##book id= 679//book name=Biologiya və onun tədrisi metodikası


##num= 5// level= 1// sumtest=17 // name= Biologiyanın tədrisində fənndaxili və fənlərarası inteqrasiya xxx //Yüklə 98,43 Kb.
səhifə3/12
tarix31.10.2018
ölçüsü98,43 Kb.
#77630
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 5// level= 1// sumtest=17 // name= Biologiyanın tədrisində fənndaxili və fənlərarası inteqrasiya xxx //


1. Ana dilində təbiətə aid yazılmış ilk dərslik hansıdır?

A) “Elmi nəbatat” və “İbtidai zoologiya”

B) “Müxtəsər nəbatat” və “Heyvanat dərsləri”

C) “Botanika və bitki sistematikasına giriş”

D) “Təbiətə ilk addım” və “Təbiəti öyrən”

E) “Elmi heyvanat” və “Cansız təbiət”2. Ə. Xaqani varlıqların əsasını nədə görürdü?

A) hava, qeyri - üzvi maddələrdə, suda

B) su, kimyəvi maddələrdə, havada

C) torpaq, üzvi maddələrdə, suda

D) su, hava, torpaq, odda

E) üzvi və qeyri - üzvi maddələrdə, torpaqda3. H. Zərdabinin astronomiyaya aid məqalələri hansılardır?

A) «Parlaq ulduzlar», «Mars planetinin xüsusiyyətləri»

B) «Yaxın ulduzlar», «Günəşin yerə təsiri»

C) «Yeni ulduzlar», «Marsda insan yaşayırmı»

D) «Uzaq ulduzlar», «Ayın xüsusiyyətləri»

E) «Ulduz axını», «Yer n xüsusiyyətləri»4. X əsrdə ibtidai siniflərdə ana dilində dərs deyən ilk müəllimlər kimlər idi?

A) T. Rüstəmov, Ə. Musayev

B) İ. İlaxonov, M. Axundov

C) M. Maqomayev, A. Terequlov və b.

D) X. Kələntərli, A. Əmirov

E) S. Osmanzadə, F. Rzabəyli5. «Kənd məktəblərində kimya və biologiyadan praktik məşğələlərin, ekskursiya və dərnəklərin təşkili» metodik vəsaitinin müəllifləri kimdir?

A) Ə. Hüseynov, H. Əmirov, A. Sadıqov

B) A. Sadıqov, M. Axundov, R. Babayev

C) A. Sadıqov, Ə. Hüseynov, Q. Mustafayev

D) R. Babayev, Q. Mustafayev, M. Axundov

E) R. Babayev, Ə. Hüseynov, T. Abdulkərimov6. Hansı müddəa fənlərarası əlaqəyə aid deyil?

1 - fənn proqramının həcmi ilə əlaqə

2 - qanun qanunauyğunluqlar və nəzəriyyələr arasında əlaqə

3 - ümumi bacarıq vərdişlərin formalaşdırılması arasında əlaqə

4 - tədqiqat metodları və elmi təfəkkür arasında əlaqə

5 - təlimin idrak fəaliyyəti və metodları ilə əlaqə

A) 3


B) 4

C) 1


D) 2

E) 5


7. Şagirdlərə “qida zənciri” mövzusunun tədrisi zamanı hansı anlayışlardan istifadə edilir?

1 - producsent

2 - parazit

3 - yırtıcı

4 - redusent

5 - konsument

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 5, 68. Düzgün cavabları tapın:

I - Müasir dərsdə müəllim bacarmalıdır

II - Müasir təlimdə qiymətlləndiirmə

1 - planlaşdirma

2 - fasilitasiya

3 - summativ

4 - formativ

A) I - 1; 2 II - 3; 4

B) I - 1; 3 II - 1; 2

C) I - 3; 4 II - 1; 2

D) I - 1; 4 II - 3; 2

E) I - 2; 3 II - 4; 19. Cansız təbiət obyektlərinə hansılar aiddir?

A) herbarilər, kompas. Ibtidailər

B) bostan, bağ bitkilərinin meyvələri, evqlena

C) göbələk, bakteriya, dərman bitkiləri

D) canlı güşə, heyvanlar, torpaq

E) torpaq, minerallar, dağ süxurları10. «Həzm sistemi» bəhsində şagirdlər hansı elmi dünyagörüşünə malik olur?

A) insanın bədən quruluşuna təbii və sosial amilləri təsiri, çoxalma

B) insan və heyvanın sinir sisteminin oxşarlığı, tənəffüs

C) insan və heyvanların həzm orqanlarının oxşarlığı, düzgün qidalanma

D) əməklə və sosioloji mühitlə əlaqədar olaraq insan beyninin inkişafı, şüurun digər orqanların inkişafı

E) qidalanma ilə əlaqədar olaraq insanın beyninin, çənə aparatının tədricən dəyişməsi11. Dərs demək üçün müəllim hansı hazırlıq işlərini icra edir?

A) plan tutur, dərs soruşur, müşahidə edir

B) metodları seçir, suallar hazırlayır, hesablama aparır

C) konspekt tutur, ekskursiya təşkil edir, dərsi izah edir

D) metod seçir, plan, konspekt tutur

E) əlavə ədəbiyyattapır, təcrübə aparır, müsahibə təşkil edir12. Düzgün cavabı tapın:

I - Müasir təlimin prinsipləri

II - XXI - əsrin əsas xüsusiyətləri

1 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

2 - dialoji

3 - əməkdaşliq

4 - inkişafetdirici

5 - iqtisadi mexanizmlərin inkişafı

6 - elm və texnikanın inkişafı

7 - tez - tez dəyişən həyat şəraiti

A) I - 5, 6, 7; II - 1, 2, 3

B) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 7

C) I - 1, 2 , 3, 4; II - 5, 6, 7

D) I - 3, 4, 5; II - 2, 6, 1

E) I - 5, 6, 2; II - 3, 4, 113. Düzgün cavabı tapın.

Biololoji anlayışlar və onların açıqlanması

I - Morfoloji

II - Sistematik

III - Anatomik

IV - Ekoloji

V - Fizioloji

VI - Aqronomik

1 - torpağın əmələ gəlməsi və gübrələmə

2 - toxumun cücərməsi və inkişafı

3 - bitkilərin mühitə görə bioloji uyğunlaşması və orqanlarda əmələ gələn dəyişikliklər

4 - çiçəkli və sporlu bitkiləırin daxili quruluşu

5 - orqanlarin xarici quruluşu

6 - bitki fəsilələri və qrupları

A) I - 5; II - 6; III - 4; IV - 3; V - 2; VI - 1

B) I - 2; II - 4; III - 5; IV - 3; V - 6; VI - 1

C) I - 4; II - 5; III - 6; IV - 1; V - 3; VI - 2

D) I - 3; II - 6; III - 1; IV - 2; V - 5; VI - 4

E) I - 2; II - 5; III - 1; IV - 6; V - 3; VI - 414. Sinifdənkənar işlərə aiddir.

A) heyvanlara qulluq

B) tədqiqatın aparılması

C) kabinetin təşkili

D) fənn gecələri

E) meşədə, təbiətdə aparılan iş15. Dərsdənkənar işlərə aiddir.

A) dərnəklər

B) gecələr

C) tədris - təcrübə sahəsində iş

D) konfranslar

E) maraq kursları16. Sinifdənkənar könüllü məşğələlərdəndir.

A) dərnək, fənn gecələri

B) kütləvi işlər, ev tapşırıqları

C) canlı guşədə iş, təbiətdə iş

D) tədris - təcrübə sahəsindəiş, dərnək

E) dərs, maraq kursu17. Aşağıda göstərilənlərdən hansı sinifdənkənar iş deyil?

A) gənc botaniklər dərnəyi

B) gənc təbiətçilər dərnəyi

C) hüceyrəyə mikroskopda baxılması

D) kinofilmin nümayişi

E) fənn gecələri
Yüklə 98,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə