##book id=498//book name= Ümumi kimya // ##fk=103//ks=01//fn=498// sumalltest= 299


##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= kimyanın əsas anlayışları və qanunları. //Yüklə 286,63 Kb.
səhifə2/14
tarix31.10.2018
ölçüsü286,63 Kb.
#77538
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= kimyanın əsas anlayışları və qanunları. //


1. Kimyəvi element anlayışı hansı cavabda düzgün verilmişdir?

A) müsbət yüklü nüvə və elektronlardan ibarət elektroneytral hissəcik

B) nüvələrinin yükü eyni olan atomlar növü

C) maddələrin kimyəvi bölünməz ən kiçik hissəciyi

D) kütlələri eyni olan atomlar növü

E) elektronlarının sayı eyni olan atomlar növü

2. Nisbi atom kütləsi anlayışını kimya elminə ilk dəfə olaraq hansı alim daxil etmişdir?

A) İ. Berselius

B) M. Lomonosov

C) C. Dalton

D) M. Perren

E) A. Avoqadro

3. Avoqadro fərziyyəsini bir qanun kimi qəbul olunmasını əsaslandıran alimi göstərin.

A) N. Zinin

B) İ. Berselius

C) C. Kannissaro

D) D. Mendeleyev

E) J. Gey –Lüssak

4. Turşular üçün hansı müddəa doğrudur?

A) əsaslarla reaksiyada OH - qrupu ayıran maddələr

B) əsaslarla reaksiyada proton birləşdirən maddələr

C) əsaslarla reaksiyada proton ayıran maddələr

D) əsaslarla reaksiyada OH - qrupu birləşdirən maddələr

E) məhlullarda hidrogen və hidroksid ionları ayıran maddələr

5. Aşağıda verlən tənliklərdən hansılar Avoqadro qanunundan çıxan nəticələri ifadə edir.

A) ; M1= M2 · D;

B) N = m / M · NA ; VM = V/ʋ ; M1= M2 · D

C) ; N = m / M · NA; VM = V/ʋ

D) N = m / M · NA; ;

E) VM = V/ʋ ; ;

6. Maddənin kütləsi, maddə miqdarı və molyar kütlə arasında əlaqəni ifadə edən tənlikləri göstərin

A) M = m / ʋ; ;

B) ʋ = m / M; ;

C) m = ʋ · M ; ʋ = m / M ; M = m / ʋ

D) ʋ = m / M; ;

E) m = ʋ · M; ;

7. Akvokompleksləri seçin:

a – Fe(H2O) 63 + ; Al(H2O) 63 +

b – Cu(NH3) 42 + ; Ni(NH3) 63 +

c – Cu(NH3) 42 + ; Fe(CN) 63 +

d – Cu(H2O) 42 + ; Co(H2O) 62 +

e – Al(OH) Cl2 ; [Pt(H2O) 2Cl2]

f – Fe(H2O) 62 + ; Ni(H2O) 42 +

A) c, d, e

B) a, d, f

C) a, b, e

D) d, c, b

E) b, c, d

8. Turşu oksidlərini seçin:

1 – Cl2O7, CO2, SO3

2 – CaO, SO3, SO2

3 – ZnO, SnO2, P2O5

4 – SO2, CaO, ZnO

5 – NO, N2O, N2O5

6 – SO2, SO3, N2O5

7 – P2O3, P2O5, NO2

8 – CuO, NO2, N2O5

A) 2, 3, 8

B) 1, 6, 7

C) 5, 6, 7

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 8

9. Duz əmələ gətirməyən oksidləri seçin:

1 – Al2O3, CO, FeO

2 – Fe2O3, N2O, CaO

3 – CO, N2O, NO

4 – N2O, NO

5 – SO2, CO2

A) 4, 5

B) 1, 2

C) 3, 4

D) 3, 5

E) 2, 4

10. Amfoter hidroksidləri seçin:

a – ZnO, BeO

b – SO2, Al2O3

c – Al2O3, ZnO

d – P2O5, B2O3

e – Cr2O3, BeO

A) a, d, e

B) b, d, e

C) a, c, e

D) a, d, c

E) c, d, e

11. Verilimiş element atomlarından hansılarının kompleksəmələgətirici olduğunu seçin:

1 – Fe, Co

2 – H - , Cl -

3 – Ni, Cu

4 NO2 - , CO32 -

5 – N2H4, NH3

6 –Cr, Mn

A) 2, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 6

E) 4, 5, 6

12. Duz əmələ gətirməyən oksidlərə aid düzgün cavabları seçin:

1 – CO

2 – Na2O

3 – NO

4 – CaO

5 – N2O

6 – CO2

A) 2, 4, 6

B) 1, 4, 6

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 4, 5, 6

13. Kimyanın əsas qanunlarının kəşfi tarixlərinə uyğun ardıcıllığı düzün.

1 - Tərkibin sabitliyi qanunu

2 - Avaqadro qanunu

3 - Maddə kütləsinin saxlanması qanunu

4 - Ekvivalentlər qanunu

5 – Həndəsi nisbətlər qanunu

6 – Sadə nisbətlər qanunu

A) 2, 4, 5, 6, 1, 3

B) 3, 1, 4, 5, 6, 2

C) 1, 3, 4, 5, 6, 2

D) 3, 2, 1, 5, 6, 4

E) 5, 6, 4, 3, 2, 1

14. Turşuları turşu əmələ gətirən elementin oksidləşmə dərəcəsinin azalması ardıcıllığı ilə düzün.

1 - H3PO2

2 - H3PO3

3 - H3PO4

A) 1, 2, 3

B) 3, 2, 1

C) 1, 3, 2

D) 3, 1, 2

E) 2, 1, 3

15. Duz əmələ gətirən əsasi oksidlər hansı cavabda ardıcıl düzülmüşdür?

1 – CaO

2 – K2O

3 – SO2

4 – SO3

5 – P2O5

6 – MgO

7 – Al2O3

8 – ZnO

9 – SiO2

10 – CO2

A) 2, 4, 5, 8, 9

B) 1, 3, 4, 5, 6

C) 5, 6, 7, 9, 10

D) 1, 2, 6, 7, 8

E) 3, 4, 6, 8, 10

16. Turşuları turşu əmələ gətirən elementin oksidləşmə dərəcəsinin artması ardıcıllığı ilə düzün.

1 - H3PO4

2 - HMnO4

3 - H2Cr2O7

4 - H2S

5 - HClO

6 - H3PO3

7 - H2SO3

8 - HCl

A) 1, 3, 5, 7, 6, 5, 4, 2

B) 1, 2, 4, 8, 6, 7, 5, 3

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

D) 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 8

E) 4, 8, 5, 6, 7, 1, 3, 2

17. Oksidlərin növləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 - əsasi oksidlər

2 – turşu oksidləri

3 – amfoter oksidlər

a – SO3, CO2

b – Na2O, CaO

c – Al2O3, ZnO

d – P2O5, NO2

e – N2O5, NO2

f – P2O5, Fe2O3

g – MgO, FeO

A) 1 – a, c; 2 – b, c, e; 3 – d

B) 1 – b, g; 2 – a, d, e; 3 – c

C) 1 – e, d; 2 –b, g, f; 3 – g

D) 1 – b, c; 2 - a, b, c; 3 – f

E) 1 – d, e; 2 – e, d, g; 3 – g

18. Duzların növləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin:

I – normal duzlar

II - əsasi duzlar

III – turş duzlar

1– Ca(OH) Cl, Cu(OH) NO3

2 – NaHSO4, Al(H2PO4) 3

3 – Na2SO4, CuCl2

4 – Al(OH) Cl2, Ca(OH) Cl

5 – Fe2(SO4) 3, MgCl2

6 – NaH2PO4, Ca(HCO3) 2

A) I – 1, 5; II – 3, 4, III – 1, 6

B) I – 2, 5; II – 1, 3, III – 2, 4

C) I – 3, 5; II – 1, 4, III – 2, 6

D) I – 4, 5; II – 1, 2, III – 2, 3

E) I – 3, 6; II – 3, 5, III – 4, 6

19. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - əsasi oksid

II - turşu oksidi

III - qarışıq oksid

1 - CaO

2 – Pb3O4

3 - SO3

4 - Na2O

5 - Fe3O4

6 – P2O5

A) I – 1, 2; II – 2, 3; III – 1, 5

B) I – 1, 4; II – 3, 6; III – 2, 5

C) I – 1, 3; II – 3, 5; III – 2, 6

D) I – 2, 4; II – 4, 5; III – 3, 4

E) I –1, 6; II – 1, 4; III – 5, 4

20. Kimyəvi reaksiyaların tipləri ilə reaksiyalar arasında uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - birləşmə

II - əvəzetmə

III - dəyişmə

1 - H2 + Cl2  2HCl

2 - Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

3 – Cu(OH) 2 + H2SO4  CuSO4 + H2O

4 - 2H2 + O2  2H2O

5 - BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl

6 - 2Na + 2H2O  2NaOH + H2

A) I - 1, 6; II - 2, 5; III - 4, 5

B) I - 1, 2; II - 2, 4; III - 1, 5

C) I - 1, 3; II - 3, 6; III - 3, 4

D) I - 1, 4; II - 2, 6; III - 3, 5

E) I - 1, 4; II - 2, 3; III - 5, 6


Yüklə 286,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə