Araştirmalarda kullanilan hipotez testleri kaça ayrilir?Yüklə 12,16 Kb.
tarix26.11.2017
ölçüsü12,16 Kb.
#12805

ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN HİPOTEZ TESTLERİ KAÇA AYRILIR?

 • Parametrik testler (t testi, anova (Tek yönlü varyans analizi/F testi) testi)

 • Parametrik olmayan testler (Non-parametric) (kay-kare testi, Mann whitney U testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Kruskal Wallis H Testi)

TESTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ NEDİR?

 • Parametrik testlerin kullanılmasında iki varsayım (şart/koşul) vardır. Bunlar:

  • Elde edilen verilerin en az eşit aralıklı (interval) ölçekten elde edilmiş olması gerekir. Yani verilerin puana dayalı türden olması gerekir. Eğitimde sınıflamalı ölçeklerden elde edilen verilere de (geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmış olması şartıyla) parametrik testler uygulanabilir.

  • Veri dağılımının normal bir dağılım özelliği göstermesi gerekir.

  • Grup varyanslarının homojen bir dağılım göstermesi gerekir.

  • Normallik ve homojenlik varsayımları sağlanmadığında Non-parametrik testler kullanılır. Şöyleki;

   • Bağımsız gruplardaki t testi yerine; Mann whitney U testi

   • Bağımlı gruplardaki t testi yerine; Wilcoxon işaretli sıralar testi

   • Anova testi yerine; Kruskal Wallis H Testi

  • Normallik varsayımı sağlanıp homojenlik sağlanmazsa; parametrik testlere devam edilip, onların içinde yer alan özel testler, işlem yolarına müracaat edilir

ÖLÇEKLER KAÇA AYRILIR? TEST SEÇİMİNDEKİ YERİ NEDİR?

 • Sınıflama (Nominal)

 • Sıralama (Ordinal)

 • Eşit Aralıklı (Interval)

 • Oranlı (Ratio)

ÖRNEK:

Araştırma Teknikleri dersinde Erkek öğrenciler bayan öğrencilerden daha çalışkandır (Araştırma Teknikleri dersinde öğrencilerin akademik başarıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir)


Bağımsız değişken: Cinsiyet (Bay (1), bayan (2)): Sınıflama ölçek yapısındadır.

Bağımlı değişken: Akademik başarı (alınan notlar, puanlar (78, 87, 65…): Eşit aralıklı ölçek yapısındadır.

Soru: Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).

Cevap: t testi kullanılır. (Bağımsız gruplardaki t testi) kullanılır. Neden? Bağımsız değişken (Bay, bayan) iki seçenekli olduğu için. Seçenek sayısı üç ve üzeri olsaydı anova kullanılırdı.

Ortaokul öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıflara göre Matematik dersine karşı tutumları farklılık göstermektedir

Soru: Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).

Ortaokul Matematik dersinde kullanılan öğretim yöntemlerinin sıklığı, öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılık göstermektedir

Soru: Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).

Ortaokul Matematik dersinde kullanılan öğretim yöntemleri öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre farklılık göstermektedir

Okuduğunun sınıf?

( ) 5. Sınıf ( ) 6. Sınıf ( ) 7. Sınıf 8. Sınıf

Sınıfın mevcudu?

( ) 10-20 ( ) 21-30 ( ) 31 ve üzeri

Öğretmenin mezuniyeti?

( ) Eğitim Fk. ( ) Eğitim Enstitüsü

( ) Fen-Edebiyat ( ) Diğer Fak.

Öğretmenin cinsiyeti?

( ) Bay ( ) bayan

Öğretmeniniz matematik dersinde aşağıdaki yöntemlerden daha çok hangisini kullanmaktadır

( ) Düz anlatım

( ) Soru cevap

( ) Beyin fırtınası

( ) Oyun

( ) İş birlikli öğretim

Soru: Bu örneğe hangi test kullanılır? (Normallik varsayımının sağlandığını varsayalım).

Homejenlik testi nedir?

Grup varyanslarının homojenliğini test etmede Levene testi kullanılır. Levene testi: Gruplar iki ve daha fazla olduğunda işe koşulur. Yani Bağımsız gruplardaki t test ve Anova testinde kullanılır. Grup adedinin tek olduğu bağımlı gruplardaki t testinde kullanılmaz. Levene testi sonucunda bulunan sig (p) değerine bakılır. Bu değer 0.05’ten büyük ise fark yoktur deriz. Gruplar arasında farklılık yoktur. Yani varyanslar eşittir (homojen) deriz. Bu durumda birinci satırdaki değerler (t değeri, p değeri) dikkate alınır. Varyansların eşitliği sağlanmazsa ikinci satırdaki değerler (t değeri, p değeri) dikkate alınır. Örneğin: levene testinin p değeri 0.949 bulunmuş olsun. Bu değer 0.05’den büyük olduğu için varyanslar eşittir (Equal variances assumed) deriz. Ve birinci satırın devamında değerlere bakarız. Örnek t testinin p değeri 0.123 bulunmuş olsun. Bu değer p=0.05’e eşitse/küçükse hipotez doğrulanır. Aksi halde doğrulanmaz. Örneğimizdeki eşitlik şöyle oldu: 0.123>0.05Bu durumda hipotezimiz doğrulanmadı. H0 (yoktur) kabul edildi, H1 (vardır) red edildi.

Yüklə 12,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə