Azərbaycanın fiziki coğrafiyası fənnindən suallarYüklə 17,09 Kb.
tarix26.01.2018
ölçüsü17,09 Kb.
#22594

Azərbaycanın fiziki coğrafiyası fənnindən suallar

(2013/2014 tədris ili)

 1. Azərbaycanın coğrafi mövqəyi,sərhədləri və sahəsi

 2. Kiçik Qafqazın Geoloji quruluşu

 3. Azərbaycanın oroqrafik xüsusiyyətləri

 4. Böyük Qafqazin oroqrafik xüsusiyyətləri

 5. Kiçik Qafqazin oroqrafiyasi

 6. Talışın və Naxçıvan MR-in oroqrafik xüsusiyyətləri

 7. Kür çökəkliyinin oroqrafik xüsusiyyətləri

 8. Azərbaycanin geoloji qurulusu

 9. Böyük Qafqazin geoloji qurulusu

 10. Kür çökəkliyinin geoloji qurulusu

 11. Böyük və Kiçik Qafqazın geoloji qurulusunun müqayisəli səciyyəsi

 12. Naxçıvan MR və Talış dağlarının geoloji qurulusu

 13. Azərbaycanın faydali qazıntıları

 14. Azərbaycanın yanacaq mənşəli faydalı qazıntıları

 15. Azərbaycanın filiz faydalı qazıntıları

 16. Qeyri- filiz faydalı qazıntıları

 17. Kür çökəkliyinin relyefinin əsas xüsusiyyətləri

 18. Azərbaycanın tikinti materiallari

 19. Azərbaycanın mineral suları

 20. Azərbaycanın iqliminə təsir edən amillər

 21. Azərbaycanda günəş radiasiyasının paylanma xüsusiyyətləri

 22. Azərbaycanda radiasiya balansının paylanma xüsusiyyətləri

 23. Azərbaycanda hakim hava kütlələri və onun Azərbaycanın iqliminə təsiri

 24. Azərbaycanda atmosfer təzyiqinin paylanması

 25. Azərbaycanda küləklər

 26. Azərbaycanda hava temperaturunun (orta illik,orta yanvar,orta iyul,mütləq minimum,mütləq maksimum)paylanması

 27. Azərbaycanda yağıntıların paylanması

 28. Azərbaycanda iqlim tipləri və onların səciyyəsi

 29. Azərbaycanda çay şəbəkəsi,onun əmələ gəlməsi və hidroqrafik xüsusiyyətləri

 30. Azərbaycanda çaylarin qidalanmasi və su rejimi

 31. Azərbaycanın gölləri

 32. Azərbaycanın su anbarları

 33. Azərbaycanın yeraltı suları

 34. Böyük Qafqazın çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri

 35. Kiçik Qafqazın çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri

 36. Azərbaycanın suvarma kanalları

 37. Azərbaycanın buzlaqları

 38. Azərbaycanın bataqlıqları

 39. Azərbaycanın torpaq örtüyü

 40. Azərbaycanın torpaq örtüyünün yayılmasının əsas qanunauyğunluqları

 41. Azərbaycanın dağ torpaqları

 42. Azərbaycanın düzənlik ərazilərinin torpaqları

 43. Azərbaycanda torpaq təsnifati

 44. Azərbaycanın bitki örtüyü

 45. Azərbaycanda relikt və endemik bitkilər

 46. Azərbaycanın enliyarpaqlı və iynəyarpaqlı meşə bitkiləri

 47. Azərbaycanın dağ landşaftı

 48. Azərbaycanın düzənlik landsafları

 49. Azərbaycanın subnival – qayalıq və nival buzlaq landşaftları

 50. Azərbaycanın dağ çəmən landşaftları

 51. Azərbaycanın dağ-meşə landşaftları

 52. Azərbaycanın dağ-çöl və dağ yarımsəhra landşaftları

 53. Azərbaycanın yarımsəhra və quru-çöl landşaftları

 54. Azərbaycanda torpaq örtüyünün mühafizəsi

 55. Azərbaycanda su ehtiyatlarının mühafizəsi

 56. Azərbaycanda atmosferin mühafizəsi

 57. Azərbaycanda heyvanlar aləmi

 58. Azərbaycanın fiziki-coğrafi rayonlaşması

 59. Böyük Qafqaz vilayəti

 60. Kiçik Qafqaz vilayəti

 61. Kür çökəkliyi vilayəti

 62. Orta Araz vilayəti

 63. Lənkəran vilayəti

 64. Azərbaycanın əsas landşaft tipləri

 65. Azərbaycanın su ehtiyatları

 66. Azərbaycanın azonal landşaftlari

 67. Azərbaycan introzonal landşaftlari

 68. Azərbaycanin antropogen landşaftlari

 69. Lənkəran vilayətinin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri

 70. Naxçıvan vilayətinin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri

 71. Xəzər dənizi və onun A\zərbaycanın təbiətinə təsiri

 72. Azərbaycanda təbiəti mühafizə problem

 73. Dövlət qoruqları, milli park və yasaqlıqlar

 74. Xəzər dənizinin fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri

 75. Xəzər dənizinin problemləri

Yüklə 17,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə