Bu sınaq imtahanı iqm az saytından götürülmüşdürYüklə 189,77 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü189,77 Kb.
#50608

http://sinaq.narod.ru/ Magistr Sınaq İmtahanı 4 (Bu sınaq imtahanı iqm.az saytından götürülmüşdür)
Məntiqi təfəkkürü yoxlayan testlər


1. Rəqəmləri fərqli üçrəqəmli 4 natural ədədin cəmi 3635 – dir. Bu ədədlərdən ən kiçiyi minumum neçə ola bilər?

A) 674 B) 678 C) 673 D) 679 E) 6752. Riyaziyyatdan keçirilən test üzrə bir sinifin orta balı 90 olmuşdur. Şagirdlərin 40% – nin balı 100, 10% – nin balı isə 80 idi. Qalan şagirdlərin orta balı neçə olmuşdur?

A) 85 B) 82 C) 88 D) 86 E) 843.

Verilənlərə görə, A + D cəminin ən kiçik qiymətini tapın.

A) 20 B) 28 C) 21 D) 29 E) 22

4. Basketbol oyununda 12 nəfər komanda üzvündən eyni vaxtda ancaq 5 nəfəri oynaya bilir. Oyun 1 saat davam etmişdir. 12 nəfərin hər biri oyunda iştirak etmişdir və hamısı bərabər müddətdə oynamışdır. Oyunçuların hər biri oyunda neçə dəqiqə oynamışdır?

A) 20 B) 30 C) 25 D) 15 E) 105. Aşağıdakı sütunlu diaqramda imtahanda tələbələrin aldıqları qiymətlər : 50, 55, 60, 65, 75, 80 və sayları göstərilmişdir. Diaqramda hər sütunun üzərindəki ədəd, müvafiq qiyməti alan tələbələrin sayını göstərir. Qrupdakı qız və oğlan tələbələrin sayı bərabərdir. Oğlanların orta qiymətini tapın.

A) 70 B) 55 C) 60 D) 65 E) 506. "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A) 49 B) 43 C) 40 D) 42 E) 417. "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

a = ?


A) 8 B) 2 C) 6 D) 4 E) 10

8. Verilənlərə görə M + E + S + T ifadəsini hesablayın.

A) 10 B) 9 C) 13 D) 11 E) 129. "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

a  b = 2b – 3a + 1

5  c = 42

c = ?


A) 28 B) 32 C) 24 D) 19 E) 25

10. Usta birinci gün divarın - ni, ikinci gün qalan hissənin -ni, üçüncü gün isə qalanının -ni boyadı. Bundan sonra 6 m2 boyanmamış divar qaldı. Divarın ümumi sahəsini tapın.

A) 21 m2 B) 15 m2 C) 18 m2 D) 27 m2 E) 24 m211. Verilən fiqura uyğun açılışı seçin.12. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

14 ♦ 2 = 13

8 ♦ 19 = 24

6 ♦ 7 = 1

12 ♦ 11 = ?

A) 19 B) 23 C) 22 D) 21 E) 2013. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.14. "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

● 723 = 20

● 831 = 27

■ 392 = 932

■ 516 = 615

■ (■658) = 586

● ( ■ (■ 432 ) ) = ?

A) 24 B) 18 C) 14 D) 32 E) 2015. Asəf, Babək və Vahid 1; 8 və 30 nömrəli məktəblərdə oxuyurlar. Onlar A, B və C küçələrində yaşayırlar. Şagirdlərdən biri fizika , digəri biologiya, o biri isə kimya fənnini yaxşı oxuyur. Məlumdur ki:

♦ Asəf A küçəsində, Babək isə B küçəsində yaşamır;

♦ A küçəsində yaşayan oğlan fizikanı yaxşı oxuyur və 30 nömrəli məktəbin şagirdidir;

♦ B küçəsində yaşayan oğlan 1 nömrəli məktəbdə oxuyur və fizikanı yaxşı oxumur;

♦ Vahid 30 nömrəli məktəbdə oxuyur;

♦ 8 nömrəli məktəbin şagirdi kimyanı yaxşı oxumur.

Kimin hansı küçədə yaşadığını, hansı məktəbdə və hansı fənni yaxşı oxuduğunu tapın.

A) Asəf – B, 8, kimya

Babək – C, 1, biologiya

Vahid – A, 30, fizika

B) Asəf – C, 1, kimya

Babək – B, 8, biologiya

Vahid – A, 30, fizika

C) Asəf – A, 1, fizika

Babək – C, 8, kimya

Vahid – B, 30, biologiya

D) Asəf – B, 1, kimya

Babək – C, 8, biologiya

Vahid – A, 30, fizika

E) Asəf – B, 1, biologiya

Babək – C, 8, kimya

Vahid – A, 30, fizika16. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.17. Qanunauyğunluğu pozan ədədi tapın.

8 13 65 70 350 356

A) 8 B) 70 C) 13 D) 356 E) 8

18. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A) 6; 18; 13 B) 7; 18; 24 C) 7; 13; 24 D) 6; 13; 18 E) 7; 18; 39

19 – 21 – ci sualları aşağıdakı mətnə əsasən cavablandırın.

A, B, C, D, E və F – in hərəsinin bir maşını var. Bu maşınlardan üçü qara, ikisi qırmızı, biri də yaşıl rəngdədir. Maşınların rəngləri haqqında aşağıdakılar məlumdur:

♦ B və C – nin maşınları eyni rəngdədir;

♦ F və E – nin maşınları fərqli rəngdədir;

♦ A – nın maşını qaradır.

19. Aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir?

A) B – nin maşını qaradır.

B) D – nin maşını yaşıldır.

C) C – nin maşını qırmızıdır.

D) F – in maşını qaradır.

E) E – nin maşını yaşıldır.20. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A) D – nin maşını qaradır.

B) E – nin maşını qaradır.

C) F – in maşını qırmızıdır.

D) E və D – nin maşınları eyni rəngdədir.

E) D və C – nin maşınları fərqli rəngdədir.21. D – nin maşını qırmızı isə aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir?

A) E – nin maşını qırmızıdır.

B) F – in maşını qaradır.

C) F – in maşını yaşıldır.

D) C və E – nin maşınları müxtəlif rəngdədir.

E) F və D – nin maşınları eyni rəngdədir.22. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.23. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?>" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A) 15 B) 10 C) 13 D) 17 E) 1124. Verilən açılışa uyğun fiquru seçin.25. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A) 5 B) 9 C) 7 D) 8 E) 626. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.27. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin.

Texnika – traktor

A) məktəb – müəllim

B) ağac – mebel

C) not – musiqi

D) şirniyyat – paxlava

E) təkər – rezin28. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A) 10 B) 7 C) 9 D) 8 E) 629. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

30 – 32 – ci sualları aşağıdakı mətnə əsasən cavablandırın.

Yüngül atletika yarışında Kanada, Rusiya, İngiltərə, Almaniya və Yaponiyadan 9 idmançı iştirak etmişdir. Məlumdur ki:

♦ Yarışa ən çox idmançı ilə qatılan ölkə Rusiyadır;

♦ Kanada və Yaponiya yarışa bir idmançı ilə qatılmışdır;

♦ Yarışı ardıcıl bitirən yarışçılardan heç biri eyni ölkədən deyil;

♦ Yarışın sonunda birinci, beşinci və səkkizinci yeri eyni ölkənin idmançıları olmuşdur;

♦ Hər alman idmançının ardından bir rus idmançı yarışı bitirmişdir.30. Bu məlumatları istifadə edərək, yarışın sonunda hansı 2 ölkənin idmançılarının tutduqları yerləri tapmaq mümkündür?

A) Rusiya və İngiltərə

B) Almaniya və Kanada

C) Kanada və İngiltərə

D) Rusiya və Kanada

E) Rusiya və Almaniya31. Mətnə əsasən yapon idmançının yarışı neçənci yerdə bitirməsi mümkün deyil?

A) ikinci B) üçüncü C) dördüncü D) altıncı E) doqquzuncu32. Kanadalı idmançı yarışı doqquzuncu yerdə bitirdisə, altıncı yerdə

1. İngiltərə 2. Yaponiya 3. Rusiya

ölkələrindən hansını təmsil edən idmançı bitirmiş ola bilər?

A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 və ya 2 D) Yalnız 3 E) 2 və ya 333. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.34. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin.

Müəllim – diplom

A) zabit – qandal

B) mexanik – alət

C) sürücü – sürücülük vəsiqəsi

D) memar – bina

E) hərbi bilet – əsgər35. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A) 48 B) 52 C) 40 D) 56 E) 4436. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.37. Beynəlxalq konfransda iştirak edən dörd alim: fizik, tarixçi, bioloq və riyaziyyatçının milliyətləri fərqlidir və alimlərin hər birinin dörd dildən (rus, ingilis, fransız, italyan) ikisini bilmələrinə baxmayaraq, onların dördlükdə danışa bilmələri üçün hamısının bildikləri eyni bir dil yoxdur. Üç nəfərin eyni vaxtda danışa bildikləri italyan dili var. Alimlərin heç biri eyni vaxtda fransız və rus dillərində danışa bilmir. Fizik ingiliscə danışa bilmir, amma bioloq və tarixçi bir – biri ilə danışmaq istəsələr o, tərcüməçilik edə bilir. Tarixçi riyaziyyatçı ilə fransızca danışa bilir. Fizik, bioloq və riyaziyyatçı üçlükdə eyni dildə söhbət edə bilmirlər. Alimlərin hər biri hansı iki dili bilirlər?

A) Fizik – Rus və İtalyan

Tarixçi – Fransız və İtalyan

Bioloq – Rus və İtalyan

Riyaziyyat – Fransız və İngilis

B) Fizik – Rus və İtalyan

Tarixçi – Fransız və İtalyan

Bioloq – Rus və İngilis

Riyaziyyat – Fransız və İtalyan

C) Fizik – Rus və İngilis

Tarixçi – Fransız və İtalyan

Bioloq – Rus və İtalyan

Riyaziyyat – Fransız və İtalyan

D) Fizik – Rus və İtalyan

Tarixçi – Fransız və İngilis

Bioloq – Rus və İtalyan

Riyaziyyat – Fransız və İtalyan

E) Fizik – Rus və İtalyan

Tarixçi – Fransız və İtalyan

Bioloq – Rus və İtalyan

Riyaziyyat – Fransız və Rus

38. Qatlanmış rəngli kağızda kəsiklər edilib. Fikrən kağızı açın və uyğun olan variantı seçin.39. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A) 27 B) 31 C) 28 D) 29 E) 3040. Aşağıdakı cədvəldə internetə qoşulmaq üçün istifadə edilən bəzi qoşulma növləri və tarifləri verilmişdir.

Əgər istifadəçi x Gb istifadə edərsə, ADSL – 1 və ADSL – 3 qoşulma xətlərində aylıq ödəyəcəyi məbləğ eyni olur. Buna görə x neçədir?

A) 8 B) 11 C) 7 D) 10 E) 9

41. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

42. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü seçin.

A) yatəyrə B) tobusav C) nisərşin D) motre E) kisat43. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.44. Dörd yerə qatlanmış vərəqdə kəsiklər edilib. Fikrən vərəqi açın və uyğun olan cavab variantını seçin.

45 – 46 – cı sualları aşağıdakı mətnə əsasən cavablandırın.

A, B, C, D və E şəxsləri iyun, iyul və avqust aylarında istirahət guşəsinə getmişdilər. Hər ay I və II yarımay şəklində ayrılmışdır. Bu şəxslərin istirahətə getdikləri yarımaylarla bağlı aşağıdakılar məlumdur:

♦ Hərkəs fərqli vaxtlarda istirahətə gedib;

♦ İstirahətə ilk gedən C – dir;

♦ A və B istirahətə eyni ayda gediblər;

♦ D və E istirahətə fərqli aylarda gedib;

♦ E istirahətə I yarımayda gedib.45. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?

A) İyunda istirahətə A gedib.

B) E iyulda istirahətə gedib.

C) A və B istirahətə avqustda gedib.

D) C və E istirahətə eyni ayda gedib.

E) D istirahətə E – dən əvvəl gedib.46. Aşağıdakı yarımayların hansında istirahətə heç kim getməmiş ola bilər?

A) Avqustun ilk yarısında

B) Avqustun ikinci yarısında

C) İyulun ilk yarısında

D) İyunun ikinci yarısında

E) İyunun ilk yarısında47. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.48. Verilmiş hissələrin fikrən birləşməsindən alınan fiquru seçin.49. İncəsənət adamlarında bir bütövlük axtarmaq lazımdır. Düşüncələri, inancları, sənətdəki görüşləri bir – birinə zidd olan sənətçinin yaxşı bir sənətçi olmasını düşünmək mümkün deyil. Yaxşı bir sənətçinin düşüncələri, inancları və sənətdəki görüşləri bir – birinə sıx bağlıdır. Bunlardan birinin dəyişməsi o birilərinin də dəyişməsi deməkdir. Yəni birinin o biri üçün qurban edilməsini düşünmək mümkün deyil. Belə bir hal yalnız yaxşı olmayan sənətçilərdə ola bilər. Mətnə əsasən yaxşı sənətçinin ən önəmli keyfiyyəti aşağıdakılardan hansıdır?

A) Düşüncə, inanc və sənətdəki görüşlərinin bir bütöv olması.

B) Düşüncələrini ən təsiredici şəkildə anlatma yollarını yaxşı bilməsi.

C) Yaxşı sənət görüşünə və düşüncəyə sahib olmaları.

D) Bir – birinə zidd olan görüşlərini uyğun bir şəkildə əsərlərində ehtiva edə bilməsi.

E) Xarici təsirlərdən dəyişməyəcək sağlam sənət düşüncələrinin olması.50. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.İnformatika üzrə bilikləri yoxlayan test tapşırıqları

51. MS Word-də mətnin redaktəsi zamanı ... dəyişilir

A) simvollar ardıcıllığı, sözlər, abzaslar

B) mətn faylının adı

C) sətirlərarası interval

D) səhifənin parametrləri

E) şriftin ölçüsü, rəngi52. Prosessorun takt tezliyi aşağıdakılardan hansı ilə ölçülür?

A) GHz B) GigaBayt C) Gbit/san D) Kmetr/san E) MBayt53. Elektron cədvəldən fraqment verilmişdir. Hesablamanın icrasından sonra A1,B1,C1,D1 oyuqlarının qiymətləri neçə olar?
A

B

C

D

1

=B2+C2

=C1+B2

=A1-C2

=B1-C1

2
1

3
A) 2, 2, 1, 2 B) 4, 3, 1, 1 C) 4, 2, 1, 1 D) 4, 2, 2, 1 E) 4, 1, 1, 2

54. *.jpg, *.tif, *.bmp fayllarının ümumi cəhətləri nədir?

А) video fayl olması

В) sistem faylı olması

C) rastr qrafika faylı olması

D) audio fayl olması

E) vektor qrafika faylı olması55. Aşağıda göstərilənlərdən hansı budaqlanmaya uyğundur?56. HTML nədir?

A) Hyper Transfer Markup Language

B) Hyper Transfer Markup Link

C) Hyper Text Markup Language

D) Hyper Text Markup Link

E) Hyper Text Marker Link57. MS DOS sistemində faylın adını dəyişdirmə komandası aşağıdakılardan hansıdır?

А) DIR В) CHANGE C) REN D) MOVE E) CD58. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın adekvatlıq xassəsini ifadə edir?

A) obyektiv gerçəkliyi nə dərəcədə əks etdirməsi

B) informasiyanın miqdarı

C) informasiyanın istifadə olunacağı məqsəd və vəzifələrə uyğunluğu

D) informasiyanın başa düşülən olması

E) cari zaman anına uyğunluq dərəcəsi59. Windows sistemində aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

А) Obyektləri son dəyişiklik tarixlərinə görə nizamlamaq olar

B) Obyektləri adına görə nizamlamaq olar

C) Obyektləri tipinə nizamlamaq olar

D) Obyektləri ölçülərinə (yaddaşdakı həcmlərinə) görə nizamlamaq olar

Е) Obyektləri adındakı simvolların sayına görə nizamlamaq olar60. MS Word-də cədvəlin qıraq xətlərinin formatını dəyişmək üçün nədən istifadə etmək olar?

1) Tables and Borders (Таблицы и границы) alətlər panelindən.

2) Drawing (Рисование) alətlər panelindən.

3) Format/Borders and Shading (Формат/Границы и заливка) menyusundan

4) Table/Insert (Таблица/Добавить) menyusundan

A) yalnız 3

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2 , 3

D) 1, 3, 4

E) 1, 3


61. MS Access proqramında cədvəl rejimində

işarəsi nəyi bildirir?

A) cari yazının redaktəsini

B) yazının silinməsini

C) cari yazını

D) yeni yazını

E) ixtiyari yazını

62. Şəbəkədə Körpü (Bridge) nədir?

A) Müxtəlif protokol istifadə edən şəbəkələri əlaqələndirən vasitə

B) Şəbəkə topologiyası

C) Eyni protokol istifadə edən şəbəkələri əlaqələndirən vasitə

D) Kompüterin qurğularını idarə edən proqram

E) Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi (OSI) modelinin səviyyəsi63. Kitabın bir səhifəsində 12 sətir və hər sətirdə 128 simvol var. UNICODE kodlaşdırmasında 20 səhifə yaddaşda neçə KB yer tutar?

A) 128 B) 30 C) 120 D) 15 E) 6064. Aşağıdakılardan hansı texniki qurğu deyil?

A) Prosessor B) Strimmer C) Printer D) Drayver E) Video kart65. Windows sistemində faylın mübadilə buferi vasitəsilə yerdəyişməsi üçün kontekst menyusunun hansı əmrindən istifadə olunur?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 E) 3 və 466. MS Excel-də (B2:E8; H2:H11) diapazonuna neçə sütun daxildir?

A) 8 B) 6 C) 5 D) 7 E) 3867. Təqdimatın nümayişi zamanı növbəti slaydın müəyyən zamandan sonra ekrana avtomatik gətirilməsi MS Power Point proqramının hansı əmri ilə verilir?

A) Slide Show/Custom Animation (Показать слайдов/Настройка анимации)

B) Slide Show/Slide Transition

C) Edit/Header and Footer (Правка/Колонтитул)

D) Slide Show/Animation Schemes (Показать слайдов/Эффекты анимации)

E) Format/Slide Design (Формат/Эффекты анимации)68. Neyman arxitekturasına görə kompyuter hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Sistem və periferiya

B) Prosessor və monitor

C) Əsas və əlavə

D) Sistem blok və əlavə

E) Mərkəzi və periferiya69. Testin nəticələri verilənlər bazasının aşağıdakı cədvəlində verilmişdir:Soyadı

Cins

Fizika

Kimya

Biologiya

1

Əliyeva

q

82

46

70

2

Quliyev

k

43

45

23

3

Əzizov

k

54

68

83

4

Kərimova

q

71

86

79

5

Rüstəmli

k

33

74

76

6

Pənahova

q

18

83

61

Həmin cədvəlin hansı yazıları (Cins = 'k' OR Kimya > Biologiya) şərtini ödəyir?

A) 1,2,3,4,5,6 B) 2,3 C) 2,3,4 D) 2,3,4,6 E) 2,3,4,5,670. Windows sistemində hər hansı obyekt üzərində mausun sağ düyməsini sıxdıqda nə baş verir?

А) Start (Пуск) menyusu açılır

B) Obyekt açılır

C) Obyekt seçilir

D) Kontekst menyu açılır

Е) Proqram işə düşür71. 102+108+1016 cəmi ikilik say sistemində neçə olar?

A) 10100010 B) 11110 C) 10100 D) 11011 E) 1101072. B13 oyuğunda olan =C$12+$D13 +2 formulunu (düsturunu) B12 oyuğuna köçürdükdə hansı düstur alınar?

A) =B$12 + $D13 + 2

B) =C$12 + D12 + 2

C) =C$11 + $D12 + 2

D) =C$12 + $D12 + 2

E) =B$12 + $D12 + 273. Verilənlər bazasının Soyad, Doğum_ili, Sinif, Qiymət sahələrinə malik hər hansı cədvəlindən 1992- ci il təvəllüdlü, 4 və ya 5 qiymətlərini alan 10-cu sinif şagirdlərinin siyahısını əldə etmək üçün aşağıdakı şərtlərdən hansı ödənməlidir?

A) (Sinif > 10) və (Qiymət = 4) və (Doğum_ili = 1992)

B) (Sinif = 10) və ya (Qiymət > 4) və ya (Doğum_ili = 1993)

C) (Qiymət >= 4) və (Doğum_ili = 1992) və (Sinif = 10)

D) (Sinif < 10) və (Qiymət > 4) və ya (Doğum_ili = 1992)

E) (Qiymət > 4) və (Doğum_ili = 1992) və (Sinif < 10)74. Hər hansı Internet resursunun identifikatoru (ünvanı) aşağıdakı şəkildədir: http://www.ftp.az/index.html Bu identifikatorun hansı hissəsi resursun ötürülməsi üçün istifadə olunan protokolu göstərir?

A) www B) ftp C) http D) html E) az75. MS Word-də sənədin 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 27-ci səhifələrini çap etmək üçün çap (Print) pəncərəsində səhifələri hansı üsulla seçmək daha səmərəlidir?

A) 3, 7, 9-14, 25, 26, 27

B) 3, 7, 9, 10, 11-14, 25-27

C) 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,25,26, 27

D) 3, 7, 9-27

E) 3, 7, 9-14, 25-27İngilis dili

76. Choose the correct prepositions.

… the old days they used to bring letters … introduction.

A) on, with B) at, as C) in, of D) -, off E) from, to

77. Choose the correct variant.

For … picture of what the student knows, …

teachers use … kind of examination in addition to tests.

A) a clearer, most, another

B) the good, -, so

C) such, many, a lot of

D) a different, a lot of, many

E) a true, few, little78. Choose the correct modal verb.

With so much work to do you … lose a moment.

A) have to

B) should

C) mustn't

D) are able to

E) may

79. Complete the sentence

He invested wisely…

A) so he lost his fortune

B) so he made a lot of money

C) but he wasn't angry

D) so he was bankrupt

E) as a result of which he became penniless

80. Choose the sentence logically correct.

Don't be afraid …

A) all your things will be safe here

B) your health is very delicate

C) your disease cannot be treated

D) everyone finds you dishonest

E) everything is going to be worse

81. Choose the correct sentence in the Passive voice

A) Ann was shown the new bike her parents had bought for her

B) Laura told they were leaving tomorrow

C) David have been sent to hospital to see his doctor

D) Philip will be ask where he will be on Friday

E) Emma was being offer a new job when Dr. Black came in.82. Choose the correct articles

Which of … two dictionaries are you going to buy?

– I like

… dictionary that has more words.

A) -, a B) the, a C) a, a D) -, - E) the, the

83. Choose the correct tense form.

I couldn't eat anything as I … a huge meal before.

A) had B) have had C) had had D) have E) have has

84. Choose the correct translation.

Mən mətnin birinci sinif şagirdləri üçün çox çətin olduğunu düşünürəm.

A) I think that the text is hard to the students.

B) The text is very heavy for the pupils at first form.

C) This is very difficult text I think for students of first form.

D) To my mind the text is so hard for the pupil.

E) I find the text too difficult for pupils of the first form.

85. Complete the dialogue.

- Can I try these jeans on, please?

- ...

A) Ok. I' ll phone the station .B) The washing machine isn't working.

C) Sure. The changing rooms are over there.

D) They' re brand new, and the heel's fallen off already.

E) No, I haven't got any clean clothes.86. Choose the correct pronoun.

Help yourself to food. You can have ... you want.

A) nothing

B) anything

C) everyone

D) some


E) every

87. Choose the correct variant.

I finished ... the television, and then I went to bed.

A) to watch B) watch C) watched D) watching E) to watching

88. Make up a sentence.

1. possible

2. they 3. in

4. it' s

5. that

6. got


7. secret

8. married

A) 4, 1, 5, 2, 6, 8, 3, 7

B) 2, 8, 5, 1, 4, 6, 3, 7

C) 2, 6, 7, 5, 1, 4, 8, 3

D) 4, 7, 5, 2, 1, 8, 6, 3

E) 7, 4, 6, 1, 5, 2, 8, 3

89. Choose the correct variant.

1. to have a smoke

2. to have a dinner

3. to have a break

4. to have classes

5. to have a lunch

A) 2; 4 B) 2; 5 C) 1; 2; 3 D) 1; 3; 4 E) 1; 5

90. Choose the correct variant.

I can' t follow you. What you are saying is totally ...

A) illogical

B) successful

C) conscious

D) hopeful

E) polite

91. Choose the correct suffix which makes adjective from the word "legend".

A) – ative B) – cy C) – al D) – less E) – ary92. Choose the correct negative sentence.

A) People don't their best to prevent war.

B) These shoes won't do for mountain-climbing.

C) I have not got letter to write.

D) I'm afraid this colour don't become me.

E) It is not either worth reading nor translation.93. Make up a story.

1. John, put this poor fellow out.

2. He is breaking my heart.

3. Indeed, so vivid was the man's sad story that the millionaire felt affected as he had never been before.

4. A poor man once came to a millionaire and started telling him his troubles.

5. With tears in his eyes he called his servant an said to him.

6. He described his poverty in most vivid colours.

A) 4, 5, 1, 6, 3, 2

B) 1, 5, 2, 6, 4, 3

C) 4, 6, 3, 5, 1, 2

D) 5, 2, 1, 4, 6, 3

E) 1, 6, 5, 2, 4, 394. Choose the correct variant.

The shops in this street were built over a hundred

years ago, it's not … they are … and … equipped.

A) impressive, older, bad

B) fascinating, elder, modern

C) old-fashioned, old, kind

D) surprised, rude, tiny

E) surprising, old, badly95. Choose the correct synonym to the underlined word.

They tried to sail around the world but were unsuccessful.

A) permitted

B) were eager

C) attended

D) thought

E) attempted

Read the following text and answer questions 96 – 100.

The earliest books were written on tables of wood or pieces of bark. Although the clay tablets didn't look beautiful, they were long-lasting and some of them survived until the present day. The invention of printing was a really great event in history. The first people to invent it were the Chinese. In Europe there were several people who can be called inventors of printing. The best known is Johann Gutenberg from Germany. Printing went quickly over Europe and by the end of 15th century there were more than 200 presses. The early printers were not only craftsmen, but also editors, publishers, and book sellers. The first printing press in England was set up by William Caxton in 1476. Printed books soon reached a very high standard and eventually more people in Europe who could read wanted more books. That led to opening of libraries.

96. Which of the following can be the best title for the text?

A) Early books

B) Johann Gutenberg

C) Printed books

D) Libraries

E) The invention of clay tablets97. Which of the following is not true?

A) The Chinese were the first to invent the clay tablets

B) The first printing press in England was set up in the fifteenth century

C) A very high standard in printing led to the opening of libraries

D) The clay tablets were long-lasting

E) The invention of printing was a great event in history98. Which of the following is true about Johann Gutenberg?

A) He was a German

B) He was the only person to invent the printing in Europe.

C) He set up first printing press in England.

D) He created the first library in Europe

E) He invented the printing in the 17th century99. Which of the following is not true?

The early printers at the same time were.

A) craftsmen

B) bookseller

C) publisher

D) adventures

E) editors

100. In the text, what does "long-lasting" mean?

A) durable

B) large

C) heavy


D) practicable

E) light


Rus dili

76. Выберите правилный перевод.

Весной сочной зеленью покрываются поля и горы, цветут сады, созревают фрукты.

А) Göllər və dağlar bütün yazı çiçəklə və yetişmiş meyvə ilə dolu olur.

B) Yaz gələndə dağlar və çöllər çiçəyə bürünür, meyvələr yetişir.

C) Yazda çöllər və dağlar təravətli yaşıllıqla örtülür, bağlar çiçəklənir, meyvələr yetişir.

D) Çöllər və dağlar çiçəklənir və meyvələr də yetişir.

E) Yazda çöllər və dağlar çiçəklənir, meyvələr yetişir.

77. Укажите "лишние" слова в логическом ряду.

1. памятник 2. баяты 3. газель

4. касыда 5. дастан 6. рисунок

7. поэма


А) 3, 4 B) 1, 6 C) 4, 6 D) 2, 7 E) 3, 5

78. Укажите неверное толкование слов

А) резьба- рисунок, врезанный на дереве или кости

B) саженец - молодое растения, пересаженное из другого место

C) инструмент- орудие для производства каких - либо работ.

D) шторм -сильная буря на море.

E) филателист-человек, который собирает марки.79. Из данных слов составьте предложения

1. славится 2. запасами 3. и

4. нефти 5. газа 6. Баку

А) 6, 1, 2, 4, 3, 5

B) 6, 5, 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 5, 6, 3, 2, 1, 4

E) 2, 4, 1, 5, 680. Слова хорошо, аккуратно, медленно по-русски обозначает

А) время


B) образ действия

C) место

D) цел

E) причину81. Докончите пословицу

Цыплят по осени…

А) проверяют

B) едят


C) кормят

D) считают

E) - ищут

82. На какой вопрос, отвечает выделенное слова.

Студент слушает лекцию.

А) кого?

B) кто?


C) кому?

D) кем?


E) о ком?

83. Дополните диалог

- …


- Дворец Ширваншахов построен в ХV веке

- …


- В ансамбль Дворца входят жилые помещения мечети, водохранилище.

1. В каком веке построен Дворец Ширваншахов?

2. Когда ты был во Дворце?

3. Что входит в ансамбль Дворца?

4. Что тебе понравилось во Дворце?

А) 1,3 B) 2,4 C) 1,2 D) 3,4 E) 1,484. Найдите допущенную ошибку в сочетании

А) один год

B) два года

C) пять лет

D) четыре лет

E) три года85. Какой из фразеологизмов является синонимом для слова бездельничать?

А) задирать нос

B) попасть впросак

C) бить баклуши

D) изливать думу

E) вскружить голову86. Форма глагола "играю " - это:

А) 1 лицо прошедшего времени единственного число

B) 1 лицо настоящего времени единственного число

C) 1 лицо будущего времени единственного число

D) 1 лицо настоящего времени множественного числа

E) 1 лицо будущего времени множественного числа87. Продолжит пословицу: За двумя зайцами погонишься

А) поймаешь сразу двухB) третьего упустить

C) ни одного не поймаешь

D) людей насмешишь

E) сам не рад будешь88. Укажите правильный перевод

Xəstə uşaq güclə danışırdı.

А) Больной ребенок трудно говорил

B) Больной ребенок с трудном говорил

C) Больной ребенок с силой говорил

D) Больной ребенок говорил с трудностью

E) Больной ребенок говорил трудно

89. В каком примере прилагательное употреблено в переносом значении?

А) седые волосы

B) седой туман

C) седая прядь

D) седая борода

E) седой старик90. Какое сочетание является фразеологизм?

А) рисовать глаза

B) лечить глаза

C) щурить глаза

D) скосить глаза

E) мозолить глаза91. Вместо точек вставьте нужные числительные

На столе лежат … тетрадь и … портфеля

А) один- два

B) одна- две

C) одно- два

D) одна- два

E) один- две

92. Продолжите логический ряд

1. холст 2. акварель

3. картина 4. живопись

5. натюрморт 6. портрет

7. рисунок 8. …

А) художник

B) скульптор

C) программист

D) архитектор

E) композитор93. Какое слово лишний в синонимическом ряду?

А) большой

B) огромный

C) худой


D) крупный

E) громадный94. Что из выделенного отвечает на вопрос откуда?

А) На краю села растет одинокий дуб.

B) Весло провели электричество.

C) Осенью из села в город везут фрукты и овации.

D) К селу мы подъехали на попутной машине.

E) Зимой в селе рано ложатся спать.95. Укажите слово каменный в переносном значении.

А) каменное сердце

B) каменный забор

C) каменный пол

D) каменный карьер

E) каменный дом

Прочитайте текс и выполните задание 96-100

Трудно найти человека, который бы дал отрицательный ответ на вопрос: любит ли он музыку. Можно, пожалуй, смело сказать, что музыку любит все, или же, во всяком случае, большинство не вкусы у всех разные. Одни любят классическую музыку, другие предпочитают слушать поп- музыку, одним нравится оперы Верди, Чайковского другим - рок - оперы Майкла Батлера. И о вкусах не спорят, спор о музыке идет постоянно. Немало хотя говорят, что споров связано с тем, как музыка действует на здоровье человека. Положительное влияние музыки на здоровье человека отмечали еще в древности.96. О чем говорится в тексте?

А) о любви к музыке

В) а вкусах не спорят

С) о вреде музыке

D) о лечебном влиянии рок музыке

Е) о музыкальных жанрах97. Продолжите предложение.

О том, что музыка лечить, было известно еще

А) в прошлом веке

В) в древности

С) в прошлом

D) недавно

Е) всегда

98. Какую музыку следует слушать?

А) тихую В) громкую С) современную D) классическую Е) хорошую99. Продолжите пословицу: Из песни слов не

А) выкинешь В) выучишь С) выловишь D) выпишешь Е) выскажешь100. Укажите правилный перевод словосочетаний

эстрадная музыка.

А) musiqinin estradası

B) estrada musiqisi

C) estradanın musiqisi

D) musiqili estrada

E) estradalı musiqi

Düzgün cavablarRus dili

76 - C 77 - B 78 - D 79 - A 80 - B 81 - D 82 - B 83 - A 84 - C 85 - C 86 - B 87 - C 88 - D 89 - B 90 - E 91 - D 92 - A 93 - C 94 - C 95 - A 96 - A 97 - B 98 - E 99 - C 100 – B

sinaq.narod.ru

Bu sınaq imtahanı iqm.az saytından götürülmüşdür.
Yüklə 189,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə