Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Ə sasnam əYüklə 42,71 Kb.
tarix08.12.2017
ölçüsü42,71 Kb.
#14635

Layihə
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin

.. .......... 2016-cı il tarixli, ..... nömrəli əmri

ilə təsdiq edilmişdir.
Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında
Ə S A S N A M Ə
1. Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası (bundan sonra Elmi Şura) haqqında Əsasnamə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun hazırlanmışdır.

2. Elmi Şura ali təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanıdır. Ali təhsil müəssisəsinə ümumi rəhbərlik Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir.

3. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 ildir. Elmi Şuranın tərkibinin vaxtından əvvəl buraxılması və yenidən təşkili onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi və ya təsisçinin qərarı ilə həyata keçirilə bilər.

4. Elmi Şuranın tərkibi ali təhsil müəssisəsində tutduqları vəzifələrinə görə şuranın tərkibinə daxil olanlardan və seçki yolu ilə seçilən üzvlərdən formalaşdırılır.

5. Tutduqları vəzifələrinə görə Elmi Şuranın tərkibinə ali təhsil müəssisəsinin rektoru (sədr), tədris işləri üzrə prorektor (sədr müavini), digər prorektorlar, ali təhsil müəssisəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən filialların, elmi-tədqiqat institutlarının və nəzdindəki kolleclərin direktorları, dekanlar, ali təhsil müəssisəsinin elmi katibi, Həmkarlar İttifaqı Komitələrinin (əməkdaşların və tələbələrin), Tələbə-Elmi Cəmiyyətinin və Tələbə Gənclər Təşkilatının sədrləri daxil olur.

6. Elmi Şuranın seçkili üzvlərinin sayı, tutduqları vəzifələrinə görə şuranın tərkibinə daxil olanların sayından 20% çox müəyyənləşdirilir. Seçkili üzvlərin sayının 20%-i tələbələr olmalıdır. Seçkili üzvlərin ümumi sayı ali təhsil müəssisəsinin fakültələri, filialları və elmi-tədqiqat institutları üzrə onların professor-müəllim heyəti, elmi işçiləri və tələbələrinin sayından asılı olaraq mütənasib surətdə bölünür.

7. Elmi Şuranın seçkili üzvlərinin seçilməsi aşağıdakı qaydada aparılır:

7.1. Elmi Şuranın professor-müəllim heyəti və elmi işçilər sırasından olan seçkili üzvləri hər bir fakültənin, filialların və elmi-tədqiqat institutlarının professor-müəllim və elmi işçilərinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Ümumi iclasa müvafiq struktur bölmənin rəhbəri sədrlik edir. Tələbələr sırasından olan seçkili üzvlər isə fakültənin (struktur bölmənin) Tələbə Həmkarlar İttifaqı Təşkilatı nümayəndələrinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Ümumi iclasa fakültənin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının rəhbəri sədrlik edir.

7.2. Səsvermə hüququ olanların 2/3-nin iştirak etdiyi ümumi iclaslar səlahiyyətli sayılır.

7.3. Ümumi iclaslarda seçkidə iştirak edən hər bir namizəd haqqında məlumat dinlənilir.

7.4. Seçkidə iştirak edənlərin adı və soyadı eyni səsvermə bülleteninə daxil edilir (nümunə 1).

7.5. Namizədin lehinə və əleyhinə münasibət bülletendə müvafiq adın saxlanılması, yaxud pozulması ilə bildirilir. Hər bir seçici yalnız fakültəyə, filiallara və elmi-tədqiqat institutlarına ayrılmış yerlərin sayına qədər namizədə səs verə bilər. Bülletendə bu saydan daha çox namizədin ad və soyadı pozulmamış qaldıqda bülleten etibarsız sayılır.

7.6. Ümumi iclas səsvermənin nəticəsini hesablamaq üçün səsvermədən əvvəl 3-5 nəfərdən ibarət hesablama komissiyası seçir. Hesablama komissiyası səsvermənin nəticəsini hər bir namizəd üçün ayrılıqda elan edir və onun protokolu (nümunə 2) ümumi iclas tərəfindən mövcud qayda üzrə təsdiq olunub, seçki sənədlərinə əlavə edilir.

7.7. Fakültəyə, filiallara və elmi-tədqiqat institutlarına ayrılan yerlərə namizədlərdən 50%-dən artıq olmaqla daha çox səs toplayanlar Elmi Şuraya üzv seçilmiş sayılır.

7.8. İclasda seçkinin birinci mərhələsində namizədlərdən 50%-dən çox səs toplayanların sayı fakültəyə, filiallara və elmi-tədqiqat institutlarına ayrılmış yerlərin sayından az olduqda, boş qalan yerlərdən ən azı bir nəfər çox olmaqla, ən çox səs yığmış namizədlər həmin iclasda təkrar səsverməyə buraxılır.

7.9. Təkrar səsvermə nəticəsində yenə boş yer qalarsa, bu halda həmin yerlərə yenidən seçki keçirilir və əvvəlki namizədlər də həmin seçkidə iştirak edə bilərlər.

7.10.Seçki ilə əlaqədar şikayətlər seçkilərdən sonra 3 iş günü müddətində ali təhsil müəssisəsinin rektoruna və ya təsisçiyə verilə bilər.

7.11. Seçki qaydalarının pozulması aşkar olunarsa, təsisçi, eləcə də ali təhsil müəssisəsinin rektoru seçkilərin nəticələrini ləğv edə bilər.

7.12. Elmi Şuranın seçkili üzvü tərkibdən çıxdığı (öz ərizəsi ilə şüra üzvlüyündən və ya işdən çıxdıqda, vəfat etdikdə) və ya çıxarıldığı (Elmi Şuranın iclaslarına ardıcıl olaraq üzürsüz səbəbdən 3 dəfə gəlmədikdə, reqlamenti və nizam-intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduğuna görə) halda, vakant yeri həmin fakültənin, filialların və elmi-tədqiqat institutlarının nümayəndəsi mövcud qaydada vaxtından əvvəl seçki keçirilməklə tuta bilər. Elmi Şuranın üzvü reqlamenti və ya nizam-intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda məsələ nizam-intizam komissiyasında müzakirə edilir və onun tövsiyəsi əsasında qərar qəbul edilir.

8. Elmi Şuranın tərkibi təsisçi tərəfindən təsdiq edilir. Ali təhsil müəssisəsinin rektorunun təqdimatı əsasında təsisçinin əmri ilə Şuranın tərkibində dəyişiklik edilə bilər.

9. Elmi Şuranın üzvlərinin vəzifə və hüquqları:

- Elmi Şuranın iclaslarında müntəzəm olaraq iştirak edərək onun reqlamentinə ciddi əməl etmək;

- Elmi Şuranın iclasının gündəliyinə və illik iş planına daxil edilən məsələlərlə bağlı təkliflər vermək;

- Müzakirə olunan məsələlərlə bağlı məruzələr və çıxışlar etmək, təkliflər vermək;

- Elmi Şuranın iclaslarında keçirilən gizli və açıq səsvermələrdə iştirak etmək;

- Elmi Şuranın tərkibində yaradılan komissiyalara üzv seçilmək və onların işində iştirak etmək;

- Elmi Şuranın tərkibinin vaxtından əvvəl buraxılması və yenidən təşkili, həmçinin onun növbədənkənar iclasının keçirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırmaq.

10. Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası:  • Elmi Şuranın işinin təşkili üzrə reqlamenti müzakirə edərək təsdiq edir;

  • Şuranın işini təşkil etmək, iclasları hazırlamaq və protokollaşdırmaq, qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə Elmi Şura üzvləri içərisindən elmi katib seçir;

  • Təhsil və elm, sosial-iqtisadi və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətləri üzrə, eləcə də nizam-intizam komissiyaları yaradır. Onların hesabatlarını dinləyir və müvafiq qərar qəbul edir;

  • Ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsini qəbul edir, nizamnamədə əlavələr və dəyişikliklər aparmaq üçün təkliflər verir;

  • Ali təhsil müəssisənin strateji inkişaf proqramına baxır, təkliflər verir və müvafiq qərar qəbul edir;

 • Ali təhsil müəssisəsinin təhsil, mədəni-maarif, nəşriyyat, müalicə-diaqnostika, maliyyə-iqtisad, təsərrüfat, elmi-istehsalat, sosial sahələr üzrə fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərə baxır və müvafiq qərarlar qəbul edir;

 • Ali təhsil müəssisəsinin beynəlxalq fəaliyyəti və xarici əlaqələri üzrə məsələlərə baxır və müvafiq qərar qəbul edir;

  • Ali təhsil müəssisəsi kollektivinin daxili nizam-intizam qaydalarını təsdiq edir;

  • Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti ilə bağlı əsasnamələri, təlimatları, təhsilalanlar və təhsilverənlərin nizam-intizam və etik davranış qaydalarını və digər normativ xarakterli sənədləri təsdiq edir;

  • Ali təhsil müəssisəsinin strukturununun müəyyənləşdirilməsi, ona əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, elmi-tədqiqat institutlarının, filialların, fakültələrin, kafedraların və ali təhsil müəssisəsinin digər struktur bölmələrinin yaradılması, ləğvi, yenidən təşkili barəsində məsələlərə baxır, təkliflər verir və müvafiq qərar qəbul edir;

  • Hər il ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə rektorun hesabatını dinləyir;

  • Elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması, onların ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlanması məsələlərinə baxır, təlim-tərbiyə və elmi-tədqiqat işləri ilə bağlı məsələlər haqqında qərar qəbul edir;

  • Elmlər doktorluğu dissertasiya işlərinin mövzularını və onların iş planını müzakirə edərək təsdiq edir;

  • Fakültələrdə mütəxəssis hazırlığı, kafedraların elmi-tədqiqat fəaliyyəti və maddi-texniki təchizatı ilə bağlı məsələlərə baxır və müvafiq qərar qəbul edilir;

  • Fakültələrin tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə işləri haqqında hesabatını dinləyir;

  • Fakültə Elmi Şuralarının qərarları ilə bağlı etirazlara baxır və bu barədə yekun qərar qəbul edir;

  • Tədris planlarının təsdiqi ilə bağlı qərar qəbul edir;

  • Təhsilalanların attestasiyasının, o cümlədən yekun attestasiyasının aparılması qaydalarına uyğun olaraq imtahanların təşkili qaydalarını müəyyən edir;

  • Professor, dosent və baş elmi işçi elmi adlarının, eləcə də respublikanın fəxri ad və mükafatlarının, orden və medallarının verilməsi barədə müvafiq qurumlar qarşısında vəsatət qaldırır;

  • Ali təhsil müəssisəsinin fəxri professoru və doktoru adını verir;

  • Ali təhsil müəssisəsinin heyətində olan baş elmi işçiləri seçir və onların vaxtından əvvəl tutduqları vəzifələrdən azad olunmaları məsələsinə baxır;

  • Elmi işə və pedaqoji fəaliyyətə görə ali təhsil müəssisəsinin mükafatlarının verilməsi barədə qərar qəbul edir;

  • Professor-məsləhətçi vəzifəsi ilə bağlı məsələlərə baxır;

  • Müəyyən olunmuş qaydada dərslik, dərs vəsaitləri, tədris-metodiki vəsaitlər, monoqrafiyalar və tədris proqramlarının nəşri üçün qərar verir;

  • Məqsədli təqaüdlərin təyin edilmə qaydalarını qüvvədə olan normativlərə uyğun müəyyənləşdirir;

  • Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti ilə bağlı olan digər məsələlərə baxır və müvafiq qərar qəbul edir.

11. Elmi Şura tədris ili və hər semestr üçün nəzərdə tutulmuş iş planı üzrə işləyir. Elmi Şuranın iş planı iclasda müzakirə olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir.

12. Elmi Şuranın iclasları tədris ili müddətində ayda bir dəfə keçirilir. Elmi Şura sədrinin və ya şura üzvlərinin 2/3 hissəsinin təklifi ilə növbədənkənar iclas keçirilə bilər.

13. Elmi Şuranın tədris, elmi və sosial məsələlərlə bağlı qərarları açıq səsvermə ilə, baş elmi işçilərin seçilməsi və geri çağrılması, professor, dosent və fəxri adların verilməsinə təqdimatla bağlı qərarları isə müəyyən olunmuş qaydada gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.

14. Elmi Şuranın üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsi iştirak etdikdə iclas səlahiyyətli sayılır. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının 50 %-dən çoxu müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə, qərar qəbul olunmuş hesab edilir.

15. Elmi Şuranın qərarları yalnız ali təhsil müəssisəsinin rektoru tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə minir.

16. Elmi Şuranın iclasları protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və elmi katibi tərəfindən imzalanır və mövcud qaydada saxlanılır.

17. Elmi Şuranın sədri Şuranın qərarlarının icrasına nəzarət edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.

18. Elmi Şuranın qərarının prosedur pozuntusu ilə qəbul etdiyi, obyektiv olmadığı və ya qanunvericiliyə zidd olduğu müəyyənləşdirildikdə Elmi Surasının qərarı həmin ali təhsil müəssisəsinin təsisçisi tərəfindən ləğv olunur.

19. Elmi Şuranın qanunvericiliyə zidd olan qərarı barədə təsisçisiyə və ya məhkəməyə şikayət edilə bilər.

Nümunə 1


_________________________________________________ Elmi Şurasına seçki

(ali təhsil müəssisəsinin adı)

üzrə _____________________________________________________________

(struktur bölmənin adı)


_________________________________________ ümumi iclasında gizli səsvermə

(tarix, protokol nömrəsi)


BÜLLETENİ

Sıra N-si
1.
2.
3.Namizədə münasibət onun adını saxlamaq (lehinə) və ya üstündən xətt çəkməklə (əleyhinə) bildirir.

Yüklə 42,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə