1 Which one of the following is the contribution made by Bernardino Ramazzini to the field regarding occupational health and safety?Yüklə 44,24 Kb.
tarix11.06.2018
ölçüsü44,24 Kb.
#48178

1) Which one of the following is the contribution made by Bernardino Ramazzini to the field regarding occupational health and safety?

A) He wrote the first occupational medicine book

B) He is considered to be the founder of occupational health with his book on occupational diseases

C) He was the first person who suggested that employees eat high-energy foods

D) He was the first person who examined the relationships between the emloyee’s health and the occupation

E) He conducted studies with the aim of preventing the employment of children for chimney cleaning.1) Bernardino Ramazzini’nin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alana yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk iş hekimliği kitabını yazmıştır.

B) Meslek hastalıkları kitabı ile iş sağlığının kurucusu sayılmaktadır.

C) Çalışanların yüksek enerjili besinlerle beslenmesini öneren ilk kişidir.

D) Çalışanın sağlığı ile iş arasındaki ilişkileri araştıran ilk kişidir.

E) Baca temizleme işinde çocukların çalıştırılmaması için çalışmalar yapmıştır.2) Which one of the following is one of the objectives of occupational health and safety?

A) To compensate the loss of the employees who have had an occupational accident

B) To prevent unrecorded employment

C) To provide workplace safety

D) To reduce the cost of manufacture

E) To increase the level of welfare of the country2) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?

A) İş kazası geçiren çalışanların zararını tazmin etmek

B) Kayıt dışı istihdamı engellemek

C) İşyeri güvenliğini sağlamak

D) Üretim maliyetini düşürmek

E) Ülkenin refah düzeyini artırmak


3) Which one of the following is the branch of science that works on the development of machine, hardware and equipment according to the physical abilities of the workers?

A) Occupational safety

B) Risk factor

C) Ergonomics

D) Work-discipline

E) Risk assessment3) İşçilerin fizik yeteneklerine göre makine, donanım ve araç-gereç geliştirme çalışmaları yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş güvenliği

B) Risk faktörü

C) Ergonomi

D) iş disiplini

E) Risk değerlendirme4) Which one of the following is not one of the units which is affiliated to The Ministry of Labour and Social Security and responsible for occupational health and safety?

A) General Directorate of Occupational Health and Safety

B) Public Health Agency of Turkey

C) Labour Inspection Board Directorate

D) Occupational Health and Safety Centre

E) Training and Research Centre for Labour and Social Security4) Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu birimlerinden biri değildir?

A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

B) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

C) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

D) iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü

E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Müdürlüğü5) Which one of the following is one of the legal regulations that requires impositon of administrative sanction against the emloyers who do not take occupational safety precautions?

A) Take-over of the workplace

B) Employing workers

C) Establishing cooperation

D) Presenting a business licence

E) Closing down the workplace5) Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere, idari yaptırım uygulanmasını gerektiren kanuni düzenlemelerden biridir?

A) İşyeri devri kararı

B) İşçi çalıştırma

C) İşbirliği kurma

D) İşletme belgesi verilmesi

E) İşyerini kapatma6) Which one of the following is one of the situations when the businesses need to obtain a licence over again?

A) In case of reclassifation of the business, being transferred to a lower class

B) When the business changes its field of activity

C) When a collective recruitment occurs

D) When a collective redundancy occurs

E) When the business starts to sell a firm abroad some products6) Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniden ruhsat alınmasını gerektiren hallerden biridir?

A) İşletmenin yeniden sınıflandırılması durumunda bir alt sınıfa geçmesi

B) işletmenin faaliyet alanının değişmesi

C)İşletmeye toplu işçi alımı yapılması

D)İşletmeden toplu işçi çıkarımı yapılması

E)İşletmenin yurtdışındaki bir firmaya ürün satışına başlaması.7) How often(at least) does the occupational health and safety committee need to come together regularly?

A) Once a month

B) Once every two months

C) Once every three months

D) Once every six months

E) Once a year7) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun en az aşağıdaki hangi süre içerisinde düzenli olarak toplanması gerekir?

A) Bir ayda bir kez B) İki ayda bir kez

C) Üç ayda bir kez D) Altı ayda bir kez

E) Yılda bir kez8) Which one of the following does not pose a problem in terms of performing risk analysis and management within a business?

A) Choosing the methodology which is not appropriate for the job

B) Lack of experience of the person who performs the risk analysis

C) Using one methodology for the risk analysis

D) Being unable to identify which type of risk analysis and management method to apply at the workplace

E) Being indefinite duratıon for the risk analysis8)Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede gerçekleştirilen risk analizi ve yönetimi açısından bir problem teşkil etmez?

A) İşe uygun olmayan metodolojinin seçilmesi

B) Risk analizini yapan kişinin tecrübesiz olması

C) Risk analizi için bir metodolojinin kullanılması

D) İşyerinde hangi tip risk analizi ve yönetimi metodunun uygulanması gerektiğinin belirlenmemesi

E) Risk analizi yapma sürelerinin belirsiz olması9) Which one of the following is not one of the key elements of occupational disease according to Law no. 5510 on Social Security and General Health Insurance ?

A) The person who gets ill is considered to be insured under Law no. 5510 on Social Security and General Health Insurance

B) The insured being harmed physically

C) The insured being harmed psychologically

D) The disease or the disability being caused by the job

E) The disease being caused suddenly and by an external factor9) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, meslek hastalığının unsurlarından biri değildir?

A) Hastalığa yakalananın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında sigortalı sayılması

B) Sigortalının bedensel bir zarara uğraması

C) Sigortalının ruhsal bir zarara uğraması

D) Hastalık veya sakatlığın yürütülen işin sonucu olması

E) Hastalığın aniden ve dıştan gelen bir etkenle olması
10) Which one is the type of proactive activity which appears in risk assessment?

A) Details

B) Statistical calculations

C) Which is done after the risk occurs

D) Which is done before the risk occurs

E) Questionnaires after the incident10)Risk değerlendirmesinde yer alan proaktif faaliyet türü hangisidir?

A) Ayrıntılar

B) İstatistiki hesaplamalar

C) Risk oluştuktan sonra yapılan

D) Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan

E) Olay sonrası anketler11) What is protecting the worker’s health against the risk factors which occur mostly at the workplace and which may affect her/his health called?

A) Occupational safety

B) Workplace safety

C) Manufacture safety

D) Occupational disease

E) Occupational health11) Daha çok çalışma ortamında bulunan ve işçinin sağlığını etkileyebilecek risk faktörleri karşısında işçinin sağlığının korunmasına ne ad verilir?

A) iş güvenliği

B) işyeri güvenliği

C) Üretim Güvenliği

D) Meslek Hastalığı

E) İş Sağlığı12) Which one of the following is considered as an occupational accident according to Law no. 5510 on Social Security and General Health Insurance ?

A) The worker has a car accident while she/he is cycling to work.

B) The worker falls and breaks her/his arm while she/he is going to the supermarket during the lunch break.

C) The worker who is on annual leave falls from the ladder and hits her/his head while painting her/his house.

D) The worker who works in a garage cuts her/his finger while fixing her/his car on the street during a public holiday.

E) The worker who works in a textile factory gets an electric shock while changing the light bulb in the factory12) Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında iş kazası sayılır?

A) İşe bisikletle gelen işçinin trafik kazası .geçirerek yaralanması

B) Öğle tatilinde markete giden işçinin düşüp , kolunu kırması

C) Yıllık iznini kullanmakta olan işçinin evini badana yaparken merdivenden düşüp kafasını çarpması

D) Tamirhanede çalışan işçinin resmi tatil gününde sokakta kendi arabasını tamir ederken elini kesmesi

E) Tekstil fabrikasında çalışan işçiye işyerindeki ampulü değiştirirken elektrik çarpması13) What are the studies which need to be conducted with the purpose of determining the damage that can be caused by the threats which exist at the workplace or come from an external source and the measures that should be taken against these threats called?

A) Convincing and encouragement

B) Risk assessment

C) Choosing a worker who is suitable for the job

D) Work-discipline

E) The study of risk analysis.13) İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin çalışanlara, işyeri ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalara ne ad verilir?

A) İnandırma ve özendirme

B) Risk değerlendirme

C) İşe uygun işçi seçme

D) İş disiplini

E) Analiz çalışması


14) Which one of the following is one of the physiological factors which causes dangerous behaviours?

A) Age B) Gender C) Marital status D) Tiredness E) Level of education14) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan fizyolojik faktörlerden biridir?

A) Yaş B) Cinsiyet C) Medeni durum

D) Yorgunluk E) Eğitim seviyesi
15) Which one of the following is not within the scope of costs caused by the occupational accidents and the occupational diseases for the workers?

A) Incapacity for work

B) Emergence of psychological problems

C) Compensation which is paid the worker, his/her family and acquaintances

D) Revenue loss

E) The loss of the earning capacity in the profession15) Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının işçiler açısından doğurduğu maliyetler kapsamında yer almaz?

A) Çalışma gücünde kayıplar

B) Psikolojik sorunların ortaya çıkması

C) İşçiye, ailesine ve yakınlarına ödenen tazminatlarD) Gelir kaybı

E) Meslekte kazanma gücünde kayıplar
Yüklə 44,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə