Al-lulu vəl-mərcanYüklə 5,61 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/228
tarix05.02.2018
ölçüsü5,61 Mb.
#24492
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   228
AL-LULU VƏL-MƏRCAN                                                                                                                                        

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 Əl-Lulu Vəl Mərcan  

İnci Və Mərcan 

Buxari Və Muslimin  

İttifaq Etdiyi Hədislər  

 

  

 

  

 

 Müəllif: Muhəmməd Fuad İbn AbdulBəqi 

Tərcümə: K.Huseyn 

 

  


 

  

  

 Ön Söz 

 

Xutbətul Hacə 

Həmd  ancaq  Allahadır,  Ona  həmd  edir,  Ondan  yardım  və  məğfirət 

diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah 

kimi hidayətə yönəltmişsə, onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç 

kəs  onu  hidayətə  yönəldə  bilməz.  Mən  şəhadət  edirəm  ki,  Allahdan  başqa 

ibadətə layiq haqq ilah (məbud) yoxdur, O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət 

edirəm ki, Muhəmməd Onun qulu və Elçisidir. “Ey  iman  gətirənlər!  Allahdan  lazımınca  qorxun.  Yalnız  müsəlman 

olduğunuz halda ölün”(Ali İmran 102). 

“Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan da zövcəsini 

(Həvvanı)  yaradan  və  onlardan  da  bir  çox  kişi  və  qadınlar  törədən 

Rəbbinizdən  qorxun.  (Adı  ilə)  bir-birinizdən  (cürbəcür  şeylər)  istədiyiniz 

Allahdan,  həmçinin  qohumluq  əlaqələrini  kəsməkdən  qorxun.  Şübhəsiz  ki, 

Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir”. (ən-Nisa 1). 

“Ey  iman  gətirənlər!  Allahdan  qorxun  və  doğru  söz  söyləyin!  (Əgər  belə 

etsəniz)  Allah  əməllərinizi  islah  edər  və  günahlarınızı  bağışlayar.  Hər  kəs 

Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, böyük bir səadətə (Cənnətə) nail olar”. (əl-

Əhzab 70-71).

1

 

Şübhəsiz  ki,  sözlərin  ən  doğrusu  Allahın  kəlamı,  yolların  ən  xeyirlisi 

Muhəmmədin    yoludur.  Əməllərin  ən  pisi  sonradan  uydurulanlardır. 

Sonradan  uydurulub  dinə  salınan  hər  bir  əməl  bidətdir,  hər  bir  bidət  isə 

zəlalətdir. Hər bir zəlalət isə oddadır.

2

 “Ey  Rəbbim!  Köksümü açıb  genişlət,  işimi  yüngülləşdir,  dilimdəki düyünü 

aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar!” (Taha 25-28). 

Möhtərəm  müsəlman  bacı  və  qardaşlarımız!  İlk  öncə  hamınızı  Allahın 

salamı  ilə  salamlayıram.  Allahın  Kitabına  və  Allah  Elçisinin    yoluna  tabe 

olaraq  bu  əməli  “Bismilləh”  ilə  başlayıram.  Çünki,  Allah  Rəsulu    də  öz 

məktublarını  "Bismilləh"  ilə  başlamış  və  buyurmuşdur:  "Hər  mühüm  bir  işə 

"Bismilləh" ilə başlanılmazsa, o işin sonu kəsikdir"

3

.  


                                                

1

 Xutbətul Hacə: adı ilə məşhur olan bu duanı cümə və s. xütbələrdə Peyğəmbər  oxumuşdu. Səhabələrinə də  bunu  əmr  etmiş  və  özü  də  onları  öyrətmişdir.  Hədisin  ilk  hissəsini  bizə  Əhməd  1/392,  293,  432,  Əbu 

Davud 2188, Tirmizi 1105, İbn Macə 1892 və başqaları rəvayət etmişlər.  

2

 Hədisin İkinci Hissəsini: Muslim "Şərhu Nəvəvi" 6/153-156, Əhməd 3/319, 371, Nəsəi 3/188, 189 və digərləri rəvayət  etmişlər.  Hədis  alimi  Muhəmməd  Nəsirəddin  əl-Albani  hədisin  bütün  rəvayətlərini  bir  yerə 

toplayaraq “Xutbətul-Hacə” adlı bir kitab yazmışdır. İstəyənlər bu kitaba baxa bilərlər. Hədis Şeyx əl-Albani 

tərəfindən səhih hesab olunur.  

3

 Əbu Davud, əl-Albani “Zəif”.  
 

 Müsəlmanlara  dəyərli  bir  kitab  topluyub  bəxş  edən  Muhəmməd  Fuad 

AbdulBəqiyə    Uca  Allahdan  rəhmət  və  məğfirət,  məqamının  Cənnət 

olmasını Allahdan diləyirik. Şeyx H. 1299-cu il Cumədəl Əvvəl 3 (Mart 1882-ci 

ildə) Qahirədə doğulmuşdur. Muttəfiqun Aleyh – nəzərində ittifaq olunan söz 

və  ya  məsələ  deməkdir.  Səhabələrin  ittifaq  etdiyi  və  heç  birinin  müxalif 

olmadığı  deməkdir.  Hədisdə  isə  bir  hədisin  səhihliyi  üzərində  hədis 

imamlarının  birləşdiyi,  hədisin  səhih  olduğunu  söyləmələridir.  Bu  kitab  isə 

Səhih  Buxari  və  Səhih  Muslimdən  toplandığı  üçün  Muttəfiqun  Aleyh 

adlanmışdı. Çünki onlardan  sonra  gələn  bir çox alimlər  bir hədisin  Buxari  və 

Muslimdə  olması  hədisin  səhih  olması  üçün  yetərlidir  demişlər.  İslam 

dünyasında  böyük  bir  etibar  qazanmış  və  içində  olan  hədislərin  səhih 

olmasına dair bir çox alimlər ittifaq etmişlər. İbn Əsir  deyir ki: “Hər ikisi də 

kitablarına  səhih  ismini  vermişlər  və  səhih  ismini  verən  ilk  alimlər  olmuşlar. 

Bu iki alim söylədikləri sözə sadiq qalmış, bu etibarı doğrultmuşlar, buna görə 

də Allah onları  şərqdə  və qərbdə,  quruda  və suda  da  doğrultmuşdur.  Bunun 

belə  olmasının  səbəbi  niyyətlərinin  doğru  olması,  qəlblərinin  ixlaslı  olması, 

kitablarına yazdıqları hədislərin səhih olmasıdır”

4

. Qurani Kərimdən sonra ən güvənilir hökm olaraq qəbul edilmişdir.  

Bu Barədə  Yazılan  Kitablar:  1.  Risalə Fi  Bəyani Mə  İttəfəqa Aleyhi  Buxari 

və Muslim Və Mə İnfəradə Əhəduhumə Anil Ahar. Muəllif: Əli İbn Ömər əd-

Dərakutni. 2. Muvaqatul Buxari Və Muslim. Muəllif: Muhəmməd İbn Tahir əl-

Məqdisi  İbnul  Qaysarani.  3.  Mufidus  Sami  Vəl  Qari  Mimmə  İttəfəqa  Aleyhi 

Muslim  Vəl  Buxari.  Muəllif:  “Əhməd  AbdurRahman  İbn  Muhəmməd  əl-

Hariri.  4.  Zadul  Muslim  Fimə  İttəfəqa  Aleyhil  Buxari  Məa  Muslim. 

Muhəmməd  Həbibullah  əş-Şingiti.  Kitabda  1368  Hədis  vardır.  5.  əl-Lulu  Vəl 

Mərcən Fi Mə İttəfəqa Aleyhi Şeyxan. Muəllif: Muhəmməd Fuad AbdulBəqi.  

Kitabda hədislər mətn olaraq Səhih Buxarinin mətni nəzərə alınmışdır (1200 

Hədis).  Lakin  az  bir  qism  olaraq  Səhih  Muslimin  mətnləri  də  vardır  (400 

Hədis).  Hədislərin  düzlüşü,  başlıqlar  və  bölümlər  Səhih  Muslimə  görə  əsas 

götrülmüşdür.  Muəllif  qeyd  etmişdir  ki,  kitabında  2006  hədis  yer  almışdır. 

Lakin  kitabda  1906  hədis  olduğudur.  Hər  iki  tərəfdən  də  hədislərin  həm 

Buxaridə,  həm  də  Muslimdə  olan  yerləri  bir  neçə  mətbəə  nəşrlərinə  əsasən 

qeyd edilmişdir.  

İlk növbədə Allahdan bu işimin dolğun, düzgün şəkildə tərcümə edib başa 

çatdırılmasını  diləyirəm.  Allahdan  əməlimi  onun  üçün  ixlaslı  olmasını, 

məndən  qəbul  edib  onunla  müsəlmanları  faydalandırmasını  diləyirəm.  Əgər 

haradasa  xəta  etmişəmsə  bu  nəfsimdən  və  şeytandandır.  Şeytandan  və 

çarəsizlikdən  Allaha  sığınıram.  Burada  düzəldilməsi  mühüm  olan  yerləri 

                                                

4

 Cəmiul usul Fi Hadisil Rasul 41,42.  
Yüklə 5,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   228
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə