Azot (Basinçli gaz halinde) 089AYüklə 74,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.02.2018
ölçüsü74,67 Kb.
#27981


Sayfa : 1

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

ó

n2.2 : Yanmayan ve zehirli

olmayan Gazlar

M

«

Uyarı.BÖLÜM 1.  Madde, karışım ve işletme tanımlaması

1.1.  Ürün Tanımı

Ticari isim

: Azot (Basinçli gaz halinde)MSDS numarası

: 089A


Kimyasal tanımı

: Azot (Basinçli gaz halinde)

CAS No :7727-37-9

EC No :231-783-9

Endeks No :---

Kayıt no

: Ek IV / V REACH 'te listelenmektedir, kayıttan muaftır.Kimyasal Formülü

: N2


1.2.  Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

Ilgili tespit edilen kullanımlar

: Endüstriyel ve profesyonel. Kullanmadan önce risk değerlendirmesi yapın.

Test gazı / Kalibrasyon gazı. Temizleme. Laboratuvar kullanımı.

Medical applications. {EN}

Kaynak işlemlerinde kullanılmaya yönelik koruyucu gazdır.

Elektronik / fotovoltaik bileşenlerin üretimi için kullanılır.

Arindirici, seyreltici ve inert gaiz

Kullanımları hakkında daha fazla bilgi için tedarikçinizle irtibata geçin.1.3.  Güvenlik bilgi formunun tedarikçisine ilişkin bilgiler

Şirket tanımlaması

: SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir

  ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.asp

E-posta adresi (yetkili kişi)

: msd@sol.it1.4.  Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası

: +90 216 510 09 90SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.aspSayfa : 2

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

BÖLÜM 2.  Olası tehlikeler

2.1.  Madde veya karışım sınıflaması

Tehlike Sınıfı ve Kategori Kodu Düzenlemesi EC 1272/2008 (CLP)

• Fiziksel tehlikeler

: Basınç altındaki gazlar - Sıkıştırılmış gaz - Uyarı - (CLP: Basınçlı Gaz) - H280EC Sınıflandırması 67/548  veya EC 1999/45

: Tehlikeli madde / karışım olarak sınıflandırılmamıştır.

Annex VI'ya dahil değildir.

EC etiketlemesi gerekmez.2.2.  Etiket öğeleri

Etiketleme Düzenlemesi EC 1272/2008(CLP)

• Tehlike resimyazıları

M

«• Tehlike resimyazı kodu

: GHS04


• İşaret sözcüğü

: Uyarı.


• Tehlike ifadeleri

: H280 - Basınç altında gaz içerir; ısındığında patlayabilir.Önlem ifadeleri

     - Depolama

: P403 - Havalandirmanin iyi olduğu yerlerde depolayın.2.3.  Diğer tehlikeler

: Yüksek konsantrasyonlarda boğucudur.BÖLÜM 3.  Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler

3.1.  Madde / 3.2 Karışım

Madde


Karışım

CAS No

Madde adı

İçindekiler

EC No

(DSD)

(CLP)

Endeks No

Azot (Basinçli gaz halinde)

:

100 %Press. Gas Comp. (H280)

7727-37-9

Sınıflandırılmadı (DSD)

231-783-9

-----

*1

Ürünün sınıflandırmasını etkileyecek başka bileşen ya da katışık içermez.* 1: Ek IV / V REACH 'te listelenmektedir, kayıttan muaftır.

* 2: Kayıt süresi dolmamış.

* 3: Kayıt gerekli değildir: İmal veya ithal edilen maddeler için. <1t / y

Risk ibarelerinin tam metni için 16. bölüme bakın. Tehlike ibarelerinin tam metni için 16. bölüme bakın.BÖLÜM 4.  İlk yardım tedbirleri

4.1.  İlk yardın önlemlerinin tanımı

- Soluma

: Bağımsız solunum aparatı takarak, mağduru kontamine olmayan yere taşıyın. Mağduru sıcak

tutun ve dinlendirin. Doktor çağırın.Eğer nefes alma durduysa suni teneffüs uygulayın.

- Cilt teması

: Bu üründen yan etkiler beklenmemektedir.- Göz ile teması

: Bu üründen yan etkiler beklenmemektedir.- Yutma

: Yutma potansiyel bir maruz kalma yolu olarak kabul edilmez.SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.aspSayfa : 3

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

BÖLÜM 4.  İlk yardım tedbirleri  (devamı)

4.2.  Akut veya sonradan ortaya çıkan en önemli belirtiler ve etkiler

: Yüksek konsantrasyonlarda boğulmaya neden olabilir. Belirtileri arasında hareket / bilinç kaybı

bulunabilir. Mağdur farkında olmadan boğulabilir.

4.3.  Herhangi bir acil tıbbi gözetim veya özel tedavi endikasyonu

: Yok.


BÖLÜM 5.  Yangınla mücadele tedbirleri

5.1.  Söndürme materyali

- Uygun yangın söndürme materyali

: Su spreyi yada sisi.- Uygun olmayan yangın söndürme

: Söndürmek için su jeti kullanmayınız.materyali

5.2.  Madde veya karışımın neden olduğu özel tehlikeler

Özel tehlikeler

: Yangına maruz kalan silindirler, delinebilir/patlayabilir.Tehlikeli tutuşma ürünleri

: Yok.


5.3.  İtfaiyecilere yönelik tavsiyeler

Özel yöntemler

: Eğer risksiz yopilabiliyorsoi tüpleri yangin alanindan uzaklaştirin

Mümkünse ürün akışını durdurun.

Ateşi çevrlemek igin uygun yangin kontrol yöntemlerini kullanin. Tüplerin ateşeve isi

radyasyonuna maruz kalmasi parçalanmalaring sebep alabilir. Techlikedeki tüpleri korunakli

biralanda su püskürterek soğutun. ürün bulaşmiş yangin söndürne suyunun kanalizasyona ve

tahliye sistenlerine gitmesini engelleyin.

Mümkünse yangın dumanını yok etmek için su spreyi ya da sisi kullanın.İtfaiyeciler için özel koruyucu

: Bağımsız solunum aparatı kullanınız.ekipmanlar

İtfaiyeciler için standart koruyucu giysi ve ekipman (bağımsız solunum aparatı).

Standart EN 137 - Tam yüz maskeli açık devreli basınçlı hava solunum aparatı.

Standart EN 469 - İtfaiyeciler için koruyucu giysiler. Standart - EN 659: İtfaiyeciler için

koruyucu eldivenler.

BÖLÜM 6.  Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1.  Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri

: Salınmayı durdurmaya çalışın.

Alanı boşaltın.

Atmosferin güvenli olduğu kanıtlanmadığı sürece, alana girerken bağımsız solunum aparatı

kullanın.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

Yerel acil durum plani doğrultusunda hareket edin.

Razgarin geldiği yönde durum.6.2.  Çevresel önlemler

: Salınmayı durdurmaya çalışın.6.3.  Çevreleme ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri

: Alanı havalandırın.6.4.  Diğer bölümlere referanslar

: 8. ve 13. bölümlere de bakınız.SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.aspSayfa : 4

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

BÖLÜM 7.  Kullanım ve depolama

7.1.  Güvenli kullanma önlemleri

Ürünün güvenli kullanımı

: Basınçlı gazı sadece deneyimli ve uygun eğitim almış kimseler kullanabilir.

Madde, endüstriyel hijyen ve güvenlik prosedürlerine uygun olarak taşinmali/kullanılmalıdır.

Sadece uygunluğu bu ürün için açikça belirtilen, basinca ve isiya dayanikli ekipman kullanin.

Ürünü kullanırken sigara içmeyin.

Kullanmadan önce, tüm gaz sisteminin sızıntı kontrollerinin yapıldığından (veya düzenli olarak

yapılmakta olduğundan) emin olun.

Gaz tesisatlarında, basınç tahliye cihazı(lar)ı kullanılması önerilir.

Gazi solumayin.

ürünün atmosfere salinmasini önleyin.Gaz kabının güvenli kullanımı

: Tedarikçinin silindir kullanım talimatlarına bakın.

Suyun kabın içine geri çekilmesi önlenmelidir.

Kabın içine geri besleme yapmasına izin vermeyin.

Tüpleri fiziksel hasardan koruyun, sürükleme, yuvarlama ve kaydırma yapmayın veya

düşürmeyin.

Tüpleri taşırken, kısa mesafeler olsa bile tüp taşımak için dizayn edilmiş araç (yük arabası, el

arabası vs.) kullanınız.

Silindir duvara veya tezgaha ya da silindir standına dayanarak sabitlenene kadar, valf koruma

kapaklarını üzerinde bırakınız.

Eğer kullanıcı silindir valfini kullanmada herhangi bir zorluk yaşıyorsa, kullanmaya devam

etmemeli ve tedarikçisi ile irtibata geçmelidir.

Silindir valflerini veya güvenli tahliye aygıtlarını tamir etmeye ya da değiştirmeye asla

teşebbüs etmeyin.

Hasarlı vanalar derhal tedarikçiye rapor edilmelidir.

Silindirin vana çıkışlarını temiz ve özellikle yağ ve su kirliliklerinden ari tutunuz.

Tedarik edilen vana çıkış kapaklarını ya da tıpalarını ve silindir kapaklarını, silindiri

ekipmandan söker sökmez yenisi ile değiştirin.

Her kullanımdan sonra ve boşaldığı zaman, hala cihaza bağlı olsa bile silindir valfini kapatın.

Asla, bir tüp ya da Silindirden, bir diğerine gazı aktarmaya etmeye teşebbüs etmeyiniz.

Bir silindirin  basıncını yükseltmek için asla direkt alev veya elektrikli ısıtıcı cihazlar

kullanmayınız.

Tedarikçi tarafindan sağlanan tüp içeriklerini tanımlayıcı etiketi çıkarmayın ya da yüzeyine

zarar vermeyin.7.2.  Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları

: Silinderelin depolanmalarına ilişkin bütün kurallara ve yerel gerekliliklere uyun.

Kabı iyi havalandırılan bir yerde, 50 ° C nin altında  muhafaza edin.  Silindirler dikey

pozisyonda depolanmalı ve devrilmemesi için düzgünce, emniyetli bir şekilde sabitlenmelidir.

Depolanan silderlerin genel durumu ve kaçak olup olmadığı, periyodik olarak kontrol

edilmelidir. Silindirın vana koruyucuları ya da kapakları yerinde olmalıdır. Silindirleri yangın

riski olmayan yerlerde ve ısı ve ateşleme kaynaklarından uzakta depolayınız.

Silindirler, olası korozyonu teşvik etme olasılığı bulunan yerlerde depolanmamalıdır. Yanıcı

maddelerden uzak tutunuz.

7.3.  Özel nihai kullanım amac(lar)ı

: Yok.


BÖLÜM 8.  Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman

8.1.  Kontrol parametreleri

DNEL: Türetilmiş  Etki

Gözlemlenmeyen Seviye (İşçiler)

: Mevcut veri bulunmamaktadır.PNEC: Öngörülen Etkisiz

konsantrasyon

: Mevcut veri bulunmamaktadır.8.2.  Maruz kalma kontrolleri

8.2.1.  Uygun mühendislik kontrolleri

: Basınç altındaki sistemlerde sızıntı olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Boğucu gazların açığa çıkabileceği durumlarda oksijen dedektörleri kullanılmalıdır.

Yeterli genel ve lokal havalandırma sağlayınız.SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.aspSayfa : 5

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

BÖLÜM 8.  Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman  (devamı)

Örneğin bakım faaliyetleri için bir iş izni sistemi bulundurulması yararlı olacaktır.8.2.2.  Kişisel korunma önlemleri,

: Tavsiye edilen EN/ISO standartlarına uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) seçilmelidir.örneğin, kişisel korunma ekipmanları

Ürünün kullanımına ilişkin riskleri değerlendirmak ve ilgili riske uygun KKE seçmek için, her iş

alanında, bir risk değerlendirmesi yürütülmeli ve belgelendirilmelidir. Aşağıdaki öneriler

dikkate alınmalıdır:• Göz/yüz Koruma

: Yan siperli koruyucu gözlük kullanınız.

Standart EN 166 - Kişisel göz koruması.

• Cilt koruma

     - El koruması

: Gaz silinderlrini taşirken, iş eldiveni giyiniz.

Standart EN 388 - Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler.

     - Diğerleri

: Silindrirleri taşirken güvenlik ayakkabıları giyin.

Standart EN ISO 20345 - Kişisel koruyucu ekipman - Güvenlik ayakkabısı.

• Solunum koruma

: Oksijenin yetersiz olduğu ortamlarda, bağımsız solunum aparatı ( SCBA) ya da maskeli pozitif

basınçlı hava yolu kullanılmalıdır.

Standart EN 137 - Tam yüz maskeli açık devreli basınçlı hava solunum aparatı.• Termal tehlikeler

: Gerekli değildir.8.2.3.  Çevreyi koruma kontrolleri

: Gerekli değildir.BÖLÜM 9.  Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1.  Temel fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgiler

Görünüm

20°C'deki fiziksel durumu / 101.3kPa

: Gaz.


Renk

: Renksiz.Koku

: Uyarı özelliklerinde koku yoktur.Koku eşiği

: Uyaran aşırı maruziyet durumunda koku eşiği öznel yada yeterli değildir.pH değeri

: Geçerli değildir.Moleküler ağırlık [g/mol]

: 28


Erime noktası [°C]

: -210


Kaynama noktası [°C]

: -196


Kritik sıcaklık [°C]

: -147


Parlama noktası [°C]

: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değildir.Buharlaşma oranı (eter=1)

: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değildir.Alevlenilirlik aralığı [havada %hacim]

: Yanıcı değildir.Buhar basıncı [20°C]

: Geçerli değildir.Bağıl yoğunluk, gaz (hava=1)

: 0.97


Bağıl yoğunluk, sıvı (su=1)

: Geçerli değildir.Sudaki çözünürlüğü [mg/l]

: 20


Dağılım Katsayısı n-oktanol/su  [log

: İnorganik gazlar için geçerli değildir.Kow]

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı [°C]

: Geçerli değildir.20°C'deki vizkosite  [mPa.s]

: Geçerli değildir.Patlayıcı Özellikleri

: Geçerli değildir.Oksitleyici Özellikler

: Yok.


9.2.  Diğer bilgiler

Diğer veriler

: Yok.


SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.aspSayfa : 6

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

BÖLÜM 10.  Kararlilik ve Reaktivite

10.1.  Reaktivite

: Aşağıdaki alt bölümlerde açıklanan etkilerin dışında reaktivite tehlikesi yoktur.10.2.  Kimyasal kararlılık

: Normal koşullar altında kararlıdır.10.3.  Tehlikeli reaksiyon olasılığı

: Yok.


10.4.  Sakınılması gereken koşullar

: Önerilen depolama ve kullanım koşulları altında, yoktur (bkz. bölüm 7).10.5.  Bir arada bulundurulmaması gereken malzemeler

: Yok.


Uyumlulukla ilgili ek bilgi için, ISO 11114'e bakınız.

10.6.  Tehlikeli ayrışma ürünleri

: Yok.


BÖLÜM 11.  Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1.  Toksikolojik etkilerle ilgili bilgiler

Akut toksisite

: Bu ürünün bilinen toksikolojik etkileri yoktur.Deri aşınması/tahrişi

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.Ciddi göz hasarı/tahrişi

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.Solunum veya deri sansitizasyonu

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.Karsinojenlik

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.Mutajenisiti

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.Üreme toksisitesi

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.STOT-Tek maruziyet

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.STOT-Tekrarlanan maruziyet

: Bu ürünün bilinen bir etkisi yoktur.Aspirayson tehlikesi

: Gazlar ve gaz karışımları için geçerli değildir.BÖLÜM 12.  Çevreyle ilgili veriler

12.1.  Toksisite

: Bu üründen kaynaklandığı bilinen bir ekolojik zarar yoktur.12.2.  Kalıcılık ve ayrışabilirlik

: Bu üründen kaynaklandığı bilinen bir ekolojik zarar yoktur.12.3.  Biyolojik birikme potansiyeli

: Bu üründen kaynaklandığı bilinen bir ekolojik zarar yoktur.12.4.  Topraktaki hareketlilik

Değerlendirme

: Bu üründen kaynaklandığı bilinen bir ekolojik zarar yoktur.12.5.  PBT ve  vPvB değerlendirmesinin sonuçları

: PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmamıştır.12.6.  Diğer olumsuz etkiler

Ozon tabaksına etkileri

: Yok.


SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.aspSayfa : 7

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

BÖLÜM 12.  Çevreyle ilgili veriler  (devamı)

Küresel ısınma üzerindeki etki

: Yok.


BÖLÜM 13.  Atık giderilmesi bilgileri

13.1.  Atık ıslah metotları

: İyi havalandırılmış bir yerde atmosfere çıkarılabilir.

Birikiminin tehlikeli olabileceği herhangi bir yere deşarj etmeyiniz.

Spesifik tavsiyeler için tedarikçinize  danışın.Tehlikeli atıklar listesi

: 16 05 05: 16 05 04 maddesinde belirtilenler haricindeki basınçlı kapların içindeki gazlar13.2.  ek bilgi

: Yok.


BÖLÜM 14.  Taşıma bilgileri

14.1.  UN Numarasi

UN No.

: 1066


ADR, IMDG, IATA Etiketi

ó

n: 2.2 : Yanmayan ve zehirli olmayan Gazlar

14.2.  UN uygun nakliye adi

• Karayolu ile nakliye (ADR/RID)

: NITROGEN, COMPRESSED• Hava nakliyesi (ICAO-TI / IATA-DGR) : NITROGEN, COMPRESSED

• Deniz yolu ile taşıma (IMDG)

: NITROGEN, COMPRESSED14.3.  Taşıma tehlikesi sınıf(lar)ı

• Karayolu ile nakliye (ADR/RID)

Sinif

: 2


Sınıflama kodu

: 1 A


H.I. no

: 20


Tünel Kısıtlaması

: E  :  Passage forbidden through tunnels of category E.• Hava nakliyesi (ICAO-TI / IATA-DGR)

Sinif/Bölüm (Ek risk(ler))

: 2.2


• Deniz yolu ile taşıma (IMDG)

Sinif/Bölüm (Ek risk(ler))

: 2.2


Acil Durum Programı (EmS) - Yangın

: F-C


Acil Durum Programı (EmS) - Dökülme : S-V

14.4.  Paketleme Grubu

• Karayolu ile nakliye (ADR/RID)

: Geçerli değildir.• Hava nakliyesi (ICAO-TI / IATA-DGR) : Geçerli değildir.

• Deniz yolu ile taşıma (IMDG)

: Geçerli değildir.14.5.  çevresel Tehlikeler

• Karayolu ile nakliye (ADR/RID)

: Yok.


• Hava nakliyesi (ICAO-TI / IATA-DGR) : Yok.

• Deniz yolu ile taşıma (IMDG)

: Yok.


SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93

www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.aspSayfa : 8

GÜVENLİK BILGI FORMU

Revize edilen sürüm no : 5

Tarih : 16 / 1 / 2015

Yerine Geçen : 9 / 9 / 2014Azot (Basinçli gaz halinde)

089A

BÖLÜM 14.  Taşıma bilgileri  (devamı)

14.6  Kullanıcı için özel önlemler

Paketleme Talimat(lar)ı

• Karayolu ile nakliye (ADR/RID)

: P200


• Hava nakliyesi (ICAO-TI / IATA-DGR)

Yolcu ve Yük Uçağı

: Allowed.Paketleme talimatı - Yolcu ve Yük

: 200


Uçağı

Sadece Yük Uçağı

: Allowed.Paketleme talimatı - Sadece Yük Uçağı : 200

• Deniz yolu ile taşıma (IMDG)

: P200


Diğer bilgiler

: Yük alanı ile sürücü bölmesi ayrı olmayan araçlarda taşıma yapmaktan kaçının.

Aracın sürücüsünün, taşıdığı yükün potansiyel tehlikelerinin farkında olduğundan ve kaza

durumunda veya acil durumda ne yapılması gerektiğini bildiğinden emin olun.

Ürün silindirlerini taşımadan önce:

 - Silindirin sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

 - Tüplerin vanalarının kapalı olduğundan ve sızdırmadığından emin olun.

 - Valf çıkışının kapak somunu veya (var ise) tıkacının yerine tam oturduğundan emin olun.

 - (Varsa) Valf koruma aparatının yerine tam oturduğundan emin olun.

 -Yeterli havalandırma sağlayınız.14.7.  Transport rasutog tereta sukladno Prilogu II MARPOL-sporazuma 73/78 i IBC-kodu

: Geçerli değildir.BÖLÜM 15.  Hükümler

15.1.  Maddeye veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı

AB mevzuatı

Kullanım kısıtlamaları

: Yok.


Seveso düzenlemesi 96/82/EC

: BeirtilmemişUlusal mevzuat

Ulusal mevzuat

: Bütün yerel/ulusal yönetmeliklere uyulduğundan emin olunmalıdır.15.2.  Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

: Bu ürün için CSA yapılması gerekmez.BÖLÜM 16.  Diğer bilgiler

Değişiklik endikasyonları

: (AB) 453/2010 nolu komisyon yönetmeliğine uygun revize edilmiş güvenlik bilgi formuEğitim önerisi

: Boğulma tehlikesi çoğu zaman göz ardı edilir ve operatör eğitimi boyunca vurgulanmalıdır.Diğer bilgiler

: Bu Güvenlik Bilgi Formu, geçerli Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak oluşturulmuştur.3. bölümdeki H ifadeleri tam metin

: H280 - Basınç altında gaz içerir; ısındığında patlayabilir.listesi

SORUMLULUK REDDİ

: Bu belgenin hazırlanmasında, gereken dikkat gösterilmişse de, ürünün kullanılmasından

kaynaklanan kaza ve hasarlar için hiç bir sorumluluk kabul edilemez.

Bu belgede yer alan ayrıntıların, baskıya gittiği sırada doğru olduğuna inanılmaktadır. Bu

ürünü herhangi bir yeni proses yada deneyde kullanmadan önce, kapsamlı bir malzeme

uyumluluğu ve güvenlik çalışması yapılmalıdır.Doküman sonu

SOL TK Teknik Gaz Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Acil durum halinde : +90 216 510 09 90

Barbaros mh, Deluxia Palace Sitesi D:65, Atasehir    ISTANBUL  TÜRKIYE

Tel        : +90 216 510 09 90

Fax       : +90 216 510 09 93www.soltk.com.tr, www.sol.it/msds2/msds.asp

Yüklə 74,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə