Alternativ və Bərpa olunan Enerji mənbələrindən istifadə üzrə 2015-2020Yüklə 17,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/39
tarix27.03.2018
ölçüsü17,92 Kb.
#35313
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


 

 
 
 
 
 
 
“Alternativ və Bərpa olunan Enerji mənbələrindən istifadə üzrə 
 2015-2020”Strategiyası 
 
 
 
Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə Hesabat 
Layihəsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı-2015 
 
 
 
 


 

 
Mündəricat 
 
          Abreviatura  
1.
 
Giriş   
1.1.
 
Layihənin məqsədi 
1.2.
 
SEQ haqqında  
1.3.
 
SEQ üzrə pilot layihə haqqında 
1.4.
 
Hesabatdan əvvəl SEQ prosesi 
 
2.
 
SEQ Hesabat sənədinin xülasəsi 
 
3.
 
Hüquqi və instutsional baza 
3.1.
 
SEQ üzrə hüquqi baza 
3.2.
 
Milli ətraf mühit qanunvericiliyi 
3.3.
 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən istifadə üzrə əsas hüquqi baza 
3.4.
 
Ətraf mühit məsələləri üzrə əlaqədar qurumlar 
 
4.
 
“Alternativ və Bərpa olunan Enerji mənbələrindən istifadə üzrə Dövlət Strategiyası 2015-
2020” 
4.1.
 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən İstifadə üzrə Dövlət Agentliyi 
4.2.
 
Azərbaycan Respublikasında ABEOM-dən istifadə fəaliyyəti 
4.3.
 
“Alternativ  və  Bərpa  olunan  Enerji  mənbələrindən  istifadə  üzrə  Dövlət  Strategiyası 
2015-2020” 
4.4.
 
“Strategiya” üzrə 2015-2020-ci illər üzrə planlaşdırma 
4.5.
 
“Alternativ  və  Bərpa  olunan  Enerji  mənbələrindən  istifadə  üzrə  Dövlət  Strategiyası 
2015-2020”-in digər planlaşdırılan strateji sənədlərlə əlaqəliliyi 
 
5.
 
SEQ üzrə qiymətləndirmə metodologiyası və alternativlərin təhlili 
5.1.
 
SEQ üzrə qiymətləndirmə metodologiyası 
5.2.
 
SEQ prosesində çatışmazlıqlar və yanaşmalar 
5.3.
 
SEQ-in təklif olunan əhatə dairəsi  
5.4.
 
SEQ-in hədəfləri ilə Strategiya hədəflərinin uzlaşdırılması 
5.5.
 
Alternativlər 
 
6.
 
Ətraf mühit və insan sağlamlığının cari vəziyyəti və Strategiya üzrə təsirlərin analizi 
6.1.
 
İqlim və iqlim dəyişmələri 
6.2.
 
Atmosfer havası 
6.3.
 
Biomüxtəliflik, flora və fauna 
6.4.
 
Su 
6.5.
 
Torpaq  
6.6.
 
Landşaft 
6.7.
 
Maddi-mədəni irs 
6.8.
 
Tullantıların İdarəolunması 
6.9.
 
İnsan sağlamlığı 


 

 
6.10.
 
Sosial-iqtisadi vəziyyət 
7.
 
 Xəzərin ekoloji problemləri 
 
8.
 
Strategiya hədəfləri üzrə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi  
9.1.    Qiymətləndirmə cədvəli  
9.2.    Strategiya hədəfləri və qiymətləndirmə nəticələri üzrə təkliflər 
 
9.
 
Əlavələr  
 
10.
 
İstifadə edilən ədəbiyyat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
Abreviatura 
 
ETSN – Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
 
ABEMDA – Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 
 
ABEM - Alternativ və Bərpa olunan Enerji Mənbələri 
 
Aİ – Avropa İttifaqı 
 
BMT AİK (UNECE) – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası 
 
BMT SİT (UNIDO) -  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sənayenin İnkişafı Təşkilatı 
 
BMT İP (UNEP) - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı 
 
DEE – Dövlət Ekoloji Ekspertizası 
 
EaP Green Proqramı – Şərq Tərəfdaşılığı ölkələri üçün Yaşıl İqtisadiyyat Proqramı 
 
SEQ- Straetji Ekoloji Qiymətləndirmə 
 
ƏMTQ- Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 
 
KSES – Kiçik Su Elektrik Stansiyası 
 
GES – Günəş Elektrik Stansiyası 
 
KES – Külək Elektrik Stansiyası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
1.
 
Giriş 
 
1.1.
 
Layihənin məqsədi 
Bu Hesabat “Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən İstifadə üzrə Dövlət Strategiyası 
-  2015-2020”  layihəsi  (bundan  sonra  “Strategiya”)  üzrə  həyata  keçirilən  Strateji  Ekoloji 
Qiymətləndirmənin nəticələrini əks etdirir. 
 
Bu  mərhələdə  əsas  məqsəd  Strategiyanın  icrasının  ətraf  mühitə  və  insan  sağlamlığına  potensial  əsas 
təsirlərin  qiymətləndirilməsi,  eləcə  də  nəticələrə  uyğun  önləmə,  yumşaltma  tədbirlərinin  müəyyən 
edilməsindən ibarətdir.    
 
Aidiyyatı  qurumlarla  və  ictimaiyyətlə  müzakirələrin  və  məsləhətləşmələrin  nəticələri  bu  Hesabata 
daxil edilmişdir.  
  
1.2.
 
 Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə (SEQ) haqqında  
 
Hazırda SEQ üzrə Avropa Direktivi 42/2001/EC, eləcə də BMT AİK-in SEQ üzrə Protokolu vacib 
hüquqi baza rolunu oynayır.  SEQ Protokolu BMT AİK-in Transsərhəd Konteksdə Ətraf Mühitə 
Təsirin  Qiymətləndirilməsi  üzrə  Konvensiyasının  (Espoo  Konvensiyası)  Tərəflərinin  21  may 
2003-cü  il  tarixdə  Kiyev  şəhərində  keçirilmiş  növbədənkənar  “Avropa  üçün  Ətraf  Mühit” 
Konfransında imzalanmış, 10 iyul 2010-cu il tarixdən qüvvəyə minmişdir.  
 
Hər iki sənəddə SEQ anlayışı və proseduru uyğun təsvir edilmişdir. SEQ təklif olunan plan, proqram 
və digər strateji sənədlərin potensial ekoloji təsirlərini ilkin planlaşdırma mərhələsində təhlil etmək və 
nəticələrinin  qərar  qəbulu  prosesinə  inteqrasiyası  məqsədilə  həyata  keçirilən  sistemli  və  önləyici 
prosesdir. SEQ planlaşdırma və ilkin mərhələdə strateji qərarların qəbulu zamanı ekoloji problemlərin 
və davamlı inkişaf prinsiplərinin nəzərə alınması üçün zəruri qiymətləndirmə üsuludur.   
 
SEQ və Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) prosesinin bir sıra ümumi “kökləri” olub, 
SEQ mənşəcə ƏMTQ prinsip, proses və prosedurları əsasında formalaşdırılmışdır. Lakin ƏMTQ-dən 
fərqli  olaraq  SEQ  daha  çox  ilkin  planlaşdırma  səviyyəsində  strateji  sənədlərin  işlənib  hazırlanması 
mərhələsini  əhatə  edib,  strateji  qərarların  qəbulunda,  eləcə  də  növbəti  mərhələlərdə  (layihələndirmə 
mərhələsində) ekoloji və davamlı inkişaf məsələlərinin nəzərə alınmasına imkan yaradan baza rolunu 
oynayır (Bax Cədvəl 1).  
Ümumilikdə SEQ-in tətbiqi aşağıdakı məsələlər baxımından yararlı hesab edilir:  

 
Strateji sənədlərin hazırlanması keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

 
Strateji qərarların qəbulu prosesinin effektliyinin və şəffaflığının təmini   

 
Ətraf mühitin idarəolunmasının gücləndirilməsi, ətraf mühitin mühafizəsinin səmərəli təşkili və  
davamlı inkişafın təmin edilməsi 

 
Böyük xərclərlə nəticələnən strateji qərarlar üzrə məsrəflərin öncədən qarşısının alınması 

 
Planlamada yeni imkanların müəyyən edilməsi və gələcəkdə tətbiq edilməsini 
 


Kataloq: fileadmin -> DAM -> env -> eia -> meetings -> 2015 -> December 9 Baku SEA for the National Strategy
December 9 Baku SEA for the National Strategy -> Azərbaycanda aboem-dən İstifadə ÜZRƏ strategiya 015-2020: seq nəticələri su məNBƏLƏRİNİn vəZİYYƏTİ Bakı, Azərbaycan, dekabr 2015-ci IL
env -> Rafiq Verdiyev, Su ehtiyatları üzrə ekspert
December 9 Baku SEA for the National Strategy -> Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələrindən İstfadə üzrə Dövlət Strategiyası – 2015-2020 torpağa təsirlərüzrə Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə
env -> Chapter 5 new az indd
env -> The Human Capability Approach and Education for Sustainable Development: Making the Abstract Real
December 9 Baku SEA for the National Strategy -> Strateji Ekoloji Qiymətləndirmə nədir?
meetings -> Bak ı, – aprel 2018-ci IL Yoixlama

Yüklə 17,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə