Curriculum vitae information formYüklə 33,26 Kb.
tarix15.03.2018
ölçüsü33,26 Kb.
#31620

ALMARA VƏZİR qızı NƏBİYEVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru


Dədə Qorqud” ETL-in elmi işçisi

İş telefonu: (012) 539 09 29

İmeyl: nebiyeva_almara@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1963-cü il aprelin 5-də Ağdam rayonunun Gülablı kəndində anadan olub.

 • 1970-1980-ci illərdə Ağdam rayonu Gülablı kənd orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1981-1982-ci illərdə Ağdam şəhəri 70 №-li Texniki peşə məktəbində təhsil alıb.

 • 1991-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • 1990-cı ildən Bakı Dövlət Universitində çalışır.

 • Ailəli olub. Bir övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1999-2004-cü illərdə BDU-nun Folklor kafedrasının dissertantı olub.

 • 2012-ci ildə “Müasir dövr aşıq yaradıcılığı (Qarabağ aşıq mühiti materialları əsasında)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1987-ci illərdə Ağdam rayonu Gülablı sanatoriyasında çalışıb.

 • 1990-1995-ci illərdə BDU-nun Fizika fakültəsinin “Ümumi fizika” kafedrasında baş laborant preparatoru.

 • 1995-1997-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında laborant.

 • 1997-2008-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında baş laborant.

 • 2012-ci ildən BDU-nun “Dədə Qorqud” ETL-də elmi işçi.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Folklor, Folklorşünaslıq

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə», IV uluslararası (beynəlxalq) folklor konfransı

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. AMEA-nın Folklor İnstitutunun “ Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” Respublika konfransı.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universiteti “Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Qafqaz Universiteti Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycanın xalq yazıçısı, Respublika Dövlət Mükafatı Laureatı, Görkəmli Dramaturq İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. BSU-da Azərbaycanşünaslığın aktual problemlər. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Folklor Nümunələrində “Milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü” mövzusunda Respublika Elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamına əsaslanaraq beynəlxalq konfrans.

 • 2016, Qarabağ meydan tamaşalarının özünəməxsusluğu İslam coğrafiyasında və Azəraycanda xalq oyun və meydan tamaşaları. beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2017, Böyük Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı.Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2014, XVIII əsr – Qarabağ aşıq mühiti: Aşıq Valeh (1722-1822) Haqq Aşığı –Vücudnamədən-Cahannaməyə (dastanlar, şeirlər). Bakı: “Sabah” nəşriyyatı. s. 3-9

 • 2014, Yurd yeri: Abdal-Gülablı. Cənnət Qarabağın bir parçası: Abdal-Gülablı. Bakı: “Avrora” nəşriyyatı.21-30

 • 2017, Aşıq Kərəm Bəkir oğlu. Beləcə boşalıb dolur bu dünya. Kitab. f.ü.f.d Almara Vəzir qızı Nəbiyeva, f.ü.f.d. Tacir Səmimi. Bakı: SkuG; nəşriyyatı, 163 s.

Məqalələr

 • 1999, Aşıq Ələsgərin təbiət lirikası «Folklorşünaslıq məsələləri» IV bur. Bakı, BDU nəşri, s.128-132. 0, 25 ç.v.

 • 2001, Qarabağ aşıq mühiti «Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah» konfransının materialları. Bakı, BDU nəşri, s.7-8, 0,1 ç.v.

 • 2001, Qarabağ aşıq mühiti XVIII-XIX-cu əsrlərdə «Azərbaycan filoloji fikri son 10 ildə». Azərbaycan respublikasının müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, BDU nəşri, s.10-12

 • 2002, Yurd həsrətli aşıq. «Folklorşünaslıq məsələləri» V bur. Bakı, BDU nəşri, s.227-233, 0,4 ç.v.

 • 2003, Aşıq Hüseyn Cavan yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri. «Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası». Bakı, BDU nəşri, s.130-137, 0,4 ç.v.

 • 2006, Qarabağın el şairi Zülfüqar Tərtərli. «Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası Folklor konfransının materialları, Bakı, «Səda», s.39-43 ,0,5 ç.v.

 • 2006, Qarabağ aşıq mühitində bayatı «Elmi axtarışlar», Bakı, «Səda», XXVI, s.18-21 0,2 ç.v.

 • 2006, Məhəbbət dastanlarımızıda klassik ənənələr «Dil və ədəbiyyat» jurn., №3(51), s.94-95, 0,1ç.v.

 • 2008, Adil Cəfakeşin yaradıcılığı // «Dil və ədəbiyyat» jurn., №3(63), s.155-157, 0,6 ç.v.

 • 2008, Aşıq Xaspoladın sənətkarlığı // «Elmi axtarışlar», Bakı, «Nurlan», III, s.25-31, 0,4 ç.v.

 • 2008, Aşıq Siracın yaradıcılığına dair (Aşıq Siracın gəraylıları əsasında) “Dədə Qorqud” elmi- ədəbi toplusu, №3, “Nurlan” nəşriyyatı, 0.4 ç.v.

 • 2009, Qarabağ aşıq mühiti nümüyəndələrinin məhəbbət lirikası // “Folklorşünaslıq məsələləri”, VII buraxılış, BDU nəşri, s.97-108

 • 2009, Aşıq Xaspoladın dastan yaradıcılığı (rus dilində) // “Kültür Evreni”, ”Ankara”, 2009-cu il, 2, s.86-94.

 • 2011, Qarabağ aşıq mühiti- Aşıq Həmid // «Folklorşünaslıq məsələləri» IX bur.“Uni Print” nəşri, s.152-157, 0,4 ç.v.

 • 2012, El şairi Laçinli Çingizin yaradiciliğinda vətən həsrətli, yurd nisgilli motivlər. // «Folklorşünaslıq məsələləri» X bur.“Elm və Təhsil” nəşri, s.111-119, 0,4 ç.v.

 • 2012, Qarabağ aşıq mühiti: “Məhəmməd və Şahandaz” dastanı. AMEA-nın Folklor İnstitutu “Qarabağ folkloru:problemlər, perspektivlər” Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil”nəşri, s.273-288, 0,6 ç.v.

 • 2013, “Yelda gecəsi” (tezis), Bakı, Azərbaycan: Qafqaz Universiteti “Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların I beynəlxalq elmi konfransı”. “Nurlar nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.410

 • 2013, Müasir dövr aşıq yaradıcılığı (Aşıq Xaspoladın yaradıcılığı əsasında) // Pyatiqorsk dövlət linqvistik universitetinin xəbərləri, №1, 0.6 ç.v.

 • 2013, Firudin bəy Köçərli və Aşıq Valeh. F. Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları (25-26 noyabr ), s. 4-11, 0,6 ç.v.

 • 2013, Aşıq Xaspoladın dastanlarının ideya və məzmun xüsusiyyətləri. Bakı, AMEA-nın Folklor İnstitutu Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” mövzusunda II respublika elmi konfransı. Bakı, “Elm və təhsil” 2012-ci il, 26 dekabr, s.273-288.

 • 2013, Azərbaycan ədəbiyatı və folklorunda “Yelda gecəsi” «Folklorşünaslıq məsələləri» XI bur.“Uni Print” nəşri, s.152-157, 0,6 ç.v.

 • 2014,”Dədə Qorqud” dastanı dünya ədəbiyyatşünaslığında. Filoloğiya elmləri doktoru Ramiz Əsgərin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, , “MBM” nəşriyyatı 10 yanvar, s.253-270

 • 2014, May ayında niyə toy olmur. (tezis), Bakı, Azərbaycan: Qafqaz Universiteti “Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı”. Nurlar nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.229-231

 • 2014, “Yelda gecəsi”, Bakı, Azərbaycan: Qafqaz Universitetinin jurnalı.“Nurlar nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.410-418, 0,6 ç.v.

 • 2014, Azərbaycanda aşıq yaradıcılığının təşəkkül və inkişaf tarixindən. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycanın xalq yazıçısı, Respublika Dövlət Mükafatı Laureatı, Görkəmli Dramaturq İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil” nəşri. s.157-163,0,7 ç.v.

 • 2015, Müasir dövr Qarabağ aşıq şeirində vəzn və qafiyə məsələləri. Azərbaycanşünaslığın aktual problemlər. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları”. II hissə. Bakı, Azərbaycan: Slavyan Universiteti . Mütərcim nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.328-332

 • 2015, Qarabağda Novruz Bayramı. Azərbaycan Folklor Nümunələrində “Milli- mənəvi dəyərlərin təcəssümü” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan: “Elm və təhsil”, nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.136-146

 • 2015, Qazan xan “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanının baş qəhrəmanı kimi . “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamına əsaslanaraq beynəlxalq konfrans s.175-180

 • 2015, Qarabağ aşıq havaları ilə xanəndə ifaçılığının qarşılıqlı əlaqələri. “Folklor və Etnoqrafiya” jurnalı, Bakı, Azərbaycan: nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.64-73

 • 2016, Qarabağ meydan tamaşalarının özünəməxsusluğu İslam coğrafiyasında və Azəraycanda xalq oyun və meydan tamaşaları. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, s.25-34

 • 2016, XX əsr Qarabağ aşıqları: Aşıq Məhəmməd (Kolanı) və Aşıq Xosrov”. “Folklor və Etnoqrafiya” Beynəlxalq elmi jurnalı, Bakı, Azərbaycan: nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.68-81

 • 2016, “Kitabi Dədə Qorqud”-un təsirilə yaranan “Koroğlu” dastanında milli geyimlər. “Filologiya məsələləri” jurnalı, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı. s.413-418

 • 2017, Qarabağ aşıq mühitinin qadın aşığı Nübar Mədətli. “Folklor və Etnoqrafiya” Beynəlxalq elmi jurnalı, Bakı, Azərbaycan: nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi. s.73-81

 • 2017,“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın boylarında milli geyimlər” , AMEA-nın Folklor İnstitutu “Dədə Qorqud” Elmi-ədəbi toplu II. Bakı, ”Səda” nəşriyyatı . s. 50-57

 • 2017, Üzərlik ilə bağlı inanclar. ”Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnal, Bakı, “Araz” nəşriyyatı, s.128

 • 2017, “Kitabi-Dədə Qorqud ” dastanında nağıl ənənələri. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Xəbərləri,Bakı, “Səda ” nəşriyyatı. s.187-192

 • 2017, Qarabağ aşıq mühiti: Ağabəyim Ağa Ağabacı. BDU-nun Elmi əsərləri. N2. Bakı, s. 17-21.

 • 2017, Molla Pənah Vaqif və Aşıq Valeh.. Böyük Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M. PƏNAH VAQİF VƏ MÜASİRLİK” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı. s.71-75

 • 2017, Qarabağ lətifələri // ”Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnal, Bakı, “Araz” nəşriyyatı, 132 səh.

Yüklə 33,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə