Ateşi bulmakYüklə 445 b.
tarix26.03.2018
ölçüsü445 b.
#34588Ateşi bulmak

 • Ateşi bulmak

 • Yerleşik hayata geçiş

 • Özel mülkiyetin ortaya çıkışı. İlk çitlemeler

 • Tarımın geliştirilmesi

 • Su ve yel değirmenleri

 • Barut

 • Coğrafî keşifler

 • Aydınlanma. Bilimsel Devrim. [Kopernik → Galilei → Newton]

 • Yeni kapitalist çitlemeler: İlkel birikim

 • Buhar gücü ve makineler çağıDarwin ve Evrim Yasası

 • Darwin ve Evrim Yasası

 • Bilimsel disiplinlerin gelişmesi: meteoroloji, jeoloji vb.

 • Elektrik

 • Mühendisliğin ortaya çıkışı

 • Mimarî: Yollar, barajlar, köprüler vb.

 • Petrol

 • Sürekli genişleyen sanayileşme

 • Nükleer fizik

 • Savaşlar ve atom bombası

 • Ulaşım ve iletişimin hızlanmasıSürekli artan sermaye birikimi ve sınırsız büyüme

 • Sürekli artan sermaye birikimi ve sınırsız büyüme

 • Aşırı üretim ve kaynak kullanımı

 • Eşitsiz kaynak kullanımı

 • Aşırı tüketim

 • Yeni pazar arayışları

 • Kentleşme ve göç

 • Gelir adaletsizliği ve yoksulluk

 • Savaşlar

 • Teknolojinin taraflı kullanımı

 • Özel mülkiyetin yaygınlaşması: Kamusallığın tasfiyesi

 • İlkel birikim“Doğa üzerindeki insanî zaferlerimiz sebebiyle gereğinden fazla gururlanacak olmayalım; çünkü bu türdeki tüm zaferlere karşı doğa bizlerden intikamını alacaktır.”

 • “Doğa üzerindeki insanî zaferlerimiz sebebiyle gereğinden fazla gururlanacak olmayalım; çünkü bu türdeki tüm zaferlere karşı doğa bizlerden intikamını alacaktır.”

 • F. EngelsYeni metalaşma

 • Yeni metalaşma

 • HES’ler, RES’ler

 • Suyun ticarîleşmesi

 • Özelleştirmeler

 • Silah sanayii ve bitmeyen savaşlar

 • Yeni enerji kaynaklarının peşinde

 • Bitmeyen yakıt ihtiyacı

 • Turizm: Kültürlerin ve doğanın piyasalaştırılması

 • Yeni tarım alanları (2B arazileri vb.)Kullanım Değeri X Değişim Değeri

 • Kullanım Değeri X Değişim Değeri

 • Kamusal hizmetlerin niteliği

 • Meta üretimine giren doğal öğeler değişim değerine etki etmezler. Güneş, hava, kendiliğinden akan su, işlenmemiş toprak vb.

 • Doğal olanın metalaşması için emek gücünün harekete geçirilmesine ihtiyaç vardır.

 • İlk önce toprak ve madenler metalaşmıştır.

 • Suyun metalaşması, girdi olarak kullanıldığı malın değerini ve fiyatını artıracaktır.El koyma temel olarak iki biçimde gerçekleşir:

 • El koyma temel olarak iki biçimde gerçekleşir:

 • 1) Kolonize edebileceği ve daha önceden var olmayan yeni alanlar tanımlayarak

 • 2) Daha önceden kamusal olan bir alana el koyarak.Nihai ürün olarak su (şişelenmiş su)

 • Nihai ürün olarak su (şişelenmiş su)

 • Hammadde olarak su (sanayi, tarım ve enerji sektöründe kullanımı)

 • Kıtlaşma sorunu ve fiyatlara yansıması: Kıtlaşma, metalaşma sürecini hızlandıracaktır. Piyasaların başlangıçta kurumsallaşmaması yüksek fiyatlara neden olur. Piyasalar yerleştikçe ve teknoloji/sermaye kullanımı yaygınlaştıkça su ucuzlar. Yaygın kullanım kıtlaşmayı artırır. Fiyatlar tekrar yükselir.Su kaynaklarının eşitsiz dağılımı

 • Su kaynaklarının eşitsiz dağılımı

 • Temiz suyun boşa harcanması

 • Kötü yönetim

 • Suyun kirlenmesi

 • Hızlı nüfus artışıKentsel su dağıtım hizmetleri

 • Kentsel su dağıtım hizmetleri

 • Şişelenmiş su

 • Barajlar ve HES’ler

 • Su boru hatları

 • Atık su arıtma sistemleri

 • Deniz suyu arıtma sistemleri

 • Yer altı su kaynakları

 • Sanal su ticaretiSu kaynaklarının sömürülmesi ve kirletilmesi

 • Su kaynaklarının sömürülmesi ve kirletilmesi

 • Eşitsiz tüketim

 • Ekosistemin bozulması

 • Yer altı su kaynaklarının azalması

 • Kamu sağlığının bozulması

 • Su fiyatlarının aşırı yükselmesi

 • Su kalitesi düşmektedir.

 • Su, ekonomik bir mal haline gelmiştir.1,1 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor.

 • 1,1 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor.

 • 2,6 milyar insan yetersiz su tüketiyor.

 • Her 20 saniyede bir bir çocuk “sudan” ölüyor.

 • Henüz tüm dünyada suyun % 5’i özeleştirilmiş durumda.

 • Bir insanın ortalama günlük (içme, yemek pişirme ve temizlenme için) 50 litre suya ihtiyacı vardır.

 • Kuzey ülkelerinde günde 100-575 lt/kişi.

 • Hindistan’da 25 lt/kişi, kurak Afrika’da 20 lt/kişi.

 • 1 milyardan fazla insan günde 19 lt’den az su kullanabiliyor.Yer üstü (akarsular, göller, göletler) % 73,42

 • Yer üstü (akarsular, göller, göletler) % 73,42

 • Yer altı kaynakları % 19,02

 • Drenaj suyu (sulama için) % 4,82

 • Atık su arıtma (sulama için) % 2,41

 • Deniz suyu arıtma %0,34Tatlı su kıtlaşıyor

 • Tatlı su kıtlaşıyor

 • Yüzey suları kirletiliyor

 • Yer altı su kaynakları tükeniyor

 • Gezegen kuruyor: Buzullar eriyor, iklim değişikliği ve çölleşme

 • Kentleşme ve ormanların yok edilmesi

 • Yüksek teknolojik çözümler sorunun parçasıdır: Barajlar, derivasyon ve deniz suyu arıtma.

 • Yeni teknolojiler: Atmosfeirk su jeneratörleri, bulut tohumlama, nükleeer enerji ve nano teknolojiler.26 Haziran 2003’ten itibaren 1218 adet özel şirket proje başvurusu

 • 26 Haziran 2003’ten itibaren 1218 adet özel şirket proje başvurusu

 • Özel şirketlere devredilecek DSİ HES Projeleri: 242 adet

 • 2011’de; İşletilen HES 205 adet (14,4 milyon watt), inşa halindeki HES 514 adet (14,1 milyon watt), planlama aşamasındaki HES 1222 adet (47 milyon watt)İklim değişikliği

 • İklim değişikliği

 • Okyanusun asitlenmesi

 • Ozonun eksilmesi

 • Biyokimyasal akım sınırının aşılması

 • Tatlı suyun kıtlaşması

 • Toprak kullanımının değişmesi

 • Biyoçeşitliliğin azalması

 • Atmosferik aerosol yüklemesi

 • Kimyasal kirlilikKuzey buz denizinin erimesi

 • Kuzey buz denizinin erimesi

 • Deniz seviyesinin yükselmesi

 • Buzul dağlarının azalması

 • Okyanusların ısınması

 • Yakıcı kuraklıklar

 • Mevsimsel ortalama sıcaklıkların artması

 • Tarımsal verimin azalması

 • Türlerin neslinin tükenmesi

Endüstriyel atıklar sorunu

 • Endüstriyel atıklar sorunu

 • Fosil yakıtlar

 • Biyoyakıt kaynakları

 • Katran kumu, kaya gazı

 • Sera gazı salınımı

 • Sentetikler

 • Genetiği değiştirilmiş gıdalarDr. Irving Selikoff, 1964’te “asbest insan sağlığına zararlıdır” dediğinde aynı tacize maruz kaldı.

 • Dr. Irving Selikoff, 1964’te “asbest insan sağlığına zararlıdır” dediğinde aynı tacize maruz kaldı.

 • Dr. Herbert Needleman 1970’de “kurşunun çocuk sağlığına zararlarını” açıkladığında aynı tacize maruz kaldı.

 • Dr. Takeshi Nirayama 1981’de “pasif sigara içiciliğinin akciğer kanserine neden olduğunu” açıkladığında aynı tacize maruz kaldı.

 • Dr. Benjamin Santer, 1996’da “iklim değişikliği ile ilgili bulgularını” raporladığında aynı tacize maruz kaldı.

 • Dr. Ignacio Chapela, 2000 yılında “genetiği ile oynanmış Meksika mısırının tehlikesini” açıkladığında aynı tacize maruz kaldı.

 • Dr. Onur Hamzaoğlu …

 • ………………………….

 • ………………………….                                                                                   

Bu bilgiler basında yer alır almaz hem il hem de bakanlık yöneticileri tarafından hızlı bir inkâr kampanyası başlatıldı.

 • Bu bilgiler basında yer alır almaz hem il hem de bakanlık yöneticileri tarafından hızlı bir inkâr kampanyası başlatıldı.

  • Bu kampanyada önce böyle bir kirlilik yok dendi.
  • Ardından henüz tamamlanmamış bir araştırmanın verileriyle toplumun yanlış bilgilendirildiği suçlaması yapıldı.
 • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı medyada Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu “şarlatan”lıkla itham etti.

 • Kısa bir süre sonra Dilovası Belediye Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yargılanması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

  • Suç duyurusunda Hamzaoğlu’nun ‘halkı paniğe sürüklediği’ iddia edildi.
  • Savcılık dosyayı KOÜ Rektörlüğü’ne göndererek Hamzaoğlu’nun aktivitelerinin bilimsel özerklik çerçevesinde olup olmadığını sordu.
  • Kocaeli Üniversitesi bu başvuru üzerine bir ceza soruşturması başlattı ve halen bu soruşturma devam etmektedir....
  • Üniversite savcılığa izin verirse Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Türk Ceza Kanununun 213. maddesi uyarınca 2-4 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacaktır.
 •  NÜKLEER DENEMELER

 • NÜKLEER DENEMELER

 • HİROŞİMA-NAGASAKİ, 1945

 • NÜKLEER SANTRALLER

 • NÜKLEER KAZALAR: Çernobil, 1986 ve Fukushima, 2011

shooting the messenger

 • shooting the messenger

 • elçiye zeval olur!Fayda-maliyet analizleri… sakının

 • Fayda-maliyet analizleri… sakının

 • Sürdürülebilir kalkınma… ?

 • Kentsel dönüşüm… sermayeleştirmedir

 • Sorun ölçekte mi?... yoksa üretimin yapısında mı?

 • Özelleştirmeler… aman ha!

 • Teknoloji ne işe yarar?... özgür zamanın birikimi

 • Piyasa çözer… hadi ordan!!!

 • Mübadele değeri… hayır, kullanım değeriBugün gezegenimiz yaralıdır ve insanlığın geleceği tehlikededir. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak dünyamızın ısısı 2 C0 bile artacak olursa;

 • Bugün gezegenimiz yaralıdır ve insanlığın geleceği tehlikededir. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak dünyamızın ısısı 2 C0 bile artacak olursa;

 • * Canlı türlerinin % 20-30’u yok oluş tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır.

 • * Ormanlar ciddi zarar görecek, kuraklıklar ve seller ortaya çıkacaktır.

 • * Buzullar daha hızlı eriyecek, sayısız ada yeryüzünden silinecektir.

 • * Açlık korkunç derecede artacaktır.* Sera gazı salınımının azaltılması

 • * Sera gazı salınımının azaltılması

 • * İklim değişikliği yüzünden göç eden insanların önündeki engellerin kaldırılması

 • * Kyoto protokolünü tüm ülkelerin imzalaması

 • * Yaşam ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi

 • * Tüm insanların ve diğer tüm canlıların suya erişim hakkı“Nothing in Nature is random. … A thing appears random only through the incompleteness of our knowledge.” Spinoza

 • “Nothing in Nature is random. … A thing appears random only through the incompleteness of our knowledge.” SpinozaSavunmasız Gezegen, John Bellamy Foster

 • Savunmasız Gezegen, John Bellamy Foster

 • Her Çevrecinin Kapitalizm Hakkında Bilmesi Gerekenler, J.B. Foster ve Fred Magdoff

 • Marksizm ve Ekolojik İktisat, Paul Burkett

 • Yeşil İktisat, Robin Hahnel

 • Suyun Metalaşması, Gaye Yılmaz

 • Çernobil Halk Mahkemesi, kolektif

 • Kapitalizmin Kıskacında Doğa, Toplum ve Bilim: Onur Hamzaoğlu Olayı, (der) Cem Terzi, Emel Yuvayapan ve Erkin Başer


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə