Azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn Elm Fondu layİhə müsabİqəsİ Ə r I z əYüklə 173,5 Kb.
tarix30.10.2018
ölçüsü173,5 Kb.
#76529

frame1

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ
Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm bu layihəni SOCAR-ın “Elm Fondu”nun layihə müsabiqəsinə qəbul edəsiniz. Bu ərizəmlə SOCAR-ın “Elm Fondu”nun layihə müsabiqəsinin şərtləri ilə razı olduğumu bildirərək, layihə və layihə iştirakçıları barədə aşağıdakı məlumatları ərizəmə əlavə edirəm:Diqqət! Müsabiqənin bu növündə “layihə” adı altında, burada və sonralar, müəllifləri mükafat almağa iddialı olan, dərc olunmuş elmi işlər (monoqrafiya və yaxud mövzu üzrə silsilə məqalələr) nəzərdə tutulur.

Diqqət! Bütün Formalar 12 ölçülü Times New Roman (TNR) şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır


Müsabiqənin növü

HM

Layihənin adı (Monoqrafiya və yaxud mövzu üzrə silsilə məqalələrin adı)
Elm sahəsi (müsabiqə haqqında elanda göstərilmiş sahələrdən)

(burada doldurmalı)Prioritet istiqamət (müsabiqə haqqında elanda göstərilmiş istiqamətlərdən)

(burada doldurmalı)

Layihənin xarakteri

(bir elm sahəsi üzrə; elm sahələrinin qovşağında* olan)

*Qovuşan elm sahələri olduğu halda hər bir elm sahəsinin adı göstərilməlidir

(burada doldurmalı)

Layihənin kateqoriyası

(ölkədaxili; regional; beynəlxalq)

(burada doldurmalı)

Layihənin tipi

(fərdi; müştərək)

(burada doldurmalı)Forma 1-HM

(davamı)


Ərizəçinin statusu

(müvəqqəti yaradıcı kollektiv və ya fiziki şəxs)

(burada doldurmalı)

Layihə iştirakçılarının(müəlliflərin) sayı

(burada doldurmalı)

Elmi dərəcəsi olan iştirakçıların (müəlliflərin) sayı

(burada doldurmalı)

Elmi adı olan iştirakçıların (müəlliflərin) sayı

(burada doldurmalı)İmza:

Layihə rəhbəri*

*müvəqqəti yaradıcı kollektiv üçün: layihəni təqdim etməyə məsul müəllif

(soyadı, adı, atasının adı)

İmza, tarix

Həmmüəlliflər*
* Lazım gəldikdə həmmüəlliflərin sayı üçün

sətirlər əlavə oluna bilər

Ərizəyə əlavə olunur (özünənəzarət üçün müvafiq sətirdən solda √ işarəsilə qeyd edin):

□ 2-ci və 4-cü doldurulmuş formalar

□ Müsabiqəyə təqdim olunmuş monoqrafiya və yaxud vahid mövzu üzrə silsilə məqalələr (lazım olanın altından xətt çəkməli)

□ Müəllifin (müəlliflərin) işlədiyi İnstitutun Elmi Şurasının müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş tövsiyəsi.

□ Layihənin müstəqil ekspertlə qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə alınacaq material (milli və yaxud xarici elmi nəşrdə dərc olunmuş monoqrafiyaya resenziya; müsabiqəyə təqdim edilmiş məqalələrin dərc olunduğu jurnal (ların) “İmpact Factor”u təsdiq edən məlumatlar; bu məqalələrin “Science Citation İndex” üzrə sitat indeksini təsdiqləyən məlumatları; ixtiraya görə patentlər, tətbiq edilmə aktları, yeniliyi və layihə mövzusu üzrə müəllifin (lərin) aldığı nəticələrin praktik tətbiqini təsdiq edən başqa sənədlər).

(burada sadalayın)frame3

azərbaycan respublİkasİ Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ
layİhənİn məzmunu və

ƏSASLANDIRILMASI

(həcmi – 8 səhifədən artıq olmamaqla; 12 ölçülü TNR şrifti ilə, 1 intervalla yazılmalıdır)

Layihənin adı:

Layihənin annotasiyası (0,5 səhifədən artıq olmamaq şərti ilə)

(burada doldurmalı)

Layihənin məzmununu tam əks etdirən açar sözlər və ya söz birləşmələri

(10-dan artıq olmamaq şərtilə; sözlər və ya söz birləşmələri nöqtəli vergüllə ayrılmalıdır)

(burada doldurmalı)
Forma 2-HM

(davamı)

1. Layihənin qarşıya qoyulan problem üzrə qısa icmalı

(2 səhifədən artıq olmamaq şərti ilə)

(burada doldurmalı)


  1. Layihənin məqsədi, qarşıya qoyulan məsələləri və aktuallığı

(burada doldurmalı)

  1. Layihənin xarakterizə edilməsi

(müsabiqəyə təqdim olunmuş monoqrafiya üçün – nəşriyyatın yerləşdiyi ərazi, ixtisaslaşması və hüquqi statusu; monoqrafiyanın həcmi (çap vərəqində) və tirajı; analoji nəşrlərin varlığı və (əgər onlar mövcuddursa) monoqrafiyanın onlardan fərqli cəhətləri; tirajın yayılma sferi (ölkə daxilində; onun hüdudlarından kənarda) və monoqrafiyaya xarici alimlər tərəfindən yaranan maraq və s.

müsabiqəyə təqdim olunmuş silsilə məqalələr üçün – məqalələrin dərc olunduğu jurnal (ların) “İmpact Factor”u; “Science Citation İndex” üzrə məqalələrin sitat indeksi; xarici alimlər tərəfindən yaranan maraq; tədris prosesində, qovuşan elm sahələrində alınan nəticələrin istifadə dərəcəsi və s.).
(burada doldurmalı)


4. Müəlliflərin xarakterizə edilməsi

(müəlliflərin ixtisasları və əvvəllər həmin sahədə tədqiqat aparmaq təcrübəsi, o cümlədən bu Fondun və digər ölkədaxili, regional və beynəlxalq qrant müsabiqələri çərçivəsində; layihə mövzusu üzrə müəlliflərin əsas elmi əsərləri, 10-dan artıq olmamaq şərtilə)

(burada doldurmalı)


  1. Layihənin nəticələri, onların elmi və praktiki əhəmiyyəti

(əsas nəticələrin xüsusiyyəti və forması da qeyd edilməlidir)

(burada doldurmalı)
Layihə rəhbəri

___________________ ___________________________(imza) (soyadı, adı, atasının ad

frame4

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ

hər bİr MÜƏLLİF haqqında məlumat *


* Bu Forma layihədə iştirak edən elmi işçilər (layihə rəhbəri və həmmüəlliflər) tərəfindən ayrıca olaraq doldurulmalıdır

Diqqət! Bu Forma 12 ölçülü TNR şrifti ilə, 1 intervalla doldurulmalıdır

Soyadı:

Şəkil üçünyer
(rəqəmli formatda da ola bilər)

Adı:

Atasının adı:

Doğulduğu tarix (gün, ay, il):

Doğulduğu yer (ölkə, şəhər, qəsəbə, kənd):

Ev ünvanı (poçt indeksi göstərilməklə):

Ev telefonu:

Mobil telefonu:

Şəxsi elektron poçt ünvanı:

Vətəndaşlığı:

Şəxsiyyət vəsiqəsinin №-si (surətini əlavə etməli):

Cinsi (Q/K)

İşlədiyi qurumun tam rəsmi adı:

Şöbə (bölmə, sektor, laboratoriya):

Tutduğu vəzifə:

Elmi işlərinin ümumi sayı (məruzələrin tezisləri istisna olmaqla):

Əsas ali təhsili:

Əlavə ali təhsili (əgər varsa):

Elmi dərəcələri, verildiyi tarix (əgər varsa):

Elmi adları, verildiyi tarix (əgər varsa):

İş ünvanı (poçt indeksi göstərilməklə):

İş telefonu:

Faks:

İş elektron poçt ünvanı:

Layihədəki iştirakı (rəhbər, həmmüəllif):

İmza, tarix

frame5

azərbaycan respublİkası Dövlət neft şİrkətİnİn

Elm Fondu

layİhə müsabİqəsİ

QURUM * HAQQINDA MƏLUMAT **

* Əgər həmmüəlliflər bir neçə qurum təmsilçilərinin iştirakı ilə formalaşdırılmışdırsa, bu

Forma hər bir qurum üçün ayrıca olaraq doldurulmalıdır

** Bu Forma layihə rəhbəri tərəfindən doldurulmalıdır


Qurumun qısa adı:


Qurumun tam rəsmi adı:


Qurumun rəhbəri (soyadı, adı, atasının adı):


Veb-səhifə və elektron poçt ünvanı:


Poçt indeksi:


Poçt ünvanı:


Qurumun əsas elmi-tədqiqat istiqamətləri:Azərbaycan Respublikası, AZ-1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi 30Tel.: (012) 492-84-48, E-mail: eti@science.az

Yüklə 173,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə