Botaanika 1Yüklə 39,73 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü39,73 Kb.
#40590

Botaanika 2.*BOTAANIKA ON teadus taimedest
*Botaanika eriharud: taime-…

 1. Morfoloogia

  1. anatoomia

  2. tsütoloogia

  3. embrüoloogia

 2. Süstemaatika

  1. florograafia

 3. Taimegeograafia

 4. (Taime-)ökoloogia

 5. Taimefüsioloogia

 6. Paleobotaanika


*Botaanika seosed:

 1. Agronoomia

 2. Meditsiin – täpsemalt farmaatsia (=rohuteadus)

 3. Looduskaitse


*Botaanika areng

Loodusrahvastel väga hea looduse tundmine: toit, ravi, ohud. Neil on olemas küllaltki objektiivne liigikontseptsioon

Teaduslik botaanika: Vana-Kreeka (Theophrastos)

Tänapäevane botaanika

algas 17 sajandil: teaduslik kirjeldamine

19. sajand – kogunenud teadmiste üldistamine (detailide täpsem kirjeldamine ei andnud enam oluliselt uut teavet, osutus müraks)

Praegu – kogunenud teadmiste ja üldistuste seostamine ja mõtestamine väljaspoole?

TAIME RAKK
Rakk: cellula – raku kest tekitab kambrikesi – mungakonge (Hooke)

Raku ehitus: vt üldbioloogia

Taimerakule tähelepanuväärne


 1. Organellid

  1. Plastiidid

    1. Proplastiidid

    2. Kloroplastid: membraanid: graanid, strooma

    3. Kromoplastid

    4. Amüloplastid (leukoplastid)

Tekised

 1. Vakuool: ümbritsetud membraaniga (tonoplast), varieeruva sisuga

  1. Kristallid (Ca-oksalaat)

 2. Varuained

  1. Aleurooniterad: väikestest vakuoolidest

  2. Tärkliseterad: amüloplastid (alati ümbritsetud plastiidi strooma ja membraanidega!)

  3. Õlitilgad

 3. Jääkained: vakuoolis, taime pinnal

 4. Raku kest

  1. Vahelamell (primaarne rakukest) pektiin (hemitselluloos, ka tselluloos): kuni rakk kasvab

  2. Teisene rakukest: ladestub sissepoole, raku maht väheneb: tselluloos mitsell mikrofibrillid fibrill + maatriks (pektiin, hemitselluloos)

  3. Puitumine (ligniin)

  4. Lipiidsed kihid (vaha, kutiin, suberiin)

  5. Ränistumine

  6. Plasmodesmid (rakumembraan; rühmiti)

  7. Poorid (esmane rakukest)


TAIME KOED

Ühesuguse ehituse ja talitlusega rakkude rühmad moodustavad koe


Kudede liigitus:

 1. Alg- ja püsikoed

 2. Parenhüümsed ja prosenhüümsed koed

 3. Elusad ja surnud koed

 4. Liht- ja liitkoed; idioblastid (üksikur erinevad rakud koes), rakuvaheruumid (skisogeenne – lamell puruneb, matseratsioon – lamell laguneb keemiliselt, lüsigeenne – rakud surevad ja lagundatakse)

 5. Primaarsed ja sekundaarsed1Algkoed


  1. Esmased ja teisesed

  2. Asukoha järgi:

   1. Tipmine (apikaalne) (vars, juur)

    • Initsiaalrakud või kiirdrakk (samblad, sõnajalgtaimed)

    • Protoderm kattekude

    • Prokambium juht- ja tugikude ning kambium

    • Põhimeristeem põhikude

   2. Külgmine (lateraalne) = kambium: teiskasv

   3. Vahe (interkalaarne)

   4. Haava (kalluse; sek)

   5. Korgi (fellogeen; sek)2Põhikoed (põhiparenhüüm)

Funktsiooni järgi


  1. Klorenhüüm (assimilatsioonipõhikude)

   1. Sammaskude

   2. Kobekude

  2. Säilituspõhikude (tärklis, suhkrud, valk, rasv, hemitselluloos)

  3. Veesäilituskude

  4. Aerenhüüm

Paiknemise järgi:


  1. Esikoore põhikude

  2. Säsi

  3. Säsikiired (ksüleemi- ja floeemi põhikude)3Kattekoed


  1. Välimised

   1. Primaarne: epiderm

    • Maapealsetel osadel

     1. katab lisaks kutiikula ja/või vaha, karvad, trihhoomid

     2. paiknevad õhulõhed

    • Juurtel nimetatakse epibleemiks; epifüütide juurtel juurenahaks

    • Kattekoeks on ka sageli vahetult epidermi all paiknev hüpoderm ja esikoore väliskiht: eksoderm

   2. Sekundaarne: korgikiht e periderm

    • Korp

  2. Sisemised

    • Epiteel (vaigukäikudel)

    • Endoderm juure kesksilindril4Tugikoed


  1. Kollenhüüm: primaarne, elusatest rakkudest; nurk, plaat, kobe

  2. Sklerenhüüm: sekundaarne, täiskasvanuna toimib surnud rakkudena, rakukestad enamasti puitunud; sklereiidid, puiduliud, niinekiud5Juhtkoed


  1. Ksüleemi (puiduosa) juhtkude

   1. Trahheed ja trahheiidid: surnud

   2. Poorid

   3. Spiraal-, rõngas-, (võrk-) astrik-, poor-

   4. Primaarne (proto-, meta-) ja sekundaarne ksüleem

   5. Tüllid

  2. Floeemi (niineosa) juhtkude

   1. Sõeltorud: elusad

   2. Sõelplaadid

   3. Kalloos (eriti kaheidukehelistel)6=5a. Juhtkimp


  1. Ksüleem

   1. Juhtkude

   2. Puidukiud

   3. Ksüleemi põhikude

  2. Floeem

   1. Juhtkude

   2. Saaterakud

   3. Niinekiud

   4. Floeemi põhikude

  3. Kambium: avatud ja kinnine juhtkimp

  4. Mittetäielik j; redutseerunud j.

  5. Floeemi ja ksüleemi paigutuse põhjal:

   1. Kontsetrilised: (sõnajalgtaimed, üheidulehelised)

   2. Kollateraalne (sagedasim)

   3. Bikollateraalne (kõrvitsalistel)

   4. Radiaalne (juurtes)

  6. Kimbutupp (sklerenhüüm, kollenhüüm)7Erituskoed


  1. Sekreet ja ekskreet

  2. Eritatavad ained jäävad taime

   1. Piimasooned (eritus, juht, säilitus)

    • Lülilised (ühendustega, ühendusteta)

    • Lülitud (hiiglaslikud)

   2. Idioblastid (limad, alkaloidid, parkained, Ca-oksalaat

   3. Mahutid ja käigud: vaigu-, lima-,...

  3. Eritatakse väliskeskkonda

   1. Näärmekarvad, näärmeepiteel

   2. Nektaariumid

   3. Hüdratoodid


ÕIS

Muundunud lühivõrse:  käbi

Õis  vili

1Osad:


  1. Tupplehed (+ välistupp)

  2. Kroonlehed

   1. Perigoon

  3. Tolmukad

   1. Staminoodid

  4. Emakad

  5. Õie põhi

  6. /õie raag/

  7. nektaariumid: osade alusel, kannus, staminoodid2Osade paiknemine


  1. Spiraalne, tsükliline, hemitsükliline

   1. Õie ringid

  2. Kokkukasvamine: ringi piires, ringidevaheline

  3. Liit- ja lahksugulised õied. –taimed.

  4. Ülemine ja alumine sigimik3Õisikud: sünantium


Milleks?

4Tolmlemine


  1. Mittetolmlemine: apomiksis

  2. Isetolmlemine: juhuslik, häda-, obligatoorne. Isesteriilsus

  3. Välisjõududega:

   1. Tuul-

   2. Putuk- jt. loomad


VILI
 1. Ehitus


  1. Viljakestad: ekso- meso- ja endokarp

  2. Seeme5Tüübid


  1. Liht- ja koguviljad; vilikonnad

  2. Ühe- ja hulgaseemnesed viljad

  3. Ava- ja sulgviljad; jaguviljad

  4. Kuiv- ja lihakad viljad

  5. Apo- ja tsönokarpsed viljad

  6. Paljas- ja rüüsviljad

Tüübid

1. a Kogukukkurvili  kukkurvili   1. kaun

  1. Kupar

   1. Kõder, kõdrake…

  1. Pähkel, pähklike

   1. Tõru

  2. Seemnis

  3. Teris

2. a. Mari

   1. õunvili

   2. kõrvitsvili

   3. hesperiid e pomerants

  1. Luuvili

  2. Tõrsik6Seeme


  1. Idu

  2. Varuained

  3. Seemnekest

7Viljade ja seemnete levimine


  1. Mittelevi (paigalpüsimine)

  2. Iselevi

  3. Välisjõududega

   1. Tuul

   2. Vesi

   3. Loom:

    • Sees: tahtetu

    • Küljes

    • Ahvatlev: sees, varumis-

   4. Inim


VARS

Milleks:


lehed päiksele lähemal

juhtimine 1. Primaarne vars


  1. Kasvukuhikust:

   1. protoderm  epiderm

   2. proparenhüüm  esikoor

   3. püsimeristeem prokambium

    • protofloeem

    • prokambium 

     1. Metafloeem

     2. Kambium

     3. metaksüleem

    • protoksüleem

   4. algsäsi  säsi

  2. Kesksilinder e steel (püsimeristeem ja algsäsi)

   1. Protosteel

   2. Aktinosteel (kiirjas: juur)  plektosteel (põimjas: kollad)

   3. Diktüosteel (polü-: sõnajalgtaimed)

   4. Sifonosteel (toru-)

   5. Eusteel, artrosteel (:kaheidulehelised)

   6. Ataktosteel (:üheidulehelised)

  3. Peritsükkel (välimine kiht)  lisajuured ja -pungad8Sekundaarne vars: teiskasv


  1. Teispuit

   1. Aastarõngad

   2. Teissäsikiired

   3. Malts- ja lülipuit

  1. Teiskoor

   1. Fellogeen: felleem + felloderm

   2. Korp

   3. Lõved

   4. Säsikiirte laiendid9Varre muudendid


  1. Võsuastlad

  1. Säilitusvars

  2. Assimileeriv vars

  3. Köitraod

  4. Maa-alune vars = risoom

   1. (risoom-)mugul

  5. Stoolon


JUUR


Milleks?

Vee ja mineraalide hankimiseks; kinnihoidmiseksJuure esikasv


 1. Kasvukuhik

  1. Differentseerumine nagu varre tipus: jagunemisvööde; lisaks:

  2. Kalüptrogeen  juurekübar

  3. Pikenemis- e kasvuvööde

  4. Imamis- e differentseerumisvööde

  5. Juhtimisvööde

 2. Epibleem: talitleb imikoena

 3. Endoderm: läbilaskerakud, Caspary jooned

 4. Radiaalne juhtkimp: aktinosteelJuure teiskasv:


1 Floeemi ja ksüleemi vahele tekib kambium

2 Peritsükkel  fellogeenJuure muudendid


 1. Säilitusjuur (ksüleem, floeem, kambiumirõngad)

 2. Juuremügarad

 3. Mükoriisa

  1. Vesikulaar-arbuskulaarne (endo-)

  2. Ektotroofne (mükoderm)

 4. Haustorid

 5. Õhujuured (mitmekihiline juurenahk=risoderm)LEHT: Milleks?

Mesofüütme leht


 1. Epiderm

  1. Karvad ja papillid=näsad

  2. Kutiikula ja vahakiht

  3. Õhulõhed

   1. Sulgrakud ja õhupilu

   2. Kaasrakud

   3. Tüübid kaasrakkude või sulgrakkude rakukestapaksendite põhjal

 2. Mesofüll

  1. Sammas- ja kobekude

  2. C4-taimedel pärgmesofüll

 3. Juhtkimp

  1. Kinnine

  2. Kimbutupp

  3. Lehe roodumus

 4. Leheroots ~primaarne vars

  1. EralduskihtLehe eritüübid


 1. kserofüütne leht

  1. Kseromorfne

   1. okas

  2. Eukserofüütne

  3. Sukulentne

 2. Veetaimede lehed: õhukambrid

  1. Veesisesed

  2. Ujulehed

 3. Ontogeneetilised eritüübid

  1. Idulehed

  2. Esilehed

  3. Järglehed

 4. Asukohapõhiused eritüübid

  1. Alalehed

  2. Pärislehed

  3. KõrglehedLehe muudendid


 1. Köitraod

 2. Leheastlad: Tervest lehest; Lehe osast; Abilehtedest

 3. PüünislehedErilehisus


  1. Heterofüllia

  2. Anisofüllia

Yüklə 39,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə