1. Założenia przyjęte przeze mnie podczas tłumaczenia: Założenia przyjęte przeze mnie podczas tłumaczeniaYüklə 445 b.
tarix02.12.2017
ölçüsü445 b.
#136321. Założenia przyjęte przeze mnie podczas tłumaczenia:

 • 1. Założenia przyjęte przeze mnie podczas tłumaczenia:

 • - traktowanie MRF

 • - pełne wydania UKD w języku polskim i ich aktualność

 • - źródła terminologii fachowej

 • - słowniki przekładowe

 • - źródła internetowe

 • 2. Źródła przyjętych założeń

 • 3. Studium przypadku: 7.07 Zawodowy stosunek do sztuki

 • 4. Typowe problemy napotkane podczas tłumaczenia działów:

 • 7.01/.09 Poddziały specjalne do działu 7 Sztuka

 • 78 Muzyka

 • 5. Sprawy do rozwiązania i ustalenia

1. Jest to pierwszy etap prac, końcowa redakcja nastąpi później.

 • 1. Jest to pierwszy etap prac, końcowa redakcja nastąpi później.

 • 2. Maksymalna wierność MRF, nawet kosztem poprawności

 • stylistycznej (maksymalna dosłowność przekładu).

 • 3. Tam, gdzie jest to możliwe, wykorzystać odpowiednik z

 • wydania pełnego w j. polskim (PP = Pełne Polskie [wydanie]):

 • - wykorzystać, ale nie przejmować mechanicznie,

 • - weryfikować sformułowania podane przez PP

 • (doprecyzowywać, uswpółcześniać zgodnie z MRF)

 • - redakcja odpowiednika w PP nie jest istotna (PP jest tłumaczeniem niemieckiego wydania pełnego a MRF

 • jest adaptacją angielskiego wydania pośredniego)

 • - ważne jest wystąpienie w PP merytorycznej zgodności

 • z MRF4. Punktem wyjścia dla tłumaczenia są tablice pełne w języku

 • 4. Punktem wyjścia dla tłumaczenia są tablice pełne w języku

 • polskim:

 • wyd. 1 (FID 327) wyd. 2 – tylko niektóre działy (FID 607)

 • 41 zeszytów 13 zeszytów 2 zeszyty

 • 1959 –1972 1981–1989 1996 i 19985. Same tablice pełnego wydania

 • 5. Same tablice pełnego wydania

 • UKD w j. polskim nie wystarczą.

 • Koniecznie uwzględniać zmiany

 • i uzupełnienia wprowadzane do

 • pełnego wydania UKD w języku

 • polskim ogłoszone w czasopiśmie

 • „UKD zmiany i uzupełnienia”.

 • Opierać się na ostatniej ogłoszonej

 • przez IINTE wersji danego działu

 • UKD (zestaw symboli, brzmienie

 • odpowiedników słownych).

 • 76 zeszytów w latach 1964 – 1982

 • dalej: ‘Z+nr ogólny’ (obok: Z66)Dlaczego jest to tak istotne? – jest szansa, że nie było dalszych

 • Dlaczego jest to tak istotne? – jest szansa, że nie było dalszych

 • zmian i zaktualizowane symbole odpowiadają MRF, przykład:

 • PP:

 • Z66:6. „Wykaz zmian i uzupełnień

 • 6. „Wykaz zmian i uzupełnień

 • wprowadzonych do UKD” jest

 • mniej przydatny przy tłumaczeniu,

 • ponieważ nie podaje żadnych

 • odpowiedników słownych.

 • Daje jednak pełną informację o:

 • - symbolach nowych

 • - symbolach skreślonych

 • - symbolach ze zmienionym

 • odpowiednikiem słownym

 • 7 zeszytów (1983-1989), potem

 • w „Bibliotekarzu”: 3 wykazy zmian

 • (1991-1993) i 2 ogólne komunikaty7. Jeżeli odpowiednik w j. polskim nie zgadza się z MRF, lub w PP i Z brak danego symbolu, próbować ustalić, czy symbol w MRF jest zupełnie nowy czy też został przeniesiony z innego miejsca tablic. Źródła danych:

 • 7. Jeżeli odpowiednik w j. polskim nie zgadza się z MRF, lub w PP i Z brak danego symbolu, próbować ustalić, czy symbol w MRF jest zupełnie nowy czy też został przeniesiony z innego miejsca tablic. Źródła danych:

 • - ‘annual cancellations and relocations’ ogłaszane (razem z nowymi symbolami) w czasopiśmie „Extensions and Corrections to the UDC” (E&C+rok), dla danych od 1994 r.

 • dostępne jako plik tekstowy na stronie Consortium UDC: http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=cancellations

 • - „Wykaz zmian i uzupełnień wprowadzonych do UKD” ogłaszany w latach 1983 – 1993przykłady:

 • przykłady:

 • MRF 780.6 Musical instruments and accessories

 • PP /1969/ brak

 • E&C 2003 UDC NUMBER: 681.81

 • DESCRIPTION: Musical instruments in general

 • REPLACED BY: 780.6

 • PP /1971/ 681.81 Instrumenty muzyczne ogólnie

 • MRF 7.016.4 Motifs. Enrichment by motifs

 • PP /1969/ brak

 • E&C 1996 UDC NUMBER: 72.016.4

 • DESCRIPTION: Motifs. Enrichment by motifs

 • REPLACED BY: 7.016.4

 • PP /1969/ brak

 • Z66 /1980/ + 72.016.4 Motywy, wzbogacanie przez motywy,

 • np. z natury (roślinne itd.)8. Pozostawiać redakcję MRF (liczba mnoga, język terminów, ilość i kolejność wyliczonych elementów, przykładów etc.).

 • 8. Pozostawiać redakcję MRF (liczba mnoga, język terminów, ilość i kolejność wyliczonych elementów, przykładów etc.).

 • 9. Nie dodawać elementów precyzujących kontekst, znaczenie, także zaczerpniętych z odpowiedników symboli nadrzędnych (wyjątki tylko w uzasadnionych przypadkach).

 • 10. Wydanie pośrednie UKD w języku polskim

 • (4 tomy z lat 1974 – 1979, FID 502)

 • traktować dwojako:

 • - dla działów ogłoszonych w 2 wyd. pełnym lub w „UKD zmiany i uzupełnienia”: - jako źródło pomocnicze

 • - dla pozostałych działów:

 • - jako źródło podstawowe11. Polską terminologię fachową przejmować w kolejności z:

 • 11. Polską terminologię fachową przejmować w kolejności z:

 • - „Nowa encyklopedia powszechna” bordowa, 8-tomowa (termin może być samodzielnym hasłem lub tylko występować w treści innego hasła)

 • - gdy brak, szukać w „Wielkiej encyklopedii” (32-tomowa)

 • - gdy brak, szukać w encyklopediach i słownikach dziedzin

 • - pomocny może się też okazać słownik języka polskiego

 • NEP 1997 NEP 2004 WEP12. Korzystać z najnowszego dużego słownika angielsko-polskiego (Oxford), jednak w przypadku wątpliwości sięgać także do „starego” słownika Jana Stanisławskiego.

 • 12. Korzystać z najnowszego dużego słownika angielsko-polskiego (Oxford), jednak w przypadku wątpliwości sięgać także do „starego” słownika Jana Stanisławskiego.

 • Stanisławski pozwala też zrozumieć pewne decyzje PP i Z

 • (zob. dalej: komentarz do tłumaczenia 7.072)

 • 13. Słownictwo naukowe i techniczne weryfikować w najnowszym „Słowniku naukowo-technicznym angielsko-polskim”.Źródła internetowe i na nośnikach optycznych

 • Źródła internetowe i na nośnikach optycznych

 • 14. Encyklopedię PWN dostępną online traktować pomocniczo (wyszukiwanie wystąpień terminu w treści innych haseł w przypadku braku samodzielnego hasła)

 • powód – aktualizowana na bieżąco = brak stałej wersji

 • 15. Wikipedię także traktować tylko pomocniczo i w ostateczności (wersje językowe haseł jako słownik przekładowy terminów, definicje w językach obcych) z powodu nieznanego stopnia wiarygodności haseł i powiązań między wersjami językowymi.

 • 16. „Indeks Wielkiej encyklopedii PWN” dołączony do niej na płycie CD także traktować jako wyszukiwarkę wystąpień danego terminu w treści haseł.17. Wzajemny stosunek NEP, WEP i Encyklopedii PWN online

 • 17. Wzajemny stosunek NEP, WEP i Encyklopedii PWN online

 • NEP zawiera 82 tysiące haseł

 • WEP zawiera 140 tysięcy haseł (40 tysięcy biogramów,

 • 22 tysiące haseł geograficznych

 • Objętość Encyklopedii online jest nieznana.

 • Encyklopedia online jest aktualizowana na bieżąco, nie ma więc

 • niezmiennej treściowo wersji, tak jak to ma miejsce w przypadku

 • encyklopedii drukowanych.

 • Jeżeli prace nad tłumaczeniem MRF będą trwały kilka lat,

 • weryfikacja przekładu i doboru terminologii oraz ostateczna

 • redakcja tekstu odpowiedników słownych powinny opierać się

 • na utrwalonych źródłach (tekst drukowany), inaczej będzie chaos.17. Wzajemny stosunek NEP, WEP i Encyklopedii PWN online

 • 17. Wzajemny stosunek NEP, WEP i Encyklopedii PWN online

 • Zdarza się, że Encyklopedia online zawiera hasła nieodnotowane

 • w NEP (jest to zrozumiałe) oraz w WEP (dziwne, niepokojące):

 • gruchawka:

 • NEP brak

 • WEP brak

 • online instrument muz, idiofon; często jako zabawka dziecięca; wewnątrz glinianej lub drewnianej kuli osadzonej na trzonku znajdują się kamyczki, twarde nasiona itp.

 • grzechotka:

 • NEP brak

 • WEP brak

 • online instrument muz., idiofon; często jako zabawka dziecięca;

 • drewniany języczek przeskakuje po zębach koła, wydając

 • trzaskające dźwięki17. Wzajemny stosunek NEP, WEP i Encyklopedii PWN online

 • 17. Wzajemny stosunek NEP, WEP i Encyklopedii PWN online

 • Zdarza się jednak rzecz odwrotna:

 • hasło występuje w NEP, ale brak go w WEP i Encyklopedii online.

 • 780.621.32 Tablas

 • tabla:

 • online brak

 • WEP brak

 • NEP indyjski instrument muzyczny z grupy membranofonów;

 • para drewnianych, glinianych lub miedzianych kociołków;

 • gra się na nich kiściami dłoni lub palcami; membrany obu

 • naciąga się rzemieniami. […] Tabla towarzyszy wraz z innymi

 • instrumentami (sitar, sarod, saranga) klasycznym indyjskim

 • śpiewom i tańcom lub jest traktowana jako instrument solowy.

1. Rozdział XII „Opracowanie edytorskie tablic UKD” w:

 • 1. Rozdział XII „Opracowanie edytorskie tablic UKD” w:

 • Olgierd Ungurian

 • Wprowadzenie do uniwersalne klasyfikacji dziesiętnej

 • Wyd. 3 popr. i uzup.

 • zgodne ze stanem UKD w dniu 1.I.1977 (FID 554).

 • Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1978.

 • 2. Analogia do metodyki opracowywania rekordów wzorcowych haseł formalnych i przedmiotowych

 • (źródła informacji i ich hierarchia)Rozdział XII „Opracowanie edytorskie tablic UKD”

 • Rozdział XII „Opracowanie edytorskie tablic UKD”

 • s. 284

 • praca wydawcy najczęściej sprowadza się do przetłumaczenia

 • na język ojczysty autoryzowanego wydawnictwa zagranicznego

 • i uzupełnienia go wszystkimi zmianami, które w międzyczasie

 • wprowadzono do UKD.

 • Praca ta na pozór bardzo łatwa, w rzeczywistości jest bardzo

 • skomplikowana i wymaga dużej uwagi i precyzji.s. 285-286 Rodzaje wydań tablic UKD (typy tablic)

 • s. 285-286 Rodzaje wydań tablic UKD (typy tablic)

 • Ponieważ wszystkie wydania pełne muszą być w zasadzie

 • identyczne (z uwzględnieniem oczywiście zmian w międzyczasie

 • wprowadzonych do UKD), uznano je za międzynarodowe. […]

 • Wydanie pełne właściwie należałoby nazwać „wydaniem

 • międzynarodowym w języku …”, zaznaczając tym samym,

 • że wszystkie wydania są treściowo identyczne i różnią się

 • jedynie językiem, w którym są opublikowanes. 286-288

 • s. 286-288

 • Przebieg prac wydawniczych:

 • a) skompletowanie materiału źródłowego,

 • b) przetłumaczenie materiałów źródłowych na język polski,

 • c) weryfikacja przekładu,

 • d) Przekazanie tekstu do autoryzacji FID.

 • ad a)

 • Za kompletny i aktualny materiał źródłowy można uznać […]

 • wydanie wzorcowe UKD […] uzupełnione wszystkimi zmianami

 • wprowadzonymi do UKD […].s. 287 – 288

 • s. 287 – 288

 • Tłumaczenia skompletowanych materiałów na język polski

 • powinni w zasadzie dokonywać specjaliści danej dziedziny.

 • Należy pamiętać, że bardzo często tłumaczenie poszczególnych

 • działów powinno być raczej adaptacją tekstu obcojęzycznego,

 • zgodną z zasadami języka polskiego i przyjętą terminologią

 • branżową.

 • Przez adaptacją należy tu rozumieć jak najdokładniejsze

 • podanie takich polskich odpowiedników określeń

 • obcojęzycznych, które by dokładnie odpowiadały ich

 • zakresowi i treści.Często w wyniku tłumaczenia-adaptacji zamiast

 • Często w wyniku tłumaczenia-adaptacji zamiast

 • jednowyrazowego terminu obcego otrzymujemy kilka polskich

 • terminów lub gdy brak polskiego odpowiednika, wielowyrazowe

 • zdanie opisujące dane hasło.

 • Należy zawsze pamiętać o tym, że zakres i treść polskiego

 • tekstu nie mogą być szersze niż zakres i treść tekstu

 • obcojęzycznego.

 • np. 620.191.355.05 Oberflächenprüfgerät – Przyrząd do

 • sprawdzania chropowatości powierzchni

 • W trakcie adaptacji można również tak zmieniać przykłady

 • podawane przy odpowiednikach słownych symboli, aby były

 • bardzie przydatne dla polskiego użytkownika: [przykład pomijam]Przy tłumaczeniu należy zwracać baczną uwagę na pojęcia

 • Przy tłumaczeniu należy zwracać baczną uwagę na pojęcia

 • nadrzędne, oznaczone symbolami wyższego stopnia, które

 • często wyjaśniają znaczenie haseł podrzędnych.

 • W niektórych przypadkach, które tłumacz uważa za

 • uzasadnione, można do haseł podrzędnych wprowadzić

 • niektóre terminy z pojęć nadrzędnych.

 • Pozwoli to uniknąć wielu błędów w procesie klasyfikowania.

 • Odpowiedzialność za poprawność tłumaczenia ponosi wydawca.ad c)

 • ad c)

 • Weryfikacji przekładu z punktu widzenia językowej

 • poprawności tekstów słownych i adekwatności nazw polskich

 • pod względem zakresu i treści wobec terminologii obcej powinni

 • dokonywać wybitni specjaliści naukowcy (najlepiej samodzielni

 • pracownicy naukowi wyższych uczelni).

 • Pozwala to na wyeliminowanie terminów zaczerpniętych z

 • żargonu zawodowego, często używanych przez tłumaczy.

 • ad d)

 • [procedurę autoryzacji przez FID pomijam]s. 296 X wydanie międzynarodowe (publ. FID 327) w języku

 • s. 296 X wydanie międzynarodowe (publ. FID 327) w języku

 • polskim opracowane przez IINTE.

 • Wydanie to rozpoczęto w roku 1959 zeszytem zawierającym

 • dział 53. Intensywne prace rozpoczęły się w roku 1963, w którym

 • ukazały się 3 zeszyty, w roku 1964 ukazało się 7 zeszytów,

 • w roku 1965 – 10 zeszytów. Ostatni 41 zeszyt obejmujący dział

 • 61 ukazał się w roku 1972.

 • Od tego czasu ukazują się tylko dodruki i uaktualizowane

 • przedruki poszczególnych działów. Wydanie to jest

 • systematycznie uzupełniane i aktualizowane przez czasopismo

 • „UKD – Zmiany i Uzupełnienia”, wydawane przez IINTE od roku

 • 1964 (publ. FID 364).s. 296 X wydanie międzynarodowe (publ. FID 327) w języku

 • s. 296 X wydanie międzynarodowe (publ. FID 327) w języku

 • polskim opracowane przez IINTE.

 • Pełne wydanie w języku polskim było osiągnięciem IINTE na

 • skalę światową: było to pierwsze kompletne powojenne wydanie

 • pełne na świecie.

 • ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

 • [moje uzupełnienie:]

 • [ W latach 1981 – 1989 ukazało się 13 zeszytów 2 wydania

 • pełnego w j. polskim – wybrane działy (FID 607).]

 • [ W roku 1996 i 1998 ukazały się 2 dalsze zeszyty tego wydania:

 • ▪ UDC – P007 (FID 607) poddziały wspólne języka i dział 8

 • ▪ UDC – P029 (FID 607) dział 9.] • zmiany w:

 • ! 7.07

 • ! 7.071

 • ! 7.071.5

 • ! 7.071.52

 • ! 7.072

 • ! 7.073

 • ! 7.074

 • ! 7.075

 • ! 7.078

 • nowy symbol:

 • + 7.077MRF: Occupations and activities associated with the arts and entertainment

 • MRF: Occupations and activities associated with the arts and entertainment

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Zajęcia i działalności związane ze sztuką i rozrywkąMRF: Creative and interpretative occupations. Professional artists, performers, players

 • MRF: Creative and interpretative occupations. Professional artists, performers, players

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Zajęcia twórcze i interpretacyjne. Zawodowi artyści, wykonawcy, zawodnicyMRF: Creative artists. Professional artists (e.g. painters, sculptors, composers)

 • MRF: Creative artists. Professional artists (e.g. painters, sculptors, composers)

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Artyści tworzący. Profesjonalni artyści (np. malarze, rzeźbiarze, kompozytorzy)MRF: Performing, interpretative artists. Performers, players

 • MRF: Performing, interpretative artists. Performers, players

 • Incl. Directors. Conductors. Instrumentalists. Singers. Dancers. Actors

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Artyści odtwarzający, interpretujący. Wykonawcy, zawodnicy

 • Incl. Reżyserzy. Dyrygenci. Instrumentaliści.

 • Śpiewacy. Tancerze. AktorzyMRF: Copyists. Restorers. Arrangers, adapters, transcribers. Translators

 • MRF: Copyists. Restorers. Arrangers, adapters, transcribers. Translators

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Kopiści. Konserwatorzy. Autorzy aranżacji, adaptacji, transkrypcji. TłumaczeMRF: Teachers. Instructors. Lecturers

 • MRF: Teachers. Instructors. Lecturers

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Nauczyciele. Instruktorzy. WykładowcyMRF: Training and education

 • MRF: Training and education

 • Incl. Visits, excursions, study tours

 • PP:

 • Z66 (zmiany dotyczą tylko odsyłaczy):

 • Tłumaczenie:

 • Ćwiczenie i kształcenie

 • Incl. Wizyty, wycieczki, objazdy studyjneMRF: Expertise

 • MRF: Expertise

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Znawstwo [nie „Ekspertyzy”, bo te są w 7.072.5]

 • Stanisławski: expertise ekspertyza [Z66 nie mogło inaczej?]

 • Stanisławski: expertness 1. znawstwo 2. mistrzostwo

 • Oxford: expertise (skill) biegłość; kompetencje; (knowledge) znajomość; znawstwo; (practical) wprawa

 • Oxford: experts report ekspertyzaMRF: Study of art

 • MRF: Study of art

 • Incl. Art historians, scholars, theorists

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Badania nad sztuką

 • Incl. Historycy sztuki, uczeni, teoretycyMRF: Art criticism

 • MRF: Art criticism

 • Incl. Art writers, critics, reviewers

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Krytyka sztuki

 • Incl. Piszący o sztuce, krytycy, recenzenciMRF: Art judges and judging. Art juries

 • MRF: Art judges and judging. Art juries

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Oceniający sztukę i ocenianie. Jury artystyczneMRF: Expert opinions, reports (technical etc.). Scientific experts

 • MRF: Expert opinions, reports (technical etc.). Scientific experts

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Ekspertyzy, raporty (techniczne itp.). Eksperci naukowiMRF: Appreciation

 • MRF: Appreciation

 • Incl. Arts lovers. Sports lovers. Enthusiasts, fans. Audiences. Spectators

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie: Miłośnictwo

 • Incl. Miłośnicy sztuki. Kibice. Entuzjaści, fani. Słuchacze. Widzowie

 • Oxford: 1. (gratitude) wdzięczność 2. (recognition) uznanie

 • 3. (avareness) świadomość 4. (understanding) zrozumienie; music ~

 • (in community) kultura muzyczna, wyrobienie muzyczne 5. (enjoyment)

 • upodobanie 6. ocena, analiza 7. wzrost; wzrost wartościMRF: Collecting and collectors

 • MRF: Collecting and collectors

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Kolekcjonerstwo i kolekcjonerzy

 • Kwestia stylistyczna: „Kolekcjonowanie” czy „Kolekcjonerstwo”?MRF: Commercial management

 • MRF: Commercial management

 • Incl. Agents. Dealers. Managers. Producers. Impresarios. Promoters

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Kierowanie działalnością komercyjną

 • Incl. Agenci. Marszandzi. Menedżerowie. Producenci. Impresaria. PromotorzyMRF: Amateur participation and participants (creative, performing etc.)

 • MRF: Amateur participation and participants (creative, performing etc.)

 • PP (brak symbolu)

 • Z66 (dodanie symbolu):

 • Tłumaczenie:

 • Uczestnictwo amatorów i amatorzy (twórcze, odtwórcze

 • itp.)MRF: Patronage. Sponsorship. Encouragement

 • MRF: Patronage. Sponsorship. Encouragement

 • PP:

 • Z66:

 • Tłumaczenie:

 • Mecenat. Sponsorowanie. PopieranieStanisławski:

 • Stanisławski:

 • patronage: 1. patronat; opieka; orędownictwo; poparcie

 • sponsorship: 3. handl finansowanie reklamy

 • encouragement: 1. zachęta 2. poparcie

 • Oxford:

 • patronage: 1 patronat, mecenat

 • sponsorship: 1 sponsorowanie, sponsoring 2 sponsorowanie; patronat, mecenat; protektorat 3 patronat 4 poręczenie

 • encouragement: 1 (support, inducement) zachęta 2 (heartening) otucha 3 (stimulating) popieranie; poparcie

1. Liczba mnoga – czy zawsze jest konieczne jej zachowanie?

 • 1. Liczba mnoga – czy zawsze jest konieczne jej zachowanie?

 • PP w dziale 78.082/.086 Formy utworów instrumentalnych wszystkie nazwy podaje w liczbie pojedynczej.

 • Jest to o tyle wygodne, że nie wszystkie nazwy form i tańców mają polskie odpowiedniki lub polskie odpowiedniki nie są mocno utrwalone w piśmiennictwie.

 • Zdarza się, że Słownik języka polskiego proponuje polską nazwę, ale w praktyce i tak używa się nazwy oryginalnej.

 • Stosowanie takich terminów w oryginalnej pisowni w l. poj. bywa uciążliwe, a co dopiero operowanie l. mn., którą nie zawsze wiadomo, w jaki sposób utworzyć (MRF ma łatwo: -s).„Kłopotliwe” nazwy obce dla form muzycznych i tańców:

 • „Kłopotliwe” nazwy obce dla form muzycznych i tańców:

 • MRF l. poj. oryg. l. mn. oryg. l. mn. (SJP)

 • Divertimenti diverimento divertimenti divertimenta

 • Moments musicaux moment musicau moments musicau ?

 • Capriccios capriccio capricci capriccia a. ndm

 • Berceuses berceuse berceuses ?

 • Scherzos scherzo scherzi scherza

 • Impromptus improptu impromptus ndm

 • Potpourris pot-pourri ? ndm

 • Gigues gigue ? ndm a. giga

 • Intermezzos intermezzo intermezzi intermezza

 • Może warto przejąć rozwiązanie z PP i dzisiaj również nazwy form

 • muzycznych i tańców podawać w liczbie pojedynczej?A może liczbę poj. zastosować także dla nazw instrumentów

 • A może liczbę poj. zastosować także dla nazw instrumentów

 • muzycznych?

 • Niektóre nazwy są bardzo egzotyczne:

 • Buzuki Naqara Ukulele

 • Santir Tabla Koto

 • Santur Tambura K'in

 • Sitar Tsuzumi Zanza (lub canca,

 • sansa, insimbi)

 • W tej chwili nie ma jednolitości. Jedne nazwy są w l. mn., inne w

 • poj. Zastosowanie l. poj. pozwoliłoby zachować konsekwencję.

 • MRF nie jest konsekwentny. L. poj. pojawia się w 780.614.11:

 • Bouzouki. Cobza. Mandolin. Sitar. Tambura. Theorbos. Uti2. Oboczność pisowni w polskich źródłach - które źródło wybrać?:

 • 2. Oboczność pisowni w polskich źródłach - które źródło wybrać?:

 • pawana (NEP, SJP) – pavana (EM)

 • passodoble (online) – paso doble (SJP)

 • viola (NEP, EM) – wiola (SJP)

 • prahistoria (NEP) – prehistoria (SJP)

 • 3. Terminy nieodmienne – nie można utworzyć l. mnogiej:

 • paso doble ukulele

 • potpourri koto

 • banjo k'in4. Wersja językowa terminu – którą wersje wybrać?:

 • 4. Wersja językowa terminu – którą wersje wybrać?:

 • hasło NEPwariant terminu z definicji

 • capriccio – kaprys

 • kołysanka – berceuse

 • art brut – sztuka dzika, nieokrzesana

 • arte povera – sztuka świadomego ubóstwa, sztuka biedna

 • body art – sztuka ciała

 • land art – sztuka ziemi

 • mail art – sztuka poczty

 • minimal art – minimalizm

 • łuczyzm – rajonizm (skrajność: 7.038.12 Rayonnism)5. Terminologia synonimiczna – którą wersje wybrać?:

 • 5. Terminologia synonimiczna – którą wersje wybrać?:

 • hasło NEPwariant terminu z definicji

 • krosna malarskie – blejtram (SJP: blejtram)

 • podobrazie – podłoże malarskie (SJP: podłoże)

 • zaprawa – grunt (SJP: grunt)

 • abstrakcjonizm – sztuka abstrakcyjna

 • Art Déco – Art Décoratif

 • barbizończycy – École de Barbizon, szkoła barbizońska

 • orfizm – kubizm orficzny5. Terminologia synonimiczna – którą wersje wybrać?:

 • 5. Terminologia synonimiczna – którą wersje wybrać?:

 • hasło NEPwariant terminu z definicji

 • secesja – Styl 1900, fr. Art Nouveau, niem. Jugendstil,

 • Sezessionsstil, ang. Modern Style, wł. Stile

 • floreale, Stile liberty

 • MRF: 7.035.93 Art Nouveau. Jugendstil

 • PP: 7.035…93 „Art Nouveau”. „Jugendstil”. „Młoda Polska”

 • Czy w związku z taką definicją (w oparciu o NEP) powinienem

 • dać w tłumaczeniu tylko „Secesja”, czy pozostać przy MRF?6. W jednym odpowiedniku zawarte są określenia synonimiczne

 • 6. W jednym odpowiedniku zawarte są określenia synonimiczne

 • i bliskoznaczne – problem z dobrym przekładem:

 • 7.078 Patronage. Sponsorship. Encouragement

 • Mecenat. Sponsorowanie. Popieranie

 • 7.025.4 Repair. Restoration. Renovation. Renewal. Cleaning. Other technical measures

 • Naprawa. Restauracja. Renowacja. Odnowienie. Czyszczenie. Inne środki techniczne7. Jednemu terminowi angielskiemu odpowiadają różne terminy w j. polskim (dla różnych desygnatów):

 • 7. Jednemu terminowi angielskiemu odpowiadają różne terminy w j. polskim (dla różnych desygnatów):

 • 780.6.022 Sound boxes. Soundboard bridges. Soundboards

 • Pudła rezonansowe. Podstawki przy płytach rezonansowych. Płyty rezonansowe

 • ang. ‘bridge’ = mostek (fortepian) i podstawek (skrzypce)

 • NEP milczy, EM ujednolica do „podstawka”, lit. fach. rozróżnia 

 • W tłumaczeniu dać „Podstawki” czy „Podstawki i mostki”?8. W różnych symbolach znajdują się różne terminy angielskie, które nie są rozróżniane w j. polskim (odpowiada im ten sam termin) – w jaki sposób zróżnicować je w przekładzie?

 • 8. W różnych symbolach znajdują się różne terminy angielskie, które nie są rozróżniane w j. polskim (odpowiada im ten sam termin) – w jaki sposób zróżnicować je w przekładzie?

 • 780.622.1 Orchestral and band = Bębny orkiestrowe i drums zespołowe

 • incl. Kettledrums = Kotły

 • 780.622.11 Timpani = Kotły9. Różnice w metodologii, systematyce, periodyzacji…

 • 9. Różnice w metodologii, systematyce, periodyzacji…

 • w 7.03 Okresy i fazy artystyczne. Szkoły, style, wpływy pomiędzy

 • 7.034 Renesans. Barok. Rokoko. Styl kolonialny a

 • 7.036 Kierunki sztuki nowoczesnej (od schyłku XIX w.). Realizm,

 • impresjonizm i dalsze kierunki XX w.

 • występuje:

 • 7.035 Post-Renaissance

 • z rozbudową:

 • 7.035.1 Istniejące style narodowe i przejściowe

 • 7.035.2 Klasycyzm. Odrodzenie stylu klasycznego i stylu archaicznego

 • 7.035.3 Mediewalizm. Odrodzenie gotyku. Inne wpływy średniowieczne

 • 7.035.4 Powroty do sztuki renesansu, baroku i rokoka

 • 7.035.5 Eklektyzm

 • 7.035.7 Trendy symbolistyczne

 • 7.035.9 Powrót do tradycyjnych (narodowych i lokalnych) form.

 • Tradycjonalizm o elementach współczesnych

 • Jak widać, nie ma tu „romantyzmu”. „Romanticism” nie występuje w MRF.

 • I co zrobić z „postrenesansem”, który słabo funkcjonuje w polskiej terminologii?10. Brak odpowiedniego terminu w j. pol.: 780.622.13 Gong drum

 • 10. Brak odpowiedniego terminu w j. pol.: 780.622.13 Gong drum

 • ang. gong drum, niem. Gongtrommel wielki bęben

 • lub

 • Enc. muz.: bęben: 1) bęben wielki – bęben obciągnięty z obu stron skórą […]

 • Sł. terminolog. zabytków: bęben wielki – bęben jedno- lub dwumembranowy

 • Leks. współcz. perkusji: gong drum – dość płaski wielki bęben, tylko o jednej membranie, używany głównie w anglosaskich zespołach marszowych i orkiestrach dętych

 • Ile membran ma wielki bęben i czy ‘Gong drum’ to po prostu wielki bęben?11. Sprzeczność w polskiej terminologii

 • 11. Sprzeczność w polskiej terminologii

 • 780.633 Shaken idiophones Incl. Jingles. Rattles

 • gruchawka:

 • NEP, WEP marakasy (maraca), rodzaj gruchawki

 • Encyklopedia muzyki gruchawka ; marakasy → maraca

 • maraca, rodzaj gruchawki

 • Enc Instr Muz Świata grzechotka (s. 90, 94)

 • marakasy, pojedynczy marakas [!] (s. 137)

 • Słownik Jęz. Pol. grzechotka [w znaczeniu 1.] – zabawka

 • grzechocząca przy potrząsaniu

 • grzechotka:

 • NEP, WEP brak

 • NEP online grzechotka

 • Encyklopedia muzyki grzechotka

 • Enc Instr Muz Świata terkotka

 • Słownik Jęz. Pol. grzechotka [w znaczeniu 2.] – instrument,

 • rączka z obracającą się wokół niej ramką7.021.32 Painting in the strict sense (with liquid medium)

 • 7.021.32 Painting in the strict sense (with liquid medium)

 • Malowanie w ścisłym znaczeniu (za pomocą płynnego środka)

 • In watercolour. Aquarelle Farby wodne. Akwarela

 • In oils Malarstwo olejne

 • 7.021.33 Special painting techniques

 • Specjalne techniki malarskie

 • Painting in lacquer Laki

 • Painting in wax Enkaustyka

 • Dałem odpowiednie terminy w mianowniku (zgodnie z PP),

 • ponieważ w polskiej terminologii oznaczają one zarówno farbę,

 • technikę malarską jak i obraz wykonany tą techniką.7.021.34 Painting, pigmenting, with solid (stick) medium

 • 7.021.34 Painting, pigmenting, with solid (stick) medium

 • Malowanie, nanoszenie pigmentu za pomocą środka stałego (pałeczka)

 • With lead pencil. Silver point Ołówek. Ołówek srebrny

 • With charcoal Węgiel

 • 7.023.3 Pigments applied in solid form

 • Pigmenty stosowane w formie stałej

 • With chalk Kredka

 • With lead pencil. Silverpoint Ołówek. Ołówek srebrny

 • Dałem odpowiednie terminy w mianowniku (zgodnie z PP),

 • ponieważ w polskiej terminologii oznaczają one zarówno farbę,

 • technikę malarską jak i obraz wykonany tą techniką.7.071.3 Copyists. Restorers. Arrangers, adapters, transcribers.

 • 7.071.3 Copyists. Restorers. Arrangers, adapters, transcribers.

 • Translators

 • 7.071.3 Kopiści. Konserwatorzy. Autorzy aranżacji, adaptacji,

 • transkrypcji. Tłumacze

 • O ile „adaptatorzy” (PP i Z66) brzmią jeszcze całkiem dobrze,

 • o tyle ewentualni „aranżerzy” czy „transkrybenci / transkryptorzy”

 • – jakby mniej.

 • Stąd – już na tym etapie – dokonałem ingerencji stylistycznej,

 • proponując:

 • „Autorzy aranżacji, adaptacji, transkrypcji”780.616.432 Fortepianos

 • 780.616.432 Fortepianos

 • 780.616.433 Pianofortes (upright pianos, grand pianos)

 • 780.616.432 Fortepiany historyczne

 • 780.616.433 Fortepiany współczesne (pianina, fortepiany)

 • Oxford: fortepiano: Mus Hist fortepian

 • pianoforte: Mus fml fortepian fml = formal

 • piano: Mus fortepian; (upright) pianino

 • grand piano: Mus fortepian

 • W j. polskim jest tylko jedno określenie: „fortepian”, natomiast

 • „pianoforte” oznacza dawny fortepian (odwrotnie niż w MRF).

 • Dlatego w tłumaczeniu dodałem przymiotniki.

1. Przebieg prac nad tłumaczeniem i ostateczną redakcją (etapy, osoby odpowiedzialne).

 • 1. Przebieg prac nad tłumaczeniem i ostateczną redakcją (etapy, osoby odpowiedzialne).

 • 2. Kto weryfikuje przekład?, kto ostatecznie redaguje?, udział tłumacza w ostatecznej redakcji.

 • 3. Sposób odnotowywania problemów i wątpliwości napotkanych podczas pierwszego tłumaczenia i redagowania odpowiednika.

 • 4. Źródła terminologii i kryteria wyboru terminu preferowanego.

 • 5. Jak dokumentować i komu zgłaszać zauważone błędy i nieścisłości w MRF?

 • 6. Tłumaczyć, czy adaptować do polskich warunków?

 • 7. Co robić z wariantami (potencjalne terminy indeksowe)?

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə