BiRİNCİ DÖnem ders KoduYüklə 191,59 Kb.
səhifə1/5
tarix11.04.2018
ölçüsü191,59 Kb.
#37632
  1   2   3   4   5

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİamblemimiz.bmpdeü amblemi.bmp

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ


JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ DÖNEM

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

FİZ 1101

FİZİK I

3

2

5

Bu dersin amacı, öğrencilere Newton mekaniği konusunda klasik fizik ilkelerine dayanan kuramsal giriş ve temel uygulamalara genel bakış sağlamaktır. İçerilen konular; Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket. Hareket Kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışmalar, Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesidir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

KİM 1015

KİMYA

3

2

5

Bu dersin amacı Kimya biliminin temelini oluşturan terim ve kavramları benimseterek, bu kavramların dayandığı temel teorileri vermektir. Madde ve ölçümü, atomun temel yapısı, molekül ve iyonların oluşumu ile kimyasal reaksiyonların stokiyometrisi, gaz yasaları ve katı, sıvı ve çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve denge, asit-baz ve iyonik dengeler, termodinamik yasaları ile elektrokimya ve çekirdek kimyasına ilişkin kavramlar odaklanılarak aktarılacaktır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

MAT 1001

MATEMATİK I

4

0

5

Math 1001-1002 serisi Kalkülüs ün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Fonksiyonlar, limit ve süreklilik; Türev (Teğet Doğruları ve Eğimleri, Türev Alma Kuralları, Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri Yüksek Mertebeli Türevler Ortalama Değer Teoremi Kapalı Türev Alma Transandantal Fonksiyonlar Ters Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Doğal Logaritma ve Üstel Ters Trigonometrik Fonksiyonlar Hiperbolik Fonksiyonlar Türevin Uygulamaları, Bağımlı Oranlar); Belirsizlikler Ekstrem Değerler İçbükeylik ve Bükümler; Fonksiyonların Grafik Çizimi Ekstrem Değer Problemleri Doğrusal Yaklaşımlar; İntegrasyon Toplamlar ve Sigma İşareti Alan Belirli İntegral Belirli İntegralin Özellikleri Temel Teorem; Değişken Dönüşümü Yöntemi Düzlemsel Bölgelerin Alanları; Kısmi İntegrasyon Rasyonel Fonksiyonların İntegrali Ters Değişken Dönüşümü Düzensiz İntegraller İntegralin Uygulamaları; Dilimleyerek Hacim Bulma Yay Uzunluğu ve Yüzey Alanıdır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

ATA 1001

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

2

0

2

Dersi amacı İmparatorluktan milli devlete geçişte, Türk toplumunun gelişim aşamalarını öğrencilere kavratmaktır. İçerilen konular; Devlet, Monarşi, Oligarşi, Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İhtilal, Devrim, Ulus-devlet; Feodalizm, Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi; Osmanlı Modernleşmesi; 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uluslararası arenada yaşanan rekabet ve bunun Osmanlı Devleti ne yansımaları; Birinci Dünya Savaşı na giden süreçte emperyalizm, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşma; Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti; Mondros mütarekesi, Mustafa Kemal in mevcut duruma bakışı, amacı ve yöntemi; Milli Mücadele Döneminde yaşanan gelişmeler; Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşmasıdır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

TBT 1003

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1

1

2

Dersin amacı temel donanım ve yazılım bilgisi, MS Office uygulamaları, İnternet kavramı hakkında alt yapı oluşturmaktır. Dersin içeriği Bilgisayar (tanımı, işlevleri). Bilgisayarda donanım kavramı. Bilgisayarda yazılım kavramı. İşletim sistemleri. İnternet (tanımı, işlevi), internet protokolleri, internet servisleri (e-posta, ftp). Webde tarama yapma. MS-Excel Kullanımı –I. MS-Excel Kullanımı –II. MS-Excel Kullanımı (Mesleki uygulamalar). Microsoft Office tanıtımı, MS-Word Kullanımı . (dilekçe, yazı ve özgeçmiş). MS-Word Kullanımı. (Bağıntı ve tablo). MS-Powerpoint Kullanımı. Teknik rapor yazım kuralları. Rapor/Sunu hazırlamadır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

JEO 1109

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

2

0

6

Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğinin Tanımı; Yer Bilimi ve Jeoloji Mühendisliğinin Tarihçesi; Jeoloji Mühendisliğinin İşlevleri ve İlgi Alanları; Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin Temelleri ve Bölümün Yapısı; Diğer Mühendislik Dallarıyla İlişkileri; Jeoloji Mühendisliğinin Günümüz Toplumundaki Yeri ve Gelecekteki Konumu; Jeoloji Mühendislerinin Çalışma AlanlarıDers Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

JEO 1107

TEKNİK İNGİLİZCE I

2

0

4

Bu dersin amacı jeoloji ile ilgili İngilizce terimleri öğretmektir. Bu dersi alan öğrencilerden İngilizce jeoloji kitaplarını ve İngilizce literatürü kolay takip etmeleri beklenmektedir.

İKİNCİ DÖNEM

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

BİL 1002

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

2

0

3

Dersin amacı, programlama mantığını ve BASIC programlama dilini öğretmektir. İçerilen konular; Bilgisayarın yapısı ve yazılım dilleri; Sorun analizi ve Algoritmalar; Akış diyagramları ve BASIC te kullanılan karakterler; Değişken çeşitleri; Veri giriş komutları; Veri çıkış komutları; Kontrol komutları; Döngüler; For Next döngüsü; İndisli değişkenler ve Matris işlemleri; Ekran Düzenleme komutları; Dosyadan veri okutma ve yazdırmadır.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

İNŞ 1011

TEKNİK RESİM

3

1

5

Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması, projelerde kullanılan genel teknik resim özellikleri, resim kâğıtlarının türleri ve A/B formu kağıtların TS 88’e göre tanıtımı, antetlerin önemi, tanımı ve genel yapıları, proje çiziminde kullanılan kağıtların katlanması ve saklanması, çizim teknikleri ve uygulamaları, ölçülendirme, proje çizimlerinde karşılaşılacak geometrik çizimler, tasarı geometri, ISO-E, ISO-A sistemleri, noktanın izdüşümü, doğruların izdüşümü, tam boy tanıtımı ve izdüşümlerde tam boy bulma yöntemleri, düzlemlerin izdüşümleri, cisimlerin izdüşümleri, kesitler, perspektif tasarımlar ve çizimler.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

JEO 1202

GENEL JEOLOJİ

2

2

4

Ders 1. Sınıf öğrencilerinin jeoloji bilimini, temel prensiplerini, yerkürenin ana özelliklerini ve yerkabuğunu şekillendiren ana dış ve iç süreçleri öğrenmesini amaçlar.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

JEO 1208

TEKNİK İNGİLİZCE II

2

0

4

Bu dersin amacı jeoloji ile ilgili İngilizce terimleri öğretmektir. Bu dersi alan öğrencilerden İngilizce jeoloji kitaplarını ve İngilizce literatürü kolay takip etmeleri beklenmektedir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

FIZ 1002

FİZİK II

3

2

5

Bu dersin ana amaçları, temel elektromanyetizma bilgisini kazandırmak, güçlü ve sistematik problem çözme yeteneklerini geliştirmek, fen bilimleri ve mühendislikteki ileri çalışmaları için taban oluşturmaktır. İçerilen konular; Elektrik alanlar: Coulomb yasası, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının elektrik alanı; Gauss yasası: Elektrik akı, Gauss yasası ve uygulamaları; Elektrik potansiyel: Potansiyel fark ve elektrik potansiyel, Noktasal yüklerin ve sürekli yük dağılımlarının potansiyeli; Kapasitans ve dielektrikler: Kapasitans hesabı, Dielektrik içeren kapasitörler, Kapasitörde depolanan enerji; Akım ve direnç: Akım, direnç ve Ohm yasası, Elektriksel iletkenlik için model; Doğru akım devreleri: Elektromotor kuvveti, Kirchhoff kuralları, RC devreleri; Manyetik alanlar: Akım-taşıyan tele etkiyen kuvvet, Düzgün manyetik alandaki akım ilmeğine etkiyen tork; Manyetik alan kaynakları: Biot-Savart yasası, Ampere yasası, Manyetik akı, Madde içinde manyetizma; Faraday yasası: Hareketsel emk, Lenz yasası, İndüklenmiş emk ve elektrik alanlar; İndüktans: Öz-indüktans, RL devreleri, LC devrelerinde osilasyonlar; Alternatif akım devreleri: ac kaynakları ve fazörler, RLC devreleri, AC devresinde güçtür.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

MAT 1002

MATEMATİK II

4

0

5

Math 1001-1002 serisi Kalkülüsün kavram ve metotlarına standart tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir. İçerilen konular; Sonsuz Seriler; Pozitif seriler için yakınsaklık testleri; Kuvvet, Taylor ve Maclaurin Serileri; Karesel ifadeler(Konikler); Vektörler ve üç boyutlu uzayda koordinat geometrisi; Üç boyutlu uzayda analitik geometri; Düzlemler, Doğrular ve Kuadratik yüzeyler; Çok değişkenli fonksiyonlar; Limit ve süreklilik; Kısmi türevler; Yüksek mertebeden türevler; Zincir kuralı; Doğrusal yaklaşım; Gradyant ve yönlü türevler; Kısmi türevin uygulamaları; Ekstrem Değerler; Sınırlı tanımlı fonksiyonların ekstrem değerleri; Lagrange çarpanları (kısıtlı ekstremler). Çok katlı integraller ve uygulamaları. Çizgi ve yüzey integralleri, Green Teoremi, Diverjans teoremi ve Stoke teoremidir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

ATA 1002

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

2

0

2

Dersin amacı Türk devrimlerini ve kuruluşundan günümüze Türkiye de yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal olayları kavramaktır. İçerilen konular; Siyasal alanda yapılan devrimler: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri; Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturabilmek için gerçekleştirilen devrimler ve anayasalar; Eğitim alanında gerçekleştirilen devrimler; Ulusal bir ekonomi oluşturma politikaları; Uluslaşma projesi olarak; dil, tarih ve kültür; Atatürkçü düşünce sisteminin ve Türk devriminin niteliği ve evrenselliği; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası; Milli Şef Dönemi Türk iç ve dış politikası; Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs; 1960-1980 arası Türk iç ve dış siyasetinde yaşanan gelişmeler; 12 Eylül den günümüze Türkiye’dir.Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

KİM 1014

KİMYA II

2

0

3

İnorganik bileşikler ve kimyasal tepkimeler, kimyasal analiz yöntemleri I-IV. grup analizleri, anyonlar ve tanınmaları, tuzlar, bakır-gümüş-demir iyonlarının çözünme, çökelme, redoks, asit-baz kompleksleşme tepkimeleri suların sertliği, sertlik tayini, redoks tepkimeleri, ağartıcı maddelerin özellikleri ve tanınmaları, redoks titrasyonu, kimyasal denge sabitinin deneysel yöntemle saptanması, çözünürlük, çözünürlük çarpımının deneysel olarak gösterilmesi, zayıf bir asidin asitlik sabiti ve bunun deneysel olarak tayini.

üçüncü YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

AKTS

İNŞ 1012

STATİK

3

0

4

Temel ilke ve kavramlar, maddesel noktanın statiği, maddesel noktanın dengesi, rijit cisimler, bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, bir kuvvetin bir eksene göre momenti, kuvvet çiftinin momenti, eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cismin dengesi, mesnet tür ve tepkileri, kafes taşıyıcı sistemler, kafes sistemlerin düğüm noktaları ve kesim yöntemleriyle analizi, ağırlık merkezleri, yayılı yükler, atalet momentleri, atalet yarıçapları, paralel eksenler teoremi, kirişler, kirişlerde normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının çizilmesi.

Yüklə 191,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə