Aparan yol kimiYüklə 382,76 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/104
tarix29.09.2017
ölçüsü382,76 Kb.
#2411
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104
2411

‘Simurq ” Azerbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası
Fuad Məmmədov
K
U
L T U
R O
L O
G
I Y
A
EFFEKTIVLI HƏYAT VƏ 
FƏALİYYƏTƏ 
APARAN YOL KIMI.
təriflər, düsturlar, mədəniyyət müddaaiarı, ayrı-ayrı məqalə, 
məruzə  və çıxışlar
Bakı, «Çıraq»,2008


Kitab “Simurg”  Azərbaycan Mədəniyyət  Assosasiyasınıtı 
rəyasət heyvətinin qərarı ilə çap olunub.
Elmi  redaktor və müqəddimənin  müəllifi: 
akademik  Fuad  Qasunzadə
Elmi rəyçilər: akademik  Maqsud Əliyev, MEA-nın  müxbir üzvü, 
professor Nizami Cəfərov, professor Solmina  Dadaşova, 
professor Nəriman Həsənzadə.
Tərcüməçi:  pedaqoqika elmləri namizədi Vəfa  Mehdiyeva
F.T.Məmmədov.  Kulturologiya effektivli həyat və fəaliyyətə 
aparan yol kimi. -  Bakı, «Çıraq» nəşriyyatı,  2008. səh.400
Bu  kitab  orta  məktəb,  gimnaziya  və  litsey  şagirdləri,  ali  məktəb  tələbələri, 
müəllimlər,  alimlər,  siyasətçilər,  dövlət  idarəçiliyi  sahəsidə  işləyənlər, 
mədəniyyət  menecerləri,  qeyri  dövlət  təşkilatlarının  rəhbərləri,  qadın  və 
gənclər təşkilatları, bələdiyyə, həmkarlar, sahibkarlar və eləcə də geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərədə tutulmuşdur.
F
0201000000
067
2008
ISBN 5-87459-245-8
©  “Çıraq” nəşriyyatı, 2008
Dünya  mədəniyyəti  müdafiə edərsə, 
mədəniyyət dünyanı xilas edər.
KLLTIROLOGİ YANIN  PİRAMİDASI
Kulturologiyanın  piramidası insan, cəmiyyət və dövlətin 
inkişafı  üçün yeni  imkanlar açan sistemli kulturoloji təhlilin 
universal  məntiqi pillələridir.
GƏLƏCƏYİ
GÖRMƏ


ASSOCIATION 
OF  CULTURE 
OF  A Z E R B A IJA N
IMURG
Association o f culture o f  Azerbaijan 
"SIMURG"
Fuad Mammadov
CULTUROLOGY 
as a way to effective life activity
definitions, formulas, concepts of culture 
articles, reports, speeches
Baku, «Çıraq»,2008
Nənəm -  Qeysər xanım Kaşıyeva, 
anam -  Ləyya xanım Kəsəmənli-Seyidbəyli 
və atam -   Teyyub Məmmədova ith a f edirəm


Fuad  Mommadot
Kulturologiya effektiv» h»yat  va faalivvata aparan  yol kimi
MÜNDƏRİCAT
a  Müqəddimə
.............................................................................................13
a  Müəllifdən
............................................................................................. 23
I  HİSSƏ.  MƏDƏNİYYƏTİN TƏ R İFLƏ Rİ, 
DÜSTURLARI,  MÜDDAALARI.
I— ci bölmə. K ulturologiya elm və tədris  fənni kimi.

Kulturologiya anlayışı və predmeti
•  Kulturologiya mədəniyyət haqqinda elm kimi.................................... 33
•  Kulturologiyantn predmeti.................................................................... 35
•  Kulturologiyantn elmi apparatı............................................................. 36

Mədəniyyət anlayışları
•  Mədəniyyət anlayışlarının əsas mənalan............................................. 37
■  Ruhi  (əqli və mənəvi) mədəniyyət........................................................ 37
•  Ruhi mədəniyyətin komponentləri........................................................38
•  Maddi mədəniyyət.................................................................................. 39
•  Maddi  mədəniyyətin kəmponentləri..................................................... 39
■  Mədəniyyət  və antimədəniyyət............................................................. 40
■  Mədəniyyət həyat  və fəaliyyət texnologiyaları  kimi...........................41
■  Kontekstual  (mətnlə bağlı) mədəniyyət................................................41
•  Həyat tərzi................................................................................................43
•  Bədii mədəniyyət və mədəni  irs............................................................ 43
• 
Sosial mədəniyyət
•  Müasir cəmiyyətin sosial  mədəniyyəti................................................. 44
■  Soial mədəniyyətin sistemyaradıcı komponentləri..............................45
•  Mədəniyyətin sosial kapitalı.................................................................. 46

Mədəniyyət istehsalının funksiyaları və mexanizmləri
•  Mədəniyyətin və kulturologiyanın  funksiyaları...................................47
•  Kulturogenez (mədəniyyətin genezisi)................................................ 48
•  Mədəniyyətin “şaqulisi” və “üfüqisi".................................................. 49
•  “ Ruhi  istehsalat” sistemləri.................................................................... 50
•  Mədəniyyətin sinergetikası.................................................................... 51
6
Fuad  Mammadov
Kulturologiya effektiv» havat  va faalivyata aparan  yol kimi

Şəxsiyyət mədəniyyəti
•  Şəxsiyyətin formalaşması amilləri....................................................... 53
■  Şəxsiyyətin yaradıcı təfəkkürünün səviyyələri və növləri.................. 54
•  Mədəni qavramamazlıq və diletantizm................................................ 56
•  insan inkişafı indeksi..............................................................................56

Mədəniyyət, etnos, millət

  Mədəniyyətin etnik-milli göstəriciləri...................................................57

Mədəni dəyərlər
■  Mədəni dəyərlər...................................................................................... 57
•  Mədəni dəyərlərin formalaşması prosesi.............................................. 59
•  Mədəni dəyərlərin təbəqələşməsi.......................................................... 60
•  Etik mədəniyyətin üstün dəyərləri......................................................... 60
•  Şərq və Qərbin mədəni inkişafının xüsusiyyətləri.............................. 61
• 
Etik mədəniyyət.
•  Etik mədəniyyət...................................................................................... 62
•  Etik müddaalar....................................................................................... 64
•  Xeyir və Şər.............................................................................................64
•  Davranış mədəniyyəti və intizam.......................................................... 66
•  İntizamın forma və vasitələri................................................................. 66
•  Dostluq və etibann əsasında olan keyfiyyət və şərtlər.........................67
■  Buıjua əxlaqının yaxşılıqları................................................................. 67

Hüquqi mədəniyyət
•  Hüquqi mədəniyyət................................................................................ 68
•  Hüquq və əxlaq.......................................................................................72

Elitar və kütlə mədəniyyəti
•  Mədəniyyətin yaradıcıları...................................................................... 75
•  Elitar mədəniyyət....................................................................................75
•  Elitar mədəniyyətin ocaqları və institutları...........................................76
•  Kütlə mədəniyyəti...................................................................................76
•  Kütlə mədəniyyətinin əsas institutları və sahələri................................ 77

Mədəniyyətin tarixi tiphri
■  Mədəniyyətin tarixi tipləri...................................................................... 80
•  Dünya mədəniyyətinin tarixi dövrləşdirilməsi..................................... 81
7Yüklə 382,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə