1. Prezento Prezento ImperfektoYüklə 170 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü170 Kb.
#73504


1. Prezento

 • 1. Prezento

 • 2.Imperfekto

 • 3.Preterito

 • 4.Perfekto

 • 5.Pluskvamperfekto

 • 6.Aoristo

 • 7.Futuro I

 • 8. Futuro II


Sadašnje vreme

 • Sadašnje vreme

 • A. Izražava ono što se dogodilo u sadašnjem trenutku: Me džavtar

 • B. Ono što se događa sada: Me ašunav so vakeres akana

 • C. Radnja koja duže traje: Mungro phral sićol bašalipeD. Radnja iz prošlosti koja seže u sadašnjost:

 • D. Radnja iz prošlosti koja seže u sadašnjost:

 • Araći angle rjat, dijem ando kher, dikhav trujal mande, khonik naj khere.

 • E. Ono što je bezvremeno: duj thaj duj si štarOznačava radnju koja je trajala u prošlosti

 • Označava radnju koja je trajala u prošlosti

 • Me dikh-av-as amen dikh-as-as

 • Tu dikh-es-as tumen dikh-en-as

 • Vo dikh-el-as von dikh-en-asOblik koji pokazuje radnju iz prošlosti

 • Oblik koji pokazuje radnju iz prošlosti

 • Ne sadrži podatke o trajnosti i kontinuitetu radnje

 • 1. esencijalno-egzistencijalni

 • 2. živi-delatni

 • 3.neživi1. Esencijalno-egzistencijalni. Imaju ga tematski gl. Sa markerom -j

 • 1. Esencijalno-egzistencijalni. Imaju ga tematski gl. Sa markerom -j

 • Asal, hasal, ladžal

 • Asajem, hasajem, ladžajlem...

 • I pojedini atematski gl. Sa markerom - j

 • Dav-dijem, lav-lijem, dav (uđem)-dijemŽivi-delatni sa markerom –d

 • Živi-delatni sa markerom –d

 • Kerav-kerdem, bičhalav-bičhaldem, marav-mardem...

 • Koriste se kao tranzitivni/prelazni daravav-daravdem (uplašio sam nekoga) i darardem (zastrašio sam nekoga)

 • Kerav (činim)-kerdem (činio sam)Neživi preteriti, tematski gl. Nemaju marker –L

 • Neživi preteriti, tematski gl. Nemaju marker –L

 • Javlja se samo kod nepravilnih gl.

 • Džav-preterit je gelem –gejem/ispravnije

 • Xav-xalem-xajem /u nekim dijalektimaUpotreba: obuhvata značenja kojim se konstatuje da je radnja završena, koristi se u poslovicama, značenju istorijskog ili epskog perfekta

 • Upotreba: obuhvata značenja kojim se konstatuje da je radnja završena, koristi se u poslovicama, značenju istorijskog ili epskog perfektaRadnja, zbivanje ili stanje se izvršilo pre nego što govornik o njima saopštava, tj. u prošlosti

 • Radnja, zbivanje ili stanje se izvršilo pre nego što govornik o njima saopštava, tj. u prošlosti

 • Gradi se u zavisnosti od gl. I klase kojoj pripadaAčh

 • Ačh

 • Ačhililema

 • Ačhililana...Davno prošlo vreme

 • Davno prošlo vreme

 • Na oblike u preteritu doda se nastavak-as u sing.i pl.

 • Asal (smejati se)

 • Me Asajemas amen Asajamas

 • Tu Asajanas tumen Asajenas

 • Vo/voj Asajasas von AsajenasPrimeri:

 • Primeri:

 • Me našti kerdem khajda sar tu kerdanas

 • Sa ćerdem sar tu phendanas (sve sam uradio kako si ti bio rekao)

 • Tu či phendan sa so ašundanas lestar (ti nisi rekao sve što si bio čuo od njega)Pređašnje svršeno vreme

 • Pređašnje svršeno vreme

 • Na lične oblike u preteritu dodaje se sufiks

 • -ata

 • Mulem trušatar-umreh od žeđi

 • Upotrebljava se za prepričavanje radnji iz prošlostiSintetički

 • Sintetički

 • Analitički

 • 1. Sintetički: na lične oblike u prezentu doda se nastavak –a

 • Xava xasa

 • Xasa xana

 • Xala xana2. Analitički

 • 2. Analitički

 • Gl. Kamav (hteti, želeti)

 • Potpuni oblik+partikula te

 • Kamav te xav

 • Kames te xas...

 • Može se graditi i od enklitičkog oblika gl. Kamav (kam, ka) tada se ne koristi partikula te

 • Ka pijav/ka pijes/ka pijelFinitne (određene, lične) forme

 • Finitne (određene, lične) forme

 • Infinitne (neodređene, nelične) forme

 • Finitne forme

 • 1. Lice: 1.2.3 lice

 • 2. Broj: singular i plural

 • 3. Vreme/tempus: prezent, imperfekat, futur I, II, perfekat, pluskvamperfekat, preterit

 • 4. Način /modus:indikativ, konjuktiv, kondicional, optativ, imperativGlagolski rod: aktiv, medijum, pasiv

 • Glagolski rod: aktiv, medijum, pasiv

 • Aktiv- vršenje radnje

 • Pasiv-trpljenje radnje

 • Medijum-dativski phirav mange1. Indikativ

 • 1. Indikativ

 • 2.Imperativ

 • 3.Injuktiv

 • 4.Optativ

 • 5.Prekativ

 • 6.Konjuktiv

 • 7.Kondicional1. Indikativ-služi za iskazivanje realne stvarnosti

 • 1. Indikativ-služi za iskazivanje realne stvarnosti

 • 2. zapovedni način

 • 3.Injuktiv, retko se koristi –zabrane pomoću negacije ma

 • 4.Optativ ima dve forme

 • A) nastavakaja Te kameja, av mande

 • B) za izricanje želja: Te avel tuke baxtasa, sastimasa!Prekativ, za izražavanje molitve, kletve, zakletve: O Del te del amenđe sa so amaro ilo kamel; O Del te del lenđe bibax(t) thaj nasvalipe

 • Prekativ, za izražavanje molitve, kletve, zakletve: O Del te del amenđe sa so amaro ilo kamel; O Del te del lenđe bibax(t) thaj nasvalipe

 • Konjuktiv, izražava mogućnost il nemogućnost, želje, molbe, gradi se pomoću partikle teKondicional, izražavaju se uslovnosti i neuslovnosti, pogodbe, pretpostavke

 • Kondicional, izražavaju se uslovnosti i neuslovnosti, pogodbe, pretpostavke

 • Kondicional I, II

 • Kondicional I: gradi se pomoću enklitike –kam+nastavak-a, -asa,-aha (na lične oblike u prezentu)

 • Kana avasa khine, bešasa/kada budemo umorni, sešćemoKondicional II

 • Kondicional II

 • Na lične oblike u preteritu dodaje se nastavak –as

 • Partikula –te

 • Te džanglemas sarsavo san, me nisar či avilemas /Da sam znao kakav si, ja ne bih nipošto došao

 • Partikula- kam / Te na dži akana avilo, či paćav kaj ka avelaPaškeravni, adverbo

 • Paškeravni, adverbo

 • Nepromenljive vrste reči, stoje uz glagole, imenice, prideve i predloge da bi bliže odredili radnju po mestu, vremenu, načinu

 • Akate, ake, andre, but, sigo, thejara i td.Prepozicia

 • Prepozicia

 • Ukazuje na odnos reči prema drugoj rečenici

 • 1. Prostorni odnos-odnos po mestu:

 • Bešel angla o kher/ fuljel katar o plain/đelo po drom...

 • 2. Odnos po vremenu:

 • Hasajlo ande kali rjat/thejara uštava baxtali

 • 3. Odnos uzroka, poređenja, načina, zajednice, cilja:

 • Phirde vas, talo vas/O kašt thaj o bar pharon katar o šilNajčešći predlozi:

 • Najčešći predlozi:

 • An,andar, andre, angla, anglal, bi, dži, karing, akaring, kaj, katar, ke, ki, ko, mamuj,mamujal, maškar, trujal, napal, pala, palal, pale, palpale, paša, pe, pi, po, prdal, tala, talaj, telal, tele, upral, vaš...Phandina , konjukcia

 • Phandina , konjukcia

 • A, hem, em, thaj, vi, kaj, ni, sar, vaj/munaj

 • U ulozi veznika javljaku seprilozi, predlozi i partikulePartikule

 • Partikule

 • Za pokazivanje: Ake, eke

 • Za potvrđivanje: oja, si, va, ej, čače, sar na,

 • Za odricanje i negiranje: na, naj, nisar

 • Rečce upitnog smisla: kaj?, sar?, si?

 • Rečce za posebno isticanje u pozitivnom ili negativnom smilsu: hatam/kao; fastum, bistum /kao da je; ta/bar;Rečce za izuzimanje: numa/samo; feri/samo, jedino

 • Rečce za izuzimanje: numa/samo; feri/samo, jedino

 • Za isticanje suprotnog: ama

 • Uzvici –interjekcie

 • E! Au!Joj!Yüklə 170 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə