A n a d o L u a y d I n L a n m a V a k f IYüklə 298,71 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.10.2018
ölçüsü298,71 Kb.
#76022


A N A D O L U   A Y D I N L A N M A   V A K F I

 

                                                                 | 

1

  

 

  

 

SRİ SATHYA SAİ BABA 

Selin Erş  

 

Sri Sathya Sai Baba Kimdir?  

Sri  Sathya  Sai  Baba (d.  Sathyanarayana  Raju,  23  Kasım  1926),  manevi  bir  Hint  gurusu, 

hayırsever ve eğitimcidir. Dünyadaki manevi açıdan en etkileyici kişilerden biri olarak kabul 

edilir.  İnanırları  tarafından,  öğretileri  Hinduizm  ve  İslam  inancının  bir  sentezi  olan, 

mucizeleriyle  tanınan  manevi  aziz  Shirdi  Sai  Baba’nın  enkarnasyonu  olduğu  düşünülür. 

Baba’nın Vibhuti ( Kutsal Kül) ve yüzük, kolye gibi diğer küçük objeleri yoktan görünür kılması 

hem  ün  hem  de  tartışma  konusu  olmuştur.  Karşı  görüştekiler  bunların  hile  olduğunu 

düşünürken, inanırlar bunları bir ilahi işaret olarak kabul ederler.  

 

Sathya  Sai  Baba,  hem  Hindistan  hem  de  başka  ülkelerde  okullar  ve  kolejler  kurmuş, hastaneler  ve  başka  kurumlar  açmıştır.  178  ülkeye  yayıldığı  söylenen  Sathya  Sai  Baba 

takipçilerinin  6  milyona  ulaştığı  tahmin  edilmektedir.  Resmi  bir  üyelik  sistemi  olmadığı  için 

asıl rakamın, tam olarak bilinememekle birlikte, daha yüksek olduğu düşünülür. Hindistan’da 

bir  kültürel  ikon  olup  takipçileri  arasında  başkanlar  da  dahil  olmak  üzere  önemli  politik 

kişilere de rastlanır.  

 

 Yaşamı 

Sathyanarayana  Raju,  1926  yılında  Hindistan’da  Puttaparthi  köyünde  doğdu.  Annesi 

Eswaramma  gebe  kalmasının  mucizevi  olduğunu  belirtmiştir.  Çocukluğunda  alışılmadık 

derecede ‘zeki’ ve ‘yardımsever’ olduğu söylenir. Tiyatro, müzik ve edebiyatta çok yetenekli 

olup şiir yazımında da ustadır.  

 

8  Mart  1940’ta,  Sathya’yı  görünürde  bir  akrep  sokar  ve  Sathya  birkaç  saatliğine  bilincini kaybeder.  Daha  sonraki  günlerde  Sathya’nın  davranışlarında  fark  edilir  değişiklikler  olmaya 

başlar. Bir ağlayıp bir gülmeye, seri konuşmaları takiben uzun sessizliklere gömülmeye başlar. 

Daha  önce  hiç  öğrenmediği  Sanskritçe  şarkılar  söyler.  Doktorlar  histeriye  kapıldığını 

düşünürlerken anne babası onu birçok doktora, rahibe ve hocaya gösterir.  

 

23  Mayıs  1940’ta  Sathya  aile  bireylerini  yanına  çağırır  ve  onların  gözü  önünde  çiçek cisimleştirir.  Babası  bunu  gördükten  sonra  dehşete  kapılıp  eline  bir  sopa  alır  ve  ona  kim 

olduğunu sorar. Sathya sakince  Sai Baba olduğunu açıklar. Bununla, 19. yy. sonu ve 20. yy. 

başlarında  Maharashtra’da  ünlenen  ve  Sathya’nın  doğumundan  sekiz  yıl  önce  ölen  ünlü 

ermiş Shirdili Sai Baba’nın enkarnasyonu olduğunu kastetmektedir. 

 

O  senenin  ilerleyen  zamanlarında  Sathya  Sai  Baba  artık  kimseyle  dünyevi  bir  ilişki  içinde olmadığını açıklar ve o zamandan sonra etrafında insanlar toplanmaya başlar.  

 

1944’te Sathya Sai Baba’nın takipçileri için köyün yakınlarında bir  mandir (ibadethane) inşa edilir.  Şimdilerde  oraya  eski  mandir  denmektedir.  Şimdiki  aşram  olan  Prashanthi  Nilayam 


A N A D O L U   A Y D I N L A N M A   V A K F I

 

                                                                 | 

2

  

 

  

1950’de  tamamlanır.  1954’te Puttaparthi  köyünde  küçük  bir  hastane  kurar.  1963’te  Sathya 

Sai  Baba  dört  ağır  kalp  krizi  geçirir.  Bazıları  onun  kendi  kendini  tedavi  ettiğini  düşünürken, 

iyileştikten  sonra  Karnataka  kentinde,  Prema  Sai  Baba  olarak  ölümünden  sekiz  yıl  sonra 

yeniden doğacağını açıklar.  

 

29 Haziran 1968’de Sathya Sai Baba ülke dışına yaptığı ilk ve tek geziyi gerçekleştirerek Kenya ve  Uganda’ya  gider.  Nairobi’de  yaptığı  konuşmada  şöyle  der:  “Buraya  kalplerinizdeki  Sevgi 

ışığını  yakmaya  geldim.  Her  geçen  gün  bu  ışık  daha  da  artsın.  Buraya  herhangi  bir  dini 

yaymak  için  gelmedim.  Çevreme  daha  çok  inanır  toplama  amacım  yok  .  Buraya  bu  iman 

birliğini,  bu  manevi  prensibi,  bu  Sevgi  yolunu,  Sevgi  görevini,  Sevgi  sorumluluğunu 

göstermeye geldim.”  

 

28 Mart 2011’de Sathya Sai Baba hastaneye kaldırılır. Bir ay kadar sonra, 24 Nisan 2011’de 85 yaşında vefat eder. Cenazesine devlet büyükleri de dahil olmak üzere yaklaşık 500,000 kişi 

katılır ve dünyanın dört bir yanından siyasi kişiler taziyelerini sunar. 

  

Sathya  Sai  Baba  166  ülkede  ücretsiz  okullar,  hastaneler,  bakım  evleri  ve  hayır  kurumları açmıştır.  Prasanti  Nilayam’daki  Sri  Sathya  Sai  Institute  of  Higher  Learning  (Sri  Sathya  Sai 

Yüksek Öğrenim Enstitüsü) Ulusal Değerlendirme Kurulu’ndan “A++” not alan Hindistan’daki 

tek  okuldur.  Bunun  dışında  farklı  şehirlerde  Sri  Sathya  Yüksek  Tıp  Enstitüleri,  ayrıca 

ihtiyaçlılara ücretsiz ameliyat ve bakım sağlayan tam teşekküllü 200-300 yataklık çok sayıda 

hastane  kurmuştur.  Günümüze  kadar  2,5  milyondan  fazla  hastaya  bakım  sağlayan  bu 

hastaneler dışında, kırsal kesimdeki halk için de mobil dispanserler ve sağlık ocakları açmıştır. 

1996’da Andhra Pradesh’te, kurak bölgelerdeki 750 köyde yaşayan 1,2 milyon kişiye temiz su 

sağlayan  su  sistemi  projesi  tamamlanmıştır;  ikinci  bir  kanal  da  2004  yılında  hayata 

geçirilmiştir.  

 

 İnanç Sistemi 

Sathya  Sai  Baba,  takipçilerinin  dinlerinden  vazgeçmesine  gerek  olmadığını  söyler.  Sai  Baba 

Hareketi’nin  resmi  bir  doktrini  ya  da  kuralları  yoktur.  Baba’nın  öğretilerinin  esası, 

öğrencilerinin  Darshan’ın  (Hindu  ibadetinde  kutsal  bir  imgeye,  kişiye  bakmak)    manevi 

faydalarından yararlanmasıdır. O zaman içinde Sai Baba insanlarla ilgilenir, mektupları kabul 

eder, vibhuti (kutsal kül) cisimleştirir, görüşmeler için gruplarla ya da bireylerle konuşur.   

Sathya  Sai  Baba,  müridlerine  ana  dili  olan  Telugu  dilinde  seslenir.  Kimsenin  din 

değiştirmesine gerek olmadığını şu şekilde belirtmiştir: “Benim amacım, bütün dinlerce beyan 

edilmiş  Tek  Tanrı’ya  inanan  Sanathana  Dharma’yı  (Ebedi  Düzen)  kurmaktır.  Kimsenin  kendi 

dini ya da inancını değiştirmesine gerek yok… Hiçbir inancı rahatsız etmeye gelmedim, aksine 

hepsini  kendi  içinde  onaylamaya  geldim.  Böylece  bir  Hıristiyan  daha  iyi  bir  Hıristiyan,  bir 

Müslüman daha iyi bir Müslüman, bir Hindu ise daha iyi bir Hindu olacak.” 

  Sevgi Okyanusu adlı kitapta “Onun gösterdiği yeni bir yol yok, yeni yaratılmış bir düzen yok. 

Önerdiği belirli bir felsefe ya da yeni bir din yok. Onun misyonu tek ve basit. Misyonu, sevgi ve 

şefkat yolu,” denmektedir.  


A N A D O L U   A Y D I N L A N M A   V A K F I

 

                                                                 | 

3

  

 

  

 

Sathya  Sai  Baba  sürekli bir  meditasyon  şekli  olarak  Sadhana’nın  (Hindu manevi  çalışmaları) 

önemini vurgular. Mokşa ya da kavalyam’dan (cehaletten ve karmik düzen nedeniyle süreli 

yeniden  doğum)  ancak  sadhana  ile  kurtulunacağını  anlatır.  Ayrıca  Bhakti  Yoga’nın 

(Hinduizm’de Tanrı’ya adanma) önemini vurgular.  

 

Duygusal  arzular  (yiyecek,  cinsel  ilişki,  alkol,  et)  konusunda  katı  bir  ahlakçılık  sergiler. 

Dünyanın  sadece  maya  olduğunu,  yani  sadece  Tanrı’nın  hakikat  ve  görünürdeki  her  şeyin 

sadece  ilüzyon  olduğunu  belirtir.  Tüm  hayat  Bir’dir.  Satha’ya  göre  hayatın  anlamı,  Tanrı  ve 

diğer yaratılanlarla beraber bu Birliği deneyimlemektir. 

 

Sathya Sai Organizasyonu’nun ana amacı, Sathya Sai Baba’nın da dediği gibi, insanın içindeki ilahi  olanı  fark  etmesine  yardımcı  olmaktır.  “Göreviniz,  eylemlerinizde  ve  sözlerinizde  Bir’i 

vurgulamak,  Bir’i  deneyimlemektir.  Din,  ırk,  meshep  ya  da  renk  farklılıklarını  önemsemeyin. 

Tüm eylemlerinize o birlik duygusunun eşlik etmesini sağlayın.”  

 

Sathya Sai Cemaati, Sathya Sai Baba’nın öğretilerinin önemli bir etkinliği olan  Seva (Özverili 

Hizmet)  uygulamaları  ile  uğraşır.  Bunlar,  toplumun  ihtiyaçlarını  karşılamak  için  düzenlenen, 

yiyecek yardımları yapmak, ihtiyaçlı olanların evlerine gidip yardım etmek, ağaç dikmek, ilaç 

yardımı yapmak, kan vermek gibi aktivitelerdir.  

 

Sai  merkezlerinde  hem  Sathya  Sai  Baba’nın  öğretilerinin  hem  de  diğer  dinlerin  kutsal 

metinlerinin incelendiği çalışma grupları kurulur. Eğitim bu hareket içinde çok önemli bir yere 

sahiptir.  Bu  merkezdeki  çalışmaların  amacı,  evrensel  insanî  değerlerin  pratik  maneviyatını 

hayatın tüm anlarına yaymak ve her yönde ortaya çıkartıp farkındalığı arttırmaktır.  

 

Sai  Organizasyonu  beş  temel  insanî  değeri  destekler  ve  yaymaya  çalışır:  Sathya  (Hakikat), Dharma (Erdem), Ahimsa ( Şiddetsizlik), Prema (Tanrı sevgisi ve Tanrı’nın yarattığı her şeye 

karşı sevgi) ve Shanti (Barış).  

Öğretinin diğer önemli temel görüşü ise Adwaitam’dır (Tevhid).  

Herkesi sevin, herkese hizmet edin.”  

Her zaman yardım et, hiçbir zaman incitme.” 

 

 

Tanrı ne ödüllerle ne de cezalarla ilgilenir. O sadece yansıtır, yankı yapar ve tepki gösterir. O ebedi  tanıktır.  Kendi  kaderinizi  kendiniz  yaratırsınız.  İyilik  yapın,  iyi  olun,  karşılığında  iyilik 

görürsünüz. Kötü olun, kötü işler yapın, kötü sonuçlar biçersiniz.Tanrı’ya ne teşekkür edin, ne 

de  O’nu  suçlayın,  kendinize  teşekkür  edin,  kendinizi  suçlayın.  Plan’ı  sadece  Rab  bilir,  çünkü 

plan O’nundur! Siz sahnede sadece oyunun bir kısmını gördüğünüz için her şey çok karmaşık 

görünmektedir. Ancak tüm öykü gözler önüne serildiğinde O’nu ve Plan’ını takdir edeceksiniz, 

bunun için de yanılsama perdesinin arkasına geçip Yönetmen’in kendisiyle temasa geçmeniz 

gerekir.”  

 

Ben  yeni  bir  kült  yaratmak  için  gelmedim,  insanların  bu  konuda  yanılgıya  düşmelerini istemem. Çeşitli konferanslarda Sai’nin eşsiz kudretlerini ve bazı kimselerin benim hakkımda 


A N A D O L U   A Y D I N L A N M A   V A K F I

 

                                                                 | 

4

  

 

  

yazdıkları kitaplarda mucize olarak tanımlanan olayları işlersiniz. Fakat sizden ricam bunlara 

önem  vermemenizdir,  onların  önemini  abartmayın.  En  önemli  ve  en  anlamlı  kudret  benim 

sevgimdir, bilesiniz. Göğü yere veya yeri göğe dönüştürebilirim, ama bu İlahi Kudretin âlâmeti 

değildir. Eşsiz olan âlâmet, etkili, evrensel ve her dâim mevcut olan Sevgidir.” 

Yüklə 298,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə