Bölmələrin adları SayıYüklə 304,84 Kb.
səhifə1/4
tarix05.02.2018
ölçüsü304,84 Kb.
#24488
  1   2   3   4


HS-in təsnifləşdirilmiş sistemi


Bölmələrin adları

Sayı

Qruplar (kodlar)

Mövqe-lər

Sub-mövqe-lər

I. Diri heyvanlar və heyvan mənşəli məhsullar

5 (01-05)

14

194

II. Bitki mənşəli məhsullar

9 (06-14)

109

270

III. Heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar; onların parçalanmasından alınan məhsullar; hazır qida piyləri; heyvan və bitki mənşəli mum

1 (15)


22

53

IV. Yeyinti sənayesinin məhsulları; alkoqollu və alkoqulsuz içkilər və sirkə; tütün və tütünün əvəzediciləri

9 (16-24)

56

181

V. Mineral məhsullar

3 (25-27)

67

151

VI. Kimya və onunla bağlı olan sənaye sahələrinin məhsulları

11 (28-38)

176

759

VII. Polimer materialları, plastik kütlələr və onlardan hazırlanan məmulatlar; kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan məmulatlar

2 (39-40)

43

189

VIII. Dəri xammalı; dəri; xəz; xəz-dəri xammalı; onlardan hazırlanan məmulatlar; sərrac məmulatları; yəhər, yüyən və qoşqu məmulatları; yol ləvazimatları; çantalar və onlara oxşar mallar; heyvan bağırsağından hazırlanan məmulatlar

3 (41-43)

21

74

IX. Oduncaq və oduncaqdan hazırlanmış məmulatlar; odun kömürü; tıxaclar; onlardan məmulatlar; samandan və digər materiallardan hazırlanmış hörmə məmulatlar; səbətlər və digər hörmə məmulatları

3 (44-46)

27

79

X. Oduncaqdan və ya digər lifli materiallardan hazırlanan kağız kütləsi; kağız və karton tullantıları və makulatura; kağız, karton və onlardan məmulatlar

3 (47-49)

41

149

XI. Toxuculuq materialları və toxuculuq məmulatları

14 (50-63)

149

809

XII. Ayaqqabı,baş geyimləri, həsirlər və günəsdən qoruyucu vasitələr qamçılar və onların hissələri; emal olunmuş quş tükləri və onlardan məmulatlar; süni çiçəklər; tükdən hazırlanmış məmulatlar

4 (64-67)

20

55

XIII. Daşdan, gipsdən, sementdən, asbesdən və onlara oxşar materiallardan hazırlanmış məmulatlar; keramika məhsulları; şüşə və onqan hazırlanan məmulatlar

3 (68-70)

49

138

XIV. Təbii və becərilən mərcan, yarıqiymətli və qiymətli daşlar, qiymətli metallar, qiymətli metallardan üz çəkilmiş qeyri-nəcib metallar və onlardan məmulatlar; bijuteriya və sikkələr

1 (71)

18

52

XV. Qara və əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar

11 (72-76, 78-83)

157

587

XVI. Maşınlar, avadanlıqlar və mexaniki ləvazimatlar; elektrik avadanlığı və onların hissələri; səsyazan və səsləndirici aparatlar; videoaparatlar; onların hissələri və detalları

2 (84-85)

133

762

XVII. Yerüstü, hava, kosmik, su nəqliyyatı vasitələri, onların avadanlıqları və hissələri

4 (86-89)

38

132

XVIII. Optik, fotoqrafik və kinematoqrafiya, ölçü, nəzarətedici cihaz və aparatlar, çox dəqiq

tibbi-cərrahiyyə alətləri və aparatları; saatlar; musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları3 (90-92)

56

230

XIX. Silah və döyüş sursatı; onların hissələri və ləvazimatları

1(93)

7

17

XX. Müxtəlif hazır məmulatlar

3 (94-96)

32

131

XXI. İncəsənət əsərləri, kolleksiya olunan və əntiq əşyaları

1 (97)

6

7

Yekun:__96__1241__5019'>Yekun:

96

1241

5019

Harmonizasiya edilmiş sistemə istiqamətən 1986-cı ildə BMT-nin Beynəlxalq Ticarət Standart Təsnifatının, BSTT) 3-cü redaktəsi (Standart International Trade Classification, SITC, Rev.3) nəşr olunmuşdur. SITC təsnifləşdirilmiş sxemi cədvəl 11-də verilmişdir.Cədvəl 11

SITC təsnifləşdirilmiş sxemi (3-cü dəfə redaktə olunmuş)


Bölmələrin kodları və onların adları

Sayları

qrurların; onların kodları

qrup-altılar

Mövqe-lər

Sub-möv-qelər

0. Ərzaq malları və diri heyvanlar

10 (00-09)

36

132

344

1. İçkilər və tütün

2 (11-12)

4

11

22

2. Qeyri-ərzaq xammalı, yanacaqdan başqa

9 (21-29)

36

123

267

3. Mineral yanacaq, sürtkülər və onlara oxşar mallar

4 (32-35)

11

25

37

4. Piylər, yağlar və

3 (41-43)

4

21

44

5. Kimyəvi məhsullar

9 (51-59)

33

126

474

6. Əsasən materiallar üzrə təsnifləşdirilən emal olunmuş məmulatlar

9 (61-69)

52

233

829

7. Maşınlar, avadanlıqlar və nəqliyyat vasitələri

9 (71-79)

50

214

653

8. Müxtəlif hazır məmulatlar

8 (81-85, 87-89)

31

144

442

9. Əvvəlki bölmələrə aid edilməyən mallar və sövdələşmələr

4 (91, 93, 96, 97)

4

4

6

Yekun:

67

261

1033

3118

Beynəlxalq ticarətin statistikası üçün BMT-nin malların iriləşdirilmiş iqtisadi qruplar üzrə Təsnifatı (Classification by Broad Economic Categories, BEC) da tətbiq olunur.Cədvəl 13

İriləşdirilmiş iqtisadi qruplar Təsnifatının təsnifləşdirilmiş sxemi


1.

Ərzaq malları və içkilər

1

Food and bevereges
1.1.

Xammal malları
11

Primary1.1.1.

İstehsalda istehlak olunmaq üçün111

Mainly for industry1.1.2.

Şəxsi istehklak üçün112

Mainly for household consumption
1.2.

Emal olunmuş yarımfabrikatlat
12

Processed1.2.1.

İstehsalda istehlak olunmaq üçün121

Mainly for industry1.2.2.

Şəxsi istehklak üçün122

Mainly for household consumption

2.

Sənaye xammalı (qeyri-ərzaq)

2

Industrial supplies not elsewhere specified
2.1.

Xammal malları
21

Primary
2.2.

Yarımfabrikatlar
22

Processed

3.

Yanacaq və sürtkülər

3

Fuels and lubricants
3.1.

Xammal malları
31

Primary
3.2.

Yarımfabrikatlar
32

Processed3.2.1.

Benzin321

Motor spirit3.2.2.

Sair yarımfabrikatlar322

Other

4.

Maşınlar, avadanlıq və onların hissələri (nəqliyyat vasitələrindən başqa)

4

Capital qoods (exept transport

equipment), and parts and

accessories thereof

4.1.

Maşın və avadanlıqlar
41

Capital qoods (exept transport equipment)
4.2.

Hissələr və ləvazimatlar
42

Parts and accessories

5.

Nəqliyyat vasitələri, onların hissələri və ləvazimatları

5

Transport equipment and parts

and accessories thereof


5.1.

Minik avtomobilləri
51

Passenger motor cars
5.2.

Digər avtomobillər
52

Other5.2.1.

İstehsalat təyinatlı nəqliyyat vasitələri521

Industrial5.2.2.

Şəxsi istehlak üçün nəqliyyat vasitələri522

Non-industrial

6.

İstehlak malları

6

Consumer goods not elsewhere specified
6.1.

Uzunmüddətli istifadə üçün mallar
61

Durable
6.2.

Ortmüddətli istifadə üçün mallar
62

Semi-durable
6.3.

Qısamüddətli istifadə üçün mallar
63

Non-durable

7.

Yuxarıda göstərilən qruplara aid edilməyən mallar

7

Goods not elsewhere specified

Yüklə 304,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə