B axiş Testlər /1324#01#Y14#01qiyabi kəsr 500/Baxış t est : 1324#01#Y14#01 qiyabi kəSRYüklə 14,28 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/14
tarix08.04.2018
ölçüsü14,28 Kb.
#36583
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


B
AXIŞ
Testlər
/1324#01#Y14#01qiyabi kəsr 500/Baxış
T
EST
: 1324#01#Y14#01
QIYABI KƏSR
 500
Test
1324#01#Y14#01qiyabi kəsr 500
Fənn
1324 - Fizika
Təsviri
[Təsviri]
Müəllif
Quliyeva Y.
Testlərin vaxtı
80 dəqiqə
Suala vaxt
0 Saniyə
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
160 (32 %)
Suallardan
500
Bölmələr
21
Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant
B
ÖLMƏ
: 0101 
Ad
0101 
Suallardan
50
Maksimal faiz
50
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
3 %
Sual: Hansı fiziki kəmiyyət vektordur? (Çəki: 1)
yerdəyişmə
kütlə
yol
zaman
kütlə momenti
Sual: (Çəki: 1)


 3m/san 
1,5m/san 
2 m/san 
2,5m/san 
1,75m/san
Sual: Şəkildə sürətin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki təsvir edilmişdir. 12 saniyədə orta 
sürəti müəyyən edin. (Çəki: 1)
Sual: Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki şəkildəki kimidir. Hansı qrafik bu 
cismin təcilinin proyeksiyasının zamandan asılılığına uyğundur? (Çəki: 1)


Sual: Uzunluqları eyni olan iki riyazi rəqqasdan biri digərindən 3 dəfə böyük amplitudlu rəqs 
edərsə, rəqs periodlarının nisbəti nəyə bərabərdir. (Çəki: 1)
1
2
3
4
1/3
Sual: bu ifadə hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? (Çəki: 1)
təzyiqin 
qüvvənin 
impulsun 
impuls momentinin 
enerjinin
Sual: (Çəki: 1)


Sual: Şəkildə beş müxtəlif cismin sürət vektorları təsvir edilmişdir. Hansı cismə nəzərən A 
cisminin sürətinin modulu ən böyükdür. (cisimlərin sürətləri modulca bərabərdir)? (Çəki: 1)
 1
2
3
4
5
Sual: Hansı fiziki hadisədir? (Çəki: 1)
dəmirin oksidləşməsi 
südün turşuması
şüşənin əriməsi
ağacın çürüməsi
spirtin yanması
Sual: Hansı kəmiyyət skalyardır? (Çəki: 1)
elektrik sahəsinin intensivliyi
təcil
qüvvə
cimin impulsu
 güc
Sual: Şəkilə əsasən 5-ci saniyə üçün hansı fikir doğrudur? (Çəki: 1)
A və B cisimləri görüşüb
A-nin B-yə nəzərən sürəti sıfırdır. 
Sürətlərinin qiymətləri eyni, istiqamətləri isə fərqlidir
A cisminin B-nin sürətindən çoxdur.
Hər iki cisim eyni yollar qət edib
Sual: Şəkildə B cisminin və digər 5 cismin sürət vektorları verilmişdir.Hansı cismə nisbətən B 
cisminin sürətinin modulu ən böyükdür? (cisimlərin sürətləri modulca bərabərdir) (Çəki: 1)


1
2
3
4
5
Sual: Fiziki skalyar kəmiyyət olaraq gedilən yol nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)
koordinat oxlarına olan proyeksiyaları ilə
istiqaməti ilə
modulu ilə
modul və istiqaməti ilə
düzgün cavab yoxdur
Sual: Cismi aşağıdakı halda madii nöqtə kimi qəbul etmək olmaz: (Çəki: 1)
qatar Minsk-Moskva marşrutu üzrə hərəkət edərkən
Yerin Günəş ətrafında hərəkəti zamanı
peykin Yer ətrafında hərəkəti zamanı
saatın əqrəblərinin sferblat üzrə hərəkəti zamanı
düzgün cavab yoxdur
Sual: Kinematikanın əsas məsələsi: (Çəki: 1)
cisimlərin hərəkətinin səbəbinin müəyyən edilməsi
cisimlərin tarazlıq şərtinin öyrənilməsi
istənilən zaman anında cismin fəzada vəziyyətinin müəyyən edilməsi
hərəkət təcilinin müəyyən edilməsi
düzgün cavab yoxdur
Sual: Maddi nöqtə nədir? (Çəki: 1)
şərti olaraq hərəkətsiz qəbul olunan cisim
sabit sürətlə hərəkət edən cisim
verilmiş şəraitdə ölçüləri nəzərə alınmayan cisim
görmə zonasında yerləşən cisim
düzgün cavab yoxdur
Sual: Yerdəyişmə nədir? (Çəki: 1)
cismin getdiyi məsafə
verilmiş zaman intervalında cismin hərəkət trayektoriyasının başlanğıc və son nöqtələrini 
birləşdirən vektor
hərəkət trayektoriyasının uzunluğu
vahid zamanda cismin getdiyi yol
düzgün cavab yoxdur
Sual: (Çəki: 1)


y=0,2+0,4x
y=0,2+1,4x
y=2+4x
y=0,2+4x
y=0,2+x
Sual: Aşağıdakı vahidlərdən hansı qravitasiya sabitinin vahidinə uyğundur? (Çəki: 1)
Sual: Bu ifadə hansı fiziki kəmiyyətin ölçü vahididir? (Çəki: 1)
təzyiq
qüvvə 
impuls
impuls momenti 
enerji
Sual: Bu ifadə hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? (Çəki: 1)
təcilin 
cismin impulsunun 
sıxlığın 
qüvvənin 
qüvvə momenti
Sual: Bu nəyin vahididir? (Çəki: 1)


Qravitasiya sabiti
Enerci
Sürtünmə əmsalı
Qüvvə
Hərəkət miqdarı
Sual: Cismə 3N, 6N və 10N qüvvələr tətbiq olunmuşdur. Əvəzləyici qüvvənin ən kiçik qiymətini 
tapın. (Çəki: 1)
5N
4N
9N
19N
1N
Sual: Cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən hansı münasibət doğrudur (Çəki: 
1)
Sual: Hansı ifadə təzyiqin vahidinə uyğundur? (Çəki: 1)
N*m
N/m
N/m2
N*m2 
N/m3
Sual: Şəkildə düzxətli hərəkət edən cisimlərin sürətlərinin proyeksiyalarının zamandan asılılıq 
qrafikləri təsvir olunmuşdur. A cisminin hansı cismə nəzərən sürəti ən böyükdür? (Çəki: 1)


4
2
1
5
3
Sual: Н/(А•м) hansı fiziki kəmiyyətin BS-də ölçü vahididir? (Çəki: 1)
maqnit induksiyasının
maqnit selinin
induksiya cərəyanının
intensivliyin
induksiya e.h.q.-sinin
Sual: Aralarındakı məsafə d olan iki paralel naqilin hər birində eyni istiqamətdə i cərəyanı axarsa, 
bunlar arasında birinci naqildən d/4 məsafədə B -ni hesablayın . (Çəki: 1)
0
Sual: Bio-Savar-Laplas düsturu hansı fiziki kəmiyyəti təyin edir? (Çəki: 1)
cərəyan elementindən müəyyən məsafədə maqnit sahəsinin intensivliyini
cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvəni
cərəyanlı naqilin boşluqda yaratdığı sahə intensivliyini 
sükunətdə olan yükə təsir edən qüvvəni
maqnit induksiyası ilə intensivlik arasında əlaqəni
Sual: Bir-biridən 0,1m məsafədə yerləşmiş iki paralel naqildən axan cərəyan siddəti 50A olduğu 
halda, bu naqillər hansı qüvvə ilə bir-birini cəzb edir? Naqilləri hər birinin uzunluğu 0,2 m-dir.
( µ=1) (Çəki: 1)
0.003Н
0.025Н
0.005Н
0.002Н
0.001Н


Yüklə 14,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə