2 nömrəli əlavə Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq icazəsinin verilməsiYüklə 91,5 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü91,5 Kb.
#73371
növüApplication form

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2014-cü il 7 fevral tarixli 40 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

2 nömrəli əlavə 

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq icazəsinin verilməsi (müddətinin uzadılması) üçün

 

ƏRİZƏ-ANKET

 

Application form

 


 

Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin alınmasına və ya müddətinin uzadılmasına dair müraciətimə baxasınız.(Hereby I am asking you to consider my application on obtaining permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan or on extension of its period)

 

 

Şəkil üçün yerPhoto

 

  

1. Soyadınız, adınız və atanızın adı

(Surname, name and patronymic)

 

2. Soyadınız və ya adınız dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü

(If surname or name has been changed, please indicate reasons for its change, as well as its period of use)

2.1. əvvəlki soyadınız və ya adınız

(previous surname or name)

2.2. istifadə dövrü

(period of use)

2.3. dəyişdirilmənin səbəbləri

(reasons for change)

 

 


 

 

3. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il)

(Date of birth (day, month, year)

 

4. Doğulduğunuz yer

(Place of birth)

 

5. Milliyyətiniz

(Nationality)

 

6. Ailə vəziyyətiniz (nikahda, dul, subay)

(Marital status (married, widowed, single)

 

7. Vətəndaşlıq mənsubiyyətiniz

(Citizenship)

 

8. Pasportunuzun və ya digər sərhədkeçmə sənədinizin (pasportu olmayan 18 yaşına çatmamış şəxsə münasibətdə doğum haqqında şəhadətnamənin və ya ona bərabər tutulan digər sənədin)

(Passport or other border crossing document (birth certificate or other document equal to it for persons under the age of 18 and not holding a passport)

8.1. növü

(type)


 

8.2. seriyası və nömrəsi

(series, number)

 

8.3. verilmə tarixi (gün, ay, il)

(date of issue (day, month, year)

 

8.4. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il)

(date of expiry (day, month, year)

 

9. Əvvəllər başqa ölkənin (ölkələrin) vətəndaşı olmusunuzmu                               

(Have you ever, held any other citizenship or citizenships)                            bəli/yes      xeyr/no

9.1. vətəndaşı olduğunuz ölkənin adı

(country of your previous citizenship)

9.2 hansı dövrdə

(period)

9.3. hansı yolla qəbul edilmisiniz

(way of admission to the citizenship)

9.4. vətəndaşlıqdan çıxmağınızın səbəbi

(reasons for revocation)

 

 


 

 

 

10. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq istədiyiniz müddət

(Intended period for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan)

 

11. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verildiyi hallardan hansı mövcuddur

      (Cases for issuance of a permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan)11.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq (ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı və onların övladları, baba, nənə, babanın (nənənin) atası və anası, nəvə, qayınata, qaynana, qayın, baldız) münasibətlərində olduqda

      (family relationship with the citizen of the Republic of Azerbaijan (father: mother, spouse (wife), children, brother, sister and their children, grandfather, grandmother, the father and mother of the grandfather (grandmother), grandchild, mother-in-law; father-in-law. brother-in-law and sister-in-law)11.2. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına azı 500.000 manat məbləğində investisiya qoyduqda

       (to make investment in the amount of at least 500.000 manats in the economy of the country)11.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində azı 100.000 manat dəyərində daşınmaz əmlakı və ya Azərbaycan Respublikasının banklarında həmin məbləğdə pul vəsaiti olduqda

       (to possess real estate which is worth at least 100.000 manats on the territory of the Republic of Azerbaijan or funds in the same amount in the banks of the Republic of Azerbaijan)11.4. iqtisadiyyat, sənaye, hərbi, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssis olduqda[1]

       (to be highly qualified specialist in the spheres of economy, industry, defense, science, culture, sports, etc.)11.4-1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi fəaliyyət sahələri üzrə işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və ya Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş hüquqi şəxslər tərəfindən dəvət edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi kateqoriyaya aid mütəxəssis olduqda

(A specialist in one of the categories established by the President of the Azerbaijan Republic who has been invited by citizens of the Azerbaijan Republic or legal entities of the Azerbaijan Republic in order to work or provide services in one of the fields of activity determined by the President of the Azerbaijan Republic)[2]11.5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ailə üzvləri olduqda

       (to be family member of foreigners and stateless persons temporarily or permanently residing on the territory of the Republic of Azerbaijan)11.6. xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filial və nümayəndəliyinin rəhbəri və onun müavini vəzifəsini tutduqda

       (to hold position of the head or deputy head in the branch or representations of a foreign juridical person in the Republic of Azerbaijan)11.6-1. Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş və təsisçisi və ya təsisçilərdən ən azı biri xarici hüquqi və ya fiziki şəxs olan hüquqi şəxsin rəhbəri və onun müavini vəzifəsini tutduqda

(To hold a post as head and or deputy head of a legal entity established in the Azerbaijan Republic, of which the founde or at leastone of the founders is a foreign legal entity or physical person)[3]11.7. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda

       (to engage in entrepreneurship activity in the Republic of Azerbaijan)11.8. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazəsi aldıqda

       (to obtain work permit for carrying out paid labor activity on the territory of the Republic of Azerbaijan)11.9. Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani formada və ümumtəhsil müəssisələrində təhsil aldıqda

       (to get full-time education in the institutions higher and technical school and to get education at secondary schools in the Republic of Azerbaijan)11.10. dövlət qeydiyyatına alınmış dini qurumlarda peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olduqda

       (to carry out professional religious activity at officially registered religious institutions)11.11. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində nəzərdə tutulmuş əsasları olduqda

       (in case there are grounds envisaged by the international agreements of the Republic of Azerbaijan)12. Əvvəl Azərbaycan Respublikasında nə vaxt olmusunuz və gəlişinizin məqsədi

       (Your previous visit to the Republic of Azerbaijan and purpose of your visit)




13. Cinayət törətdiyinizə görə məhkum olunmusunuzmu və ya miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozduğunuza görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmisinizmi

       (Have you ever been convicted of any crime or involved into administrative liability for violation of the requirements of migration legislation)

bəli       xeyr  


13.1. nə vaxt

(when)

3.2. səbəbi

(reason)

13.3 hansı orqan tərəfindən

(name of authority)

 

 

 

 


14. Ailə üzvləri (əgər vəsatət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq münasibəti olduğuna görə verilərsə, əlavə olaraq həmin yaxın qohum barədə)

       (Family members (in addition, if the application submitted on the ground of family ties with tlie citizen of the Republic of Azerbaijan, information about close relative)14.1. qohumluq dərəcələri

(family ties)

14.2. soyadı, adı və atasının adı

(surname, name and patronymic)

14.3. doğum tarixi və yeri

(date and place of birth)

14.4. milliyyəti

(nationality)

14.5. vətəndaşlığı

(citizenship)

14.6. fəaliyyəti

(activity)

14.7. yaşadığı ünvan

(residential address) 

 

 

 

 


 

 

 

15. Müraciət şəxsin qanunvericiliyə müvafiq qanuni nümayəndəsi tərəfindən edilərsə, onun

       (In case the application is submitted by legal representative. Information about him/her)15.1. soyadı, adı və atasının adı

(surname, name and patronymic)

15.2. doğum tarixi və yeri

(date and place of birth)

15.3. milliyyəti

(nationality)

15.4. vətəndaşlığı

(citizenship)

15.5 yaşadığı ünvan

(residential address)

15.6. şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin seriyası və nömrəsi

(series and number of identification document)

 

 


 

 

 

 

 

16. Hazırda yaşadığınız ünvan

(Present residential address)

 

17. Telefon nömrəniz (ev, mobil, iş) və elektron poçt ünvanınız

       (Phone number (home, mobile, work) and e-mail address) 

18. Ərizəyə əlavə edilən sənədləri sadalayın

       (List of attached documents) 

Mən xəbardar edilmişəm ki, Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almaq məqsədi ilə saxta sənədlərin və ya yalan məlumatların təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməməsinə (müddətinin uzadılmamasına), verilmiş icazənin isə ləğv edilməsinə səbəb olur

(I am aware that submission of fraudulent documents or falsified information for the purpose of obtaining permit for temporary residence in the Republic of Azerbaijan leads to the rejection to issue (extend) temporary residence permit or to the cancellation of previously issued permit)

20. Əlavə qeydlər

(Additional notes)
 

«____» __________________ 20___ il 

İmza (Signature) ______________

 

Xidməti qeydlər (sənədləri qəbul edən orqan tərəfindən doldurulur)

(Official notes (for official use only)

Ərizə-anketi və orada göstərilmiş sənədləri qəbul etdi, ərizə-anketin düzgün doldurulmasını yoxladı(Application form and the attached documents received by and accuracy of filling out of the application form checked by)

______________________________________________________________________________sənədləri qəbul etmiş əməkdaşın soyadı, adı, imzası

(official's surname, name, signature)

«____» __________________ 20___ il 

 
Yüklə 91,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə