün bir çox hallarda icra orqanlarından icazə almalıdır

 • QHT-lər yerli icra orqanlarından asılı olduğları üçün daha çox sosial, təhsil, gənclərlə iş, ekologiya və s. sahələrdə fəaliyyət göstrərirlər, amma siyasi və insan haqları sahələrindən uzaq olmağa çalışır

 • Vergi

 • QHT-lər qrant və xeyriyyəçilik fəaliyyət üçün vergi ödəmirlər

 • Mal və xidmətlərin satışından gelir vergisi ödənilir

 • Sosial sərmayələr vergidən azad edilməyib2011-QHT Dəstək Şurası

 • 2011-QHT Dəstək Şurası

   • “Sosial xidmət” -sosial layihələrin həyata keçirilməsi (30 dekabr, 2011-ci ildə qəbul olunub)
   • “İctimai iştirakçılıq” –milli proqramların həyata keçirilməsi və onlara ictimai nəzarət işində QHT-lərin iştirakına əsas verəcək
   • “Peşə Birlikləri” –peşə birliklərinin fəaliyyət tənzimlənməsi
   • “Korporativ Sosial Məsuliyyət”-KSM-in nə olduğunu izah edir və biznes gurumlarına QHT-lərlə əməkdaşlıq ələməyi tövsiyə edir


Hökümət icma və dəstək qruplarına mane olur

 • Hökümət icma və dəstək qruplarına mane olur

 • Bəzi QHT-lər sosial mediadan istifadə etməyə başlayıblar

 • QHT-lər idarəetmə ve strateji planlaşdırma işində çatışmazlıklar malikdilər

 • QHT-lərin çoxu praktikada vəzifə bölgüsünü yerinə getirmirlər

 • Daimi əsaslarla işləyən işçilər azlıq təşkil edir

 • 2010-cu ildə 3979 nəfər daimi, 3031 nəfər müveqqəti çalışıb

 • İri şəhərlərdə QHT-lər ofis, texniki avadanliqlar və İnternetə malikdirlər, amma regionlarda QHT-lərin çoxunun ofisi yoxdur və ya tam yararlı deyil-Büdcə (2009-2011)

 • -Büdcə (2009-2011)

 • 2011-ci ildə 29 mln manat (təqribən 37 mln dollar) 2,05 mln manatı Dövlət Dəstək Şurası yerdə qalan isə xarici donor təșkilatlarının ayırmalarıdır

 • 2010-cu ildə 30 mln manat (təqribən 38 mln dollar) 2,1 mln manatını QHT Dəstək Şurası verib

 • 2009-cu ildə 20 mln manat (təqribən 25,5 mln dollar) 2,06 manat QHT Dəstək Şurası verib

 • QHT-lər daha çox donor təșkilatlarının qrantlarından və xeyriyyə fondlarının əvəzsiz yardımlarından faydalanır

 • Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Soros Fondu

 • Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Soros Fondu qrant proqramlarını dayandırıb

 • 2010-cu ildə fond layihələrə 2,8 mln dollar ayırıb

 • 2011-ci ildə fond 600 min dollar məbləğ ayırıb

 • 2012-ci ildə yalnız şəffaflıq üzrə bir proqram fəaliyyət göstərir

Maliyyə mənbələri

 • Maliyyə mənbələri

 • Qrantlar QHT-lərin büdcəsinin əhəmiyyətli hissəsini təșkil edir

 • Biznes qurumları QHT-lərlə əməkdaşlığa can atmır

 • Azərbaycanda imzalanan neft müqavilələrinə əsasən, neft şirkətləri gəlirlərin 4-5 faizini sosial sərmayəyə ayırmalıdırlar

 • Üzvlük haqları və ianələr ya yox dərəcəssində, ya da cüzi həcmdədi

 • Hökumətin QHT-lərə ayırdığı vəsaitlər məhduddur, amma“Sosial xidmət haqqında” qanun QHT-lərin hökumət layihələrində iştirak imkanını artırmalıdır

 • Maliyyə hesabatları

 • 2011-ci ildə 1350 QHT hesabatı verib

 • 2010-cu ildə QHT-lərin cəmi 1/3-i bu hesabatı vermişdi

 • QHT-lərdə daimi əsaslarla ișləyən mühasibatlar yoxdur

 • Regiondakı QHT-lər hesabatlarını göndərməkdə çətinlik çəkirlər, bəzən hesabatı 4-5 dəfə göndərməli olduqlarını qeyd edirlər.Hökumət QHT-lərlə əməkdașlığa ehtiyatla yanașır

 • Hökumət QHT-lərlə əməkdașlığa ehtiyatla yanașır

 • QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Șurasının 8/11 üzvündən QHT nümayəndələridir

 • QHT təmsilçiləri

   • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında KİV-in İnkișafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müșahidə Șurası
   • Azərbaycan Respublikasının Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkișaf Fondunun Müșahidə Șurası
   • Dövlət Komissiyası
   • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında yaradılmıș YUNESKO üzrə Azərbaycanın Milli Komissiyası
   • Əfv Məsələləri Komissiyası
   • Təhsil üzrə Komissiya
   • Sahibkarlar Șurası
   • Heraldika Șurasının ișində də iștirak edirlər.
 • Qanun layihələri:

   • “İnformasiya əldə etmək haqqında”
   • “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”
   • “Damazlıq heyvandarlıq haqqında”
   • “Arıçılıq haqqında”
   • “Atçılıq haqqında” hazırlanmıșdır.


QHT-lər öz fəaliyyətlərində donor təșkilatlarının prioritetlərinə üstünlük verirlər.

 • QHT-lər öz fəaliyyətlərində donor təșkilatlarının prioritetlərinə üstünlük verirlər.

 • İqtisadi fəaliyyətdən gəlirlər azdı

 • Az sayda ödənișli xidmətlər təklif edə bilirlər: mühasibatlıq, kompüter təlimləri və ya xarici dillər kursları

 • “Sosial xidmət haqqında” qanun əlil, yetim, insan alveri qurbanları, yașlılar və sairə sosial xidmətlər göstərməyə imkan

 • verəcək.Resurs mərkəzləri

 • Resurs mərkəzləri

 • Bir sıra iri regional mərkəzlərdə resurs mərkəzləri fəaliyyət göstərir, onlar yerli QHT-lərə ofis və avadanlıqlarını təklif edirlər, onlara hüquqi yardın göstərirlər

 • Bəzi yerli QHT-lər resurs mərkəzlərini iș keyfiyyətindən șikayət edirlər

 • -Treninqlər

 • Fandreyzinq, menecment, mühasibatlıq, qeydiyyat məsələləri üzrə treniqlər keçirilir

 • QHT-lərin bilik və bacarıqlarının artılması sahəsində təlimçilərin sayı azdı

 • -Koalisiyalar

 • 17 koalisiya və şəbəkədə 1262 QHT birləşib

 • Ən fəal koalisiyalar Mədən Sənayesində Șəffafflıq

 • Təșəbbüsü, QHT Milli Forumu, QHT Əməkdașlıq Alyansı və İnsan Alverinə qarșı QHT Koalisiyalar

 • Region QHT-ləri çox nadir hallarda koalisiyalarda birləșirlər

 • -Əməkdașlıq

 • Yerli biznes QHT-lərlə ișləməyə həvəs göstərmirlər

 • Korporativ Sosial Məsuliyyət strategiyasına malik olan bir sıra banklar, mobil operator və neft șirkətləri QHT-lərlə əməkdașlıq edirlər

 • QHT-hökumət əməkdașlığı dövlət qurumlarınının mövqeyinə görə dəyişirÇap mediası, İnternet televiziya kanalları QHT-lərin ișini fəal șəkildə ișıqlandırır.

 • Çap mediası, İnternet televiziya kanalları QHT-lərin ișini fəal șəkildə ișıqlandırır.

 • Dövlət qurumları və biznes sektorunun QHT-ləri qavrama səviyyəsi așağı olaraq qalır.

 • Yerli icra orqanları QHT-lərin xaricdən maliyyələșməsinə diqqət çəkirlər onların işinə məhdudiyyət qoyulur

 • 2011-ci ilin fevralında Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatına yardım Fondu QHT Dəstək Şurasının sifarişi ilə hazırladığı “QHT-lərin məsuliyyət xartiyası”nı təqdim etdi

 • Xartiyanın imzalanmasında məqsəd:

   • prinsiplərini inkişaf etmək
   • onların tətbiqi siyasəti və praktikasını müəyyənləșdirmək və konkretləșdirmək,
   • daxili və xarici hesabatı hazırlamaq
   • maraqlı tərəflərlə qarșılıqlı münasibətləri möhkəmləndirmək
   • beynəlxalq təcrübəsini nəzərə almaq və təșkilatların məhsuldarlığını artırmaqdır.


 • Təşəkkür edirik !Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə