Amfa newsletter August 2012 azYüklə 60,28 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.04.2018
ölçüsü60,28 Kb.
#38646


B U   S A Y I M I Z D A :  

AMFA Smart 

Aparıcı 

qiymətləndirici 

oldu  ordaniyada SF Q görüșü 

Regional Assosi-asiyalar Sammiti 

FM ilə Genderin Təșviqi Layihəsi 

Üzv xəbərləri: Accessbank 

Maliyyə Təhsili bukletlerinin 

hazırlanması 

AMFA Risk Me-necement Serti-

fikatlașdırma 

Proqramı A Z Ə R B A Y C A N  M K R O M A L Y Y Ə  

A S S O S A S Y A S I  

AMFA AYLIQ  NFORMAS YA 

BÜLLETEN   

0 6 . 0 8 . 2 0 1 2  

N Ə Ș R   8  

Mikromaliyyə 

təşkilatlarının 

potensialının gücləndirilməsi və 

mikromaliyyə ijmanın 

maraqlarının 

qorunmasına 

yönəldilmiş effektiv 

kollektiv təşəbbüslərin təşviq olunması 

A M F A   M S S Y A S I :  AMFA  Müştəri Mühafizəsi üzrə Aparıcı Qiymətləndirici oldu 

 

2012-ci  il,  iyul  ayında  SMART  Kampaniyası  tərəfindən  AMFA  Regional  Şəbəkə  Kordinatoru  Sevda Huseynovaya Aparıcı Qiymətləndirici statusunun verilmişdir.  

 

 “  Aparıcı  Qiymətləndirici  (əvvəl  sertifikatlaşdırılmış  qiymətləndirici  statusu  kimi  verilirdi): maliyyə  qurumunda  müştəri  mühafizəsi  qiymətləndirməsini  apara  biləcəyi  təsdiqlənə

qiymətləndirici (qiymətləndirməni  həyata keçirmək, hesabatı hazırlamaq, yardımçı ekspertlərə 

kouçinq edilməsi və işlərin koordinasiyasını aparmaq üçün səlahiyyətlidir)   

 

Bunuda qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Avropa və Asiya regionundan ancaq Polşa və Azərbaycanın 

Aparıcı 

SMART 


qiymətləndiriciləri 

vardır. 


(http://www.smartcampaign.org/assessment/lead-

assessors

 ) 

Bu  bir  daha  göstərir  ki,  sektorda  müştəri  mühafizəsini  inkişaf  etdirmək  üçün,  AMFA,  işçi  heyətinin bacarıqlarını  artırmaqda  davam  edir.    Qeyd  edək  ki,    AMFA,  müştəri  mühafizəsi  üzrə  işçilərinin  

bacarıqlarının  artırılmasına  2010-cu  ilin  ortalarından  başlamışdır,  2011-ci  ilin  əvvəllərində  2  AMFA 

işçisi Meksikada Müştəri Mühafizəsi qiymətləndirməsi və Prinsipləri təlimini keçmişlər.  Bundan sonra  

AMFA 2 üzv təşkilatda  müştəri mühafizəsi qiymətləndirməsi aparmış və bütün üzvləri SMART Müştəri 

Mühafizəsi Təlimi keçirmişdir.  

 

Sosial Fəaliyyət üzrə  şçi Qrup Görüşü, 6-7  yun,  ordaniya  

AMFA 2012-ci il 6-7  yun tarixində   ordaniya SF Q-in  llik Kofransında iştirak etmişdir.  llik konfrans  il 

ə

rzində əldə olunan nailiyyətləri müzakirə etmək üçün, mübahisəli məsələləri həll etmək və növbəti il üçün sosial fəaliyyət gündəliyinin tərtib edilməsi üçün  əla imkandır.  llik görüş zamanı 5-8 iyunda SF Q 

iclasından  öncə  və  sonra  assosiasiyaların  görüşü  də  keçirilmişdir.    Bu  görüş  rodaniyada  yerləşən 

“Development and Employment Fund”  tərəfindən  təşkil edilmiş və Ahli Mikromaliyyə Şirkəti (AMC), 

ordaniya  Kommersiya  Bankı,  Qadınlar  üçün  Mikrofond,  Planlaşdırma  və  Beynəlxalq  Əməkdaşlıq 

Nazirliyi, Milli Mikromaliyyə  Bankı (NMB),Tamweelcom tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. AMFA bu illik 

görüşdə,  assosiasiyanın  Sosial  Audit  Keyfiyyəti  Auditi  Aləti  ilə  olan  təcrübəsini  təqdim  edərək 

paylaşmışdır.   

AMFA Regional Assosiasiyalar Sammitində iştirak edir 

yulun  12-i  və  13-ü,  AMFA  Varşava,  Polşada  SEEP  Şəbəkəsi  və  Citi  Fondunun  dəstəyi  ilə 

Mikromaliyyənin  Mərkəzinin  ofisində  keçirilən  Avropa  və  Mərkəzi  Asiya  (ECA)  Regional  Şəbəkə 

Sammitində və Sosial Fəaliyyət  şçi qrupu iclasında  iştirak etmişdir. 11 ölkədən gəlmiş mikromaliyyə 

assosiasiyaları  (Azərbaycan,  Rusiya,  Qırğızıstan,  Qazaxıstan,  Belarusiya,  Tacikistan,  Özbəkistan, 

Ermənistan,  Kosova,  Bosniya  Hersoqovina,  Gürcüstan)  bu  Sammitdə  iştirak  etmişdir.  Sammitdə 

assosiyalar üçün vacib olan  Risk Menecment və Assosiasiyaların rolu, Sosial Fəaliyyət Menecmenti 

üzrə Universal Standartlar, Etik və peşəkar davranış kodeksi, Özünü idarə etmə: Maliyyə hesabatları, 

Ə

manətlərin təşviqində Assosasiyaların rolu kimi mövzular əhatə olunmuşdur.  AMFA    darəetmə  and  Davranış  Kodeksi  sessiyasında  AMFA-nın  üzv  təşkilatlarından  ibarət  işci 

qrupunun  Azərbaycanda  Davranış  Kodeksinin  yaradılması  işini  təqdim  edərək  assosiasiyanın  bu 

yoldakı təcrübəsini bölüşmüşdür.  

AMFA SF  və Etik Davranış Kodeksi üzrə təcrübəsini paylaşşdır 

Kredit ișçiləri 

üçün Təlim 

Peșəkar  nkișaf mkanları 

AMFA əlaqə vasitələri 

  

 

  

 

6-cı Azərbaycan Mikromaliyyə Konfransı: 4-5 Oktyabr 

Konfransa qeydiyyatdan keçmək və sponsorluq imkanları üçün AMFA Konfrans Meneceri 

Vüsalə Qarayeva ilə əlaqə saxlayın. Email: network_coordinator@amfa.az, Tel: 

+994124371645

 

TƏLƏS N! ERKƏN QEYD YYAT YALNIZ 16 AVQUSTA K M D R! 
S Ə H F Ə   2  

A M F A   A Y L I Q   N F O R M A S Y A  MFC Konfransı 2012, Tbilisi: “Biznes və ya inkişaf? 

Seçim etmək vaxtıdır.” M X SPS Mükafatlandırmaq 

Mərasimi. 

Azərbaycan Maliyyə Sektorunda Genderin Təşviqi 

AccessBank, Londonda keçirilən Euromoney Nəşriyyat Qrupunun ənənəvi “Ən Yaxşı 

Nəticələr”  mükafatlandırma  mərasimində,  Azərbaycanın  ən  yaxşı  bankı  adına  layiq 

görüldü. Bu nominasiyada bank artıq üçüncü ildir ki, bu mükafatı qazanır.  

AccessBank-ı mükafatlandırmasında Euromoney nəşrinin təmsilçisi qeyd etmişdir ki: 

“Kiçik  və  orta  biznes  kreditləri  və  mikromaliyyə  sahəsində  ixtisaslaşan  AccessBank 

məcmu  aktivlərə  görə  Azərbaycanda  8-ci  yeri  tutur,  ötən  il  isə  mənfəətlilik 

göstəricilərinə  görə  öz  əsas  rəqiblərini  geridə  qoyaraq  şəxsi  kapitalın  gəlirlilik 

səviyyəsini  20,2%-ə  çatdırıb,  bu  isə  həmin  sektordakı  orta  göstəricidən  4  dəfə  ar-

tıqdır. Aktivlərin keyfiyyəti də AccessBank-ın əsas üstünlüyüdür. 2011-ci ilin sonunda 

gecikdirilmiş  kreditlərin  səviyyəsi  1%-dan  aşağı  olub,  kredit  və  depozitlərin  bazar 

payında  əsas  gəlirləri  isə  illik  hesablama  ilə,  müvafiq  olaraq,  3,2%  və  1,7%  təşkil 

edib”.  

AMFA  və  Frankfurt  Məktəbi  (FM)  Azərbaycan  maliyyə  sektorunda  gender 

bərabərliyinin  təşviqi  layihəsinin  icrasını  təşkil  etmək  üçün  AY B  ilə  müqavilə 

imzalamışdır.  AY B-in  Gender  Fəaliyyət  Planının  bir  hissəsi  olaraq,  FM  AMFA  ilə 

birlikdə AY B partnyor maliyyə qurumlarında (səkkiz bank və 5 bank olmayan kredit 

təşkilatı) gender bərabərliyi proqramını icra edəcək.  

 

Layihənin məqsədi qadınların maliyyə sektorunda çalışmaları və kredit əldə etmə  imkanlarına  qoyulan  məhdudiyyətlər  və  maneələri  aradan  qaldırmaq  üçün 

nsan  Resurslarının  partnyor  təşkilatlarla  təcrübələrini  və  əlaqələrini  inkişaf 

etdirməkdir. 

 

Layihənin  ilk  2  səfəri,  11-16 yun  tarixində  Bakıya  səfər  edən,  FM 

Layihə Meneceri Olqa Şumeyko və 23-

28  yul tarixində Bakıya səfər edən, FM 

Layihə 


Konsultantı 

Nina 


Nayar 

tərəfindən  həyata  keçirilmişdir.  lkin 

qiymətləndirmənin  bir  hissəsi  kimi,  

səfərlərin 

məqsədi 

Azərbaycanda 

müxtəlif  qrup  müştərilərlə,  partnyor 

təşkilatların  heyətləri  ilə  fokus  qrup 

görüşlər  təşkil  etmək  və  gender 

yönümlü  təşəbbüslərlə  məşğul    olan 

digər maraqlı tərəflər ilə müsahibələr aparmaq idi.  

 

Layihə  çərçivəsində  partnyor  təşkilatlarda  ilkin  qiymətləndirmə  sorğusu aparıldı.  Bu  qiymətləndirmənin  nəticələri  əsasında,  bilik  və  bacarıqların  artırılması 

proqramı  genişləndiriləcək  və  təşkilatların  icra  və  orta  menecmentinə  təqdim 

ediləcək. Bundan əlavə, hal  hazırda çalışan,  potensiallı qadın kredit  işçiləri,  gender 

yönümlü  seminarlarla  eləcədə  gender  maarifləndirilməsi  istiqamətində  təlimçilərin 

həyata keçirdiyi seminarlarla təmin olunacaqlar. 

 

Bununla  bərabər,  FM  ekspertləri  Azərbaycanın  sosial-iqtisadi  kontekstinə uyğun  gender  üzrə  müvafiq  ölçü  indikatorları  yaradacaqlar.  .  Nəhayət,  gender 

məsələləri  rüblük  e-bülletenlər  vasitəsilə    və  gender  bərabərliyi  məsələlərində  uğur 

qazanmış maliyyə təşkilatları üçün illik Gender Bərabərliyi Mükafatı   Vasitəsilə təşviq 

ediləcək. ÜZV GÜŞƏS : 

Euromoney, AccessBank-ı Azərbaycanın ən yaxşı bankı elan edib  


S Ə H I F Ə   3  

N Ə Ș R   8  Maliyyə təhsili bukletlərinin hazırlanması üzvlərlə müzakirə olundu 

Cənub-şərqi  Avropa  üçün  Avropa  Fondu  (EFSE)  və  Azərbaycan    Mikromaliyyə  Assosasiyası  (AMFA) 

Azərbaycanda kommersiya bankları və mikromaliyyə təşkilatlarının mikrokredit əldə etmiş müştərilərinin maliyyə 

savadlılığını artırmaq üçün maliyyə təhsili bukletlərinin hazırlanmasına başlamışdır. 

MFC  konsultantı  tərəfindən  3  buklet  tərtib  olunmuş  və  Azərbaycan  dilinə  tərcümə  edilmişdir:  a)  artıq 

borclanmadan mühafizə, b) ailə büdcəsinin əsasları və c) əmanətlər 

Hazırlanmış  bukletlərdə  müştərilər  üçün  lazım  olan  bütün  vacib  mesajların  əks  olunmasını  təmin  məqsədilə, 

AMFA  üzv  təşkilatları  ilə  dəyirmi  masa  keçirərək,  bukletlərin  ilkin  versiyasını  müzakirəyə  çıxarmışdır.  Dəyirmi 

masa görüşü 18  yul 2012-ci il tarixində Unibankın ofisində keçirilmiş və 8 AMFA üzv təşkilatı bu görüşdə iştirak 

edərək bukletlərin həm mətni, həm dizaynı, həm də tərcümə leksikologiyası üzrə rəylərini bildirmişlər.  

Üzv təşkilatların rəyləri bukletlərin yekun variantında nəzərə alınacaq və Sentyabr ayında bukletlər çap 

olunacaq.  

Məmnuniyyətlə  sizə  bildiririk  ki,  Risk  Sertifikatlaşdırma  Pro-

qramının  ilk  raundunu  bitirən  iştirakçıların  100  %-I  yekun  sertifi-

katlaşdırma imtahanını uğurla keçmişlər! 

 

AMFA  hazırda  proqramın  ikinci  raundunun  keçirilməsinə  hazır-laşır.  Proqram  risk  menecment  sahəsində  bilik  və  bacarıqların 

artırılması  və  beynəlxalq  təcrübənin  öyrənilməsi  üçün  əla 

fürsətdir.  Bizim  proqramımız  bankçılıqda  Risk  Menecment  üzrə 

qlobal  konsepsiyalara  və  maliyyə  tənzimlənməsi  standartlarına 

ə

saslanır.   Proqram maliyyə risklərinin menecmentinin əsaslarını  tədris edir. 

RCP  öz  həmkarlarınız  arasında  əsl  peşəkar  və  beynəlxalq  risk 

peşəkarı  kimi  tanınmağınız  üçün  düzgün  yoldur.    Beynəlxalq 

Maliyyə  Korporasiyanın  təşəbbüsü  olan  RCP  proqramı  kredit 

məlumatı mübadiləsi sistemləri, risk menecment üzrə təlimlərin keçirilməsi və problemli kreditlərin həllinda kömək 

məqsədi daşıyır. 

 

RCP təlim haqqı (imtahan haqqıda da daxil olmaqla)  225 dollardır.  

Qeydiyyat  üçün  son  tarix  19  Oktyabr  2012-ci  il.  Qeydiyyatdan  keçmək  üçün:  www.garp.com/rcp.  Əlavə 

məlumat üçün amfa@amfa.az vasitəsilə AMFA  nzibati işlər üçün köməkçi Günel Cəfərova ilə əlaqə saxlayın. AMFA və GARP –ın keçirdiyi Risk Menecment Sertifikatlaşdırma 

Proqramının iştirakçıları 100% imtahan nəticəsi göstərmişlə

 

AMFA Gəncə şəhərində Kredit  şçiləri üçün təlim keçirir

 

2011-ci  ildə  Üzv  təşkilatların  Məmnunluq  Sorğusunun 

nəticələrinə  və  bu  sorğuda  üzv  təşkilatların  veridyi 

tövsiyyələrə əsasən, AMFA Alman Əmanətlər Kassası Fondu 

(SBF C) və Alman Hökuməti (BMZ Layihəsi) ilə əməkdaşlıqda 

kredit işçilərinin bacarıqlarının artırılması üçün Gəncə və Bakı 

şə

hərlərində  hər  birində  2  ardıcıl  təlim keçirmişdir.    4  günlük bu  təlim  80  %  Alman  hökuməti  tərəfindən  maliyyələşdirilmiş 

və  kredit  işçilərinə  MM   əməliyyatlarında  əsas  aparıcı  rolu 

olan  kredit  işçilərinin  lazımı  bilik  və  bacarıqların  aşılanması 

məqsədilə keçirilmişdir. 

 

Sağ  tərəfdə  göstərilmiş  qrafik  Gəncə  və  Bakı  şəhərlərində keçirilmiş 

kredit 


işçiləri 

üçün 


təlimin 

nəticələrinin 

müqayisəsidir.  Qeyd  edək  ki,  mümkün  maksimum  toplanıla 

biləcək bal 60 idi. Görüdüyü kimi Bakı şəhəri üzrə 32  nəfər iştirakçının orta balı 38, Gəncə şəhərində isə 32 

nəfər iştirakçının orta balı 34 olmuşdur. Bu regionlarda olan işçilərin təlim ehtiyaclarının olmasını göstərir. S Ə H I F Ə   4  

N Ə Ș R   8  PEŞƏKAR  NK ŞAF  MKANLARI 

TA Consult və AMFA sizi təşkilatın məqsədlərinə nail olmaq yolunda marketinqin rolunu öyrənmək məqsədilə Mar-

keting Menecerləri 3 günlük  təlimdə iştirak etməyə dəvət edir.  Təlim mövzuları aşağıdakılar olacaq: brend imicinin 

formalaşdırılması,  təşviqat  və  mühafizə,  korporativ  və məhsul marketinqi  strategiyası,  bazar  araşdırması  və  təhlili, 

yeni  məhsul  hazırlanması,  xüsusi  bazar  araşdırlması  alətləri  vasitəsilə  təkmilləşdirilmiş  marketinq  bacarıqları,  se-

mentasiya  və  rəqabətli  bazarda  hədəf  müştəri  ehtiyaclarının  öyrənilməsi,    biznes  inkişafı  komandasına  strateji 

istiqamətləndirmə və praktiki dəstək, marketinq kommunikasiyası, daxili brendinq kommunikasiyası.  

 

Hədəf qrup:  Marketinq, biznesin inkişafı menecerləri, müştəri xidmətləri və kommunikasiya menecerləri üçün  Faydaları:   Təşkilati məqsədlərə çatmaqda marketinqin rolunun öyrənilməsi, o cümlədən, marketinqin biznes plana 

inteqrasiyası,    marketinq  sahəsində  qərarvermə  bacarıqlarının  inkişafı,  marketinq  seqmentasiyası  və 

hədəf  müştərilərin  ehtiyaclarının  öyrənilməsi,  brendinq  prinsipləri,  marketinq  və  ictimaiyyət  ilə  əlaqələr   

üzrə qabaqcıl təcrübələr və s.   

 

Tarix (Seçim 1):  17-19 Sentyabr 2012-ci il Tarix (Seçim 2): 26 –28 Sentyabr 2012-ci il 

 

Təlimçi:    

Xanım Baiba Liepins.   

Qeydiyyat üçün son tarix: 

10 Avqust 2012-ci il 

Ə

lavə  məlumat  və  qeydiyyat  üçün  Günel  Cəfərova  ilə  əlaqə  saxlayın:  Gunel  Jafarova  (+994)12-437  16  45,  email amfa@amfa.com  

Certified Islamic Microfinance Manager Program

 

 

 AlHuda  Centre  of  Islamic  Banking  and  Economics  (CIBE)  offers  a  comprehensive 

online program on Islamic Microfinance. The highly structured, interactive and innova-

tively designed program will be run under the supervision of esteemed Academicians, 

Shariah Scholars and Microfinance experts to ensure high quality material and strong 

tutorial  support.  The  program  comprises  of  two  modules,  each  module  lasting  two 

months. The material provided by the tutorial sessions will help the students to update 

their  knowledge  according  to  the  latest  terms  and  concepts  globally  used  in  Islamic 

Microfinance. 


 
 

More details: www.alhudacibe.com/dlp/microfinance.php

 

AMFA və TA Consult Marketinq  şçiləri və menecerləri üçün təlim elan edir, Sentyabr 2012-ci il , Bakı, Azərbaycan ( ngilis dilində)

 

 

Citi Fondu “Qabiliyyət 21-ci əsrin əsas bacarığı” adlı 9-cu Maliyyə Təhsili Sammitini elan edir. Filippin, Asiya  və  bütün  dünyadan  olan  qeyri-mənfəət  təşkilatları,  maliyyə  təşkilatları,  dövlət  orqanları, 

çoxtərəfli  təşkilatlar,  mikromaliyyə  təşkilatları,  istehlak  təşviq  qrupları,  təhsil  müəssisələri  və  özəl 

biznes qurumlarını təmsil edən 250-dən çox iştirakçıya siz də qoşulun. Əlavə məlumat və qeydiyyat 

üçün bu səhifəyə keçin: www.FinancialEducationSummit.org

 

9-cu maliyyə təhsili sammiti, 5-6 dekabr, Manila 
C. Cabbarlı küç. 44 

Kaspian Plaza 1, 5-ci mərtəbə 

AZ 1065, Bakı, Azərbaycan 

Telefon: 994 50 208 40 79 

E-mail: program@amfa.az 

AZƏRBAYCAN M KROMAL YYƏ ASSOS AS YASI 

Bizim internet səhifəmiz: www.amfa.az  Biz facebookda: AMFA 

AMA  nformasiya Bülleteninə yazıl-

maq istərdiniz? Bizimlə əlaqə sax-

layın: 

program@amfa.az 

 


Yüklə 60,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə