B axiş Testlər /1632#01#Y15#01#500qiyabi/ Baxış t est : 1632#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/18
tarix31.12.2021
ölçüsü3,66 Mb.
#81902
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
1632 az

B

ÖLMƏ

: 0103 

Ad

0103 Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kompüterdə... (Çəki: 1)

emal prosesinin subyekti insan, obyekti məsələdir

emal prosesinin subyekti istifadəçi, obyekti fayldır

emal prosesinin subyekti proqram, obyekti veriləndir

emal prosesinin subyekti prosessor, obyekti vinçesterdir

emal prosesinin subyekti prosessor, obyekti operativ yaddaşdır

Sual: İnformasiya hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? (Çəki: 1)

informasiya ucuz, gerçək , aktual, tam və dəqiq olmalıdır

informasiya faydalı, ucuz , aktual, tam və dəqiq olmalıdır

informasiya faydalı, gerçək , aktual, tam və dəqiq olmalıdır

informasiya faydalı, gerçək , ucuz, tam və dəqiq olmalıdır

informasiya faydalı, gerçək , aktual, ucuz və dəqiq olmalıdır

Sual: İnformasiyanın miqdarı ilə bilik arasında nə əlaqə var? (Çəki: 1)

hadisəyə qədərki biliklə hadisədən sonrakı biliyin fərqi informasiyadır

İnformasiyanın miqdarı ilə bilik arasında birbaşa əlaqə yoxdur 

bilik – artan informasiya miqdarı ilə artan qaydalar məcmusudur 

bilik mahiyyətcə informasiyanın özüdür

İnformasiya biliyin xammalıdır.

Sual: Mümkün halların ehtimalları özünü necə təqdim edir? (Çəki: 1)

bilik defisiti kimi

informasiya çatışmazlığı kimi 

tərəddüdün mənbəyi kimi

qaydasızlıq ölçüsü kimi

naməlumluq dərəcəsi kimi

Стр. 69 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...
Sual: İnformasiya nədir? (Çəki: 1)

xəbrdə daşınan bilikdir

məlumatda saxlanan bilikdir

mümkün halları bir hala çevirəndir 

verilənin məzmunudur

biliyin mahiyyətidir

Sual: İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

iki halın bir hala çevrilməsini

ikidən birin hasil edilməsini

iki trivial haldakı informasiyanın miqdarını

qeyri-müəyyənliyin minimumunu

tərəddüdün minimumunu

Sual: Mümkün halların sayı ilə informasiyanın miqdarı necə asılıdır? (Çəki: 1)

düzmütənasib 

tərsmütənasib

eksponensial 

funksional

korrelyativ

Sual: 24 hərfdən ibarət əlifbanın 1 hərfinin informasiya tutumu nə qədərdir? (Çəki: 1)

16 bit


8 bit

5 bit


4 bit

2 bit


Sual: Şennon düsturunda mümkün hallar ansamblı nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

ötürmənin ehtimallı xarakterli olmasını

ötürmənin loqarifmik mahiyyət daşımasını

ötürmənin hökmən baş tutması şərtini

ötürmənin baş tutmasının qeyri-müəyyənlik şərtini

ötürmənin baş tutmasının triviallıq şərtini

Sual: İnformasiya təqdimatının bir formadan digərinə keçiril¬məsinə... (Çəki: 1)

unifikasiya deyilir

modifikasiya deyilir

kodlaşdırma deyilir

sortlaşdırma deyilir

aktlaşdırma deyilir

Sual: İnformasiya mübadiləsi zamanı... (Çəki: 1)

Стр. 70 из 85

Prometeus

02.04.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={BC23DDDF-...kompüterin bütün qurğuları səfərbər olunur

iki kompüterin uyğunluğu yaradılır

kodlaş¬dırma və dekodlaşdırma baş verir 

ikilik işarələrdən kortejlər düzəldilir

ikilik işarələr porsiyalaşdırılır


Yüklə 3,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə